- REZERVUOTOS KELIO PLYTOS
- LAISVOS KELIO PLYTOS
100%
100%
9 - OJI SEKCIJA
10 - OJI SEKCIJA
Pasisakymai

Šarūnas Frolenko, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas
Lietuvai šiandien trūksta vienijančių idėjų. Skeptikos, nusivylimo ir netikėjimo turime kur kas daugiau nei vienybės, ryžto ir tikėjimo.

Visos dingusios ir su klaidomis plytos yra pergamintos ir iš naujo ir įmūrytos į skulptūrą. Dėkojame visiems prisidėjusiems.

Dėkojame

Sekcijos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. VIDUTĖ MEŠKAUSKIENĖ
Vilnius
2. JONAS AIDIETIS
Vilnius
3. ERIKAS TADAS ŠOSTAKAS
vilnius
4. EGLĖ ŠOSTAKIENĖ
kaunas
5. VERONIKA STANČIKIENĖ
Kavarskas
6. E.J. RUZGAI ŠEIMA
Pasaliai
7. DOMINYKAS BELICKAS
Kaunas
8. MARIUS IVANAUSKAS
Vilnius
9. ALFREDAS ARANAUSKAS
VILNIUS
10. ARVYDAS KALPOKAS
Vilnius
11. SIGITAS DAPŠAUSKAS
Skuodas
12. KAROLINA VARAPNICKAITĖ
Skuodas
13. VILIMAS NORKŪNAS
Vilnius
14. FERDINANDAS JANUŠKEVIČIUS
Klaipėda
15. VYTAUTAS A. RATKEVIČIUS
Vilnius
16. VYTUKAS RATKEVIČIUS
Vilnius
17. GEDIMINAS NIAURA
vilnius
18. ŽILAKAUSKIŲ ŠEIMA
Vilnius
19. K.E. GATAVECKŲ ŠEIMA
Alytus
20. ALOYZAS DANIUSEVIČIUS
Kaunas
21. ROMUTĖ PETKEVIČIŪTĖ
Vilnius
22. J.H. ZULONŲ ŠEIMA
Vilnius
23. AGURKIŲ ŠEIMA
Vilnius
24. RIMANTAS DIENINIS
Kaunas
25. K.I.VAITUKAIČIŲ ŠEIMA
Marijampolė
26. KAZYS SAJA
vilnius
27. ALGIMANTAS TULABA
Kaunas
28. RŪTA ONA TULABIENĖ
Kaunas
29. VYGANTAS TULABA
Kaunas
30. ZITA MAŽEIKAITĖ
vilnius
31. VACLOVAS ARBAČIAUSKAS
Kaunas
32. ARTŪRAS KAKARAS
Vilnius
33. VYTAUTAS GRAŽINSKAS
Šilalė
34. JUOZAPAS MARIJA ŽUKAUSKAS, OFM
Šiauliai
35. MINDAUGAS KRENCIUS
Kaunas
36. MARIJA BUDREVIČIUTE
Utenos raj.
37. JURGITA BUDREVIČIENĖ
Utenos raj.
38. MINDAUGAS BUDREVIČIUS
Utenos raj.
39. SIGITAS MISIŪNAS
Vilnius
40. E.R. PETRULIAI ŠEIMA
Vilnius
41. T.V. JANKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
42. VIDMANTAS IR JŪRATĖ DIJOKAI
Vilnius
43. ALGIS GILYS
Vilnius
44. DUBAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
45. DSTD BALIUKYNŲ ŠEIMA
Vilnius
46. ROBERTAS ŽUKOVSKIS
Vilnius
47. P.S.D.K.REMEIKŲ ŠEIMA
Vilnius
48. JONO KARVELIO ŠEIMA
Anykščiai
49. MIGILINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
50. S.GRINCEVICIU ŠEIMA
Sydney, Australia
51. AGL BUNEVIČIŲ ŠEIMA
Alytus
52. J D GRICIŲ ŠEIMA
Vilnius
53. AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Sydney
54. L. MARTUSEVICIU ŠEIMA
Geelong, Australia
55. GABIJA GODLAUSKAITĖ
Vilnius
56. R.V.M.A KAUKĖNŲ ŠEIMA
Vilnius
57. PELECKIŲ ŠEIMA
Vilnius
58. ROBERTA MAROZAITĖ
Šiauliai
59. PETRONIŲ ŠEIMA
Klaipėda
60. RIMANTAS BUŠAS
Panevėžys
61. ZITA BUŠIENĖ
Panevėžys
62. V.R.A JUREVIČIŲ ŠEIMA
KAUNAS
63. VAIDAS ZDANYS
Vilnius
64. KAROLINA BAKANAUSKAITĖ
Vilnius
65. JURGA PELECKIENĖ
Panevėžys
66. RASELĖ KRASODOMSKIENĖ
Vilnius
67. V.I.JOKIMŲ ŠEIMA
Šveicarija
68. ALVYDA ANDREJAUSKIENĖ
Vilnius
69. LAURINKEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
70. RITA MAČIULYTĖ
Vasiuliai
71. DALIUS TAURAITIS
Vilnius
72. ALFONSAS JAKAS
Kaunas
73. MARIUS MANKELIŪNAS
KAUNAS
74. J. G. G-A. AVSEJENKO ŠEIMA
VILNIUS
75. ARNAS DALINSKAS
VARĖNA
76. ROBERTA NENARTAVIČIŪTĖ
VARĖNA
77. V N J-BUKUČINSKAI
VILNIUS
78. B A T R ALBOROVAI
KAUNAS
79. DOVYDAS NENARTAVIČIUS
VARĖNA
80. A T A R V L L R A I D DOVJAD ŠEIMA
VYDENIAI
81. PRANĖ ČESNULEVIČIENĖ
MARCINKONYS
82. ANTANINA PAUKŠTA
ŠVENČIONĖLIAI
83. OLGA KULIEŠIENĖ
PAŠAKIAI, PAKRUOJO R.
84. ALGIRDAS JUOZAS BIEKŠA
VILNIUS
85. DEIMANTAS RAŽANSKAS
VARĖNA
86. MARKAS KRASOVSKIS
VARĖNA
87. VYTAUTAS ŽEMAITAITIS
ALYTUS
88. JONAS NIJOLĖ TOMKEVIČIAI
VILNIUS
89. VIDIMANTAS ALOYZAS LAPIENIS
VILNIUS
90. JŪRATĖ LAPIENYTĖ
VILNIUS
91. ROMUALDAS VIRGINIJA LIMANTAI
KAUNAS
92. E M ANDRULIAI
VILNIUS
93. E K MAKARIŪNAI
VILNIUS
94. BRONIUS JUDICKAS
RASEINIAI
95. JANINA MARIJA ŠIUIPIENĖ
SUJAINIAI, RASEINIŲ R.
96. S M D V BRANTAI
VILNIUS
97. ELENA AGOTA ILGARŪBIENĖ
VILNIUS
98. V P RIMKEVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
99. KLEMENSAS ŽILIONIS
KAUNAS
100. J E ŠIKŠNIAI
VILNIUS
101. BIRUTĖ PETRAS GAŠKOS
VILNIUS
102. DŽIUGINTA ČERNIAUSKIENĖ
ALYTUS
103. MINDAUGAS DUKSA
VILNIUS
104. MARYTĖ DUKSAITĖ
VILNIUS
105. GALINA DUKSIENĖ
VILNIUS
106. J Z SBIELINSKAI V D-VITAITĖS
VILNIUS
107. M.S.K.D. VAIŠNORŲ ŠEIMA
KOLYČIAI, PAKRUOJO R.
108. I A LUNECKŲ ŠEIMA
VILNIUS
109. JUSTYNA AVGUL
VILNIUS
110. ALFREDAS ŠIRMULIS
VILNIUS
111. MARLENA AVGUL
VILNIUS
112. AGATA AVGUL
VILNIUS
113. MIROSLAVA AVGUL
VILNIUS
114. MARIAN AVGUL
VILNIUS
115. ONOS VYTAUTO DIMŠŲ ŠEIMA
KAUNAS
116. BRONISLOVAS TELYČĖNAS
VILNIUS
117. NIJOLĖ VITĖNAITĖ
VILNIUS
118. STEFANIJA VANDA SKRIPKIENĖ
JONIŠKIS
119. ONUTĖ GRINČIKIENĖ
VILNIUS
120. ASTA GRINČIKAITĖ
VILNIUS
121. VILIJA KĘSTUTIS KUČINSKAI
PANEVĖŽYS
122. VAIDOTAS GRINČIKAS
VILNIUS
123. PAULIUS GRINČIKAS
VILNIUS
124. A V PETRUSEVIČIŲ-ŠEIMA
KAUNAS
125. VLADO ŠARĖJAUS ŠEIMA
PABRADĖ
126. DOMANTAS AŽUKAS
SIMNAS, ALYTAUS R.
127. VYTAS MASIKONIS
VILNIUS
128. DANUTĖ JULIJA GAŠKAITĖ
PANDĖLYS, ROKIŠKIO R.
129. DALIA SLAVICKIENĖ
VILNIUS
130. SIGITA SLAVICKAITĖ
VILNIUS
131. O V A VERECKŲ-ŠEIMA
VILNIUS
132. A V PAUKŠČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
133. MARIJONO DAUJOTO ŠEIMA
VILNIUS
134. IRMA MISIŪNIENĖ
JOVARAI, PAKRUOJO R.
135. TOMAS MISIŪNAS
JOVARAI, PAKRUOJO R.
136. DANUTĖ ŽIDANAVIČIENĖ
KAUNAS
137. ALBINA LEITONIENĖ
NERINGA
138. VAIVA JUNDULAITĖ
TRAKŲ VOKĖ
139. LIVIJA JUNDULAITĖ
TRAKŲ VOKĖ
140. J A V M JUNDULŲ ŠEIMA
TRAKŲ VOKĖ
141. GUSTAS VALAINIS
Kvietiniai, Gargždų r.
142. O.I.L.E.L. DUBOVYČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
143. PATRICIJA PENKAUSKAITĖ
RŪDNINKAI, ŠALČININKŲ R.
144. LUKRECIJA JANOVIČ
RŪDNINKAI, ŠALČININKŲ R.
145. ALGIRDAS JACKEVIČIUS
VILNIUS
146. MARIJA JACKEVIČIENĖ
VILNIUS
147. BRONIUS SLUŠNYS
ABAKAI, KRETINGOS R.
148. RIMVYDAS RAIMONDAS SURVILA
VILNIUS
149. G K ULEVIČIAI
ALYTUS
150. ARNOLDAS ULEVIČIUS
ALYTUS
151. ZITA VILMAJUOZSADARIUS OKUNEVIČIAI
ONUŠKIS, TRAKŲ R.
152. VIRGINIJA MARTYNAS DANELAVIČIAI
OSLAS, NORVEGIJA
153. AINIS ALŠAUSKAS
ANTAKALNIS, UKMERGĖS R.
154. DAIVIDAS MILIUKAS
ANTAKALNIS, UKMERGĖS R.
155. ALOYZAS ŽILYS
VILNIUS
156. NIJOLĖ ŽILIENE
VILNIUS
157. MINDAUGAS KALVELIS
ŽELVA, UKMERGĖS R.
158. POCIŲ ŠEIMA
STULGIAI, KELMĖS R.
159. ALOYZAS TARTILAS
VILNIUS
160. DOMINYKAS TANDZIGOLSKIS
KAUNAS
161. VAIDOTIENE JANINA
DOMEIKAVA, KAUNO R.
162. ROMAS BARANAUSKAS
PILVINGIAI, VARĖNOS R.
163. MATAS ČEPONIS
VARĖNA
164. KUČINSKŲ ŠEIMA
KAUNAS
165. SIMANTĖ ČEPONYTĖ
VARĖNA
166. ONA ANČEREVIČIENĖ
JAŠIŪNAI, ŠALČININKŲ R.
167. ZENONAS ŽUKAS
VIJOLIAI, ŠIAULIŲ R.
168. D J T P KAMINSKAI
VILNIUS
169. R V KUODŽIŲ-ŠEIMA
VILNIUS
170. VIDA IR ALGIRDAS ČIEIČIAI
VILNIUS
171. VITALIJA IR GYTIS BIELINIAI-KUBLINSKAI
VILNIUS
172. VIDA BUKAUSKIENĖ
VILNIUS
173. GIRVYDAS DUOBLYS
VILNIUS
174. DOVYDAS DUOBLYS
VILNIUS
175. G I R RAMANAUSKO ŠEIMA
VILNIUS
176. S V KATILIAI
VILNIUS
177. SIGITA RIMANTAS MILAŠAUSKAI
VILNIUS
178. A M V U KIBILDŽIŲ ŠEIMA
VILNIUS
179. BIRUTĖ DROMANTIENĖ
RIETAVAS, PLUNGĖS R.
180. L V DUMŠAIČIAI
VILNIUS
181. D L BALINT
BUDAPEŠTAS, VENGRIJA
182. RAIMUNDAS LENKAUSKAS
VILNIUS
183. A P TRAINEVIČIAI
VILNIUS
184. D D D M JANAVIČIAI
VILNIUS
185. STANISLOVAS ŽAKEVIČIUS
ALYTUS
186. BERNADETA NAVALINSKIENĖ
ALYTUS
187. DARIUS NAVALINSKAS
ALYTUS
188. A.A.V.D. VANAGŲ ŠEIMA
ŠIAULIAI
189. REMIGIJA ŽILYTĖ
UKMERGĖ
190. ANDRIEJUS BARTKUS
VILNIUS
191. AUŠRA BARTKIENĖ
VILNIUS
192. GRAŽINA GŪŽIENĖ
VILNIUS
193. GENOVAITĖ JANINA MORKŪNAITĖ
JONIŠKIS
194. EUGENIJA STANKEVIČIENĖ
DOTNUVA – AKADEMIJA
195. PETRAS JANKAUSKAS
VILNIUS
196. VIOLETA ŽULPO
AKMENYNĖ, ŠALČININKŲ R.
197. JULIUS KELIAUSKAS
GAIŽIŪNAI, JONAVOS R.
198. JANINA KETURAKIENĖ
ŽAGARĖ, JONIŠKIO R.
199. ALMIRA KUNCEVIČIŪTĖ
KAUNAS
200. BOŽENA ŠILOBRIT
DIEVENIŠKĖS, ŠALČININKŲ R.
201. JONAS MISEVIČIUS
KAUNAS
202. ALGIMANTAS KEINA
VILNIUS
203. SALOMĖJA BIRUTĖ VANGILIKAITĖ
VILNIUS
204. VIDA AMŠIEJIENĖ
LAZDIJAI
205. M V E SYSOJEVŲ ŠEIMA
VILNIUS
206. KAROLIS REMEIKA
Vilnius
207. KĘSTUTIS KVAINAUSKAS
Vilnius
208. RIMANTAS TAMULIONIS
Alytus
209. ALDONA IR PETRAS MISIAI
Šiauliai
210. DOLINA RAŽAUSKIENĖ
Pakruojis
211. GIEDRIUS JASEVIČIUS
VILNIUS
212. RAMŪNAS RAŽAUSKAS
Pakruojis
213. REMISUGNĖJUSTĖ DRAGŪNAI
Kaunas - Šiauliai
214. ELVINA BAUŽAITĖ
Kaunas
215. S.D.ZAVADSKIŲ ŠEIMA
Kelmė
216. RAZMANTŲ ŠEIMA
Kaunas
217. IRENA JOGĖLIENĖ
KALTINĖNAI
218. INGA RUZGIENĖ
Kaunas
219. DALIA JOGĖLAITĖ
KALTINĖNAI
220. RAMUTĖ PAVELKO
Kaunas
221. VACLOVAS ZABARAUSKAS
VILNIUS
222. DEMENIŲ ŠEIMA
PASVALYS
223. DRĄSUTIS NOREIKA
Kaišiadorys
224. IRENA GERULYTĖ
ŠIAULIAI
225. JUREVIČIŲ ŠEIMA
Palanga
226. VYTIS LIKATAVIČIUS
Grigiškės
227. M.T. GUDAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
228. JULIUS TAMOŠIŪNAS
KAUNAS
229. URTĖ LIKATAVIČIŪTĖ
Chicago
230. RUGILĖ LIKATAVIČIŪTĖ
Chicago
231. PETRAS TUTINAS
Klaipeda
232. L. S. TAMAŠIŪNŲ ŠEIMA
Kaunas
233. RIMVYDAS ŠOBLINSKAS
Marijampolė
234. JOLANTA LIKATAVIČIĖNĖ
Kaunas
235. J.T.STUNDŽIŲ ŠEIMA
Šeimaties km.
236. ALGIMANTAS ALKSMANTAS
Molėtai
237. LEONORA ŽILĖNIENĖ
Vilnius
238. AVL JANKAUSKŲ ŠEIMA
Jonušų k., Klaipėdos r.
239. MINDAUGAS ŽILĖNAS
Vilnius
240. BIRUTĖ PITRĖNAITĖ
Vilnius
241. LIKATAVIČIŲ ŠEIMA
Chicago
242. J.VRUBLIAUSKŲ ŠEIMA
DRUSKININKAI
243. I.I. MILERIŲ ŠEIMA
Kaunas
244. SAULIUS DALIS
Kaunas
245. TJMT KAMAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
246. ARIEL GROGOVINAS
Argentina
247. A.J.L.V. GUOBIŲ ŠEIMA
Vilnius
248. VYTAUTAS DILBA
Bostonas, JAV
249. SIGITA MALŪKIENĖ
vilnius
250. ZINKEVIČIAI ŠEIMA
Vilnius
251. DANUTĖ DILBA
Bostonas, JAV
252. AUGUSTINA ŽEMAITIENĖ
Panevėžio raj.
253. I.IR A.ŠUKIŲ ŠEIMA
Kaunas
254. MARIUS IR ERIKA ŠEIMA
Panevėžys
255. KUČIAUSKŲ ŠEIMA
Gudkaimis, Vilkaviškio raj.
256. V.V. LAZAUSKŲ ŠEIMA
KAUNAS
257. GS MERŽVINSKŲ ŠEIMA
Stiegvilų k., Jurbarko raj.
