- REZERVUOTOS KELIO PLYTOS
- LAISVOS KELIO PLYTOS
100%
100%
9 - OJI SEKCIJA
10 - OJI SEKCIJA
Pasisakymai

Dr. Zenonas Butkus, profesorius,Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas
Lietuva gana vieninga, nors vienybės niekada nebūna per daug. Dabar šalis susiskaldžiusi, ypač socialiniu požiūriu, ryški turtinė nelygybė, taip pat skiriasi pažiūros – vieni puoselėja idėjas, kiti kiša pragmatizmą. Būtent Baltijos kelias, simboliškai atnaujinamas po 20 metų, gali tautą vėl sutelkti. Juk prieš du dešimtmečius radikalios ir nuosaikesnės jėgos susivienijo, idant nutiestų grandinę nuo Vilniaus iki Talino.

Visos dingusios ir su klaidomis plytos yra pergamintos ir iš naujo ir įmūrytos į skulptūrą. Dėkojame visiems prisidėjusiems.

Dėkojame

Sekcijos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. TOMAS PETREIKIS
VILNIUS
2. PAULIUS UŽDAVINYS
VILNIUS
3. ALBINAS VAITKEVIČIUS
VILNIUS
4. DAIVA VYČINIENĖ
VILNIUS
5. GINTAUTAS ZABIELA
VILNIUS
6. ALGIMANTAS JONUŠAS
VILNIUS
7. ALMA VAITKUNSKIENĖ
VILNIUS
8. V.A.J. STATKEVIČIAI
VILNIUS
9. ALOYZAS LAZDAUSKAS
KALTINĖNAI
10. VIRGINIJA MALAKIENĖ
VILNIUS
11. ALBINAS MASAITIS
VILNIUS
12. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ
VILNIUS
13. VIDA KASPARAVIČIENĖ
VILNIUS
14. RASA KAŠĖTIENĖ
VILNIUS
15. BENAS JONUŠAS
VILNIUS
16. ANATOLIJUS MIKNEVIČIUS
VILNIUS
17. JUOZAS KAŠYS
KAMŠŲ K.
18. ŠARŪNAS KLIUKAS
VILNIUS
19. IRENA REGINA MERKIENĖ
VILNIUS
20. KAZYS MISIUS
VILNIUS
21. S.A. MATULEVIČIŲ ŠEIMA
JUSEVIČIŲ K.
22. JURGA MOTIEJŪNAITĖ
VILNIUS
23. STASYS PETKUS
VILNIUS
24. ALOYZAS PETRAŠIŪNAS
VILNIUS
25. VLADAS TERLECKAS
VILNIUS
26. RIMANTAS DICHAVIČIUS
VILNIUS
27. HENRIKAS PUMPUTIS
VILNIUS
28. OLGA Č. PUMPUTIENĖ
VILNIUS
29. DANIELIUS JONUŠAS
VILNIUS
30. IZABELĖ JARAUSKIENĖ
KALVARIJA
31. EDMUNDAS LEVITAS
VILNIUS
32. JONAS LINKEVIČIUS
VILNIUS
33. ANTANINA KAVALIAUSKIENĖ
JUSEVIČIŲ K.
34. ONA LIUGAILIENĖ
VILNIUS
35. VENATAS MAČIEKUS
VILNIUS
36. JURGIS IR LIONĖ LIOLAI
TAURAGĖ
37. LAIMA KIMUTIENĖ
VILNIUS
38. AUŠRA KIMUTYTĖ
VILNIUS
39. KĘSTUTIS KIMUTIS
VILNIUS
40. GEDIMINAS KIMUTIS
VILNIUS
41. LIDIJA KAVALIAUSKIENĖ
VILNIUS
42. FILOMENA KAVOLIUTĖ
VILNIUS
43. JONAS KLIUČIUS
VILNIUS
44. ALOYZAS PRANAS KNABIKAS
VILNIUS
45. EDITA KORZONAITĖ
VILNIUS
46. POVILAS KRIKŠČIŪNAS
VILNIUS
47. DAIVA KAZLAUSKIENĖ
VILNIUS
48. SIGRIDA JUOZAPAITYTĖ
VILNIUS
49. ROBERTAS JURGAITIS
VILNIUS
50. GABIJA JUŠČIŪTĖ
VILNIUS
51. VALDAS PACEVIČIUS
KAUNAS
52. JULIJA IR BRONIUS BROGOS
VILNIUS
53. KAZIMIERAS KALIBATAS
VILNIUS
54. LEONORA ŽUKIENĖ
VILNIUS
55. ARŪNAS PETRAUSKAS
VILNIUS
56. RIMVYDAS PETRAUSKAS
VILNIUS
57. HELENA PETRAUSKIENĖ
VILNIUS
58. VYTAS PETRAUSKAS
VILNIUS
59. D.I.G.E. BROGOS
VILNIUS
60. DANGUOLĖ TUNKEVIČIENĖ
VILNIUS
61. RIMANTAS TUMASONIS
VILNIUS
62. EMA PRIŠMANTAITĖ
VILNIUS
63. ARŪNAS BUBNYS
VILNIUS
64. ALOYZAS BĖČIUS
VILNIUS
65. VIOLETA BARKAUSKAITĖ
VILNIUS
66. JŪRATĖ BARADINSKIENĖ
VILNIUS
67. VINGAUDAS BALTRUŠAITIS
VILNIUS
68. STANISLOVAS BALČIŪNAS
VILNIUS
69. VAIDAS KANANAVIČIUS
VIEVIS
70. ROMUALDAS POVILIŪNAS
VILNIUS
71. MEČYS DAVALGA
GEELONG AUSTRALIJA
72. EMILĖ MALIŠAUSKAITĖ
VILNIUS
73. JORIS MALIŠAUSKAS
VILNIUS
74. MINDAUGAS JUNEVIČIUS
VILNIUS
75. ANTANAS ANDRIJONAS
VILNIUS
76. KLAUDIJUS DRISKIUS
VILNIUS
77. ILONA ČIUŽAUSKAITĖ
VILNIUS
78. DAIVA ČERVOKIENĖ
VILNIUS
79. RASA BUTVILAITĖ
VILNIUS
80. STANISLOVAS BUCHAVECKAS
VILNIUS
81. GABIJA BRUZGYTĖ
VILNIUS
82. DANUTĖ BLAŽYTĖ BAUŽIENĖ
VILNIUS
83. AIVAS RAGAUSKAS
VILNIUS
84. ALDONAS PUPKIS
VILNIUS
85. JUOZAS PUGAČIAUSKAS
VILNIUS
86. RIMGAILĖ PILKIONIENĖ
VILNIUS
87. ONA GAIDAMAVIČIŪTĖ
VILNIUS
88. B.M.B.R.L. SIMOKAIČIAI
KYBARTAI
89. KLEMENSAS ŠIRVYS
KYBARTAI
90. VAIDA DŽEVEČKAITĖ
VILNIUS
91. JONAS BUBICKAS
VILNIUS
92. JONAS JONUŠAS
VILNIUS
93. ARŪNAS DULKYS
VILNIUS
94. ANDRIUS JONUŠAS
VILNIUS
95. DAIVA RAMANECKAITĖ
VILNIUS
96. ŽIVILĖ DRISKIUVIENĖ
VILNIUS
97. JULIUS AUKŠTAITIS
VILNIUS
98. VACLOVAS LEŠČINSKAS
VILNIUS
99. ONA LEŠČINSKIENĖ
VILNIUS
100. D.A. KAIRAIČIAI
PLUTIŠKĖS
101. EDMUNDAS STANKEVIČIUS
KAUNAS
102. MATAS DUOBLYS
PLUNGĖ
103. PAULIUS DUOBLYS
PLUNGĖ
104. D.V.J.L. TRIPONIŲ ŠEIMA
VILNIUS
105. NIJOLĖ U. GUTAUSKIENĖ
VILNIUS
106. ANTANAS GUTAUSKAS
VILNIUS
107. Z.G.O. CIPLIJAUSKŲ ŠEIMA
ŠAKIAI
108. JANINA ALBINA ANDRIUŠKEVIČIENĖ
GENIŲ K.