258. R. IR A. DADONŲ ŠEIMA
Vilnius
259. KIPRAS AJAUSKAS
Kaunas
260. JONUKAS LAZAUSKAS
KAUNAS
261. AEJL SURPLIŲ ŠEIMA
Vilnius
262. KBDRR JURĖNŲ ŠEIMA
Vilnius
263. BIRUTE STASIONIENE
Vilnius
264. JUSTAS BUZYS
VILNIUS
265. MATAS KAZAKEVIČIUS
Plungė
266. PAČKAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
267. MATAS BUZYS
VILNIUS
268. PRANAS JUODIS
Kaunas
269. GIEDRĖ BUZIENĖ
VILNIUS
270. L.E.G.G JANUŠKŲ ŠEIMA
Panevėžys
271. AUDRIUS BUZYS
VILNIUS
272. ŠUMSKŲ ŠEIMA
Kaunas
273. STASYS ŠTRIMAITIS
Agurkiškės k,Kazlų Rūda
274. LINAS GALKAUSKAS
Vilnius
275. MOTIEKŲ ŠEIMA
Vilnius
276. ANTANAS ČESNULAITIS
Druskininkai
277. MISIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
278. KAROLIS GELAŽANSKAS
Vilnius
279. ADA DAMBRAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
280. JAKŲ ŠEIMA
Vilnius
281. DONATAS ANDRIJAUSKAS
VILNIUS
282. IRENA GARUNKŠTYTĖ
vilnius
283. ALEKSŲ ŠEIMA
Rietavas
284. BARIZŲ ŠEIMA
Kaunas
285. V.D STANKEVIČIŲ ŠEIMA
Prienai
286. JANĖ ČESNULAITIENĖ
Druskininkai
287. V IR V KAUPIŲ ŠEIMA
Kėdainiai
288. JANUŠONIŲ ŠEIMA
panevėžys
289. AGNĖ SAKALAUSKAITĖ
Vilnius
290. AURIMAS KAZĖNAS
PASVALYS
291. JULIJA ZITA BARTUŠKEVIČIENĖ
Vilnius
292. LIONGINAS KASINSKAS
Vilnius
293. A. IR A.GRINŲ ŠEIMA
Anykščiai
294. ANEP VENCLOVŲ ŠEIMA
Alytus
295. ANDRIUS BARTUŠKEVIČIUS
Vilnius
296. DANUTĖ MORKŪNIENĖ
VILNIUS
297. STASYS ŽIKORIUS
Vilnius
298. VVAK RAKAUSKŲ ŠEIMA
Utena
299. ALDONA KASINSKIENĖ
Vilnius
300. DAMM MORKŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
301. ELENA ČASIENĖ
VILNIUS
302. RAIMONDA KUČINSKAITĖ
Biržai
303. GIEDRIUS UŽKURAS
Seda
304. JONASALGIMANTAS ČASAS
Vilnius
305. E.G.A. DŽIAUGIŲ ŠEIMA
Vilnius
306. A.S.E. TOLIUŠIŲ ŠEIMA
Panevėžys
307. D. Ž. ŠVEŽAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
308. MAZILIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
309. EDITA JOKUBAUSKIENĖ
VILNIUS
310. DARIUS ČEPUKAS
Kaunas
311. SAPJANSKŲ ŠEIMA
Kaunas
312. BIRUTĖ VAIČIŪNAITĖ
Vilnius
313. STEPONAS ČEPONKUS
Vilnius
314. MAKUTĖNŲ ŠEIMA
Vilnius
315. JUOZAS LILAS
Kaišiadorys
316. KIGI PETRAIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
317. GULEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
318. J.R.D.A.KECORIŲ ŠEIMA
Vilnius
319. SAULĖ GEČIŪTĖ
Riešė
320. JUOZAPAIČIŲ ŠEIMA
Šilalė
321. AISTĖ GEČIŪTĖ
Riešė
322. ELIGIJA BALBIERYTĖ
Visaginas
323. NOJUS AJAUSKAS
Kaunas
324. VYAUTAS RABAZAUSKAS
Vilnius
325. DANGIRUTIS SIRVYDIS
Rokiškis
326. AGNĖ JACKEVIČIŪTĖ
Vilnius
327. STASĖ STRIČKAITĖ
Vilnius
328. ROTANIJOS ŠEIMA
Vilnius
329. LELIUKŲ ŠEIMA
Biržų raj.
330. BUDRAUSKŲ ŠEIMA
Tauragė
331. LIUDAS JURKONIS
Vilnius
332. GIEDRĖ JANKAUSKAITĖ
vilnius
333. SAULIŲ (G.R.Ū.) ŠEIMA
Vilnius
334. SIMONAS STANIUS
Vilnius
335. AISTĖ STANIŪTĖ
Vilnius
336. ŽYDRŪNAS STANIUS
Vilnius
337. ADRIANA SKREBŪNAITĖ
Vilnius
338. V.V.V.V. SINUŠŲ ŠEIMA
Šiluva
339. IEVA DŽERVUTĖ
Vilnius
340. PETRAS JONUŠAS
Vilnius
341. MIKAS KARANAUSKAS
Vilnius
342. ADAS BERTULIS
Šiauliai
343. ELZĖ KARANAUSKAITĖ
Vilnius
344. RIČARDAS PETRUŠIS
VARĖNA
345. IRENA BARUSIENĖ
PLUNGĖ
346. G B A RIBOKAI
KAUNAS
347. MARIJA ADOMAVIČIENĖ
KABELIAI, VARĖNOS R.
348. STASĖ CEREBŪJIENĖ
SENOVĖ, VARĖNOS R.
349. STASĖ BIRUTĖ VERSECKIENĖ
MATUIZOS, VARĖNOS R.
350. DOVYDAS DAIRONAS
MERKINĖ, VARĖNOS R.
351. ČESLOVAS PETRUŠKEVIČIUS
TOLKŪNAI, VARĖNOS R.
352. JONAS GECEVIČIUS
SAVULKAI, VARĖNOS R.
353. RŪTA TOLVAIŠAITĖ
JASAUSKŲ, VARĖNOS R.
354. JUOZAS CIŪNYS
PERLOJA, VARĖNOS R.
355. JONAS JONYTIS
PERLOJA, VARĖNOS R.
356. P J STADALNYKAI
BURBONIAI, VARĖNOS R.
357. IRENA MIKALAUSKIENĖ
VARĖNA
358. ROMAS VASILIAUSKAS
ŠVEICARIJA, JONAVOS R.
359. EDMUNDAS JANKŪNAS
ŽELVA, UKMERGĖS R.
360. STANISLAVA KOMŽIENĖ
DIDYSIS PALŪKSTIS, TELŠIŲ R.
361. V M BERENIAI
TELŠIAI
362. L R R J D P K N V MSCICHAUSKŲ ŠEIMA
KĖDAINIAI
363. G. A. K. KULEŠIŲ ŠEIMA
MEŠKUČIAI, UKMERGĖS R.
364. ALBINAS DEMENTIŠKA
JAUGILIAI, KĖDAINIŲ R.
365. BRONISLAVA DEMENTIŠKIENĖ
JAUGILIAI, KĖDAINIŲ R.
366. ANGELĖ LIAUSIENĖ
UKMERGĖ
367. DANAS KASELIS
UKMERGĖ
368. I R Ž ANDRULIAI
VILNIUS
369. VYTAUTAS JURŠĖNAS
VILNIUS
370. ONA ORLAUSKIENĖ
VILNIUS
371. DANUTĖ PRANCIŠKUS IVANAUSKAI
VILNIUS
372. ALDONA KAJOKAITĖ
VILNIUS
373. RIMANTAS LUKŠA
VILNIUS
374. VYTAUTAS KAMARAUSKAS
VILNIUS
375. VYTAUTAS IGNAS
VILNIUS
376. M. D. A. ŠILEIKŲ ŠEIMA
VILNIUS
377. BIRUTĖ ALBINAS PILYPAI
DRUSKININKAI
378. EMILĖ SAULIUS STEPHEUS
DRUSKININKAI
379. ASTA KĘSTUTIS KRASAUSKAI
MITRIŠIŪNAI, PASVALIO R.
380. KAROLINA KRASAUSKAITĖ
MITRIŠIŪNAI, PASVALIO R.
381. ELEONORA MYKOLAITIENĖ
VILNIUS
382. LEOPOLDAS MYKOLAITIS
VILNIUS
383. IRENA POCIENĖ
ŠIAULIAI
384. ELENA KERŠYTĖ
DAINAVA, ŠALČININKŲ R.
385. VIRGINIJUS ŠIAUČIŪNAS
GRUŽTAI, ZARASŲ R.
386. S S EIDŽIŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
387. ANTANAS ČESNULEVIČIUS
PERLOJA, VARĖNOS R.
388. VYTAUTAS OBELENIS
KAUNAS
389. VIKTORIJA BOBINA
AKMENYNĖ, ŠALČININKŲ R.
390. EMA RAUGALAITĖ
VILNIUS
391. IRENA JENKUVIENĖ
KLAIPĖDA
392. ALGIRDAS GRAŽULIS
KANČĖNAI, ALYTAUS R.
393. ARŪNAS GRAŽULIS
KAUNAS
394. NERINGA KUNDROTAITĖ
VILNIUS
395. BANGA GRIGALIŪNAITĖ
VILNIUS
396. STEFANIJA JAKUBONIENĖ
UKMERGĖ – 5, UKMERGĖS R.
397. KUKENIŲ ŠEIMA
PAKETURIAI, KUPIŠKIO R.
398. DRAZDAUSKŲ ŠEIMA
PAKETURIAI, KUPIŠKIO R.
399. AUGUSTĖ STRINGYTĖ
UKMERGĖ
400. GIEDRIUS GUDELEVIČIUS
KALESNINKAI, ALYTAUS R.
401. VILMA IRERIKAS FRANCOIS
LEUVEN, BELGIJA
402. JOANA NARKUVIENĖ
KRETINGA
403. POVILAS MICEVIČIUS
MERKINĖ, VARĖNOS R.
404. VINCAS LŪŽYS
PERLOJA, VARĖNOS R.
405. A L M Z S KIERIŲ ŠEIMA
ŽILINAI, VARĖNOS R.
406. RIMGAUDAS NEKROŠIUS
ŽELVA, UKMERGĖS R.
407. V O VASILIAUSKAI
TELŠIAI
408. A.L PINILLA
JAV
409. INGA ŽIDONYTĖ
VILNIUS
410. VILMA DANAUSKIENĖ
PAPALAZDIJAI, LAZDIJŲ R.
411. AUDRIUS DAVIDONIS
ČINČIKAI, ŠVENČIONIŲ R.
412. EDGARAS GRIMUTA
VILNIUS
413. ROMUALDAS ŠLIAŽAS
KAUNAS
414. ROKAS BUČINSKAS
VARĖNA
415. ANGELĖ MALINOVSKIENĖ
VARĖNA
416. PETRAS SAVICKAS
VILKAVIŠKIS
417. LUKAS ŠLAPELIS
KUPIŠKIS
418. LIUDVIKAS SAULIUS RAZMA
VILNIUS
419. ALGIS KADŽIULIS
JONAVA
420. RŪTA BRŪZGIENĖ
VILNIUS
421. BALYS LUKAS
VILNIUS
422. VABULŲ ŠEIMA
JONAVA
423. R V I G GEČIAI
VILNIUS
424. SIGITAS BRŪZGA
VILNIUS
425. RIMAS BUDRAITIS
ŠIAULIAI
426. V A Ž JANUŠKEVIČIŲ ŠEIMA
ČIURLIONIAI, ALYTAUS R.
427. MARYTĖ NOREIKIENĖ
MIKALAVA, ALYTAUS R.
428. RIMANTAS NOREIKA
MIKALAVA, ALYTAUS R.
429. DANIELIUS KEBLIKAS
LIESIONIAI, ALYTAUS R.
430. GIEDRIUS VAIDANAVIČIUS
UKMERGĖ
431. IGNACAS LUKOŠIUS
TELŠIAI
432. VYTAUTAS VAIDANAVIČIUS
UKMERGĖ
433. PAULIUS SINICA
VILNIUS
434. SAVEIKIŲ ŠEIMA
VILNIUS
435. RIMANTAS LIEGUS
ALYTUS
436. I V JASAI
KAUNATAVA, TELŠIŲ R.
437. DOMAS POGUMIRSKAS
VILNIUS
438. LIUCIJA ALOYZAS ŽINDULIŲ
VILNIUS
439. MICHAEL, DANA, MIA, GRACE QUEEN
JAV – LIETUVA
440. PETRAS, EGLĖ, MIGLĖ SAKALAUSKAI
KAUNAS
441. MANTAS JAKUBĖNAS
MELNINKAI, ŠVENČIONIŲ R.
442. DARIUŠ SILKO
AKMENINĖ, ŠALČININKŲ R.
443. JOLANTA MARKULIS
VILNIUS
444. JANINA BAGDRIUN
JACONIAI, ŠALČININKŲ R.
445. SRGHE SIMONAVIČIAI
PLUNGĖ
446. T J M GRUNSKIŲŠEIMA
VILNIUS
447. PAULIUS NORKŪNAS
VILNIUS
448. SAULIUS NORKŪNAS
VILNIUS
449. REGINA SURVILAITĖ
ŠIAULIAI
450. IRENA DZERKAČ
BUTRIMONIAI, ŠALČININKŲ R.
451. O.G.G. IR M. ŠREIBERIŲ ŠEIMA
ĄŽUOLINIAI, ALYTAUS R.
452. KSAVERIJA RINKŪNIENĖ
TETERVINAI, PASVALIO R.
453. GENOVAITĖ ŠAKALIENĖ
TETERVINAI, PASVALIO R.
454. VINCAS VAIŠNORIS
KAUNAS
455. P G A D ČARNECKIAI
KAUNAS
456. BRONIUS GREIČIUS
KAUNAS
457. REGINA JUODKAITĖ
VILNIUS
458. M J D PUODŽIŲ ŠEIMA
VILNIUS
459. ANTANAS TERLECKAS
VILNIUS
460. VISVALDAS KISIELIUS
VILNIUS
461. VALDEREZA SIMONAITIENĖ
VILNIUS
462. ZIGMONDAS DRAPANAUSKAS
ŠIAULIAI
463. LAZDAUSKAS RIMANTAS
LAUKSARGIAI, TAURAGĖS R.
464. ALGIMANTAS IVONCIUS
PLUNGĖ
465. ERNESTAS RAMANAUSKAS
ŠVENČIONĖLIAI
466. D I RAČKAUSKAI
KAUNAS
467. ALMA GALUŽIENĖ
MARIJAMPOLĖ
468. K M BARAUSKAI
ALOVĖ, ALYTAUS R.
469. D I NEVULIAI
PUNSKAS, LENKIJA
470. J R SIDARAVIČIAI
VAITIŠKIAI, MARIJAMPOLĖS R.
471. VAITKŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
472. REGINA SARGELIENĖ
VILNIUS
473. JAISDVG DANIŪNAI
VILNIUS
474. JONAS ŽUMBAKYS
VILNIUS
475. BRONISLAVA PETRAS GABRĖNAI
PALANGA
476. B Z S V STANEVIČIŲ-ŠEIMA
VILNIUS
477. PAULA MIKŠYTĖ
VILNIUS
478. DALIJA TEKORIENĖ
VILNIUS
479. ALFREDAS LIUDA BUDUKEVIČIEI
KAUNAS
480. I S SVETLAUSKAI
RIEŠĖ, VILNIAUS R.
481. VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
KELMĖ
482. VYTAUTAS ČENKUS
ŠVENČIONĖLIAI
483. NIJOLĖ VELERIJA ČENKIENĖ
ŠVENČIONĖLIAI
484. PETRAS KRIČENA
KELESNINKAI, ALYTAUS R.
485. JUOZAS BARŠKIETIS
GUDELIAI
486. EDUARDAS KASPERAVIČIUS
KRYŽKALNIS, RASEINIŲ R.
487. JONAS PETROKA
VILNIUS
488. RYŠARD VORONECKIJ
JANČIŪNŲ KM.
489. JANINA RASA PIDKOVA
VILNIUS
490. ZITA VALANTINAITĖ
VILNIUS
491. VIOLETA DAUKŠAITĖ
VILNIUS
492. GEDAS DIMŠA
ŠLAVANTAI, LAZDIJŲ R.
493. SKIRGAILĖ BALEŽENTYTĖ
VARĖNA
494. INGA MUMGAUDYTĖ
VILNIUS
495. JORIS BALEŽENTIS
VILNIUS
496. KĘSTUTIS MOLIS
VILNIUS
497. ALDONA DRĖGVAITĖ
VILNIUS
498. ŠARŪNAS LAIMA ANDRIKIAI
VILNIUS
499. JANINA ALGIRDAS ŠAKALIAI
VILNIUS
500. LEONIDAS MIKULINAS
LAZDIJAI
501. VIRGILIJUS ANTANAVIČIUS
PUODŽIAI, LAZDIJŲ R.
502. JANINA URKIENĖ
ALYTUS
503. BRONĖ GRAGŪNIENĖ
VILNIUS
504. STASĖ URBAITIENĖ
VALKININKAI, VARĖNOS R.
505. ROMAS KNEZIAUSKAS
SENOJI VARĖNA, VARĖNOS R.
506. VILIUS ŠVILPA
VILNIUS
507. GIEDRĖ VALAITĖ-ŠVILPIENĖ
VILNIUS
508. ALGIRDAS ELENA ALIONIAI
PAŠULIAI, KAIŠIADORIŲ R.
509. S J DUDZINSKAI
LEIPALINGIS, DRUSKININKŲ SAV.
510. NIJOLĖ VAKŠNORIENĖ
LEIPALINGIS, DRUSKININKŲ SAV.
511. GYTIS JAČIONIS
ŽELVA, UKMERGĖS R.
512. G.V.R.R.G. PAULIUKONIŲ ŠEIMA
DAUGAILIAI, UKMERGĖS R.
513. J G J P GODLIAUSKAI
ALYTUS
514. VACLAVA UNČIŪRIENĖ
VILNIUS
515. POVILAS JONIŠKIS
PANEVĖŽYS
516. LEOKADIJA AŠKELOVIČIŪTĖ-RAZMIENĖ
VILNIUS
517. SAULIUS, GRAŽINA, TITAS ALEŠKEVIČIAI
ALYTUS
518. VAIDAS KUKARĖNAS
VILNIUS
519. VIRGINIJA GVOZDAITĖ
VILNIUS
520. LUKAS JANUKAITIS
KERNAVĖ, ŠIRVINTŲ R
521. JUOZAS PUZAS
DARŽININKAI, VARĖNOS R.
522. KAZIMIERAS ČYŽIUS
VALKININKAI, VARĖNOS R.
523. GEDIMINAS STUKAS
VILNIAUS R.
524. BIRUTĖ LUKŠYTĖ
KABELIAI, VARĖNOS R.
525. A R TUGRŪDŽIŲ ŠEIMA
VILNIUS
526. VILIJA TUGRŪDAITĖ
VILNIUS
527. KAROLIS TUGRŪDIS
VILNIUS
528. L M RAULUŠEVIČIŲ ŠEIMA
KAIŠIADORYS
529. URTĖ ALULAVIČIŪTĖ
VARĖNA
530. GIEDRĖ JANKAUSKAITĖ
JONAVA
531. S U E ANDRIJAUSKAI
VILNIUS
532. RASA GAIDAMAVIČIŪTĖ
ALYTUS
533. MONIKA MULIUOLYTĖ
ALYTUS
534. MARGARITA PLIENAITĖ
RYŠKĖNAI, TELŠIŲ R.
535. KORNELIJA PLIENAITĖ
RYŠKĖNAI, TELŠIŲ R.
536. JANINA VAITKŪNIENĖ
VILNIUS
537. STANISLAVA VYTAUTAS KARVELIAI
PANEVĖŽYS
538. STASĖ RIBINSKIENĖ
MIROSLAVAS, ALYTAUS R.
539. DANGUOLĖ LEONAVIČIENĖ
RYLIŠKIAI, ALYTAUS R.
540. VYTAUTO BARAVYKOŠEIMA
VILNIUS
541. DAIVA BALČIŪNIENĖ
VILNIUS
542. TOMA DŽERVUTĖ
PUNIA, ALYTAUS R.
543. GINTARĖ SUTKEVIČIŪTĖ
KAUNAS
544. ALDONA ŠIMAITYTĖ
GERDAŠIAI, DRUSKININKŲ SAV.
545. ANTANINA ČAPLIKAITĖ
DRUSKININKAI
546. H G I BREIVĖS
VILNIUS
547. DANGUOLĖ GUMBYTĖ
KAZOKIŠKĖS, ELEKTRĖNŲ SAV.
548. DEIMANTAS SIMUNTIS
ŠALČININKAI
549. ST. G. M. D. ŽUKAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
550. BARBORA ŠLEŽIENĖ
ŠIAULIAI
551. LMGVR RIMDŽIŲ ŠEIMA
VILNIUS
552. VLADAS NOREIKA
VILNIUS
553. D VIRŠULYTĖ-GORSKIENĖ
KAUNAS
554. R VIRŠULYTĖ-LISOVSKIENĖ
VILNIUS
555. BERTULIŲ ŠEIMA
Šiauliai
556. MARIJANA ELENA GABRIJOLAVIČIEN
Klaipėda
557. P.Z.G.E. ŪDRŲ ŠEIMA
Kaunas
558. VZV BUGAILIŠKIŲ ŠEIMA
Vilnius
559. BENAS KLINGA
Panevėžys
560. GABRIELIUS SADUKAS
Vilnius
561. LIUDAS & BIRUTĖ
Vilnius
562. ALDONA SLUŠKONIENĖ
VILNIUS
563. V.V.R.R. ŠEIMIŲ ŠEIMA
Šiluva
564. REGINA JACKEVIČIENĖ
Joniškis
565. JŪRATĖ JOKUBAITYTĖ
Vilnius
566. ADELĖ MĖDŽIŪTĖ
Vilnius
567. LAURAS & EDITA
Vilnius
568. MARTAS PAULAUSKAS
Kaunas
569. JONAS BARONAS
siauliai
570. VNAEN VAIČIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
571. MILIUKŲ ŠEIMA
Vilnius
572. KRISTINA & BRONIUS
Vilnius
573. A.V.ZIZILIAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
574. ŠESTILŲ ŠEIMA
Vilkaviškis
575. VAIVA POPOVIENĖ
VILNIUS
576. ADELĖ STARKUTĖ
Vilnius
577. GIEDRĖ & MARIUS
Vilnius
578. MARKUŠKIŲ ŠEIMA
Stovėta Lietuvos pasienyje, VILNIUS
579. A.R.A. DEMENIŲ ŠEIMA
Vilnius
580. MATULIONIŲ ŠEIMA
Trakai
581. RIČARDAS KRUTIKOVAS
šilutė
582. SANDRA KRUTIKOVIENĖ
šilutė
583. GUSTĖ KRUTIKOVAITĖ
šilutė
584. UGNĖ KRUTIKOVAITĖ
šilutė
585. VALIUS KAMINSKAS
Vilnius
586. A.J.I.PALILIŪNŲ ŠEIMA
Panevėžys
587. R.R. VALANČIŲ ŠEIMA
Vilnius
588. KUČINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
589. RIMA ŠIMELYTĖ
Kaunas
590. V.L.T.A.VIZBARŲ ŠEIMA
Betygala
591. H. BARAUSKO ŠEIMA
Kaunas
592. ROKAS LAURA CML ŠEIMA
Vilnius
593. VYTAUTAS CHOCKEVIČIUS
Šilutė
594. SIGITA CHOCKEVIČIENĖ
Šilutė
595. VAIDOTAS CHOCKEVIČIUS
Šilutė
596. L.R.G.MISEVIČIŲ ŠEIMA
Panevėžys
597. VILIUS MISIKONIS
Vilnius
598. ALGIMANTAS BIELIŪNAS
vilnius
599. NATALIJA BIELIŪNIENĖ
vilnius
600. VILTĖ PETKEVIČIŪTĖ
klaipėda
601. ZOSĖ GRUMBINAITĖ
jonava
602. VYTAUTAS BORISEVIČIUS
Kaunas
603. VILIUS MONTVYDAS
Klaipėda
604. SIMAS MONTVYDAS
Klaipėda
605. VILTĖ GADLIAUSKAITĖ
Vilnius
606. GIEDRIUS PAŠILYS
Vilnius
607. DAINIUS GADLIAUSKAS
Vilnius
608. VIRGINIJA GADLIAUSKIENĖ
Vilnius
609. A.B.S. BAGDONŲ ŠEIMA
Šeduva
610. JANINA ŠIEMAITIENĖ
Vilnius
611. JULIJONAS ŠIEMAITIS
Vilnius
612. JUOZAS JUKNEVIČIUS
Kaunas
613. JULIJA JUKNEVIČIENĖ
Kaunas
614. V.D.T.E. BURBŲ ŠEIMA
Vilnius
615. Š.L.M. ŠUMINŲ ŠEIMA
Vilnius
616. D.R. EIČINŲ ŠEIMA
Mažeikiai
617. GUSTAVAS URBONAS
Norvegija
618. IZ.STONČIENĖS ŠEIMA
Čikaga
619. ASTA IR LINAS MAŽEIKOS
Vilnius
620. NORKŪNŲ RRRR ŠEIMA
Vilnius
621. DILIJONŲ E.R. ŠEIMA
Alytaus r.
622. MEMĖNŲ ŠEIMA
Kaunas
623. VILIUS LOBUŠKA
VILNIUS
624. URTĖ MĖDŽIŪTĖ
Vilnius
625. VIDA KARVELYTĖ
Vilnius
626. RŪTA KARVELYTĖ
Vilnius
627. IGNAS VAIČELIŪNAS
Gargždai
628. MINDAUGAS KUNDROTAS
Alytus
629. RIMA KUNDROTIENĖ
Alytus
630. VILIUS MĖDŽIUS
Vilnius
631. EUGENIJA PALIONIENĖ
Kazlų Rūda
632. GINTA KAZĖNAITĖ
Pakruojis
633. TVARIJONŲ DVRT ŠEIMA
Vilnius
634. IRINA SELH
Šiauliai
635. SIMONA VAITIEKUTĖ
Elektrėnai
636. IVETA PUPLAUSKAITĖ
Plungė
637. MISIŪNŲ EVSE ŠEIMA
Klaipėda
638. MARIUS GAUKŠTAS
Vilnius
639. JUDITA GEČAITĖ
Vilnius
640. NARSUČIŲ ŠEIMA
Vilnius
641. ALGIMANTAS KARALEVIČIUS
vilnius
642. ŪKANIŲ ZVSLAMG ŠEIMA
Vilnius
643. VANDA POCIENĖ
Vilnius
644. ZIGMANTAS POCIUS
Vilnius
645. DAIVA PIVORIŪNAITĖ
Vilnius
646. BAKŠIŲ ŠEIMA
VILNIUS
647. EDVINAS LEVINAS
Vilnius
648. KRISTIJONAS BAKŠYS
VILNIUS
649. STIKLERIŲ ŠEIMA
BIRŽAI - KAUNAS - VILNIUS
650. ČERNIŲ ŠEIMA
vilnius
651. LAIMA MAKUTENAITE
vilnius
652. KAROLIS STOLYS
Vilnius
653. IEVA UBARTAITE
vilnius
654. ROBERTAS MASIULIS
Vilnius
655. LIUBOV STOLĖ
Vilnius
656. ŠATKŲ ŠEIMA
Kupiškis
657. V.J.J.I.DAUJOTŲ ŠEIMA
Ukmergė
658. BARTKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
659. A.I.R.V.BAKŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
660. RYTIS KUNIGĖNAS
Kaunas
661. ČESLOVAS ČERNIAUSKAS
švenčionėliai
662. TOMAS MILIAUSKAS
Vilnius
663. V.O.VAICEKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
664. RASA ČERNIAUSKAITĖ
švenčionėliai
665. R.A.G. SALDUKŲ ŠEIMA
vilnius
666. BIVILIŲ ŠEIMA
VILNIUS
667. STANISLAVA ŽYGIENĖ
RIETAVAS
668. IRENA KARDOKAITĖ
vilnius
669. VYTAUTAS ŽYGAS
RIETAVAS
670. PALTARACKŲ ŠEIMA
Vilnius
671. VAITKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
672. J.VL. KARDOKŲ ŠEIMA
lazdijai
673. EDITA SIMANAVIČIŪTĖ
vilnius
674. DANAS JURAITIS
Trakai
675. ŽE GATAVECKŲ ŠEIMA
VILNIUS
676. VILIMANTAS MIRONČIKAS
VILNIUS
677. J.P.V.A. URBONŲ ŠEIMA
Panevėžys
678. AUDRONĖ VANDA MIRONČIKIENĖ
VILNIUS
679. STASYS MAČIONIS
Vilnius
680. POVYLIŲ ŠEIMA
Želva, Ukmergės r.
681. VOSYLIŲ RETD ŠEIMA
Vilnus
682. MILA JUDICKAITE
Stranda, Norvegija
683. MILDA MORKŪNAITĖ
Vilnius
684. VANAGŲ ŠEIMA
Kaunas
685. VESTA ŠPAKAUSKAITĖ
Kaunas
686. J.J.R.A. TAMULIAI
VILNIUS
687. VYTAUTAS VAINYS
Varėna
688. RAMŪNAS ŠESTAVICKAS
VIEVIS
689. SKIRMANTĖ MASAITYTĖ
Varėna
690. SONATA TUPIKAITĖ
Vilnius
691. L.IR S. AKSTINŲ ŠEIMA
Varėna
692. KLEESŲ ŠEIMA
Šilutė
693. DAN EMIL LANGDALEN
Norvegija
694. RREL MAŽEIKŲ ŠEIMA
kaunas
695. A.IR E. LEIKŲ ŠEIMA
Kelmė
696. S.A.V.T.I. RAMANAUSKIAI
Norvegija
697. CHMIELIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
698. GERTRŪDA RAŽANSKAITĖ
Vilnius
699. MONIKA RADŽIŪNIENĖ
MAŽEIKIAI
700. AUŠRINĖ VOLUNGEVIČIŪTĖ
Vilnius
701. BALČIKONIŲ ŠEIMA
Vilnius
702. ST. VYTAUTAS ŽALA
Vilnius
703. LESINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
704. ALGIRDAS SKINKYS
York Beach, Maine, USA
705. AURIMAS VELLEMAA
Vilnius
706. ARŪNAS VELLEMAA
Vilnius
707. UGNĖ-ALEKSANDRA UNTULYTĖ
Klaipėda
708. AUKSĖ ŽILINSKIENĖ
Užpaliai
709. ŠEPUČIŲ ŠEIMA
Kaunas
710. KRISTUPAS ŠLANČAUSKAS
KAUNAS
711. EGLĖ VASKELIENĖ
Vilnius
712. IEVA MIKELIŪNAITĖ
Londonas
713. AUDRONĖ MALINAUSKIENĖ
Klaipėda
714. ROKAS ŽILINSKAS
Vilnius
715. VIRGILIJUS RAŽINSKAS
Vilnius
716. RAIMUNDĖ MATIUŠAITYTĖ
Vejle, Danija
717. AUDRIUS PUPINIKAS
Plungė
718. LINA ELENA PETRAUSKIENĖ
Kaunas
719. IEVA TINTERYTĖ
Kaunas
720. PIJUS BENDŽAITIS
VILNIUS
721. VYTAUTAS TINTERIS
Kaunas
722. JANKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
723. ČERAPŲ ŠEIMA
Klaipeda
724. E.IR V.VINGILIŲ ŠEIMA
Kaunas
725. UGNĖ PETRAUSKAITĖ
Kaunas
726. A. P. GIEDRIAI ŠEIMA
kaunas
727. ANTANAS BENDŽAITIS
KAUNAS
728. GRETA JASAITYTĖ
kaunas
729. D.V. TAMOŠIŪNŲ ŠEIMA
vilnius
730. JUSTA JASAITYTĖ
kaunas
731. VAIŠVILŲ ŠEIMA
Klaipėda
732. LUKAS KEMERAITIS
Vilnius
733. DONATAS SURGINEVIČIUS
vilnius
734. ADOMAIČIŲ ŠEIMA
Pakruojis
735. VAIDOTĖ NORKEVIČIŪTĖ
dublinas
736. ALGIS KEMERAITIS
Vilnius
737. ZITA KEMERAITIENĖ
Vilnius
738. IEVA KEMERAITYTĖ
Vilnius
739. RASA ČERNIAUSKAITĖ
Anykščiai
740. N. IR S. BUZIAI ŠEIMA
Vilnius
741. J. IR D. KIELŲ ŠEIMA
Vilnius
742. A IR K MOLOTOKŲ ŠEIMA
vilnius
743. L. IR O. MANIKŲ ŠEIMA
Vilnius
744. MENDELEVIČIŲ ŠEIMA
TRAKAI
745. SIRVYDAS DAGYS
Vilnius
746. STASIO ŽOSTAUTO ŠEIMA
Panevėžys
747. VIKTORIJA IR TOMAS
ROKIŠKIS
748. MEGINIŲ ŠEIMA
Kaunas
749. KĘSTUTIS PUPŠTA
Panevėžys
750. VAIDA PUPŠTAITĖ
Londonas
751. CONSTANTIN IVANOV
dublin
752. RASA ADOMAITYTĖ
Vilnius
753. DALIA KILIMONYTĖ
Vilnius
754. SAULIUS MILERIS
Vilnius
755. JONAS ŠLIMAS
Palanga
756. R.R.I.D. ŠALČIŲ ŠEIMA
Vilnius
757. MINDAUGAS TITAS ČINČIKAS
VILNIUS
758. TEODORAS JONAS ČINČIKAS
VILNIUS
759. ADOMAS MATAS ČINČIKAS
VLNIUS
760. LAURYNAS TOMAS ČINČIKAS
VILNIUS
761. ČIURLIŲ ŠEIMA
Vilnius
762. KRASODOMSKIAI ŠEIMA
vilnius
763. AUŠRA JURGA ŠEIMA
kaunas
764. JULIUS ZARECKAS
VILNIUS
765. KAUPINIAI ŠEIMA
Alytus
766. VALDAS KUKTA
VILNIUS
767. AUSTĖJA POTIEJŪNAITĖ
VILNIUS
768. LIAUDINSKŲ ŠEIMA
Druskininkai
769. PANAVU ŠEIMA
Vilnius
770. DOMINYKA SEKONAITĖ
Vilnius
771. VJMD ALMONAIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
772. O. IR N. KOCIŲ ŠEIMA
Žiežmariai
773. KIRTIKLIŲ ŠEIMA
Širvintos
774. ARTŪRAS MATELIS
Klaipėda
775. MARIJA-NIJOLĖ TYLIENĖ
Vilnius
776. VITALIJUS BORUNOVAS
Vilnius
777. JONAS TYLA
Vilnius
778. LIUKAIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
779. J.IR G.URBŲ ŠEIMA
Marijampolė
780. LAURINAIČIAI ŠEIMA
VILNIUS
781. JUOZAS BARDZILAUSKAS
Klaipėda
782. ALEKSANDRA BARDZILAUSKIENĖ
Vilnius
783. VYTAUTAS RIAUKA
Kaunas
784. MANUSADŽIANŲ ŠEIMA
Vilnius
785. REGINA KAZAKEVIČIŪTĖ
Joniškis
786. VITA SURVILAITĖ
Vilnius
787. TVIRMANTAS ČENKA
Vilnius
788. AAPD MACKONIŲ ŠEIMA
Utena
789. VALERIJONAS NUTAUTAS
Panevėžys
790. B S G SIMSONŲ ŠEIMA
Lietuva
791. DAUGILIŲ ŠEIMA ŠEIMA
Vilnius
792. MINDAUGAS ŠABLEVIČIUS
VILNIUS
793. MARIJA ŠAVOLSKYTĖ
Vilnius
794. STAPONKŲ ŠEIMA
Kuršėnai
795. VENSKŲ ŠEIMA
Vilnius
796. GREBLIKŲ ŠEIMA
Vilnius
797. LIUDMILA ANDRIKIENĖ
vilnius
798. EDGARAS KULIKAUSKAS
Vilnius
799. KAČIUŠIŲ ŠEIMA
JONAVA
800. MINDAUGAS KULIKAUSKAS
Vilnius
801. ANTANAS ALEŠČIKAS
Marijampolė
802. ONA ALEŠČIKIENĖ
Marijampolė
803. VITALIJUS LATYPOVAS
Kaunas
804. TEISUTIS VĖBRA
Vilnius
805. TOMAS ZIMINAS
Panevėžys
806. BULOTŲ ŠEIMA
Vilnius - Virbaliūnai, Kauno r.
807. KAZĖNŲ ŠEIMA
Vilnius - Bajorai III, Ignalinos raj.