109. A.A.E.K. VARANKEVIČAI
PAJOTIJO K., GELGAUDIŠKIS
110. JONAS PILECKAS
NEMAJŪNAI
111. LEOKADIJA Z. PILECKIENĖ
NEMAJŪNAI
112. ŠARŪNAS JAŠKYS
VILNIUS
113. JANĖ OKUNIENĖ
KUDIRKOS NAUMIESTIS
114. NIJOLĖ NARBUTAITĖ
VILNIUS
115. ALGIMANTAS P. NEMEIKŠIS
ŠILAGALYS
116. ALGIRDAS MIRAUSKAS
GRABUPIŲ K.
117. VILMA BERTAŠIENĖ
AUSTIENIŠKIŲ K.
118. GIEDRĖ IR STASYS STANEVIČIAI
OSTAMPO K.
119. JUOZAS LIUCIJA MARKELIAI
MIROSLAVAS
120. A.V.G.D. BIELIAUSKAI
VILNIUS
121. IRENA MILEŠKIENĖ
ŠIAULIAI
122. V.S.S.B.A.A.L.L. ZUKŲ ŠEIMA
VILNIUS
123. PETRULIŲ ŠEIMA
TERPEIKIAI
124. GRETA SEGENYTĖ
VILNIUS
125. KUNDELIŲ ŠEIMA
VILNIUS
126. AIDAS ANTANAITIS
PAKRUOJIS
127. EMILIJA KIRNIENĖ
BLAUZDŽIŪNŲ K.
128. RASA ENDRIJAITIENĖ
VILNIUS
129. EDITA BARYSAITĖ
TOLKŪNŲ K.
130. RIMANTAS ENDRIJAITIS
VILNIUS
131. E.V.K. KUODŽIŲ ŠEIMA
BOSTONAS JAV
132. DANGUOLĖ VAŠTAKIENĖ
VILNIUS
133. PETRAS VAŠTAKA
VILNIUS
134. VACLOVAS GRIUŠYS
GARGŽDAI
135. PILECKŲ ŠEIMA
VILNIUS
136. ALGIRDAS SKURVYDAS
VILNIUS
137. MONIKA KUOLIENĖ
VILNIUS
138. IZABELĖ REPEIKAITĖ
VILNIUS
139. VLADAS KUOLYS
VILNIUS
140. LINAS DALIA DULKĖS
DRUSKININKAI
141. ADELĖ JUKNELIENĖ
KALVARIJA
142. JONAS ZABULIS
UKMERGĖ
143. I.T.E.P.P.V. WERDNIK ŠEIMA
BERLIN
144. ANŽELIKA KUČINSKAJA
RUDAUSIŲ K.
145. M.K.T. ALEKSANDRAVIČIAI
VILNIUS
146. BRONISLAVA BRAZIULIENĖ
VILNIUS
147. VALENTINA KAZĖNAITĖ
VILNIUS
148. DANUTĖ KASINSKIENĖ
VILNIUS
149. TERESĖ BIRUTĖ BURAUSKAITĖ
VILNIUS
150. MINGAILĖ NARUCKAITĖ
VIEČIŪNAI
151. S.T.G. BANAIČIAI
KAUNAS
152. STASYS TAMOŠIŪNAS
VILNIUS
153. ZIGMAS MALINAUSKAS
VILNIUS
154. ANELĖ VOSYLIŪTĖ
VILNIUS
155. ALBINAS VAIČIŪNAS
VILNIUS
156. GIEDRIUS DUBICKAS
VILNIUS
157. RIČARDAS SAMUŠIS
ŠIAULIAI
158. BRONĖ DIENINIENĖ
VILNIUS
159. JONAS DIENINIS
VILNIUS
160. ARVYDAS PARAUKA
KAIŠIADORYS
161. JONAS ALGIRDAS DRANSEIKA
VILNIUS
162. ALFONSAS AGUONIS
BABRŲ K.
163. ALDONA UTARIENĖ
BABRŲ K.
164. ELINGA MISIŪNAITĖ
KAIŠIADORYS
165. ALGIRDAS AUGŪNAS
ANTAKALNIS
166. BENEDIKTAS MILIAUSKAS
KALVARIJA
167. ELEONORA MILIŪNAITĖ
KALVARIJA
168. MALVYDAS BAGDŽIUS
DAUGAI
169. JONAS ŽĄSYTIS
TAURAGĖ
170. OKSANA TARAŠKEVIČ
ŠALČININKAI
171. JUOZAS NAUJOKAS
TAURAGĖ
172. A.R. ZAVACKAI
ŠAPURŲ K.
173. ELENA VARNELIENĖ
STRAČIŪNŲ K.
174. MARIJA GRĖBLIŪNIENĖ
RICIELIŲ K.
175. ALBINA LUKAŠEVIČIENĖ
RICIELIŲ K.
176. ALFONSAS EIDUKAS
RICIELIŲ K.
177. GRAŽINA EIDUKIENĖ
RICIELIŲ K.
178. SANDRA DULKO
VILNIUS
179. JANINA VYTAUTAS VILČINSKAI
PILVIŠKIAI
180. VILIUS PALIONIS
UKMERGĖ
181. ALBINA RATKELIENĖ
PLUTIŠKĖS
182. M.A. DŪDONIAI
PLUTIŠKĖS
183. R.V. GOBERIŲ ŠEIMA
MIŠKININKŲ K.
184. TOMAS DIKINIS
ALBURGAS DANIJA
185. ŠARŪNAS DIKINIS
ALBURGAS DANIJA
186. ELENA KOVALICK
ŠTUTGARTAS VOKIETIJA
187. VYTAUTAS KOVALICK
ŠTUTGARTAS VOKIETIJA
188. A.V. DIKINIŲ ŠEIMA
VILNIUS
189. ALFONSAS KRISIULEVIČIUS
PERLOJA
190. VANDA PEČIULIENĖ
DELTUVA
191. VIDA ŽVIRBLIENĖ
ŽAIBIŠKIŲ K.
192. PAUL IR INDRĖ
VILNIUS
193. ŽIČKŲ RUTKAUSKAI
BAGASLAVIŠKIS
194. ALDONA BANIONIENĖ
TAUJĖNAI
195. ALEKSANDRAS SKUODIS
UKMERGĖ
196. V.J.A.E.P. ANTROPIKIAI
KIJUČIŲ K.
197. L.A.A.O. GEDMONTAI
DAUGAI
198. A.J. SMETONAI
KAUNAS
199. J.Z. JECEVIČIŲ ŠEIMA
BABTAI
200. SIMONA CIBULSKAITĖ
VILNIUS
201. J.Z.K.V.G. ŽIRINAI
UKMERGĖ
202. A.A. NAUJALIAI
DRUSKININKAI
203. J.J. MIŠKINIAI
LAVYSKO K.