808. GAUDVINAS GIPAS
Joniškis
809. VESTA SABALIAUSKAITĖ
Klaipėda
810. MULIARČIKŲ ŠEIMA
Vilnius
811. EUGENIJUS CIBARAUSKAS
Jonava
812. JOANA CIBARAUSKIENĖ
Jonava
813. AUDRIUS BAČIULIS
Vilnius
814. GABRIELIUS CIBARAUSKAS
Vilnius
815. SASNAUSKŲ ŠEIMA
Kaišiadorys
816. GIEDRIUS NOREIKA
Kaišiadorys
817. JUSTAS NOREIKA
Kaišiadorys
818. LIGITA NOREIKIENĖ
Kaišiadorys
819. VAIDOTAS SIMUTIS
Kaunas
820. OZAROVSKIŲ ŠEIMA
Vilnius
821. PETRONĖ SABALIENĖ
Lazdijai
822. KAZYS SABALIUS
Lazdijai
823. MATAS OZAROVSKIS
Vilnius
824. PALUBINSKŲ ŠEIMA
DRUSKININKAI
825. VYTAUTAS MIKUTAVIČIUS
Grigiškės
826. A. IR G. ŠARSKŲ ŠEIMA
Vilnius
827. EMILIJA MIKUTAVIČIENĖ
Grigiškės
828. DOVILĖ KAMINSKIENĖ
Panevėžys
829. MALINAUSKŲ ŠEIMA
KAUNAS
830. AURELIJUS KAMINSKAS
Panevėžys
831. DALIA URBONIENĖ
ALYTUS
832. SAULIUS,ANTANAS POŠKUS
Mazeikiai
833. SIGUTĖ POŠKUVIENĖ
Mažeikiai
834. SAULIUS SKIAUTERIS
SIAULIAI
835. J.A.G.V. KERŲ ŠEIMA
Vilnius
836. DEBONO ŠEIMA
Malta
837. PAULIUS BENIUŠIS
vilnius
838. JUSTAS ČINČIKAS
vilnius
839. ŽYDRŪNAS SAVICKAS
Biržai
840. JULIUS ČINČIKAS
vilnius
841. PAULINA OBLAČINSKAITĖ
vilnius
842. JURGITA SAVICKIENĖ
Biržai
843. AUŠRINĖ SARTAUSKAITĖ
šiauliai
844. PETRAS SAVICKAS
Biržai
845. JUSTINAS SARTAUSKAS
šiauliai
846. ANTANAS SAVICKAS
Biržai
847. JONAS ŠIMONIS
Biržai
848. VIDA SAVICKIENĖ
Biržai
849. ALGIMANTAS STONIS
Vilnius
850. MARTYNAS STONIS
Vilnius
851. MARIJA STONYTĖ
Vilnius
852. RITA STONIENĖ
Vilnius
853. ČEBURNIŲ ŠEIMA
Galway, Airija
854. ŠILEIKŲ ŠEIMA ŠEIMA
Garliava
855. ISABELLA MARIA PHILLIPS
Columbus, Ohio
856. MARGIRIS BAJORIŪNAS
Kaunas
857. ČEPŲ ŠEIMA
Kazlų Rūda
858. MSLV NAIKELIŲ ŠEIMA
Vilnius
859. A K R ŠNIRPŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
860. DARIUS KATUKEVIČIUS
KAUNAS
861. I.J. VISOCKŲ ŠEIMA
Vilnius
862. RUSNĖ PUMPUTYTĖ
Vilnius
863. RŪTA PUMPUTIENĖ
Vilnius
864. MARIUS PUMPUTIS
Vilnius
865. ARVYDAS MARTYŠIUS
Papilė
866. SUVEIZDŽIŲ ŠEIMA
Utena
867. ALGIRDAS MARTYŠIUS
Papilė
868. ROLANDAS MARTYŠIUS
Papilė
869. VLADAS GAIDYS
Vilnius
870. VALĖ GUŽAUSKAITĖ
vilnius
871. AURIMAS FIŠERAS
Vilnius
872. VILMA TITAITĖ
Šiauliai
873. IVAŠKEVIČIŲ ŠEIMA
Kėdainiai
874. GRADAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas - Vilnius
875. DUDURIŲ ŠEIMA
PANEVĖŽYS
876. DOMINYKAS IZMAILOVIČIUS
Rūdiškės
877. BALTRAMONAIČIŲ ŠEIMA
Kėdainiai
878. L.E VAITIEKŪNŲ ŠEIMA
Kelmė
879. ARNAS VOZBUTAS
Vilnius
880. EDITA VOZBUTIENĖ
Vilnius
881. KOSTAS VOZBUTAS
Vilnius
882. RENATA ALSEIKAITĖ
Klaipėda
883. LIEPA VOZBUTAITĖ
Vilnius
884. OLGA GRIGIENĖ
Kaunas
885. VOZBUTŲ ŠEIMA
Žagarė
886. ARVYDAS GRIGAS
Kaunas
887. KERŲ ŠEIMA
Vilnius
888. R I P M LIMBŲ ŠEIMA
Klaipeda
889. JULIJONAS KREIVYS
Vilnius
890. MARIJA LETKAUSKIENĖ
Vilnius
891. MINDAUGAS KREIVYS
Vilnius
892. ARŪNAS KREIVYS
Vilnius
893. VIDA KREIVIENĖ
Vilnius
894. DŪDŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
895. VIGIRDAS MACKEVIČIUS
Juodšiliai
896. EUGENIJA MACKEVIČIENĖ
Juodšiliai
897. SIMONA LIUKAITYTE
Vilnius
898. RITA SAMASANAVIČIENĖ
BIRŠTONAS
899. VIRGINIJUS ŠEŠKEVIČIUS
ELEKTRĖNAI
900. VYTAUTAS GALVYDIS
Vilnius
901. RIMANTAS PEREVERZEVAS
Vilnius
902. AUGUSTAS DARAŠKEVIČIUS
Vilnius
903. VAKARIS KUDŽMA
Vilnius
904. EJASK BAGDONŲ ŠEIMA
Kaišiadorys
905. FAUSTA DARAŠKEVIČIŪTĖ
Kaunas
906. A.R JURGELAIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
907. JOVAIŠŲ ŠEIMA
Kaunas
908. DOVILĖ MIKĖNIENĖ
Kaunas
909. KAZYS MIKĖNAS
Kaunas
910. V. GALVELĖS ŠEIMA
Vilnius
911. EGLĖ BALTRŪNAITĖ
vilnius
912. J.P.VASILIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius/Telšiai/Račaliai
913. POŠKEVIČIŲ ŠEIMA
GARGŽDAI
914. A.M.J.J. LEŠKIŲ ŠEIMA
Vilnius
915. VAIŠVYDŲ ŠEIMA
Vilnius
916. JANUŠŲ ŠEIMA
KLAIPĖDA
917. ALBINAS RAMANAUSKAS
Marijampolė
918. STEFANIJA CHREPTAVIČIENĖ
Kaunas
919. KLEMKŲ - ŠEIMA
UKMERGĖ
920. DIANA GRIBAUSKIENĖ
Pasvalys
921. AATL STANČIKŲ ŠEIMA
Vilnius
922. MIGLĖ GRIBAUSKAITĖ
Pasvalys
923. K. G. GASIŪNŲ ŠEIMA
Radviliškis
924. MARGAIČIŲ RLGMT ŠEIMA
Vilnius
925. MARIJA TAMULIENE
KAUNAS
926. DARIUS TAMULIS
KAUNAS
927. I.A. NORKEVIČIŲ ŠEIMA
kelmė
928. D. R. ŠAVOLSKIŲ ŠEIMA
Briuselis
929. GABRIELĖ SIELIŪNAITĖ
Visaginas
930. RAMUNĖ BUTKIENĖ
Kaunas
931. ROBERTAS BUTKUS
Kaunas
932. KAROLIS BUTKUS
Kaunas
933. DOMINYKAS BUTKUS
Kaunas
934. DANUTĖ LIPEIKAITĖ
Vilnius
935. GIEDRIUS ZYGMANTAS
vilnius
936. TADAS SKINULIS
Dūkštos, Vilniaus rajonas
937. AURIMAS LUKOŠIŪNAS
Vilnius
938. N.MICKŪNO ŠEIMA
Kaunas
939. KATKOVSKU ŠEIMA
Vilnius
940. S.G.S.L.LIBERIŲ ŠEIMA
Vilnius
941. RIMANTAS NAINYS
BAISOGALA
942. ADRIJA RADZEVIČIŪTĖ
LONDONAS
943. JOLITA JUODVIRŠYTĖ
Kaunas
944. R.N.A.RASTENIŲ ŠEIMA
Kaunas
945. V.A.G.JUREVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
946. BERNARD CHANTEMESSE
VILNIUS
947. GUSTAS LODA
KAUNAS
948. KAJUS LODA
KAUNAS
949. POVILAS KARLONAS
Kaunas
950. LAURA RADAVIČIENĖ
VILNIUS
951. MIKAS GEDMINAS
VILNIUS
952. IZABELĖ GEDMINAITĖ
VILNIUS
953. VAIDA GEDMINIENĖ
VILNIUS
954. ONUTĖ KELMELIENĖ
Marijampolė
955. RIMANTAS JUOZAS KURLAVIČIUS
Panevėžys
956. VIDMANTAS KUDARAUSKAS
VILNIUS
957. LAIMUTĖ KURLAVIČIENĖ
Panevėžys
958. J-A-D-I DAVIDAUSKAI
Druskininkai
959. PILVELIŲ ŠEIMA
Alytus
960. AUŠRINĖ PASVENSKIENĖ
KAUNAS
961. RAMUTĖ SKAMARAKIENĖ
Gudžiai, Varėnos raj.
962. ANELĖ BOČIENĖ
Druskininkai
963. VALAIČIŲ ŠEIMA
Kretinga
964. JUOZAS GRAŽYS
Anykščiai
965. KAMILĖ KURANOVAITĖ
Vilnius
966. RAMUNĖ GRIGONYTĖ
Vilnius
967. ALGIMANTAS K. DAUGIRDAS
Kvyklių k., Utenos raj.
968. ARTIOMAS KURANOVAS
Vilnius
969. GRAŽINA ELENORA DAUGIRDIENĖ
Jonava
970. MARTYNAS DAUGIRDAS
Jonava
971. LIUTAURAS DAUGIRDAS
Jonava
972. GABIJA GRIGAITĖ
Kaunas
973. BARBORA DAUGIRDAITĖ
Vilnius
974. FELIKSAS JONAS ŠATEIKA
Panevėžys
975. DARIUS HOEHNE
ILMENAU
976. KARPŲ ŠEIMA
Vilnius
977. DALIA GLINSKIENĖ
Klaipeda
978. ŽYDRŪNAS VAIKASAS
Vilnius
979. PAULIUS VAIKASAS
Vilnius
980. ALGIRDAS VAIKASAS
Vilnius
981. LAIMA VAIKASAITĖ
Vilnius
982. MILDĖ VAIKASAITĖ
Vilnius
983. ALDONA LUBIENĖ
plungė
984. IRENA UBARTIENE
vilnius
985. AGNĖ PUMPUTIENĖ
šiauliai
986. LAURA UBARTAITE
vilnius
987. JONAS RIMGAUDAS PUMPUTIS
šiauliai
988. JOVIS JOČIONIS
marijampolė
989. JANINA GLAZAČIOVA
VILNIUS
990. EVA DEGUTYTĖ
marijampolė
991. SIGITA RAILAITĖ
IGNALINA
992. EGLĖ DEGUTYTĖ
marijampolė
993. MILIŪNAI ŠEIMA
Vilnius
994. ŽILVINAS RAGAIŠIS
Vilnius
995. VALDAS RAGAIŠIS
Vilnius
996. INGRIDA RAGAIŠIENĖ
Vilnius
997. JUSTĖ KLAPATAUSKAITĖ
Vilnius
998. LP PUKŠČIŲ ŠEIMA
Mažeikiai
999. GINTARAS BINGELIS
Vilnius
1000. DALIA BINGELIENĖ
Vilnius
1001. ZINAIDA JAKIMAVIČIENĖ
Vilnius
1002. VINCAS VALIUŠAITIS
Kaunas
1003. JUOZAS VALIUŠAITIS
Vilnius
1004. DIANA VALIUŠAITIENĖ
Vilnius
1005. ALDONA VALIUŠAITIENĖ
Kaunas
1006. MARIJA DALĖ KAZLAUSKIENĖ
Širvintos
1007. STASYS MORKŪNAS
varėna
1008. RŪTA MORKŪNIENĖ
varėna
1009. MINDAUGAS MORKŪNAS
vilnius
1010. AGNĖ MORKŪNAITĖ
Kaunas
1011. ALEKSANDRAS KIČAS
varėna
1012. DIGIMŲ ŠEIMA
Vilnius
1013. SILVA NAGLYTĖ
Panevėžys
1014. GVIDAS GRUZDAS
Panevėžys
1015. KALUŽEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1016. E. A. NAGLIAI
Pakruojis
1017. VIKTORIJA LAZAUSKAITĖ
Vilkaviškis
1018. VILMA STAŠYTĖ
Vilnius
1019. AUŠRA MATULEVIČIENĖ
Vilnius
1020. AURIMAS MAŽYLIS
Vilnius
1021. RUGILĖ MATULEVIČIŪTĖ
Vilnius
1022. VYGANDAS LAZAUSKAS
Vilkaviškis
1023. RIMUTIS MATULEVIČIUS
Vilnius
1024. JANINA KAZĖNIENĖ
Kaunas
1025. POVILAS KAZĖNAS
Kaunas
1026. VYTAUTAS PILIPAVIČIUS
Kaunas
1027. AISTĖ PILIPAVIČIŪTĖ
Kaunas
1028. GIEDRĖ PILIPAVIČIŪTĖ
Kaunas
1029. IEVA STANKEVIČIŪTĖ
KĖDAINIAI
1030. AUDRA MATUKIENĖ
Vilnius
1031. ARŪNAS MATUKAS
Vilnius
1032. JONAS MICKUS
vilnius
1033. ANASTASIJA MICKŪNIENĖ
Mažeikiai
1034. MYKOLAS MICKŪNAS
Mažeikiai
1035. A.A.PETRUČIONIŲ ŠEIMA
Marijampolė
1036. EMILIJA ŠNIRPŪNAITĖ
VIlnius
1037. OSLŠ STASEVIČIŲ ŠEIMA
Panevėžys
1038. VITAS VOLUNGEVIČIUS
DRUSKININKAI
1039. R.L.R.B. KIČŲ ŠEIMA
Kaunas
1040. BAŠKIŲ ŠEIMA
Šiauliai
1041. V.S.D.K KUBILIŲ ŠEIMA
Vilnius
1042. MARIUS LESNICKAS
Kazlų Rūda
1043. ALDONA MICKUVIENĖ
vilnius
1044. ELZĖ LESNICKAITĖ
MARIJAMPOLĖ
1045. V-Ą RAUDONIŲ ŠEIMA
Vilnius
1046. MARIUS ŠVEDARAUSKAS
Vilnius
1047. RŪTA ŠVEDARAUSKIENĖ
Vilnius
1048. V.I.D.S. JONUŠŲ ŠEIMA
Telšiai
1049. RUDAK ŠEIMA
Vilnius
1050. GIEDRĖ VINDAŠIENĖ
Vilnius
1051. ANDRZEJ ZYGMONT
Vilnius
1052. LINAS VINDAŠIUS
Vilnius
1053. SAULĖ VINDAŠIŪTĖ
Vilnius
1054. JADVYGA STELIONYTĖ
Vilnius
1055. EGLĖ VINDAŠIŪTĖ
Vilnius
1056. SIMAS VINDAŠIUS
Vilnius
1057. LEOKADIJA ŽARNAUSKIENĖ
Vilnius
1058. E.P. RAMANAUSKŲ ŠEIMA
Endriejavas
1059. MARIJA BUDNIKIENĖ
Prienai
1060. RASA DEREŠKEVIČIENĖ
Birštonas
1061. V.V. LEMEŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
1062. VAIDA DEREŠKEVIČIŪTĖ
Birštonas
1063. MIGLĖ DEREŠKEVIČIŪTĖ
Birštonas
1064. JULIUS DEREŠKEVIČIUS
Birštonas
1065. RYTIS DEREŠKEVIČIUS
Birštonas
1066. VIDMANTAS DEREŠKEVIČIUS
Prienai
1067. ANDŽEJUS VOLOCHOVIČIUS
Vilnius
1068. NERIJUS ŠUKYS
Birštonas
1069. DALIA JONELIŪNIENĖ
Prienai
1070. VAIVA JONELIŪNAITĖ
Prienai
1071. AV-ADA-MORKŪNŲ ŠEIMA
Pasvalys
1072. ANŽELIKA RUDAK
Vilnius
1073. MANTAS JONELIŪNAS
Prienai
1074. JERONIMAS BUDNIKAS
Prienai
1075. ZINA VISKONTAITĖ
Kretinga
1076. DALIA KYBARTIENĖ
Kretinga
1077. VYTAUTAS A. DAMBRAVA
Vilnius
1078. UNDA DAMBRAVA
Vilnius
1079. ALGIRDAS DAMBRAVA
Vilnius
1080. ROKAS DAMBRAVA
Vilnius
1081. LUKA JONĖ DAMBRAVAITĖ
Vilnius
1082. JUSTĖ DAMBRAVAITĖ
Vilnius
1083. GINTVILĖ DAMBRAVAITĖ
Vilnius
1084. JŪRATĖ DAMBRAVIENĖ
Vilnius
1085. VYTAUTAS DAMBRAVA
Vilnius
1086. NIJOLĖ DAMBRAVIENĖ
Vilnius
1087. KĘSTUTIS DAMBRAVA
Vilkaviškis
1088. IRENA KEZIK
Vilnius
1089. BALKELIŲ ŠEIMA
Alytus
1090. HOLCMANN ŠEIMA
Klaipeda
1091. B A EIŠMONTŲ ŠEIMA
ALYTUS
1092. STRELCOVŲ IM ŠEIMA
Šiauliai
1093. SASM PAKŠTŲ ŠEIMA
Vilnius
1094. KRISTIJONAS ŽIČKUS
Vilnius
1095. JJJUE SADAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1096. RŪTA DAMBRAVAITĖ
Vilnius
1097. VILMA DAMBRAVIENĖ
Vilnius
1098. DARIUS DAMBRAVA
Vilnius
1099. ALOYZAS KAŽDAILIS
Klaipėda
1100. VALDAS DAMBRAVA
Vilnius
1101. JUREVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1102. AARNI VEDEIKŲ ŠEIMA
Klaipėda
1103. MILDA ČEIKIENĖ
Vilnius
1104. LUKAS ČEIKA
Vilnius
1105. SIMONAS ČEIKA
Vilnius
1106. DARIUS ČEIKA
Vilnius
1107. MYKOLO LAPŠIO ŠEIMA
Kaunas
1108. DOBROVOLSKIŲ ŠEIMA
Šiauliai
1109. KAZIMIERAS SEMAŠKA
Šiauliai
1110. SIGITAS ALBINAS ANDRULIONIS
ČEKIŠKĖ
1111. SAMAS SAULIUS URBONAVIČIUS
Vilnius
1112. PAAD AVIŽINIŲ ŠEIMA
Vilnius
1113. PRANAS KOŠUBA
Vilnius
1114. KRISTINA AKRAMAITĖ
Vilnius
1115. POVILAS ŠAKYS
Kaunas
1116. ČESIUS SABAS
kaunas
1117. EGLĖ KURAITĖ
Vilnius
1118. ŽIČKŲ ŠEIMA
Šiauliai
1119. MINDAUGAS ŽALKAUSKAS
Vilnius
1120. RIMANTAS SANAJEVAS
Vilnius
1121. SOFIJA MILAŠIŪTĖ
Vilnius
1122. MIKALINA ŽILIENĖ
Vilnius
1123. STASYS L. ŽILYS
Vilnius
1124. MAČIULIŲ ŠEIMA
Vilnius
1125. ROMAS MONTVILAS
Jonava
1126. SJ JANUŠAUSKŲ ŠEIMA
Paliminės km. Utenos r.
1127. R.V.R.R.URBONŲ ŠEIMA
Vilnius
1128. I.R.GALKIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1129. JUSTINAS DAGYS
Kaunas
1130. LAURYNAS JANKAUSKAS
Vilnius
1131. LETKAUSKŲ ŠEIMA
Panevėžys
1132. DOMANTAS JANKAUSKAS
Vilnius
1133. ALVYDAS JONAITIS
Kauno rajonas
1134. KUNCAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1135. VYTAUTAS GRUŽTAS
Vilnius
1136. ZIGMANTAS ORVIDAS
Vilnius
1137. DINDŲ ŠEIMA
Vilnius
1138. RECCIA ŠEIMA
valenzano
1139. JUOZAS BARANAUSKAS
alytus
1140. VIKTORIJA KAUPELIENĖ
KAUNAS
1141. MARTYNAS PULOKAS
Kaunas
1142. ROMUALDAS KAUPELIS
KAUNAS
1143. A.V.T.DAPKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
1144. RAMUTĖ JONUŠIENĖ
VILNIUS
1145. EDUARDAS JONUŠAS
VILNIUS
1146. ANTANAS KAUPELIS
KAUNAS
1147. N K ARMALAI ŠEIMA
Kaunas
1148. DALIA KAUPELYTĖ
KAUNAS
1149. RIMAS JONUŠAS
VILNIUS
1150. IRENA KAUPELIENĖ
KAUNAS
1151. IEVA JESINA
Vilnius
1152. R.IR J.PUPELIŲ ŠEIMA
Rokiškis
1153. ROMUALDAS KAUPELIS
KAUNAS
1154. RAMUTIS KRASAUSKAS
Vilnius
1155. DAINA JONUŠIENĖ
VILNIUS
1156. TERESĖ KRASAUSKIENĖ
Vilnius
1157. JUSTINA JONUŠAITĖ
VILNIUS
1158. AGNĖ KRASAUSKAITĖ
Vilnius
1159. TADAS KRASAUSKAS
Vilnius
1160. RENATA PALUBINSKAS
Detroitas
1161. PETRAS PAVASARIS
Pyplių k, Širvintų r
1162. MARCELĖ PAVASARIENĖ
Pyplių k, Širvintų r
1163. IRENA GOŠTAUTIENĖ
Šiauliai
1164. STEPAS GOŠTAUTAS
Šiauliai
1165. A.A. BENEDIKTA GOŠTAUTIENĖ
Šiauliai
1166. A.D.V. NOVIKOVŲ ŠEIMA
Jonava
1167. VLADAS KUNSKAS
Panevėžys
1168. IEVA LAURAITYTĖ
Liublijana
1169. NIJOLĖ JANKUTĖ UŽUBALIENĖ
Engadine,NSW Australija
1170. VIRGINIJA PETRONIENĖ
Vilnius
1171. KĘSTUTIS PETRONIS
Vilnius
1172. DŽONIS PETRONIS
Vilnius
1173. GERCOGAS PETRONIS
Vilnius
1174. EUROPA PETRONYTĖ
Vilnius
1175. EMYRAS PETRONIS
Vilnius
1176. GABIJA PETRONYTĖ
Vilnius
1177. ŽYGINTAS RINKŪNAS
Vilnius
1178. SIETUVOS ŠEIMA
Vilnius
1179. G.J.O-M.A.A.R. AUŠKELIAI
VILNIUS
1180. KAVALIAUSKŲ ŠEIMA
KAUNAS
1181. LINA ŽĖKIENĖ
Londonas
1182. SAULIUS ŽĖKAS
Londonas
1183. UPSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1184. BUGAILIŠKIŲSVDD ŠEIMA
Vilnius
1185. MINDAUGAS ČEKAUSKAS
Vilnius
1186. VIRGINIJA ŠILINIENĖ
Panevėžys
1187. ADOLFO BERNOTO ŠEIMA
ROKI6KIO RAJ.KAMAJŲ SENIŪNIJA
1188. ELZĖ ČEKAUSKAITĖ
Vilnius
1189. RITA ČEKAUSKIENĖ
Vilnius
1190. ALBERTAS ČEKAUSKAS
Vilnius
1191. MASIULIŲ ŠEIMA
Kairiškiai, Akmenės raj.