204. L.L. KLUMBIAI
KAUNAS
205. D.E.A.J. AZEUŠŲ ŠEIMA
TRAKAI
206. PRANCIŠKUS PLATUKIS
VARĖNA
207. J.G.G.A.D.V.D. MILIAUSKAI
LIUDINAVAS
208. NIJOLĖ VYTAUTAS KOLESNIKOVAI
ALYTUS
209. BRONISLAVA PALUKAITIENĖ
ALYTUS
210. E.I. JACIKEVIČIAI
VILNIUS
211. AUDRIUS NARMONTAS
VILNIUS
212. GABIJA REMEIKAITĖ
VILNIUS
213. DARIUS VASILIAUSKAS
ALYTUS
214. ODETA VASILIAUSKAITĖ
STRIŪPŲ K.
215. IRENA VASILIAUSKIENĖ
STRIŪPŲ K.
216. ZIGMAS VASILIAUSKAS
STRIŪPŲ K.
217. ANTANAS IŽGANAITIS
BRIDŽIŲ K.
218. PRANAS SKERSIS
PLUNGĖ
219. TERESA IR JONAS STAKAUSKAI
UKMERGĖ
220. AGNIUS PAPLAUSKAS
VILNIUS
221. BRONIUS IKASALA
PERLOJA
222. HENRIKAS GINTAUTAS
UKMERGĖ
223. A.A.M. LAŠŲ ŠEIMA
VILNIUS
224. ALBINA IR KAZYS MARMANTAVIČIAI
OBELNINKŲ K.
225. KĘSTAS BABONIS
CIGONIŠKIŲ K.
226. BIRUTĖ PAULINA VIŠINSKAITĖ
VILNIUS
227. JANINA ONA VALAŠIMIENĖ
VILNIUS
228. BIRUTĖ PETRAVIČIENĖ
RASEINIAI
229. BRONĖ ŽĖKAITĖ
VILNIUS
230. VYTAUTAS KIEKŠA
ŠIAULIAI
231. SAULIUS VYTAS PIKŠRYS
KAUNAS
232. ALDONA ZALIECKIENĖ
VARĖNA
233. MANTVYDAS VAIČELIS
PABERŽĖS K.
234. SIMONAS ŠAULINSKAS
PABERŽĖS K.
235. VILIUS INDRIŪNAS
PABERŽĖS K.
236. VYTAUTAS VILIPAS
SKAIDIŠKĖS
237. ŠEIMA DANILIAUSKŲ
VILNIUS
238. VYTAUTAS SAPKAUSKAS
VILNIUS
239. EVELINA MORKUTĖ
VILNIUS
240. ELENA JASNAUSKAITĖ
VILNIUS
241. IRENA JASNAUSKAITĖ
ŠIAULIAI
242. JŪRATĖ GINSEVIČIŪTĖ
VILNIUS
243. MIGLINŲ ŠEIMA
VILNIUS
244. R.T.Z. VENCLOVAI
VILNIUS
245. LEONAS GUOBYS
VILNIUS
246. EGLĖ VIKTORIJA PELEGRIMAITĖ
ANYKŠČIAI
247. VAINIUS VYTAUTAS JASAITIS
DRUSKININKAI
248. VALERIJA PAULAUSKIENĖ
PANEVĖŽYS
249. DONATAS JANAVIČIUS
VILNIUS
250. D.G.M.G. MELINSKAI
KAIŠIADORYS
251. ĄŽUOLAS ALEKSIŪNAS
PASVALYS
252. RASA GARJONYTĖ
VILNIUS
253. VILGELMAS IR ALDONA OŽIAI
BALELIŲ K.
254. GOPONŲ ŠEIMA
ŠVEICARIJA
255. RAMINTA BUČINSKAITĖ
VARĖNA
256. ALBINAS ZAILSKAS
UKMERGĖ
257. ANDRAŠIŪNŲ ŠEIMA
SIESIKIAI
258. AUDRONĖ JONAITIENĖ
VAIVADIŠKIŲ K.
259. ANASTAZIJA BUJOKIENĖ
LĖNO K.
260. ONA RADIŠAUSKIENĖ
AVIŽIRNIŲ K.
261. BIRUTĖ VAINIŪNAITĖ
VILNIUS
262. IRENA ALDONA PETRAUSKIENĖ
VILNIUS
263. SVETLANA SKAURANSKIENĖ
ALYTUS
264. J.A. GRICIAI
LIEPLAUKALĖS K.
265. LEONAS DERKINTIS
SEDA
266. MICHALINA K. BANAITIENĖ
JURBARKAS
267. ALBINA LASKAITĖ ZUBELIENĖ
VIRKŠČIŲ K.
268. ERIKA SAMUŠČENKOVAITĖ
VILNIUS
269. SIGITA ŠUMSKAITĖ
KRIŪKAI
270. ELENA ŠUMSKAITĖ
KRIŪKAI
271. A. TARTILŲ ŠEIMA
VILNIUS
272. J.P.N.V.S. BALČIŪNAI
VILNIUS
273. ALFONSAS SIMOKAITIS
PIRČIUPIAI
274. A.Z. ARENDARČIKŲ ŠEIMA
KALVARIJA
275. PAULIUS ŠADZEVIČIUS
PANOČIŲ K.
276. TERESĖ TAUJANSKIENĖ
TELŠIAI
277. POVILAS GEGUŽIS
ALYTUS
278. K.R.R.M.L.A. MILIAI
VILNIUS
279. GENOVAITĖ SANDIENĖ
ŠEŠKINĖS K.
280. BRONISLAVA POCEVIČIENĖ
SEDA
281. REGINA RUIBIENĖ
VILNIUS
282. AUGUSTINAS RUIBYS
VILNIUS
283. GEDIMINAS RUIBYS
VILNIUS
284. AGNĖ RUIBYTĖ ZOLUBIENĖ
VILNIUS
285. J.N.R. VĖBROS
VILNIUS
286. TAUTVYDAS TURAUSKAS
MERKINĖ
287. DALIA BALIENĖ
KIBYŠKIŲ K.
288. ANTANAS ALEKSA
STRIŪPŲ K.
289. GRAŽINA ALEKSIENĖ
STRIŪPŲ K.
290. VALDA GECEVIČIŪTĖ
DRUCKŪNŲ K.
291. ALGIMANTAS ŽUKAUSKAS
VILNIUS
292. NIJOLĖ ŽUKAUSKIENĖ
VILNIUS
293. EDVARDAS KRAUJALIS
JONIŠKIS
294. KAZYS SARUTKEVIČIUS
KAUNAS
295. ANDRIUS PETRYLA
TELŠIAI
296. AGNĖ PETRYLAITĖ
TELŠIAI
297. MARIJONA PLEČKAITIENĖ
GRIGIŠKĖS
298. EVALDAS VĖBRA
VILNIUS
299. VIDUTIS MICKEVIČIUS
KALVARIJA
300. REIMUNDAS TYRAS
KALVARIJA
301. ALGIMANTAS BŪDELIS
PALIEPIO K.
302. JUOZAS GINTAUTAS RAŽUKAS
ŠUTRONIŲ K.
303. ZOFIJA ANTANAS GENDROLIAI
KAUNAS
304. ANGELĖ JUKNEVIČIENĖ
VIKTARINOS K.
305. ONA GEGUŽIENĖ
BERTAŠIŪNŲ K.
306. STASĖ URBONAITĖ
ŠAPURŲ K.
307. EMILIJA DEGĖSYTĖ
DAUGAI
308. ANICETA KAUBRIENĖ
EIGIRDŽIAI
309. D.I. BROGIŲ ŠEIMA
KALVARIJA
310. EMA BENEDIKTA MALAIŠKAITĖ
VILNIUS
311. J.R. ŠALKAUSKAI
VILNIUS
312. E.R.M.M.O.B. BRAZAIČIAI
VILNIUS
313. LEONAS NIJOLĖ RUTKAUSKAI
DRUSKININKAI
314. S.I.M.D. NAVAGRUCKŲ ŠEIMA
ALYTUS
315. VITA IGNATAVIČIŪTĖ
BALKASODIS
316. GINTARAS KAVALIAUSKAS
PARĖČĖNAI
317. LINA IR JONAS VERTINSKAI
REMEIKIŲ K.