1192. TITAS KAVALIAUSKAS
Panevėžys
1193. JONAS BURČIKAS
Kaunas
1194. MATAS LUKOŠEVIČIUS
Klaipėda
1195. VAIDOTAS ŠARKA
Vilnius
1196. ARTŪRAS SEBEIKA
Vilnius
1197. HENRIKAS ČĖČYS
Kaunas
1198. DARIUS SEBEIKA
Jieznas
1199. ANDRIUS BALEŽENTIS
Vilnius
1200. MANTAS VIČIUS
Vilnius
1201. F.GUMBELEVIČIUS ŠEIMA
Vilnius
1202. MINDAUGAS BARTKĖNAS
Klaipėda
1203. AUŠRA SIČIŪNIENĖ
Vilnius
1204. MILDA SIČIŪNAITĖ
Vilnius
1205. VANAGŲ ŠEIMA
Vilnius
1206. NAGLIS BALKĖ
Vilnius
1207. NĖRIAUS / RŪTOS ŠEIMA
N. VALKININKAI
1208. LAIMA KARKLIENĖ
Vilnius
1209. ANDRIUS DAMBRAUSKAS
VILNIUS
1210. DAINIUS DAUGIRDA
Vilnius
1211. APULSKIŲ ŠEIMA
Šiauliai
1212. ASTA DAUGIRDIENĖ
Vilnius
1213. VAKARIS DAUGIRDA
Vilnius
1214. SAULĖ DAUGIRDAITĖ
Vilnius
1215. GŽ DAMIJONAIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1216. UGNĖ GRYBAUSKAITĖ
Vilnius
1217. K.J. JANČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1218. DIJANA BUJAUSKAITĖ
Kaunas
1219. LUKRECIJA JASIONYTĖ
Šiauliai
1220. BALČIŪNŲ ŠEIMA
Panevėžys
1221. AUGUSTAS MISEVIČIUS
vilnius
1222. O.E.MIKALIUNU ŠEIMA
Siauliai
1223. RAPOLAS MISEVIČIUS
vilnius
1224. JULIJA GAIŽAUSKIENĖ
Kaunas
1225. VYGINTAS DOMANSKIS
Kaunas
1226. DARIUS LIUTIKAS
Vilnius
1227. KAMINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1228. E.IR G. GAIGALŲ ŠEIMA
Rokiškis
1229. SALTERS ŠEIMA
Londonas
1230. D.J.MILAŠEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1231. CANDICE IR TOMAS
Otava
1232. V. G. GALINIŲ ŠEIMA
Alytus
1233. B. IR B. KIELŲ ŠEIMA
Viešintos
1234. V.V.V.LIATUKŲ ŠEIMA
Klaipėda
1235. J.IR Ž.KONDRATŲ ŠEIMA
Rokiškis
1236. KUNDROTŲ ŠEIMA
Joniškis
1237. MATAS VASILIAUSKAS
Vilnius
1238. VGJA.IVANAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1239. TOMAS URBONAITIS
Vilnius
1240. LORETA KRAUJUTAITIENĖ
Kaunas
1241. ANDRIUS GURSKIS
Vilnius
1242. EJRR ŠIVICKŲ ŠEIMA
Vilnius
1243. REGINA STANKEVIČIŪTĖ
Vilnius
1244. JV MATUSEVIČIŲ ŠEIMA
lekėčiai
1245. POŽERSKIŲ ŠEIMA
Vilnius
1246. JULIUS MIEŽLAIŠKIS
Kaunas
1247. JUOZAS JURKYNAS
Klaipėda
1248. OVIDIJUS BAUŠA
Kaišiadorys
1249. ONA JURKYNIENĖ
Klaipėda
1250. ALGIS ARMALAVIČIUS
Vilnius
1251. MARIJA VAINIENĖ KARLONAITĖ
Varėna
1252. ČILINSKIŲ ŠEIMA
Šiauliai
1253. GABRIELĖ VAIČIŪNAITĖ
Vilnius
1254. TEKUČIŲ ŠEIMA
Panevėžys
1255. VALENTINAS LEON MIEŽLAIŠKIS
Kaunas
1256. JONAS KUNCAITIS
šilgalių km. šakių raj.
1257. DALIA LASKAUSKAITĖ
Vilnius
1258. AGATA LUKOŠEVIČIŪTĖ
Vilnius
1259. JEIEVN PRUNSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1260. I.V.KREGŽDŽIŲ ŠEIMA
Biržai
1261. VYTAUTAS PIGAGA
VILNIUS
1262. RAIMONDA TETERYTĖ
ALYTUS
1263. PAULINA TETERYTĖ
ALYTUS
1264. KAZYS GRAŽELIAUSKAS
MEDSĖDŽIAI, KLAIPĖDOS R.
1265. RIMGAUDAS GRIŠKONIS
SIMNAS, ALYTAUS R.
1266. VALIDA DAMIROVA
ŠIAULIAI
1267. ŠIŠKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1268. ČESLAV PARAFINOVIČ
PIKUTIŠKIAI, VILNIAUS R.
1269. VYTAS GRIEŽĖ
DARGUŽIAI
1270. HENRIKAS KERSNAUSKAS
KAUNAS
1271. MIGLĖ ŠARAKAUSKAITĖ
KAUNAS
1272. ROMANAS GIEDRĖ RASA MURAUSKAI
JONIŠKĖLIS, PASVALIO R.
1273. ALGIRDAS SŪNUS MATO GRĖBLIŪNAS
JONAVA
1274. J R R VENGRAIČIAI
KAUNAS
1275. VALERIJA JANINA VAITKEVIČIŪTĖ
VILNIUS
1276. A E R VENGRAIČIAI
ZAPYŠKIS
1277. GINTARAS ZAKAREVIČIUS
ALYTUS
1278. BOLESLOVO SKVIRECKO ŠEIMA
KAUNAS
1279. E J J VĖJALIAI
VILNIUS
1280. V STANKUS
VILNIUS
1281. D D J I STANKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1282. EGLĖ VYTAUTAS DUDĖNAI
VILNIUS
1283. LINAS PONIŠKAITIS
VILNIUS
1284. ANTANAS PONIŠKAITIS
VILNIUS
1285. V R SABALIAUSKAI
VILNIUS
1286. VYTAUTAS NARAŠKEVIČIUS
KAUNAS
1287. PETRAS JONUŠAS
VILNIUS
1288. BRONIUS VALIULIS
VILNIUS
1289. P A PALAIČIŲ-ŠEIMA
VILNIUS
1290. TERESĖ, VLADAS ZAMARAI
KURŠĖNAI, ŠIAULIŲ R.
1291. RIMTAUTAS RADVILAS
KAUNAS
1292. IRENA PAŠUKINSKIENĖ
VILNIUS
1293. ANTANINA ŠIMONIENĖ
VILNIUS
1294. VLADAS VASILIAUSKAS
VILNIUS
1295. MINDAUGAS ATAS
KAUNAS
1296. REGINA DANILEVIČIENĖ
MIKALAVA, ALYTAUS R.
1297. B R ZAJAMKAUSKAI
PIVAŠIŪNAI, ALYTAUS R.
1298. E P A A KIZNIAI
PASVALYS
1299. DALIUTĖ PAŠKAUSKAITĖ
VILNIUS
1300. MARIJONA ANTANINA ONUTĖ KVARACIEJŪTĖS
DRUSKININKAI
1301. JUOZAS BIKAUSKAS
DRUSKININKAI
1302. A.A.D.E. KAZRAGIAI
KLAIPĖDA
1303. ROBERTAS JONAITIS
PANEVĖŽYS
1304. IRENA RADLINSKIENĖ
VILNIUS
1305. M V ROZALIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1306. JONAS RADLINSKAS
VILNIUS
1307. NERIJUS INGA ŽYVATKAUSKAI
ARIOGALA, RASEINIŲ R.
1308. KAZYS PETNIŪNAS
VILNIUS
1309. REGINA ŠALTINIENĖ
UKMERGĖ
1310. ALDONA JUOZAS TABULEVIČIAI
UKMERGĖ
1311. VALDAS VABUOLAS
LAZDIJAI
1312. LAIMA ALEKNIENĖ
VILNIUS
1313. IGNAS MIRIJAUSKAS
LAZDIJAI
1314. JUSTINAS DŽIAUKŠTAS
LAZDIJAI
1315. J A IR B ŽEMAIČIŲ-ŠEIMA
MARIJAMPOLĖ
1316. IRENA MAŽUIKAITĖ
VILNIUS
1317. ĄŽUOLAS AUŠRA EDMUNDAS SAKALAUSKAI
VILNIUS
1318. PETRONĖ SIGITA JUOZAS RADVILAVIČIAI
GAILIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.
1319. JANINA AUKŠTUOLIENĖ
DARGUŽIAI, VARĖNOS R.
1320. V A IR M-J LAUČIAI
KIRZINĖ
1321. I A L V PARAPANAVIČIAI
VYDENIAI, VARĖNOS R.
1322. LIDIJA BIELSKIENĖ
DRUSKININKAI
1323. RENĖ KRUKAUSKIENĖ
VILNIUS
1324. VYTAUTAS SUŠINSKAS
MERKINĖ, VARĖNOS R.
1325. NIJOLĖ ČESNULEVIČIŪTĖ
ZARNAVYKAI, VARĖNOS R.
1326. DANUTĖ DRŪTEIKIENĖ
ŠVENČIONĖLIAI
1327. ANTANAS JUOZAS PETUŠKA
DAUGAI
1328. E V SAUNORIAI
GERDAŠIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.
1329. A A SADECKAI
GERDAŠIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.
1330. VLADAS VAILIONIS
AVIŽIENIAI, LAZDIJŲ R.
1331. JADVYGA VAILIONIENĖ
AVIŽIENIAI, LAZDIJŲ R.
1332. VAIDAS IR ILMA PALECKAI
DEMBAVA, PANEVĖŽIO R.
1333. RITA MACKEVIČIENĖ
VILNIUS
1334. BERNADETA LIUTKEVIČIENĖ
TELŠIAI
1335. ANTANAS JUOZAPAS URBONAS
VIKTARINAS, LAZDIJŲ R.
1336. E B DABRUKAI
DRUSKININKAI
1337. RAMUTĖ MARTIŠAUSKIENĖ
MIŠKINIAI, LAZDIJŲ R.
1338. KĘSTUTIS GRINKEVIČIUS
ALYTUS
1339. ANTANAS BIRUTĖ JANUŠKEVIČIAI
LAZDIJAI
1340. BRONISLAVA STUKIENĖ
ALYTUS
1341. BRONĖ MARIJONA ĖKELIENĖ
ALYTUS
1342. ANTANAS GRAKAUSKAS
VILNIUS
1343. BIRUTĖ MARUŠAITIENĖ
URMIEŽIAI, UKMERGĖS R.
1344. PAULIUS MICĖ
ŽELVA, UKMERGĖS R.
1345. JUOZAS, BRONĖ, RASA, BOGDANAVIČIAI
VILNIUS
1346. IRENA ČESLOVAS NAVICKAI
DRUSKININKAI
1347. ANTANAS ZAKARAUSKAS
TELŠIAI
1348. ALVYDO DALIOS DAUSINŲ-ŠEIMA
KELMĖ
1349. MARTINĖNAS MEČYS
CEIKINIAI, IGNALINOS R.
1350. A J PEČKAIČIAI
KAUNAS
1351. VIRGINIJA VLADIMIRAS BOBROVAI
LAZDIJAI
1352. BRONISLOVAS LIUTKUS
ŽEIMIAI, JONAVOS R.
1353. JONAS BLAŽYS
STANIKŪNAI, ROKIŠKIO R.
1354. GENĖ ZORSKIENĖ
ŪDRIJA, ALYTAUS R.
1355. R.J. BARTKUS
VILNIUS
1356. VIKTORIJA ŠIMKUVIENĖ
VILNIUS
1357. VYTAUTAS JARUŠEVIČIUS
RAMUČIAI, KAUNO R.
1358. MARIUS GRIŠKONIS
VILNIUS
1359. MATAS GRIŠKONIS
VILNIUS
1360. ČESLOVA JARUŠEVIČIENĖ
RAMUČIAI, KAUNO R.
1361. ALGIRDAS KORIZNA
UKMERGĖ
1362. DAINIUS ADAMAVIČIUS
UKMERGĖ
1363. ELENA MAŽEIKIENĖ
NERIMDAIČIAI, TELŠIŲ R.
1364. Ž R E J MARČIULAIČIAI
KAUNAS
1365. GINTAUTAS JANUŠONIS
VILNIUS
1366. VARGINA GINKUVIENĖ
MAŽEIKIAI
1367. BOLESLOVAS LAPIENIS
VILNIUS
1368. EGLUTE ŠLIAUTERIENĖ
ELEKTRĖNAI
1369. MINDAUGAS SAVICKAS
VILNIUS
1370. ANGELĖ SAVICKAITĖ
VILNIUS
1371. G S CIUKŠŲ
ŠVEICARIJA, JONAVOS R.
1372. ALFONSAS BERNOTAS
UKMERGĖ
1373. VYTAUTAS DAGELIS
PABIRŽĖ, BIRŽŲ R.
1374. ANETA MALIŠAUSKIENĖ
VILNIUS
1375. VYTAUTAS MALIŠAUSKAS
VILNIUS
1376. KĘSTUTIS MARCINKEVIČIUS
PABRADĖ
1377. S S S S KATKŲ-KATKEVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1378. ANGELĖ MIKULIENĖ
KAUNAS
1379. ALBERTAS KOPCEVAS
VILNIUS
1380. SOFIJA VAINILAITIENĖ
VILNIUS
1381. VYTAUTAS BALKUS
SARAPINIŠKIAI, VARĖNOS R.
1382. MARYTĖ ŠIMELIONIENĖ
VARĖNA
1383. ANGELĖ ZAKARAUSKIENĖ
ALYTUS
1384. RIMANTAS SAVEISKIS
PANARA, VARĖNOS R.
1385. ARŪNAS ČEKAS
MIKALČIŪNAI, VARĖNOS R.
1386. DONATAS VITEIKIS
VALKININKAI, VARĖNOS R.
1387. ZIGMANTAS SAULĖNAS
DARGUŽIAI, VARĖNOS R.
1388. K A U L V TAMOŠĖČIAI
VILNIUS
1389. MAURŲ ŠEIMA
VILKAVIŠKIS
1390. BUCKIŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
1391. PETRONĖLĖ KERŠULYTĖ STRAKAUSKIENĖ
LAZDIJAI
1392. GENOVAITĖ LAŠIENĖ
RUKUIŽIAI, JONIŠKIO R.
1393. S A A PETROKŲ ŠEIMA
JONAVA
1394. POVILAS RITA KARTENIAI
BAGASLAVIŠKIS, ŠIRVINTŲ R.
1395. A., K., S., A., D. RUČINSKAI
BAGASLAVIŠKIS, ŠIRVINTŲ R.
1396. DONATOS KĘSTUČIO VOLBEKŲ-ŠEIMA
KELMĖ
1397. PAULIUS MOTIEJŪNAS
VILNIUS
1398. DOVILĖS ADOMO NESTEROVŲ-ŠEIMA
VILNIUS
1399. KRISTINA STASIUKYNIENĖ
VILNIUS
1400. JUSTINAS KARTUNOVIČIUS
VILNIUS
1401. JURGITA KARTUNOVIČIŪTĖ
VILNIUS
1402. RŪTA SIČIŪNAITĖ
VILNIUS
1403. DARIUS SIČIŪNAS
VILNIUS
1404. ANGELĖ BRUŽAITĖ
LIUKONIAI, ŠIRVINTŲ R.
1405. VILIUS STRAZDAS
GELVONAI, ŠIRVINTŲ R.
1406. JŪRATĖ KUKLYTĖ
ALYTUS
1407. ALGIMANTAS JONAS KEREŽIS
ŠIAULIAI
1408. ANGELĖ MARGANAVIČIENĖ
SIRUTĖNAI, UTENOS R.
1409. VALENTINA ŠIMĖNAITĖ
VILNIUS
1410. PETRAS DZIMINAVIČIUS
VARĖNA
1411. R A R SIZIKOVAI
VILNIUS
1412. MARYTĖ RIMKEVIČIENĖ
DAUGAI
1413. A R V GUOBIAI
VILNIUS
1414. ŠEIMA ŠTELBIŲ
VILNIUS
1415. JELENA GARLIAUSKIENĖ
NEMENČINĖ, VILNIAUS R.
1416. V O A M I M VAIŽMUŽIŲ-ŠEIMA
JAŠIŪNAI, ŠALČININKŲ R.
1417. JULIJUS GEIGA
PAGIRIAI, VILNIAUS R.
1418. EMILIJA ŠVECKUTĖ
VILNIUS
1419. BEATRIČĖ ŠVECKUTĖ
VILNIUS
1420. VENCKŲ ŠEIMA
MAŽUČIAI, VILKAVIŠKIO R.
1421. GENOVAITĖ GAUBAITĖ-BEINARAVIČIENĖ
LIUDVINAVAS
1422. PETRAS MAŽEIKA
DAINIŠKĖS, ŠILALĖS R.
1423. REGINA MARIJONA ANDRIUŠKEVIČIENĖ
VILNIUS
1424. PETRAS SURDOKAS
TAUTRIMAI, LAZDIJŲ R.
1425. J IR V KUZELIAI
MAIŠIAGALA
1426. P T DŽERVAI
PUNIA, ALYTAUS R.
1427. STASYS IVAŠAUSKAS
ALYTAUS KM., ALYTAUS R.
1428. BRONISLAVAS MULIUOLIS
MIKABALIAI, LAZDIJŲ R.