318. BIRUTĖ ALBINAS KAMINSKAI
REMEIKIŲ K.
319. VINCAS IR VANDA STROLIAI
ATESNINKŲ K.
320. V.I. PEČIULIAI
VILNIUS
321. JONAS TIKUIŠIS
VILNIUS
322. NORBERT JANOVIČ
ŠALČININKAI
323. R.R. AIDUKAI
VILNIUS
324. L.D. RAUPELIAI
VILNIUS
325. TEKLĖ GUDZINEVIČIENĖ
VILNIUS
326. VYTAUTAS GUDZINEVIČIUS
VILNIUS
327. JULIJONA BRUŽIENĖ
KALVARIJA
328. PETRIKONIŲ ŠEIMA
KAUNAS
329. VARVUOLIŲ ŠEIMA
PASVALYS
330. TEOFILĖ TENENIENĖ
KVIETKINĖS K.
331. ALBINAS BARNIŠKIS
DAUGAI
332. VINCENTAS MILČIUS
RAUDENIŠKIŲ K.
333. GENUTĖ ČESNAVIČIENĖ
VARĖNA
334. VYTAUTAS ČESNAVIČIUS
VARĖNA
335. IRENA RIAUBAITĖ
UKMERGĖ
336. E.P. DUBOSAI
MARIJAMPOLĖ
337. N.V. DUDĖNŲ ŠEIMA
VILNIUS
338. ILONA VARNAGIRIENĖ
SŪSNINKŲ K.
339. ALBINAS KAZLAUSKAS
SALŲ K.
340. MARIJA TARASEVIČIENĖ
GINČIONIŲ K.
341. ARVYDAS PRANAS PYRAGAS
ŠAKIAI
342. STASĖ ZALANSKIENĖ
KAUNAS
343. R.V. MARTINAIČIAI
LEMBŪDŽIŲ K.
344. A.A. VALANČIAI
ŽUVINČIŲ K.
345. VLADISLAVA MORKŪNIENĖ
ŽUVINČIŲ K.
346. ALBINAS PALAIMA
ŽUVINČIŲ K.
347. VIRGINIJA SABESTINIENĖ
SEIRIJAI
348. ALBINAS PETRAS TAMKEVIČIUS
POŠNIOS K.
349. ANELĖ KLIMAVIČIENĖ
BUCKŪNŲ K.
350. MONIKA JURIENĖ
LYDUOKIAI
351. V.B.J.S. GIEDRAIČIAI
KURĖJO K.
352. DIANA AUKŠTAKOJYTĖ
Ukmergė
353. BRONĖ VASILJEVA
VILNIUS
354. BRONIUS PALIVANAS
KAUNAS
355. VINCAS ZAMARYS
PERLOJA
356. JOANA SONGAILAITĖ
BIRŽAI
357. JŪRATĖ BAGDŽIŪNIENĖ
VILNIUS
358. SAULIUS JANČIAUSKAS
MERKINĖ
359. VALDAS RAMANAUSKAS
ŠVENČIONĖLIAI
360. KRISTINA IRENA J. JANKAITYTĖ
VILNIUS
361. CICĖNŲ ŠEIMA
VILNIUS
362. EDMUNDAS ZONIS
ŠAKIAI
363. LAIMUTĖ ZONIENĖ
ŠAKIAI
364. RAČKAUSKŲ ŠEIMA
EIGIRDŽIAI
365. JONAS MORĖNAS
MASTAIČIAI
366. V.J.M.G. ŠABLEVIČIAI
VILNIUS
367. VIRGILIJA STONYTĖ
VILNIUS
368. ROMAS RETRAS ŠAULYS
VERPIAI
369. GENOVAITĖ GRAŽINA ŠAULIENĖ
VERPIAI
370. TEKLĖ DALINKEVIČIŪTĖ
UKMERGĖ
371. G.K.G.K. ZUZEVIČIAI
VILNIUS
372. MINDAUGAS LIETUVININKAS
KALVARIJA
373. ALDONA VENCLOVIENĖ
KALVARIJA
374. EMILIJA PRANSKEVIČIENĖ
KALVARIJA
375. REGIMANTAS CIEŠKA
MAŽEIKIAI
376. STEPONAS KORNIJENKO
STANIŪNAI
377. S.I.I.I.V. ČYVAI
STANIŪNAI
378. BRONISLAVA RATKEVIČIENĖ
VARĖNA
379. P.A.R. ANUŠAUSKAI
STANIŪNAI
380. JOANA JONIKAITĖ
TAURAGĖ
381. L.R.R.V.V. RUZGAI
MAŽEIKIAI
382. J.J. LAZDAUSKAI
ŠAKIAI
383. VILĖS VYTAUTO KILINSKŲ ŠEIMA
CIGONIŠKIŲ K.
384. RITA BLAŠKIENĖ
PAKRUOJIS
385. JUSTINA JONIKAITĖ
ALYTUS
386. VAIVA JONIKAITĖ
ALYTUS
387. MARGARITA JONIKIENĖ
ALYTUS
388. MEČISLOVAS JONIKAS
ALYTUS
389. ROKIŠKIO KILNOJAMO PAŠTO
ROKIŠKIS
390. PRANAS JUREVIČIUS
DRUSKININKAI
391. TAMAŠAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
392. RIMANTAS S. DEDONIS
VILNIUS
393. ANGELĖ KAROSAITĖ
VILNIUS
394. PAULIUS KURPIS
VILNIUS
395. JONAS LUOBIKIS
PRIENAI
396. SAULIUS RUZGAS
VILNIUS
397. KAROLINA PIVORIŪNAITĖ
VILNIUS
398. PAULIUS MARMA
KĖDAINIAI
399. REGINA SRELMOL
DOBRŲ K.
400. ANA ZUZO
KALESNINKAI
401. DONATA TOLAŠKOVSKAJA
KALESNINKAI
402. DOMINYKAS ŽALA
VILNIUS
403. D.H. BALSIŲ ŠEIMA
VILNIUS
404. ČESLOVAS BALSYS
PLUNGĖ
405. BIRUTĖ PAGALIENĖ
VILNIUS
406. D.B. BALSIŲ ŠEIMA
KLAIPĖDA
407. G.V. KOLUPAILŲ ŠEIMA
KLAIPĖDA
408. ALEKSANDRAS KAŠTANOVAS
VILNIUS
409. VITAS IR ONA ČAKAI
JAKONŲ K.
410. VERONIKA PILVELIENĖ
PALIŪNŲ K.
411. MONIKA LUKOŠEVIČIENĖ
JAKONŲ K.
412. NIJOLĖ VYŠNIAUSKIENĖ
ALYTUS
413. TATJANA RAMANAUSKIENĖ
ŠVENČIONĖLIAI
414. VYTAUTAS PLIOPLYS
KIDULIAI
415. JONAS SEVERINAS MATIJOŠAITIS
NAUMIESTIS
416. BIRUTĖ IR DAINIUS BŪRĖS
VILNIUS
417. D.R. ČEREŠKŲ ŠEIMA
VILNIUS
418. MARIUS PETRAS DEREŠKA
MARIJAMPOLĖ
419. L.R. MAČERINSKAI
ŽAGARĖ
420. MARĖ KRIŽOKIENĖ
KLEPOČIŲ K.
421. V.M. JUNGEVIČIAI
ARADNINKŲ K.
422. V.T. DOMARKAI
KULŠĖNŲ K.
423. MARYTĖ OSINSKIENĖ
PAMUSIŲ K.
424. VIDUTĖ KALVANIENĖ
SARAPINIŠKIŲ K.
425. MARCELĖ DILIENĖ
KAUNAS
426. ANDRIUS KUBILIUS
GRIGIŠKĖS
427. JANINA ŠERKŠNAITĖ
ALYTUS
428. JONAS KELEVIŠIUS
LYGUMAI
429. MONIKA KELEVIŠIENĖ
LYGUMAI
430. ALGIMANTAS JONAS ŠLEKYS
VILNIUS
431. ANTOSĖ KRAULAIDYTĖ
VILNIUS
432. VAIDOTAS KRIAUNEVIČIUS
VILNIUS
433. JURIUS TORŠINAS
MASKVA
434. AURELIJUS MIKUČIONIS
ALYTUS
435. GABRIELĖ STUNDŽAITĖ
ŽELVA
436. A.A.I. MIŠČENKŲ ŠEIMA
VILNIUS
437. JONAS ŽENTELIS
VEPRIAI
438. IRENA ŠVEDIENĖ
ŠIAULIAI
439. J.I.D.S.J. DUTKŲ ŠEIMA
SIESIKIAI
440. LAIMĖ KLIMAVIČIENĖ
TROŠKŪNAI
441. N.I.R.T. JANUŠKEVIČIAI
VIEKŠNIAI
442. JANINA RUMBAVIČIENĖ
VILNIUS
443. A.V. KUČINSKAI
VILNIUS
444. K.A. KUČINSKAI
KAUNAS
445. JULIUS PETRUŠKEVIČIUS
VARĖNA
446. M.G.T.T.M. KAZIŪNAI
TAUJĖNAI
447. EIMUTIS VAIČIŪNAS
TAUJĖNAI
448. LAIMUTĖ ALDONA PADARAUSKIENĖ
VILNIUS
449. JOLITA GURSKYTĖ
VIEKŠNIAI
450. A.M. ŠIMKAI
MARIJAMPOLĖ
451. A.A.A.A.A. POGUŽINSKAI
KREKENAVA
452. OVIDIJUS MALICKAS
JAŠIŪNAI
453. MIROSLAV TOMAŠEVIČ
JAŠIŪNAI
454. KATAŽYNA TOMAŠEVIČ
JAŠIŪNAI
455. MINDAUGAS JURGELĖNAS
KAUNAS
456. MEILUTĖ JURGELIENIENĖ
KAUNAS
457. RASA JURGELĖNAITĖ
NYDERLANDAI
458. DOVILĖ JURGELĖNAITĖ
KAUNAS
459. G.V.J.B.V. LANDSBERGIAI
VILNIUS
460. V.D.Š. LIPINSKAI
LONDONAS
461. G.E.L.V.D. BALTRUKONIAI
ČIKAGA
462. B.R. KARKAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
463. MARIJA PETRAS GIEDRAIČIAI
KAUNAS
464. MINDAUGAS LAURA LAZDAUSKAI
KAUNAS
465. JURGA ŽYDRŪNAS TOTILAI
KAUNAS
466. JONAS RAČAS
KĖDAINIAI
467. A.G.A.G. TAUTKŲ ŠEIMA
KĖDAINIAI
468. JANINA RAČAS
KĖDAINIAI
469. JONAS RAČICKAS
UKMERGĖ
470. PETRAS ŠERPLIS
PANEVĖŽYS
471. L.D.M.D.I.C. FRYDENDAL
ŽALIŪKIŲ K.
472. R.Z.J. JAKAIČIŲ ŠEIMA
ŠAKIAI
473. V.E. TROŠČENKŲ
VILNIUS
474. A.E.E.S. SMILGEVIČIAI
UKMERGĖ
475. RIMAS VAINILKA
VILNIUS
476. R.K.E.S. SMILGEVIČIAI
ŠIAULIAI
477. LIUSIA RAGELIENĖ
KATKUŠKIŲ K.
478. R.V.V.I. STANKEVIČIAI
VILNIUS
479. EMILIJA LEVULIENĖ
ČIVONŲ K.
480. ROMUALDAS PRANSKUS
VILNIUS
481. ELINGA BARAUSKAITĖ
DRUSKININKAI
482. VERONIKA KUČINSKIENĖ
VEISIEJAI
483. JANINA DIMŠIENĖ
VEISIEJAI
484. LAIMUTĖ MAZIUKIENĖ
AVIŽIENIŲ K.
485. ROBERTAS MAZIUKAS
AVIŽIENIŲ K.
486. NEDZINGĖS KAIMO BENDRUOMENĖ
VARĖNOS R.
487. P.P.S.D.V. VISOCKŲ ŠEIMA
BIRŽAI
488. AŽONDENIŲ ŠEIMA
VILNIUS
489. DOMAS VALKAVIČIUS
KAIŠIADORYS
490. ROMUTIS PETRAS MAZILIAUSKAS
VILNIAUS R.
491. JULIUS KAZĖNAS
UKMERGĖ
492. AŽELSKŲ ŠEIMA
SERDOKŲ K.
493. G.V.PIVORIŪNŲ ŠEIMA
ŠIAULIAI
494. HENRIKAS SINKUS
KALVARIJA
495. JUOZAS CIPRISEVIČIUS
KALVARIJA
496. MEČYS LAŠAS
AVIŽIENIAI
497. ALGIRDAS DILIČIUS
ANTAKALNIS
498. ALEKSANDRA GRIŠAITĖ
KELMĖ
499. ALDONA ZALATORAITĖ
VILNIUS
500. JADVYGA JANKAUSKIENĖ
VILNIUS
501. ONA PAŠIULEVIČIENĖ
LIUKONIŲ K.
502. B.E.V.A.R.M.A.R.P.J.K. DAMULEVIČIAI
VILNIUS
503. INA PETRAUSKIENĖ
SEIRIJAI
504. ANELĖ BUKIENĖ
DRUSKININKAI
505. M.D. RAPČINSKAI
VIEVIS
506. NERINGA BUKYTĖ DAPKUVIENĖ
DRUSKININKAI
507. DANUTA JURŠEVIČIENĖ
SKYNIMŲ K.
508. JANINA BARKOVSKAJA
TURGELIAI
509. REGINA RUDAMANSKAITĖ
UKMERGĖ
510. MAGDALENA PILKAUSKIENĖ
KAUNAS
511. ROMUALDAS MAKSVYTIS
VILNIUS
512. VĖLYKIŲ ŠEIMA
KAUNAS
513. MEGANA MIKUČIAUSKAITĖ
PRIENAI
514. B.S. VARANAUSKŲ ŠEIMA
ŠIAULIAI
515. S.V. RAČKAUSKAI
KALVARIJA
516. GYTIS MALINAUSKAS
KAIŠIADORYS
517. K.S. SEMENKEVIČIAI
ŠIAULIAI
518. K.A.J. GRZYBICKI
PRIENAI
519. RAMUTĖ GATAVECKAITĖ
KAIŠIADORYS
520. KAMIL GRZYBICKI
PRIENAI
521. NERIJUS MAČIULIS
JONAVA
522. ONA STAIŠIŪNIENĖ
KLOVAINIAI
523. VITULIS VALEIKA
VILNIUS
524. GEDIMINAS POVILAITIS
ŠAKIAI
525. ANGELĖ B. MILIAUSKIENĖ
LEIPALINGIS
526. ALGIRDAS VOLUNGEVIČIUS
LEIPALINGIS
527. LAIMA GĖGŽNAITĖ
VILNIUS
528. VILKAI KANIŪKAI
KAUNAS
529. GVIDAS METELIONIS
ALYTUS
530. R.A.K.V SAVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
531. JUOZAS KARPAVIČIUS
VARĖNA
532. J.A.L.J. TIMŲ ŠEIMA
VILNIUS
533. ALFONSAS GRINCEVIČIUS
VILNIUS
534. ONA GRINCEVIČIENĖ
VILNIUS
535. MARINA JANIUKŠTIS
VIDIŠKIŲ K.