1429. MONIKA MULIUOLIENĖ
MIKABALIAI, LAZDIJŲ R.
1430. VERONIKA LUKOŠIŪNIENĖ
MIKABALIAI, LAZDIJŲ R.
1431. ANTANAS AGUONIS
AVIŽIENIAI, LAZDIJŲ R.
1432. ALDONA AGUONIENĖ
AVIŽIENIAI, LAZDIJŲ R.
1433. JULĖ VAIKŠNORIENĖ
AVIŽIENIAI, LAZDIJŲ R.
1434. ALDONA GRĖBLIŪNIENĖ
MIKABALIAI, LAZDIJŲ R.
1435. ALGIMANTAS ŽILIONIS
MIKABALIAI, LAZDIJŲ R.
1436. URŠULĖ DAUGĖLIENĖ
BUTELIŪNAI, LAZDIJŲ R.
1437. ALIUS BLAŽEVIČIUS
AVIŽIENIAI, LAZDIJŲ R.
1438. DAIVA BLAŽEVIČIENĖ
AVIŽIENIAI, LAZDIJŲ R.
1439. AIDAS ČĖSNA
BABRAI, LAZDIJŲ R.
1440. IRENA ČĖSNIENĖ
BABRAI, LAZDIJŲ R.
1441. A O G R G J B A SIMANYNAI
MIROSLAVAS, ALYTAUS R.
1442. DŽIUGAS KAŠELIONIS
BALKASODIS, ALYTAUS R.
1443. GENOVAITĖ GRAŽINA PAŽEMECKAITĖ
VILNIUS
1444. ROMANAS ANTANAITIS
VILNIUS
1445. VILMA RAŽANIENĖ
VILNIUS
1446. LINA PAVILIONYTĖ
UTENA
1447. JONAS GENYS
KARTĖNAI, UKMERGĖS R.
1448. A R B V VERKAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1449. ROLANDAS ČESŪNAS
VILNIUS
1450. LAIMA ČESŪNIENĖ
VILNIUS
1451. R P URBONAI
VILNIUS
1452. BRONĖ KAIRIENĖ
VILNIUS
1453. REGINA GURSKYTĖ
VILNIUS
1454. ADAS LAURINAITIS
KĖDAINIAI
1455. GRAŽVIDAS LAURINAITIS
KĖDAINIAI
1456. ARNAS LAURINAITIS
KĖDAINIAI
1457. ANTANAS PAVALKIS
KAUNAS
1458. IRENA VASILIAUSKAITĖ
VILNIUS
1459. EDUARDAS JONAS MILIUS
DRUSKININKAI
1460. O J K V GAIDŽIAI
BARZDŽIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.
1461. BERNARD BARANOVSKI
VILNIUS
1462. ANTANAS DERVINIS
VILNIUS
1463. POVILAS PETRAUSKAS
VILNIUS
1464. JARA BUTKEVIČIENĖ
VILNIUS
1465. NADEŽDA ŠČEPUNOVA
VILNIUS
1466. IRENA ULECKIENĖ
KRIKŠTONAI, LAZDIJŲ R.
1467. IRENA HALABURDO
TETENAI, ŠALČININKŲ R.
1468. REMIGIJUS RIBAŠAUSKAS
UKMERGĖ
1469. D R Z J AŠKINIAI
VILNIUS
1470. SAULĖ VIČKUTĖ
VILNIUS
1471. VYTAUTAS KUBILIUS
KRETINGA
1472. KAZYS AŠMEGA
TELŠIAI
1473. ROLANDAS STRAZDAS
VILNIUS
1474. R I A CHMIELIAUSKAI
TELŠIAI
1475. SIMONA PERSSON
VILNIUS
1476. KĘSTUTIS VALENTA
NAUJASODĖ, DRUSKININKŲ SAV.
1477. RAMŪNAS VAŠKEVIČIUS
KAIŠIADORYS
1478. VYTAS JUOZASLORETATOMASMYKOLAS SADAUSKAI
NAUJASODĖ, DRUSKININKŲ SAV.
1479. RŪTA DRAŽBIENĖ
DOVILAI
1480. NIJOLĖ BROVKIENĖ
VILNIUS
1481. A J BUKŠNAIČIAI
KAUNAS
1482. SIMONA SEREIKIENĖ
VILNIUS
1483. EVELINA SEREIKAITĖ
VILNIUS
1484. LAIMUTĖ TOMKUTĖ
VILNIUS
1485. EDMUNDAS TOMKUS
VILNIUS
1486. J D M J RAGAUSKAI
VILNIUS
1487. J M J MOTUŽIAI
VILNIUS
1488. GRAŽINA MIKŠYTĖ
VILNIUS
1489. VISVALDAS DUMBLIAUSKAS
ALYTUS
1490. STASYS VITKUS
PASVALYS
1491. N.E.D. ŠUMSKIAI
LINKUVA, PAKRUOJO R.
1492. VIKTORIJA SAVICKAITĖ
VILNIUS
1493. STASĖ SEILIUVIENĖ
MILIONIŠKIAI, VARĖNOS R.
1494. GINTARO IR GERDVILO LIUTKEVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1495. STANISLOVAS VERNYS
ŽAGARĖ, JONIŠKIO R.
1496. STASYS MATUIZA
MATUIZAI, VARĖNOS R.
1497. MARYTĖ LAPINAITIENĖ
MATUIZAI, VARĖNOS R.
1498. ANGELĖ KLEPONIENĖ
VORIŠKIAI, VARĖNOS R.
1499. VYTAUTAS ČESNAUSKAS
MATUIZAI, VARĖNOS R.
1500. TARUTĖ BUDREVIČIENĖ
VILNIUS
1501. GENADIJ VORONO
VILNIUS
1502. JONAS REPEIKA
KAREIVONIAI, VARĖNOS R.
1503. ELZĖ BLAŽYTĖ
ŠVENČIONĖLIAI
1504. ROMAS KLEVINSKAS
ŠVEICARIJA, JONAVOS R.
1505. ELENA BAITIENĖ
KLAIPĖDA
1506. JANINA VALICKAITĖ
JODKOS, ŠIRVINTŲ R.
1507. DANAS DAVIDAVIČIUS
ŠIRVINTŲ R.
1508. DANGUOLĖ BRUZGULYTĖ
MANČIUŠĖNAI, ŠIRVINTŲ R.
1509. JUOZAS BRUZGULIS
MANČIUŠĖNAI, ŠIRVINTŲ R.
1510. A. S. R. G. SAVARAUSKAITĖ
MANČIUŠĖNAI, ŠIRVINTŲ R.
1511. ZITA ZIKEVIČIŪTĖ OŽALINSKIENĖ
DAUGAI
1512. ANTANAS LAURINAITIS
KĖDAINIAI
1513. ANASTAZIJA LAURINAITIENĖ
KĖDAINIAI
1514. REIMONTAS DEVENIS
ŽEMAITKIEMIS, UKMERGĖS R.
1515. JADZĖ BAKŠIENĖ
VARĖNA
1516. I.A. VAITIEKAI
TELŠIAI
1517. SAULĖ IR GINTAUTAS STANKAUSKAI
ALYTUS
1518. M P BYLŲ-ŠEIMA
KAUNAS
1519. ANTANAS ARMONAS
VILNIUS
1520. ELZĖ ARMONAITĖ
VILNIUS
1521. VLADISLOVAS VILIUŠIS
GRIGIŠKĖS
1522. RIMA VINCEVIČIENĖ
JONAVOS R.
1523. NIJOLĖ KURGONAITĖ
KAIŠIADORIŲ R. SAV.
1524. AIDAS LAGUNAVIČIUS
VILNIUS
1525. BRONISLAVASJUOZAS JAURA
KARVIO KM.
1526. ABINAS IR MARIJA JURGELIONIAI
ALYTUS
1527. ANTANINA BAGDONIENĖ
KUDIRKOS NAUMIESTIS
1528. A.M.A.T. SVINKŪNAI
ALYTUS
1529. TAURIMAS SVINKŪNAS
ALYTUS
1530. AISTĖ SVINKŪNAITĖ
ALYTUS
1531. ANTANAS SAMUŠIS
ŠIAULIAI
1532. SIGUTĖ KAUŠIUVIENĖ
ŠIAULIAI
1533. JONAS NARIŪNAS
KAUNAS
1534. MANTAS SAMUŠIS
ŠIAULIAI
1535. RITA RAZUMAITĖ
KANČIŠKIAI, UKMERGĖS R.
1536. RŪTA SAULIUS VALIUKEVIČIAI
LAZDIJAI
1537. REGINA ŽUKIENĖ
VILNIUS
1538. DAUMANTAS LEVUTA
VARĖNA
1539. LAURA LEVUTAITĖ
VARĖNA
1540. ŽILVINAS JURGIS KAZLAUSKAS
MIROSLAVAS, ALYTAUS R.
1541. M D J A G SAPEŽINSKAI
MIROSLAVAS, ALYTAUS R.
1542. LAIMA LEVUTIENĖ
VARĖNA
1543. JUOZAS LEVUTA
VARĖNA
1544. ALFONSAS LIUTKUS
VILNIUS
1545. ŠARŪNAS LIUTKUS
VILNIUS
1546. ALDONA, JUOZAS RAMUNĖ ČERNIAUSKAI
BIRŽAI
1547. ARVYDAS LIUTKUS
VILNIUS
1548. PETRONĖLĖ LIUTKIENE
VILNIUS
1549. JULIJA GRYBAUSKIENĖ
UKMERGĖ
1550. BIRUTĖ ŠVENTORAITIENĖ
KUDIRKOS NAUMIESTIS
1551. N E VENSLOVŲ ŠEIMA
KALVARIJA
1552. K L KLIUČININKŲ ŠEIMA
KAUNAS
1553. O V MALDŽIŲ ŠEIMA
KALVARIJA
1554. RIČARDAS ŠALIŪNAS
KAUNAS
1555. KAZIMIERAS STAKAITIS
KALVARIJA
1556. IZABELĖ GYLIENĖ
VAICKŪNIŠKĖS, LAZDIJŲ R.
1557. ADOLFAS RIČARDAS GARALEVIČIUS
VILNIUS
1558. R A T B ŠEIMA GUDAVIČIAI
KLAIPĖDA
1559. VIOLETA JONAITIENĖ
VILNIUS
1560. D V ANDRIŪNŲ-ŠEIMA
VILNIUS
1561. D V L ANDRIKIAI
VILNIUS
1562. JONAS STAŠKUS
ŠIAULIAI
1563. IRENA MIKĖNIENĖ
VILNIUS
1564. ALBERTAS ALGIS STAŠKUS
ŠIAULIAI
1565. ILONA NATALIJA STAŠKUTĖ
ŠIAULIAI
1566. STANISLAVA ČEPULIONYTĖ STAŠKUVIENĖ
ŠIAULIAI
1567. POVILAS JAKAVONIS
DRUSKININKAI
1568. Z J VITKAUSKAI
VILNIUS
1569. ALEKSANDRAS BRUŠKYS
VILNIUS
1570. ANTANAS ALGIMANTAS MACKEVIČIUS
VILNIUS
1571. G.A. ŠEMETOS
SKUODIŠKIAI, MAŽEIKIŲ R.
1572. R G S KUOKŠTYS
VILNIUS
1573. G J M K V D L P J LAIMENIU ŠEIMA
VILNIUS
1574. ANTANAS KARBAUSKAS
MĄSČIAI, TAURAGĖS R.
1575. K M ŠARNAI
UOŠAS, PAKRUOJO R.
1576. L D ROŽANSKAI
VILNIUS
1577. JUOZAPAS ROŽANSKAS
PAKRUOJIS
1578. SIMAS MATONIS
ALYTUS
1579. IRENA MATONIENĖ
ALYTUS
1580. RŪTA TARNAUSKAITĖ
SKAISGIRIAI – VERŠIAI
1581. DANGUOLĖ JANINA JAROŠŪNAITĖ
VILNIUS
1582. D A STASYČIAI
KAUNAS
1583. ONOS VLADO PETKEVIČIŲ
KAIŠIADORYS
1584. V J LISTAVIČIAI
VILNIUS
1585. Z O JANUKONIŲ-ŠEIMA
VILNIUS
1586. JONAS MARIJA GAIDŽIAI
RATNYČiA, DRUSKININKŲ SAV.
1587. JUOZAS ŠILINIKAS
UTENA
1588. JORIGĖ JACKUTĖ
VILNIUS
1589. MILDA JACKUTĖ
VILNIUS
1590. RJERI KLIPČIAI
ŠVENČIONĖLIAI
1591. RAMŪNAS MARCINONIS
VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.
1592. D J D ŽIŽIAI
ŠVENČIONĖLIAI
1593. JONAS KLIMANTAVIČIUS
KLAIPĖDA
1594. A J ŽVIRBLIAI
VILNIUS
1595. JOLITA ZENONAS ŠLAPELIAI
KUPIŠKIS
1596. IGNAS ROMAŠKEVIČIUS
VILNIUS
1597. ROMAS ŠVEDAS
VILNIUS
1598. AIDAS KRIKŠTAPONIS
UKMERGĖS R.
1599. BIRUTĖ ANDRĖJEVIENĖ
KAUNAS
1600. INOS GEDIMINO BANAIČIŲŠEIMA
KAUNAS
1601. BRONISLOVAS JUNGAITIS
KALVARIJA
1602. EMA PETRAŠKAITĖ
ŽUVINTAI, ALYTAUS R.
1603. KĘSTUTIS RUDZINSKAS
JASIULIŠKIŲ PENSIONATAS, UKMERGĖS R.
1604. JUOZAS ŽVIRBLYS
ANGININKAI, ALYTAUS R.
1605. ANGELĖ ŽVIRBLIENĖ
ANGININKAI, ALYTAUS R.
1606. ŽYGIMANTAS ŽVALIAUSKAS
STRIELČIAI, ALYTAUS R.
1607. DOMANTAS ŽVALIAUSKAS
STRIELČIAI, ALYTAUS R.
1608. GJDA JARMALAVIČIAI
KAREIVONIAI, VARĖNOS R.
1609. ALGIMANTAS BUGENIS
DELTUVA, UKMERGĖS R.
1610. VYTAUTAS SENIŪNAS
UKMERGĖ
1611. STASĖ GRIGALEVIČIENĖ
ŽEMAITKIEMIS, UKMERGĖS R.
1612. HENRIKAS ASTA ŽILINSKAI
VILNIUS
1613. S L E R ČESOKAI
MATUIZAI, VARĖNOS R.
1614. JOANA STANIUKYNAITĖ
KALVARIJA
1615. JOANA VOVŽENAVIČIENĖ
ŠEPURAI, LAZDIJŲ R.
1616. VACLOVAS KATĖNAS
VIKTARINAS, LAZDIJŲ R.
1617. ANGELĖ PETRAUSKIENĖ
LEIPALINGIS
1618. ALGIRDAS PETRAUSKAS
LEIPALINGIS
1619. VALENTINAS KUBILIUS
LEIPALINGIS
1620. B A A A D E V DOVILČIŲ-ŠEIMA
KAUNAS
1621. S A MIČIULIAI
KALVARIJA
1622. R O P L E RADVILOS
VILNIUS
1623. GRETA JUKNEVIČIŪTĖ
VARĖNA
1624. VIOLETA SIKORSKIENĖ
VILNIUS
1625. LIUTGARDAS RIMGAUDAS ČESNULEVIČIUS
PERLOJA, VARĖNOS R.
1626. JONAS SIKORSKIS
VILNIUS
1627. ROMO PACEVIČIAUS ŠEIMA
SANGRŪDA
1628. VILIUS PETRAŠKA
VARĖNA
1629. S. A. E. O. MISIŪNŲ ŠEIMA
ŽEMAITKIEMIS, UKMERGĖS R.
1630. ANGELĖ VEČKIENĖ
VILKIAUTINIS, VARĖNOS R.
1631. E V R A A ZABULIŲ-ŠEIMA
VILNIUS
1632. BIRUTĖ ŽEMAITIENĖ
MERKINĖ, VARĖNOS R.
1633. MARYTĖ BELIARSKAJA
DAINAVA, VARĖNOS R.
1634. DARIUS JULIJA MIKLUŠIAI
VILNIUS
1635. AGNE MIKLUŠYTĖ
VILNIUS
1636. MARTA POCIUTĖ
DAUKŠIAI, SKUODO R.
1637. IGNAS KAMINSKAS
ROŽUČIAI, ALYTAUS R.
1638. T A A G Š A R G L CHOMENTAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1639. L V T P J J ŠILINIKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1640. BRONIUS KARNICKAS
VILNIUS
1641. VINCENTAS STRAVINSKAS
VILNIUS
1642. JANINA KEMEŽIENĖ
KUDIRKOS NAUMIESTIS
1643. I L M T MALŽINSKAI
MARIJAMPOLĖ
1644. A R R R VARANIAI
DRUSKININKŲ SAV.
1645. ANDRIUS NAVICKAS
VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.
1646. E F A MIKLOŠIŲ ŠEIMA
TRAKAI
1647. ARŪNAS LESNIAUSKAS
VAISODŽIAI, ALYTAUS R.
1648. RIMANTAS GOGELIS
VILNIUS
1649. J T A GINTILAI
VILNIUS
1650. V H PRANCKEVIČIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1651. OIRR SKAISČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1652. J A I I ADOMAIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1653. A B G P STAUGAIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1654. BIRUTĖ STANISLAVA NARIJAUSKIENĖ
VILNIUS
1655. JUOZAS BILIUS
MIROSLAVAS, ALYTAUS R.
1656. IRENA LISICIENĖ
KALVARIJA
1657. SANDRA MARTYNAS KABALINSKŲŠEIMA
VILNIUS
1658. BRONIUS BUKEVIČIUS
KALVARIJA
1659. J V A R KAVALIAUSKAI
TAURAGĖ
1660. ROMUALDAS KATKEVIČIUS
NAUJIEJI ELMININKAI, ANYKŠČIŲ R.
1661. S L BENIUŠIAI
VILNIUS
1662. J L M G M JANUŠŲ ŠEIMA
RASEINIAI
1663. SONATA JONUŠAITĖ
VILNIUS
1664. R I G PREVELIAI
GRIGIŠKĖS
1665. TOMAS UNIS
GRIGIŠKĖS
1666. ANDRIUS ČESNA
VEPRIAI, UKMERGĖS R.
1667. GEDIMINAS DRAGŪNAS
LIUKONIAI, ŠIRVINTŲ R.
1668. MARIJONA ČIŽIŪNIENĖ
GELVONAI, ŠIRVINTŲ R.
1669. E.D.E.P.M.A. JEMELJANOVAI
LINKUVA, PAKRUOJO R.
1670. TOMAS MOTIEJŪNAS
VILNIUS
1671. S G V RAČINSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1672. ZENONAS BUTKUS
VILNIUS
1673. ONA RIMŠIENĖ
GRIGIŠKĖS
1674. VIKTORIJA MARCINKEVIČIENĖ
VILNIUS
1675. NAPALEONAS KITKAUSKAS
VILNIUS
1676. LAIMUTĖ KITKAUSKIENĖ
VILNIUS
1677. DALIA IR PRANAS ŠULNIAI
KAUNAS
1678. MINDAUGAS KITKAUSKAS
VILNIUS
1679. ONA KPAUČELIENĖ
PALIEPIS, LAZDIJŲ R.
1680. MARIJONA ANULEVIČIENĖ
VIKTARINAS, LAZDIJŲ R.