536. JANINA JONIKAITĖ
TELŠIAI
537. GEDIMINAS SAKALAUSKAS
MAIŠYMŲ K.
538. ALFONSAS RAILA
TRAKAI
539. ONA VAIKASIENĖ
ŠAKIAI
540. MARIJONA PAUKŠTIENĖ
ŠAKIAI
541. MIKUČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
542. ADELĖ MIKŠYTĖ
VILNIUS
543. DAIVA KISIELIENĖ
TELŠIAI
544. LIDIJA VELIČKAITĖ
VILNIUS
545. JOLITA A. ARĖŠKIENĖ
VILNIUS
546. V.N.A.E. KRIAUČIŪNAI
ŠIAULIAI
547. SIMONAS GLINSKIS
Pravieniškės
548. MARIJA RAZGUTĖ
Pravieniškės
549. AGOTA GLINSKYTĖ
Pravieniskes
550. JŪRATĖ IR JONAS STAŠIAI
Vilnius
551. VITALIJA MOLIUŠIENĖ
Marijampolė
552. JUSTĖ DRAGŪNAITĖ
Šiauliai
553. UGNĖ DRAGŪNAITĖ
Šiauliai
554. TOMO JANUŠAUSKO ŠEIMA
Vilnius
555. A. R. DIRMONTŲ ŠEIMA
Rietavas
556. ROMUALDAS J. KMIELIAUSKAS
Vilnius
557. D.J.S.A. NOVIK ŠEIMA
Vilnius
558. JONAS ŽIŪKAS
Jieznas
559. OLGA GUNTIENĖ
šiauliai
560. AGNĖ DUBINSKAITĖ
Sangrūda
561. KRISTUPAS GUNTIS
Vilnius
562. DAIVA GUNTYTĖ
vilnius
563. ALMA ULČINSKAITĖ
vilnius
564. POVILAS MOCKEVIČIUS
DRUSKININKAI
565. BRONIUS MILINAVIČIUS
Varėnos r.
566. JANINA BALYNAITĖ
Vilnius
567. MANTAS SKAKAUSKAS
Vilnius
568. LAISVĖ ILIUZIJA
Lietuva
569. RIMTAUTAS SIRVYDIS
Vilnius
570. EMILIJA MILINAVIČIENĖ
Varėnos r.
571. NIJOLĖ SIRVYDIENĖ
Vilnius
572. JUOSTŲ ŠEIMA
Vilnius
573. SAIMANTAS SIRVYDIS
Vilnius
574. AISTĖ SIRVYDYTĖ
Vilnius/Liverpool
575. G.A.L. ZUBRICKŲ ŠEIMA
Kaunas
576. SINAN UZUN
Antalija
577. LAIMA TAMOŠIŪNAITĖ
Vilnius
578. ARDA LUKAS UZUN
Vilnius-Antalija
579. JB SABULIŲ ŠEIMA
Mikniūnai
580. ZZ LAURUTĖNŲ ŠEIMA
Kaunas
581. IGNAS KAVALIAUSKAS
Kaunas
582. MATAS RUTKAUSKAS
Kaunas
583. LUKAS KAVALIAUSKAS
K
584. TITAS KAVALIAUSKAS
Kaunas
585. TAURAS URBONAS
Kaunas
586. JUSTAS URBONAS
Kaunas
587. NEVEDOMSKŲ ŠEIMA
Kaunas
588. VIKTORAS-ALVINA MOCKEVIČIAI
Tauragė
589. PETRAS JANUŠAUSKAS
Šiauliai
590. ELENA JAKUBAUSKAITĖ
Molėtai
591. JONAS BULAVA
Ignalinos. r., Kaniūkai
592. J.S.S. VALINČIŲ ŠEIMA
Šiauliai
593. J.A.M.M KUČŲ ŠEIMA
Vilnius
594. LEONAS ANDREJAUSKAS
Vilnius
595. JONAS MARTINAVIČIUS
Vilnius
596. VANDA MARTINAVIČIENĖ
Vilnius
597. JURGIONIŲ ŠEIMA
Vilnius
598. J.A.I.G. JANĖNŲ ŠEIMA
Šiauliai
599. JONAS JANUŠAUSKAS
Vilnius
600. JOVITA VALEVIČIENĖ
Vilnius
601. ZITA KRŪKONYTĖ
Vilnius
602. ELZĖ ANTANAVIČIŪTĖ
Vilnius
603. EMILIS ŠULGA
Vilnius
604. A.A. KALAKAUSKŲ ŠEIMA
Mažeikiai
605. VYTAUTAS ŠVILPA
Kaunas
606. K.L.K. VASAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
607. A.A. JANKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
608. IEVA STADALNINKAITĖ
Nemenčinė
609. JONAS GEČAS
Teneniai
610. BAKŲ ŠEIMA
Vilnius
611. GAILIŲ ŠEIMA
Klaipėda
612. ŽIVILĖ LUKOŠŪNAITĖ
Vilnius
613. SARKM BRIEDŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
614. ROMUALDA MAŽEIKIENĖ
Kaunas
615. LIUDA MAUZIENĖ
Vilnius
616. EGIDIJUS CICĖNAS
Vilnius
617. JULIUS IR MILDA
Vilnius
618. VARAPNICKU ŠEIMA
Kaunas
619. VYTAUTAS GIMŽAUSKAS
Ignalina
620. DIANA GEDMINAITĖ
Klaipeda
621. ANGELĖ TAMULEVIČIŪTĖ
Vilnius
622. STEPONAS HAKOBYAN
Jerevanas
623. JONAS GAJAUSKAS
Šukaičiai
624. VILMA PUIŽIENĖ
Šukaičiai
625. GUOBUŽŲ ŠEIMA
Vilnius
626. MATUSAIČIŲ ŠEIMA
Livingston, NJ, JAV
627. MERECKŲ ŠEIMA
Vilnius
628. SAULIUS STORPIRŠTIS
Alytus
629. M. J. MAČIULIŲ ŠEIMA
Kaunas
630. RŪTA INDRĖ MISEVIČIENĖ
Vilnius
631. KAZYS VENCKUS
Aukstadvaris
632. EGIDIJUS GALDIKAS
Klaipeda
633. TOMAS RIMKUS
Panevėžys
634. EGLĖS JUODYTĖS ŠEIMA
Kaunas
635. JBKSIMONAVIČIAI ŠEIMA
Vilnius
636. JDSSIMONAVIČIAI ŠEIMA
Vilnius
637. ALFONSAS KAVOLIŪNAS
Molėtai
638. ŠIDLAUSKAI ŠEIMA
Pakruojis
639. BALZAREVIČIAI ŠEIMA
Linkuva
640. AISTIS KASINSKAS
Vilnius
641. LAURA KASINSKIENĖ
Vilnius
642. AUDRIUS KASINSKAS
Vilnius
643. EGLĖ BERNOTAITĖ-ŠIMĖ
Vilnius
644. RIMKŲ ŠEIMA
Vilnius
645. PEČIŪRŲ ŠEIMA
Vilnius
646. KĘSTUTIS SEMAŠKA
Šiauliai
647. GRETA NEMEIKŠTYTĖ
Šiauliai
648. RENATA VĖBERYTĖ-LOMAN
Kaunas
649. A.M. SIMONAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
650. M. IR S. JURKŪNŲ ŠEIMA
Los Angeles, USA
651. A.V.A.M. BLAŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
652. ALGIO IR LAIMOS JURKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
653. G.T.R.M. JURKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
654. BALYS PAKŠTAS
Vilnius
655. BRONISLAVA KAVALIAUSKIENĖ