1681. STASYS URBONAS
ŠUTRONIAI, LAZDIJŲ R.
1682. JUOZAS PETRAUSKAS
SENKONIAI, LAZDIJŲ R.
1683. R Z SABALIAUSKAI
VEISIEJAI, LAZDIJŲ R.
1684. C J KISIELIAUSKAI
KAUNAS
1685. LAIMA KARAUSKIENĖ
VIKTARINAS, LAZDIJŲ R.
1686. ANELĖ KUDZIENĖ
VIKTARINAS, LAZDIJŲ R.
1687. ELENA ONA BRASLAUSKIENĖ
VIKTARINAS, LAZDIJŲ R.
1688. ONA GYLIENĖ
PALIEPIS, LAZDIJŲ R.
1689. GENOVAITĖ RUTKAUSKIENĖ
VIKTARINAS, LAZDIJŲ R.
1690. BOLESLOVAS DUDZINSKAS
ŠAPURAI, LAZDIJŲ R.
1691. ALOYZAS ANTANAS GUDAITIS
VILNIUS
1692. AUSTĖ ROZGIENĖ
VILNIUS
1693. ALGIMANTAS VAIKŠNORA
DOMEIKAVA, KAUNO R.
1694. LIUDVIKAS AIŠKUTIS STATKUS
KLAIPĖDA
1695. A M V B VAIKŠNORAI
DOMEIKAVA, KAUNO R.
1696. VALENTINA VONSAVIČIENĖ
VILNIUS
1697. GENOVAITĖ JUOZAS ČIURLIONIAI
DRUSKININKAI
1698. PRANAS PANKEVIČIUS
SPARTAI, LAZDIJŲ R.
1699. DANUTĖ PANKEVIČIENĖ
SPARTAI, LAZDIJŲ R.
1700. ANTANAS MAZĖTIS
AVIŽIENIAI, LAZDIJŲ R.
1701. MARIJONA ULECKIENĖ
MIKABALIAI, LAZDIJŲ R.
1702. KĘSTUTIS JONAITIS
VILNIUS
1703. STASYS KESERAUSKAS
ŠIAULIAI
1704. ŠARŪNAS KESERAUSKAS
ŠIAULIAI
1705. N V L LEPEŠKAI
SEIRIJAI, LAZDIJŲ R.
1706. VACLOVAS KIVARAS
GERVĖNAI, LAZDIJŲ R.
1707. VITALIJA MAŽEIKAITĖ
KĖDAINIAI
1708. ŽYDRŪNĖ MOTIEKAITIENĖ
VAIVADAI, PANEVĖŽIO R.
1709. GINTARAS MOTIEKAITIS
VAIVADAI, PANEVĖŽIO R.
1710. VIDA GIRININKIENĖ
VILNIUS
1711. J A J M ŠAMŠONAI
VILNIUS
1712. KAZIMIERAS MARTINKĖNAS
Vilnius
1713. A.V.BARANAUSKŲ ŠEIMA
Biržai
1714. DAN SATNOIANU
Rumunija
1715. KULVIEČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1716. EDITA BAREIKAITĖ
Vilnius
1717. ANTANAS RAINYS
Kelmė
1718. ŠUKIAI ŠEIMA
Klaipėda
1719. G.L.GUDELIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1720. ALDONA GUDELIAUSKIENĖ
Klaipėda
1721. LEONAS KLUMBYS
Kaunas
1722. M.A.M.D.BAGDONŲ ŠEIMA
Prienų raj.
1723. BINDORIŲ ŠEIMA
Vilnius
1724. SKIRMANTAS CIVINSKAS
Kaunas
1725. BRONISLAVA PETRONAITIENĖ
Vilnius
1726. GRAŽINA SAVONIAKIENĖ
Vilnius
1727. VIDA SAVONIAKAITĖ
Vilnius
1728. VRUBLIAUSKŲ ŠEIMA
Raseiniai
1729. A.S.V. PUPŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
1730. KAZYS KARKLIUS
Šiauliai
1731. NERINGA KARKLIUVIENĖ
Šiauliai
1732. NEDAS KARKLIUS
Šiauliai
1733. AURA KARKLIŪTĖ
Šiauliai
1734. DŽIUGAS JURGELEVIČIUS
Vilnius
1735. Z.S.KUPRIŲ ŠEIMA
Klaipėda
1736. DANUTĖ BLINSTRUBIENĖ
Paupys, Raseinių raj
1737. KAZYS BLINSTRUBAS
Paupys, Raseinių raj.
1738. MARIJONAS KAVECKAS
Giliogiris
1739. EUGENIJA BICHNEVIČIŪTĖ
Giliogiris
1740. EKKR STRELČIŪNŲ ŠEIMA
Šventininkai, Trakų raj.
1741. G. MONČINSKO ŠEIMA
Vilnius
1742. J. VALKŪNO ŠEIMA
Pumpėnai
1743. BARTAŠKŲ ŠEIMA
Vilnius
1744. SIRR MASTEIKŲ ŠEIMA
Vilnius
1745. LAURA GAVĖNAITĖ
Vilnius
1746. F.E. LENČIAUSKŲ ŠEIMA
Širvintos
1747. ALFONSAS VIČAS
RASEINIAI
1748. SVOD STASIUKYNŲ ŠEIMA
Viktarina, Lazdiju raj.
1749. SAULIUS PIKŠRYS
Kaunas
1750. A.I.N. ČESNAKŲ ŠEIMA
Vilnius
1751. AIDANAS BUTKUS
Šiauliai
1752. GENOVAITĖ GAVĖNIENĖ
Rokiškis
1753. PILIPAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1754. HENRIKAS JURKUVĖNAS
VILNIUS
1755. JVSI ŽEMAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1756. NOMEDA JURKUVĖNIENĖ
VILNIUS
1757. TOMAS JURKUVĖNAS
VILNIUS
1758. VYTAUTAS JURKUVĖNAS
VILNIUS
1759. RASA ČIČELYTĖ
VILNIUS
1760. VAIDRIUS PETRAUSKAS
Vilnius
1761. DIJANA RIMKEVIČIŪTĖ
Vilnius
1762. VAIVA ČIČELYTĖ
VILNIUS
1763. LAIMIS ALBERTAS GUJIS
VILNIUS
1764. RAMANAVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1765. BENEČIŲ ŠEIMA
Šventoji
1766. VYTAUTAS GUJIS
VILNIUS
1767. VYTAUTAS JANUŠAUSKAS
JONAVA
1768. ŽYGIMANTAS GUJIS
VILNIUS
1769. ALVYDAS KARALIUS
Vilnius
1770. JONAS DAVULIS
VILNIUS
1771. DAUKŠŲ ŠEIMA
Vilnius
1772. ALBINAS VILČINSKAS
Rumšiškės
1773. PILAUSKIENĖSJMS ŠEIMA
Kulautuva, Kauno raj.
1774. SAJG STRUCKŲ ŠEIMA
alytus
1775. A.+ S. ARMALIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1776. KRISTINA MAŽEIKAITĖ
vilnius
1777. SEBASTJANOVIČIU ŠEIMA
Klaipėda
1778. L.V.G.E.ŽALIMŲ ŠEIMA
Vilnius
1779. VANDA DEVEIKIENĖ
VILNIUS
1780. MARIUS VAZNYS
Vilnius
1781. KĘSTUTIS MIKELĖNAS
Vilnius
1782. DIANA MIELIAUSKAITĖ
Panevėžys
1783. DANUTĖ MAŽELYTĖ MIELIAUSKIENĖ
Panevėžys
1784. ALVYDA SIPIENĖ
Vilnius
1785. I.+ M. BAČIULIŲ ŠEIMA
Vilnius
1786. ANTANAS MIELIAUSKAS
Panevėžys
1787. MARIUS MASLOVSKIS
Vilnius
1788. NORA KNIUKŠTAITĖ
Vilnius
1789. INGA KNIUKŠTAITĖ
Vilnius
1790. JŪRATĖ KNIUKŠTIENĖ
Vilnius
1791. SPIRIDOVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1792. DAIVA ŽILĖNĖ
Švenčionėliai
1793. DOMINYKAS ŽILĖNAS
Švenčionėliai
1794. ABL LIAUDANSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1795. DANIELIUS ŽILĖNAS
Švenčionėliai
1796. V. IR J. DANIŲ ŠEIMA
Kaunas
1797. VIKTORAS LAUCIUS
vilnius
1798. GABRYČIUS 1997 PETRAUSKAITĖ
VILNIUS
1799. ALDONA LAUCIUVIENĖ
vilnius
1800. DANAS-TRUNCIA PETRAUSKAS 2001
Vilnius
1801. BANUŠKEVIČIŲ ŠEIMA
Rūdiškės
1802. GUDIŠKIŲ ŠEIMA
Vilnius
1803. ČERLINSKŲ ŠEIMA
Kaunas, Rietavas
1804. ANDRIUS BENIUŠIS
Vilnius
1805. S. IR M. ŽIEDŲ ŠEIMA
Vilnius
1806. A. IR G. ČIPLIŲ ŠEIMA
Klaipėda
1807. AUS GUDIŠKIŲ ŠEIMA
Adelaidė
1808. GREVIŠKIŲ ŠEIMA ŠEIMA
Vilnius
1809. JURAŠIŲ ŠEIMA
Kuršėnai
1810. REGINA MIČIULIENĖ
Kaunas
1811. VIRGILIJUS KRAPIKAS
šiauliai
1812. SAMUIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1813. VACLOVAS MARDOSAS
Vilnius
1814. NERINGA-MARIJA MARDOSIENĖ
Vilnius
1815. ŠEREIVŲ ŠEIMA
vilnius
1816. VITALIJ KOZLOVSKIJ
Vilnius
1817. JUOCEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1818. EVUR GADEIKIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1819. BARBORA IEVA JOSAITE
Vilnius
1820. TOMAS JOSAS
Vilnius
1821. BAREIKŲ ŠEIMA
Širvintos
1822. DIANA POŽARYCKA
Vilnius
1823. ADOLFAS JOČYS
Klaipeda
1824. JULIUS ŠVAGŽDYS
Rusnė
1825. ŠTELBIŲ ŠEIMA
Vilnius
1826. JOLITA ŠVAGŽDIENĖ
Rusnė
1827. EVALDAS BUTKUS
Šiauliai
1828. SIMONIŪKŠČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1829. MONIKA ANDRULYTĖ
Vilnius
1830. JONAS MILIŪNAS
Jurbarkas
1831. ERNESTA KUBILIŪTĖ
Jurbarkas
1832. JURGITA ŽEKONIENĖ
Kaunas
1833. GEDIMINAS ŽEKONIS
Kaunas
1834. SANTAUTĖ ŽEKONYTĖ
Kaunas
1835. JONAS ŽEKONIS
Kaunas
1836. ROMARIKA PIKELIENĖ
JURBARKAS
1837. VALENTINA-ONA ŽEKONIENĖ
Kaunas
1838. ALDAS ILGARŪBIS
Utena
1839. EGLĖ-PETROVNA PETRAUSKIENĖ
KAUNAS
1840. TOMAS MATULEVIČIUS
STADE, Vokietija
1841. JŪRATĖ IR JONAS STAŠIAI
Vilnius
1842. GINEIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1843. KĘSTUTIS BAJORŪNAS
Pakruojis
1844. ARMAS RUDAITIS
Vilnius
1845. ANTANAS BUTRIMAS
Vilnius
1846. JUSTINAS KRIŽINAUSKAS
Šiauliai
1847. ROLANDAS SINKEVIČIUS
Vilnius
1848. RAMUTĖ RAGINYTĖ
Mažeikiai
1849. URTĖ FAUSTINA ŽEMAITYTĖ
Vilnius
1850. SAULĖ MORTA SLIAUŽYTĖ
Vilnius
1851. ZELENKŲ ŠEIMA
gargždai
1852. ANTANASRIMVYDAS TILINDIS
Vilnius
1853. GOCENTŲ ŠEIMA
Vilnius
1854. JONAS GECEVIČIUS
Klaipėda
1855. VIOLETA RAZMAITĖ
Baisogala
1856. VYTENIS ROKAS TILINDIS
Vilnius
1857. RŪTA SURVILAITĖ
Vilnius
1858. ANDRĖJA EMILIJA VENCLOVAITĖ
Vilkaviškis
1859. SIMONAS ŽEMAITIS
Vilnius
1860. ZIGMAS VITKUS
Vilnius
1861. GINTAUTO GAGIO ŠEIMA
Vilnius
1862. DANGĖ VITKIENĖ
Vilnius
1863. MATAS CIRUŠIS
Vilnius
1864. A.V.L.H. JUZĖNŲ ŠEIMA
Grigiškės
1865. A.S.MOCKAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1866. KALPOKŲ ŠEIMA
Kaunas
1867. JONAS PILIPAVIČIUS
Vilnius
1868. JUSTINAS VANAGAS
Vilnius
1869. RASA IVANOVAITĖ
Vilnius
1870. VITALIJA PILIPAVIČIENĖ
Vilnius
1871. IEVA DRANSEIKAITĖ
giedraičiai
1872. JADVYGA PAMARNACKIENĖ
Kaišiadorys
1873. MIGLĖ DRANSEIKAITĖ
giedraičiai
1874. VIOLETA ŠIAULIENĖ
Vilnius
1875. DONATAS ŠIAULYS
Vilnius
1876. SIGUTĖ DRANSEIKIENĖ
giedraičiai
1877. POVILAS ŠIAULYS
Vilnius
1878. GEDIMINAS SAKALAUSKAS
giedraičiai
1879. VYTIS ŠULINSKAS
vilnius
1880. MINDAUGAS ŠULINSKAS
vilnius
1881. R E MASILIAUSKŲ ŠEIMA
Klaipėda
1882. BALBIERIŲ JBBD ŠEIMA
Alytus
1883. BIRUTĖ ŠULINSKIENĖ
vilnius
1884. STUNDŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
1885. D A MASILIAUSKŲ ŠEIMA
Telšiai
1886. LINA IR AISTIS
Kaunas
1887. GENOVAITĖ BANEVIČIENĖ
Panevėžys
1888. STANISLOVAS BANEVIČIUS
Panevėžys
1889. VAZNONIŲ ŠEIMA
Akademija Kėdainių raj.
1890. DAIVA KACEVIČIŪTĖ
Kaunas
1891. ILONA ROŽĖNIENĖ
Vilnius
1892. PETRAS ROŽĖNAS
Vilnius
1893. VLADAS ROŽĖNAS
Vilnius
1894. JUSTAS ROŽĖNAS
Vilnius
1895. ARTŪRAS ROŽĖNAS
Vilnius
1896. KRISTUPAS SENKUS
KAUNAS
1897. ŽUPERKŲ ŠEIMA
Vilnius
1898. AKVILĖ DRAZDOVAITĖ
Šiauliai
1899. VIDA AŠMANAVIČIENĖ
Panevėžys
1900. MINDAUGAS PUPLEVIČIUS
Vilnius
1901. BIDVŲ ŠEIMA
Ryškėnai, Telšių raj.
1902. MEDEIŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
1903. ELENA MEDEIŠIENĖ
Vilnius
1904. VIRGINIJA PANAVIENĖ
Vilnius
1905. DOMAS DEMBICKAS
Vilnius
1906. EDGARAS KURAUSKAS
vilnius
1907. JORŪNĖ KUTAVIČIUTĖ
KEDAINIAI
1908. AUŠRA MILIUŠYTĖ
Šakiai
1909. ANDRIUS PUKSAS
Vilnius
1910. VIDMANTAS BALASEVIČIUS
Kaunas
1911. IRENA JUREVIČIENĖ
TELŠIAI
1912. EGLĖ ZAKARAUSKAITĖ
Kaunas
1913. ALVINA PUČINSKAITĖ
Vilnius
1914. STABINIŲ ŠEIMA
Vilnius
1915. GABIJA GODAITĖ
Vilnius
1916. ADOMAS GODA
Vilnius
1917. SIMONAS GODA
Villnius
1918. STRELCOVŲ ŠEIMA
Šiauliai
1919. LAŠINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1920. ALEKSAS RIMKUS
Vilnius
1921. GENOVAITĖ BERNOTIENĖ
Didžiasalis, Ignalinos r.