Vilnius
656. MEDARDAS ČEPONIS
Vilnius
657. LUKAS PERŠAKOVAS
Vilnius
658. IRENA STAKNIENĖ
Vilnius
659. JONAS BALTUŠIS
Kaunas
660. VALIUS STAKNYS
Vilnius
661. JONAS STAKNYS
Vilnius
662. B.G.JAKINEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
663. MARIJA STAKNIENĖ
Vilnius
664. V. I. REMEIKŲ ŠEIMA
Vilnius
665. GVMDPT VAINORŲ ŠEIMA
Vilnius
666. POVILAS KIAUŠAS
Kernavė
667. LAIMA PATINSKIENĖ
Vilnius
668. IEVA KUKEVIČIENĖ
Vilnius
669. TREMT.DUNDERIŲ ŠEIMA
Merkinė
670. RITA SABAITĖ
Daugai
671. LAURYNAS SABAITIS
Daugai
672. AUSTĖJA SABAITĖ
Daugai
673. MARTYNAS SABAITIS
Daugai
674. RDDA DAMBRAUSKŲ ŠEIMA
Panevėžys
675. PGEK PAREIGIŲ ŠEIMA
Ukmergė
676. BARBORA BACYTĖ
vilnius
677. ŽALŲ ŠEIMA
vilnius
678. BUIVYDŲ ŠEIMA
vilnius
679. JONAS NASTAJUS
EDMONTON KANADA
680. SALOMĖJA BEDALIENĖ
Vilnius
681. BS CHORMANSKIŲ ŠEIMA
Šiauliai
682. VVGD JAKUBONIŲ ŠEIMA
Vilnius
683. MATULIONIŲ ŠEIMA
Vilnius
684. MEČISLOVAS VAIŠVILA
Vilnius
685. VAIŠVILŲ ŠEIMA
Vilnius
686. LAURYNAS ZURZA
Vilnius
687. A V JANUŠAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
688. O.A.RIMKŲ ŠEIMA
vilnius
689. A. IR E. BAŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
690. VAIVA BUKANTIENĖ
Kelmė
691. P.E.STANCIKŲ ŠEIMA
vilnius
692. MINDAUGAS STONKUS
Klaipėda
693. BENEDIKTAS ŠERTVYTIS
Priekulė
694. ZINA ŠERTVYTIENĖ
Priekulė
695. R.A.S.T GRUBLIŲ ŠEIMA
Šilutė
696. INDRĖ ŠERTVYTYTĖ
Kassel
697. DIANYTE IR DOMUKAS
Vilnius
698. REGINA IR ZBIGNEVAS
Vilnius
699. JORIS SKIRMANTAS
Vilnius
700. AINĖ SKIRMANTAITĖ
Vilnius
701. PIJUS SKIRMANTAS
Raseiniai
702. EMILIJA SUKACKAITĖ
Vilnius
703. VILTĖ LOUISE OLSON
Vilnius
704. VILIUS SKINULIS
KĖDAINIAI
705. IGNAS SKINULIS
ŠIAULIAI
706. I.M.MILEIKIŲ ŠEIMA
Ryškėnų k., Telšių r.
707. ONA GIEDRUTĖ BUTKIENĖ
Vilnius
708. JONAS MIKALAUSKAS
Šiauliai
709. VYTENIS LABANAUSKAS
Vilnius
710. ANDŽELA LABANAUSKIENĖ
Vilnius
711. VYKINTAS LABANAUSKAS
Vilnius
712. AISTIS LABANAUSKAS
Vilnius
713. ELZĖ BARBORA LABANAUSKAITĖ
Vilnius
714. VYTAUTAS KASINSKAS
Pabradė
715. AJVSZ GREBELIŲ ŠEIMA
Vilnius
716. VAITKEVIČIŲ ŠEIMA
Panevėžys
717. STEPANAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
718. STANISLAVA BARTAŠIŪTĖ
Vilnius
719. VITALIJA GUDAITE
Klaipeda
720. KRISTINA ŽEMEIKYTE
Klaipeda
721. KAROLINA ŽEMEIKIENE
Klaipeda
722. ALDONA MAROZIENĖ
Dituva
723. ROMUALDAS MAROZAS
Dituva
724. JANINA GEČIENĖ
Vilnius
725. VLADAS RUDYS
Vilnius
726. JUZEFA RUDIENĖ
Vilnius
727. VANDA RUDIENĖ
Vilnius
728. AIDAS RUDYS
Vilnius
729. SAULIUS RUDYS
Vilnius
730. ULA LOUISE OLSON
Vašingtonas
731. EGLĖ RUDYTĖ
Vilnius
732. VIOLETA VĖBERIENĖ
Kaunas
733. ERIKA VĖBERYTĖ
Kaunas
734. TRYGVE OLSON
River Falls, Wisconsin
735. D M R V BALTRŪNAI
Vilnius
736. TOMAS PETKŪNAS
ŠVENČIONĖLIAI
737. NATALIJA VAŠKINEL
ŠVENČIONĖLIAI
738. L.A.K. SIUDIKŲ ŠEIMA
Vilnius
739. ŠARŪNĖ GIBĖŽAITĖ
Pasvalys
740. DUOBŲ ŠEIMA
Vilnius
741. SENELIS ALGIS
šiauliai
742. SAMV SIPAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
743. RERMUČERNIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
744. RŪTA MACKONĖ
Molėtai
745. PAULIUS MACKONIS
Molėtai
746. JUSTAS MACKONIS
Molėtai
747. SIMONAS MACKONIS
Molėtai
748. AGNĖ KAZLAUSKIENĖ
Molėtai
749. RAMŪNAS STANEVIČIUS
Druskininkai
750. VAIDAS BRAZIULIS
Vilnius
751. ALGIS MIDVERIS
vilnius
752. ALGIRDAS MIDVERIS
vilnius
753. RASA BRAZIULIENĖ
Vilnius
754. ALEKS MIDVERIS
vilnius
755. AUGUSTO MIDVERIS
vilnius
756. UGNE SPURGA VELICKAITE
vilnius
757. MARTYNA BRAZIULYTĖ
Vilnius
758. VYTAUTAS KIELA
Panevėžys
759. NAGLIS GARCIA VELICKAITE
vilnius
760. POVILAS BRAZIULIS
Vilnius
761. UGNE CARLOTA GARCIAVELICKAIT
barcelona
762. KAROLIS STANULIONIS
Vilnius
763. LINAS MIDVERIS
vilnius
764. RASA MIDVERIENE
vilnius
765. IEVA MIDVERYTE
vilnius
766. ROKAS MIDVERIS
vilnius
767. VYTAUTAS GAVELIS
Vilnius
768. DONATAS RAJUNČIUS
radviliškis
769. PUDŽAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
770. R.A.T.KARARINŲ ŠEIMA
Šilutė
771. JG.GJ.GALVYDŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
772. ROKAS MATULEVIČIUS
Alytus
773. SIMONAS RAČYS
Vilnius
774. NATALJA RAČIENĖ
Vilnius
775. ANDRIUS RAČYS
Vilnius
776. POVILAS JONAS ŠEMETA
Vilnius
777. IRENA ŠEMETIENĖ
Vilnius
778. ARMANAVIČIŲ ŠEIMA