1922. MINDAUGAS BANDZEVIČIUS
vilnius
1923. DALĖ EITMANTIENĖ
Kaunas
1924. AGNĖ PLESEVIČIŪTĖ
Lentvaris
1925. PAULIUKĖNŲ ŠEIMA
vilnius
1926. AUŠRA BINDARIŪTĖ
Biržai
1927. JONAS ŽUKAUSKAS
Vilnius
1928. ARMINAS SKARDŽIUS
Vilnius
1929. VALERIJ ŠIŠKIN
Vilnius
1930. JULIUS STOMA
VILNIUS
1931. LAURYNAS STOMA
VILNIUS
1932. LIUDA KUDINOVA
Vilnius
1933. LORETA STOMIENĖ
Vilnius
1934. AUDRIUS STOMA
VILNIUS
1935. EIRIMAS VELIČKA
Vilnius
1936. ERNESTAS ŠEIMYS
Kaunas
1937. K. BAČKYTĖ IR A. BOGDANOVAS
Vilnius
1938. JANINA STANAITIENĖ
Butkiškė
1939. PATAŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
1940. KĘSTUTIS SINKEVIČIUS
Vilnius
1941. MARIJONA NORKUVIENĖ
Butkiškė
1942. ANTANAS SINKEVIČIUS
Kauno rajonas
1943. DORAS ŽMOGUS
Vilnius
1944. REGINA USONIENĖ
Vilnius
1945. JUDITA STANAITYTĖ
Butkiškė
1946. MIGLĖ USONYTĖ
Vilnius
1947. AUSTĖ MARIJA USONYTĖ
Vilnius
1948. EGLĖ USONYTĖ
Londonas
1949. GRAŽINA STANAITIENĖ
Klaipėda
1950. ARNAS SRUOGA
Vilnius
1951. ONA MILIAUSKAITĖ
Vilnius
1952. ALOYZAS STANAITIS
Klaipėda
1953. MINDAUGAS USONIS
Vilnius
1954. KRISTINA VAITKUTĖ
Klaipėda
1955. MURAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1956. A.V. BAREIŠIŲ ŠEIMA
Kaunas
1957. GIEDRAIČIŲ ŠEIMA
Kupiškis
1958. ZITA BUJOKAITĖ
garliava
1959. VIOLETA JUKNEVIČIENĖ
VILNIUS
1960. AISTĖ KAZULĖNAITĖ
Rokiškis
1961. GASPARAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1962. VYTENIS BERNOTAS
Kaunas
1963. KIŽUK ŠEIMA
Druskininkai
1964. A.Z. DIRSIŲ ŠEIMA
Panevėžys
1965. A.Š.R. ŠIMKAI ŠEIMA
Mažeikiai
1966. GURČINŲ ŠEIMA
Kaunas
1967. ASTA VITA MASLINSKIENĖ
Širvintos
1968. R.R. KIRDŲ ŠEIMA
Vilnius
1969. S.E.R.ROZGAIJ.Č ŠEIMA
Mažeikiai
1970. ABRASONIŲ ŠEIMA
ŠIAULIAI
1971. ROKAS GEGIECKAS
Vilnius
1972. DARBUTŲ ŠEIMA
Kaunas
1973. EDITA KIVARIENĖ
Kaunas
1974. RŪTA STRAZDAITĖ GEGIECKIENĖ
Vilnius
1975. ALGIRDAS PETRUSEVIČIUS
Kaunas
1976. VYTAUTAS JUOZAS VARKALA
Vilnius
1977. DANGUOLĖ STONYTĖ
Vilnius
1978. SELVERINA STONIENĖ
Smalininkai
1979. VALDAS VILKINIS
Kaunas
1980. MINDAUGAS STONYS
Šiauliai
1981. AUŠRA STONYTĖ
Kaunas
1982. ANDRIUS STONYS
Vilnius
1983. IEVA PATRICIJA PYPLYTĖ
Vilnius
1984. GYTIS GUDELEVIČIUS
Kaunas
1985. ASTA GUDELEVIČIENĖ
Kaunas
1986. TOMAS GUDELEVIČIUS
Kaunas
1987. TADAS GUDELEVIČIUS
Kaunas
1988. LAIMANTAS JONUŠYS
Vilnius
1989. A.K.I. SMILGIŲ ŠEIMA
KURŠĖNAI
1990. JASINSKŲ ŠEIMA
vilnius
1991. ELENA OZARINSKAITĖ
Vilnius
1992. AIDA ČEPONYTĖ
Vilnius
1993. KOSTAS KANAPECKAS
vilnius
1994. R.D.K.G. DIKČIŲ ŠEIMA
vilnius
1995. MARTYNAS IR KOTRYNA STARKAI
VILNIUS
1996. ANTANAS BUTVYDAS
Didkiemis
1997. A.BARATINSKO ŠEIMA
Vilnius
1998. JONAS VOLUCKIS
Vilnius
1999. ADKV MILIAUSKŲ ŠEIMA
Mažeikiai
2000. A.B.KUORŲ ŠEIMA
ukmergė
2001. DARIUS PETRAITIS
Panevėžys
2002. INGRIDA KAZLAUSKAITĖ
Panevėžys
2003. TOMAS TARABILDA
Vilnius
2004. SIGITAS JABLONSKIS
Palanga
2005. DALIA NUOBARAITĖ
Jonava
2006. AUDRONĖ STULGYTĖ
Druskininkai
2007. KAZIMIERAS MIZGIRIS
Nida
2008. VIRGINIJA MIZGIRIENE
Nida
2009. KRISTINA MIZGIRYTE
Nida
2010. MATAS MIZGIRIS
Nida
2011. MONIKA MIZGIRYTE
Nida
2012. AURELIJA ŠIMKUTĖ
Vilnius
2013. TITAS ŠUKYS
stockholm
2014. DALIA ŠUKIENĖ
klaipėda
2015. VYTAUTĖ KVEDARAITĖ
Klaipėda
2016. Ž.J. ZABULIONIŲ ŠEIMA
Vilnius
2017. GUDYNŲ ŠEIMA
KAUNAS
2018. ASTIKŲ ŠEIMA
širvintos
2019. EGĖND ATKO
SANTA MONICA
2020. JONAS ŠĖLA
Trakai
2021. RAČKAUSKŲ ŠEIMA
Kuršėnai
2022. LINAS KRŽČONAVIČIUS
Kulautuva
2023. GIRIUS IVOŠKA
Vilnius
2024. REV. EDMUNDAS ATKOČIŪNAS
NIDA
2025. JASALINIŲ ŠEIMA
Vilnius
2026. ARANAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2027. BUČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
2028. INA KRINICKAITĖ
Vilnius
2029. ARVYDAS ARANAUSKAS
Vilnius
2030. RŪTA KRINICKAITĖ
Vilnius
2031. MANTAS KRINICKAS
Vilnius
2032. RLRJ NEDZINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2033. G.Š. MIKŠIŲ ŠEIMA
GARGŽDAI
2034. NEKROŠIŲ ŠEIMA
VILNIUS
2035. ŠIUŠŲ ŠEIMA
Vilnius
2036. ŠPUKŲ ŠEIMA
Kelmė
2037. ANDRIUS SONGAILA
Varėnos raj.
2038. KĘSTAS KREIVĖNAS
Prienai
2039. ALGIRDAS GAULIA
Vilnius
2040. GIEDRĖ SONGAILIENĖ
Varėnos raj.
2041. VYTAUTAS GAULIA
Marijampolė
2042. L. IR J. ŠIMKŲ ŠEIMA
Vilnius
2043. ASLK BALČIŪNŲ ŠEIMA
Ramučiai, Kauno raj.
2044. ALGIRDAS MIKULSKIS
plungė
2045. EMILIJA MIKULSKIENĖ
plungė
2046. DALIJA ŠEPORAITIENĖ
gargždai
2047. GINTAUTAS DULSKAS
Vilnius
2048. VANDA AURELIJA BLAŽYTĖ
VILNIUS
2049. VLADAS ŠEPORAITIS
gargždai
2050. AISTĖ ŠEPORAITYTĖ
gargždai
2051. MINDAUGAS ŠEPORAITIS
gargždai
2052. ŽIVILĖ ŠEPORAITYTĖ
gargždai
2053. VAIDA RADVILAITĖ
VILNIUS
2054. DAES RUDOKŲ ŠEIMA
Vilnius
2055. PEAS PAŠKONIŲ ŠEIMA
Vilnius
2056. ALGIRDAS VOVERAITIS
Šunskai
2057. VILMA VOVERAITIENĖ
Šunskai
2058. VALIERIUS MEDELINSKAS
Vilnius
2059. VALDAS VOVERAITIS
Šunskai
2060. SŽAS STRELCOVŲ ŠEIMA
BUBIAI
2061. AUDRIUS VOVERAITIS
Šunskai
2062. JONITA STANKEVIČIŪTĖ
Garliava
2063. AUGUSTAS VERBUS
Vilnius
2064. MILDA VERBUTĖ
Vilnius
2065. BENAS ORANTAS
Vilnius
2066. JUOZAS JURELIONIS
Kaunas
2067. JONAS VYŠTARTAS
Kaunas
2068. GALINA JURELIONIENĖ
Kaunas
2069. BANAIČIŲ ŠEIMA
Šiauliai
2070. AKIS TAMOŠIŪNŲ ŠEIMA
Panevėžys
2071. AURIMAS ŠIMELIŪNAS
Panevėžys
2072. DOMINYKAS KUMŽA
Vilnius
2073. R+E DUNAUSKAI ŠEIMA
SIAULIAI
2074. D.V. SEMAŠKŲ ŠEIMA
KURŠĖNAI
2075. ŠILINGŲ ŠEIMA
Vilnius
2076. TATJANA RANCEVA
Vilnius
2077. AZAR.DIDŽIULIŲ ŠEIMA
Vilnius
2078. MARIJUS KERŠYS
Kaunas
2079. GINTARAS SVIKLAS
varena
2080. SILVERIJUS ŠUKYS
klaipėda
2081. JUSTINA BALČIŪNAITĖ
vilnius
2082. MYKOLAS STADNIKAS
VILNIUS
2083. J.S. VAIČIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
2084. VIOLETA DAMBRAUSKIENĖ
Panevėžys
2085. DŽENARDAS DAMBRAUSKAS
Panevėžys
2086. ŽIVILĖ DAMBRAUSKAITĖ
Vilnius
2087. PARAŽINSKŲ ŠEIMA
Kauno raj.
2088. ŽILVINAS DAMBRAUSKAS
Kaunas
2089. JONAS ŽUPERKA
Dotnuva
2090. DOMINAUSKAI ŠEIMA
Vaigailiai
2091. MYKOLAS JUOZAPAVIČIUS
Vilnius
2092. SAULIUS ŠTARKA
KAUNAS
2093. KĘSTUTIS ANDRIEKUS
ŠIAULIAI
2094. KAROLIS RIAUBA
VILNIUS
2095. AUŠRA ŠTARKAITĖ
KAUNAS
2096. AUDRIUS RUDYS
Vilniius
2097. SKAISTĖ ŠTARKAITĖ
KAUNAS
2098. ANTANAS ŠTARKA
KAUNAS
2099. JANINA-REGINA ŠTARKIENĖ
KAUNAS
2100. ZIGMAS RINDOKAS
VILNIUS
2101. BIRUTĖ RUDIENĖ
Vilnius
2102. IGNAS RUDYS
Vilnius
2103. ALMINTA RUDYTĖ
Vilnius
2104. EIMANTAS RUDYS
Vilnius
2105. JURGA VAITKIENĖ
Vilnius
2106. MANTAS VAITKUS
Vilnius
2107. DOMINYKAS VAITKUS
Vilnius
2108. JUSTĖ DIANA VAITKUTĖ
Vilnius
2109. R.K. JOKŠŲ ŠEIMA
Veiviržėnai
2110. S.M.M. GUŽAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2111. A.G. SVIRPLIŲ ŠEIMA
Šiauliai
2112. ŠVELNIŲ ŠEIMA
KLAIPĖDA
2113. RITA JANUŠAUSKAITĖ
Vilnius
2114. EGLĖ JANUŠAUSKAITĖ
Kaunas
2115. JULIJA GRUZDAITĖ
VILNIUS
2116. IEVA PAKĖNAITĖ
KĖDAINIAI
2117. JUSTINA PAKĖNAITĖ
KĖDAINIAI
2118. TOROPOVŲ ŠEIMA
Elektrėnai
2119. MANTAS JARAS
VILKIJA
2120. JAUNIUS JUOZAS AUGUSTINAS
Veisiejai
2121. I.A.RUDINSKŲ ŠEIMA
kaunas
2122. ČESLOVAS SAKALAUSKAS
Vilnius
2123. Č.M. SAKALAUSKŲ ŠEIMA
VIlnius
2124. JUOZAS TUBINAS
Palanga
2125. ALDONA GRIKIETIENĖ
GARLIAVA, KAUNO raj.
2126. VADMA GAILIŲ ŠEIMA
Vilinius
2127. JORIS JOKŪBAS MACEIKA
vilnius
2128. ELVIS PAKĖNAS
Kaunas
2129. GRAŽINA MACEIKIENĖ
vilnius
2130. V.V.V. VENCIŲ ŠEIMA
ANYKŠČIAI
2131. VITALIJUS VORONKEVIČIUS
Šakių raj.
2132. BRONĖ DOMANTIENĖ
GARLIAVA, KAUNO raj.
2133. DONATAS MACEIKA
vilnius
2134. VIKTORIJA MACEIKAITĖ
vilnius
2135. VALDAS KUZULIS
munich
2136. AURELIJA MACEIKAITĖ
vilnius
2137. BAGDZEVIČIŪTĖS ŠEIMA
Kaunas
2138. LAURA PETRAITYTĖ
Vilnius
2139. KIŠONŲ ŠEIMA
Kaunas
2140. MONIKA PETRAITYTĖ
Vilnius
2141. TVASKŲ ŠEIMA
vilnius
2142. BACEVIČIŲ ŠEIMA
KAUNAS
2143. JANINA KUZULIENE
vilnius
2144. JOGAILA MORKŪNAS
VILNIUS
2145. BUDRIKŲ ŠEIMA
Vilnius
2146. VLADISLAV VORONKO
Vilnius
2147. VALUNTŲ ŠEIMA
Babtai
2148. FILOMENA MIKELIONIENĖ
Vilnius
2149. DEIVA MIKELIONYTĖ
Vilnius
2150. AOD JURKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
2151. VITALIJA LEVICKIENE
Kaunas
2152. MINDAUGAS LEVICKAS
Kaunas
2153. ROBERTAS POVILAITIS
Rusnė
2154. RINGAILE LEVICKAITE
Kaunas
2155. STASE KARINIAUSKIENE
Kaunas
2156. ALGIMANTAS KARINIAUSKAS
Kaunas
2157. VYTENIS LEVICKAS
Kaunas
2158. ADOLFINA URBONIENĖ
Klaipėda
2159. JADVYGA LEVICKIENE
Elektrenai
2160. BRONIUS LEVICKAS
Elektrenai
2161. RITA KYBAITĖ
VILNIUS
2162. MARGARITA MELNIK
Vilnius
2163. ALDONA JANINA SIMAITIENĖ
Vilnius
2164. B.J.A.M. MARCINKEVIČIAI
Vilnius
2165. EUGENIJA MARCINKEVIČIENĖ
Marijampolė
2166. GRETA SUTKEVIČIŪTĖ
Vilnius
2167. JONAS ŠEMETA
Vilnius
2168. IRENA BAKAITYTĖ
GARLIAVA, KAUNO raj.
2169. KLUBAS SINTEZĖ
musninkai
2170. VYTAUTAS BULKA
Švenčionys
2171. URBANTŲ ŠEIMA
Canada
2172. ROMAS JONKUS
Klaipėda
2173. MUIR (URBANTŲ) ŠEIMA
Canada
2174. VYTAUTAS ZYKAS
Kaunas
2175. JUŠKEVIČIŲ ŠEIMA
Canada
2176. RIEBŽDŲ ŠEIMA
Vilnius
2177. BRONIUS VARANAUSKAS
Vilnius
2178. A. A.VILČINSKŲ ŠEIMA
KAUNAS
2179. KINDURIŲ ŠEIMA
Vilnius
2180. LEONORA MARIJA VARANAUSKIENĖ
Vilnius
2181. R.J.S.J STIPINŲ ŠEIMA
Vilnius
2182. NERIJUS GRIKINIS
VILNIUS
2183. NORA GRIKINYTĖ
VILNIUS
2184. GRAŽINA BARTUŠKIENĖ
KAUNAS
2185. DALIA BARTUŠKAITĖ
KAUNAS
2186. ŽEMAIČIŲŠIMELIŲ ŠEIMA
Vilnius, Kaunas
2187. LINA IR PAULIUS SITKEVIČIAI
vilnius
2188. VALDAIR ŠARŪNAS ŠEIMA
Vilnius
2189. J.I.A.ŽAMBAUSKŲ ŠEIMA
Kupiškis
2190. ŠVAŽŲ ŠEIMA
Vilnius
2191. JSSS RAGAIŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
2192. RUZGIAI ŠEIMA
Vilnius
2193. DONATAS POČEŠIŪNAS
Šiauliai
2194. GENOVAITĖ URBANAVIČIENĖ
GARLIAVA, KAUNO raj.
2195. KAROLINA GUOBIENĖ
Vilnius
2196. MIGLĖ ŠILOBRITAITE
Vilnius
2197. JOGAILĖ TAMULIONYTĖ
Vilnius
2198. IRENA MICHALKEVIČIENĖ
Panevėžys
2199. EGIDIJUS TAMULIONIS
Vilnius
2200. JŪRATĖ ALMINIENĖ
vilnius
2201. EGLĖ TAMULIONIENĖ
Vilnius
2202. VLADAS KNIUBAS
merkinė
2203. JONAS PRONCKUS
Klaipeda
2204. LSRNARAŠKEVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
2205. E. L. ŽALIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2206. ANTANAS ŽYMANTAS
Vilnius
2207. STASĖ ŽYMANTIENĖ
Vilnius
2208. GDRS KUDARAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2209. KASPERAVIČIŲ ŠEIMA
Šiauliai
2210. GRAŽINA DULSKIENĖ
Vilnius
2211. ALDONA MATULIENĖ
Tytuvėnai
2212. GEDIMINAS DULSKIS
Vilnius
2213. GJVAG KAZLAUSKŲ ŠEIMA
Kauno r.
2214. STANISLOVAS MATULAS
Tytuvėnai
2215. J. STANIONIENĖ IR A. STANIONIS
Vilnius
2216. SKVL KRIAUČIŪNŲ ŠEIMA
Kaunas
2217. ANDREJAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
2218. A.V.K. RUDOKŲ ŠEIMA
Vilnius
2219. ŠARKEVIČIŲ ŠEIMA
Ryškėnai, Telšių raj.
2220. AVJA ŠABLINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2221. ŠNIUKŠTŲ ŠEIMA
Vilnius
2222. L.M.L. DULSKIŲ ŠEIMA
Vilnius
2223. R.IR V.TRAKYMŲ ŠEIMA
Vilnius
2224. VANDOS,V.URBONŲ ŠEIMA
Vilnius
2225. L.E.R.L. GUDŲ ŠEIMA
Kaunas
2226. ANASTAZIJA GIRIŪNIENĖ
rokiškis
2227. GINTAUTAS GIRIŪNAS
Rokiškis
2228. G.J.O-M.A.A.R. AUŠKELIAI
Vilnius
2229. I.M.V.N. KOVALEVSKIAI
UKMERGĖ
2230. ARŪNAS RASTENIS
LAZDIJAI
2231. PETRAS RASTENIS
LAZDIJAI
2232. JUOZAS STARINSKAS
VAITIŠKIAI
2233. ROMUALDAS GRIGAS
VILNIUS
2234. ALBINAS JASIŪNAS
VILNIUS
2235. VIRGINIJUS JOCYS
VILNIUS
2236. AUŠRA JONUŠIENĖ
VILNIUS
2237. RIČARDAS ŽUKAUSKAS
VILNIUS
2238. VILIJA PRIŠMANTIENĖ
VILNIUS
2239. SIMONA JONUŠAITĖ
VILNIUS
2240. JURGIS JONUŠAS
VILNIUS
2241. PIJUS JONUŠAS
VILNIUS
2242. JULIUS JONUŠAS
VILNIUS
2243. AUŠRA GUSTAITĖ
VILNIUS
2244. ONA GUSTIENĖ
VILNIUS
2245. ANTANAS TYLA
VILNIUS
2246. ANDRIUS BERNOTAS
VILNIUS
2247. GINTARĖ JAKUNTAVIČIŪTĖ
VILNIUS
2248. KAKLAUSKŲ ŠEIMA
ANYKŠČIAI
2249. REDA JONUŠIENĖ
VILNIUS
2250. ARMINAS MAČYS
VILNIUS
2251. NIJOLĖ SAGAITIENĖ
KAUNAS
2252. A.E. KALNIEČIAI
PASVALYS
2253. ONA MINKELIENĖ
ŠNOBIŠKĖS
2254. KOMKŲ ŠEIMA
BUIVYDIŠKĖS
2255. VITAS GIRDAUSKAS
VILNIUS
2256. DONATAS RINKEVIČIUS
VILNIUS
2257. FERDINANDAS SALADŽIUS
VILNIUS
2258. STASYS SKRODENIS
VILNIUS
2259. RIMAS SUPRANAVIČIUS
VILNIUS
2260. VIRGINIJUS GERULAITIS
VILNIUS
2261. FERDINANDAS KAUZONAS
VILNIUS
2262. TOMAS JONUŠAS
VILNIUS
2263. ARTŪRAS JUDŽENTIS
VILNIUS
2264. LAIMA GALABURDIENĖ
VILNIUS
2265. SIGITAS TAMULIS
VILNIUS
2266. IEVA ŠVARCAITĖ
VILNIUS
2267. IRENA ŠUTINIENĖ
VILNIUS
2268. DAMIJONAS ŠNIUKAS
VILNIUS
2269. VIDAS SUTKUS
VILNIUS
2270. ASTA ŽERNIENĖ
VILNIUS
2271. ŽILVYTIS ŠAKNYS
VILNIUS
2272. MARTYNAS JAVARAUSKAS
ALYTUS
2273. ANTANAS ŠIMKŪNAS
VILNIUS

Plytų paieška


Pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Plytų turėtojų sąrašo duomenys viešai neskelbiami. Pasinaudokite paieškos forma jei norite surasti savo plytą >>
© 2010 m. Visos teisės saugomos.
Svetainę sukūrė: creation.lt