Ukmergė
779. KAROLIS CIŪNYS
Vilnius
780. AM.MARKELEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
781. VANDA KVARINSKIENĖ
garliava
782. J. IR A.GOTAUTŲ ŠEIMA
Grinkiškis
783. KIVARŲ ŠEIMA
Alytus
784. NIJOLĖ DAULENSKYTĖ
Vilnius
785. VAMM MARAČINSKŲ ŠEIMA
Pasvalys
786. D. J. SARAPINŲ ŠEIMA
Kaunas
787. ROMALDAS SKAKAUSKAS
Vilnius
788. ŽUKŲ ŠEIMA
joniškis
789. V.D.M. GAPUČIŲ ŠEIMA
Kaunas
790. EVALDAS RUSINAS
KEDAINIAI
791. VYTAUTAS ŠIAUČIŪNAS
Vilnius
792. BIRUTĖ-ONA ŽEMAITIENĖ
Vilnius
793. STEFANIJA ŠVALKAUSKIENĖ
Utena
794. GINTAUTAS ŠVALKAUSKAS
Vilnius
795. VLADAS ŠVALKAUSKAS
Utena
796. VALDAS KIBARTAS
Vilnius
797. JONAS JAPERTAS
Vilnius
798. MATAS JAPERTAS
Vilnius
799. PRANAS JAPERTAS
Vilnius
800. GIEDRĖ VILĖNIŠKYTĖ
Kaunas
801. ČERNULIŲ ŠEIMA
Kaunas
802. ONA MAURUŠEVIČIENĖ
Kaunas
803. IRENA JUREVIČIENĖ
Kaunas
804. JONAS JUREVIČIUS
Kaunas
805. TADAS JUREVIČIUS
Kaunas
806. IRUTĖ JUREVIČIŪTĖ
Kaunas
807. GRETA DOMINYKA JUREVIČIŪTĖ
Kaunas
808. EMILIJA FEDARAVIČIENĖ
Utena
809. ALGIS PADIMANSKAS
PANEVĖŽYS
810. HENRIKA ABRAITIENĖ
MARIJAMPOLĖ
811. MARIUS VAICEKAUSKAS
Vilnius
812. EVELINA JOTEIKAITĖ
Ukmergė
813. VIKTORAS VORONOVIČIUS
Vilnius
814. VILIUS VORONOVIČIUS
Vilnius
815. EMIRAS VORONOVIČIUS
Vilnius
816. STANIŲ ŠEIMA
Vilnius
817. V.P.KAVALIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
818. PETRAS IR ZITA SILIŪNAI
Mažeikiai
819. SILIŪNŲ ŠEIMA
Kelmė
820. A.A.VENSLAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
821. A.A.RUŠKIŲ ŠEIMA
Kaunas
822. S.R.G.A.KIRKILŲ ŠEIMA
Pasvalio raj. Pumpėnai
823. DOMANTAS TURČINSKIS
MAŽEIKIAI
824. TADO IR AURYTES ŠEIMA
Vilnius
825. ALBINAS VANSEVIČIUS
Kaunas
826. GENOVAITĖ ONA MEŠKEVIČIŪTĖ
Marijampolė
827. JAAE GEŠTAUTŲ ŠEIMA
Alytus
828. PLTB KRUČKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
829. LINA IR JAUNIUS P.
Vilnius
830. BORISENKO ŠEIMA
Uebach- palenberg - Vilnius
831. LINA ČYGAITĖ
vilnius
832. ALFREDAS JUKNEVIČIUS
vilnius
833. JJJJ TERTELIŲ ŠEIMA
Druskininkai
834. VLADAS BRŪZGA
Kaunas
835. ANTANINA BRŪZGIENĖ
Kaunas
836. H. S. JAKAVIČIŲ ŠEIMA
Joniškis
837. VVVR USPALIU ŠEIMA
VILNIUS
838. ROBERT GRUBINSKAS
Holliston, MA USA
839. JANINA DERKINTIENĖ
Vilnius
840. I.I. VIDUGIRIŲ ŠEIMA
Kelmė
841. HELEN GRUBINSKAS
Holliston, MA USA
842. A.V. RULINSKAI ŠEIMA
Vilnius
843. E.V. JAKUBAUSKŲ ŠEIMA
Druskininkai/Mažeikiai
844. VYTENIS DELTUVA
Kaunas
845. ANNIE GRUBINSKAS
Readville, MA USA
846. JOHN GRUBINSKAS
Readville, MA USA
847. ANTHONY GRUBINSKAS
South Boston, MA USA
848. ALEXANDER GRUBINSKAS
South Boston, MA USA
849. LAURA ŠAUČIŪNIENĖ
Vilnius
850. MARIUS ŠAUČIŪNAS
Vilnius
851. D.Z.J. KARPIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
852. EDITA LEGAITĖ
Londonas
853. AUGUSTAS MAIGYS
Briuselis
854. GIEDRIUS DOVYDĖNAS
Londonas
855. D.T.V.H. PUKŲ ŠEIMA
Vilnius
856. NRDK VALANČIŲ ŠEIMA
Vilnius
857. GLODŲ ŠEIMA
Vilnius
858. KRISTINA KLIORAITĖ
Vilnius
859. J.V.Ž.V.KORNIKŲ ŠEIMA
Vilnius
860. KASAKAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
861. TOMAS URBONAS
Kaunas
862. PRANCKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
863. DALIUS GINTAUTAS
KAUNAS
864. G.V.U. BERTEŠKŲ ŠEIMA
Šiauliai
865. M.STANIONYTĖ IR V.NEVERKEVIČ
Vilnius
866. PUIDŲ ŠEIMA
Kaunas
867. P. E. ŠERGALIŲ ŠEIMA
Vilnius
868. MODESTAS VINIKAS
Vilnius
869. AR.SA KULVIEČIŲ ŠEIMA
Kaunas
870. MARTYNAS BAREIKIS
Vilnius
871. I. J. L. A. ŠEIMA
Vilnius
872. AUSTĖJA PRAVDZINSKAITĖ
Kaunas
873. J S VENSLAUSKU ŠEIMA
Kaunas
874. VENSLAUSKU ŠEIMA
Kaunas
875. IEVA EMILIJA MISEVIČIŪTĖ
vilnius
876. KĘSTUTIS KOSTAS VAITONIS
Panevėžys
877. VAITONIŲ ŠEIMA
Panevėžys
878. MIGLĖ BALTRŪNAITĖ
Vilnius
879. DOMANTAS BALTRŪNAS
Vilnius
880. VIDMANTAS BALTRŪNAS
Vilnius
881. ALEKSANDRA ŽILIENĖ
Vilnius
882. ROBERTA KUPSTAITYTĖ
Kaunas
883. EDMUNDAS REDIKAS
Kaunas
884. JOLANTA STANIULIENE
Marijampole
885. JORIS KAČERGIS
Marijampole
886. ROBERTA STANIULYTE
Marijampole
887. P. G. VAITIEKŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
888. J. T. T. L. ENDRIUKAIČIŲ ŠEIMA
GINEITIŠKĖS
889. KATAŽYNA KORŽOVA
ŠALČININKAI
890. REGINA RŪTA SADAUSKIENĖ
GRIGIŠKĖS
891. SOFIJA KANOPKIENĖ
VILNIUS
892. RAMŪNAS SKLIUTAS
VILNIUS
893. JUSTĖ MARČIULIONYTĖ
PRIENAI
894. VINCAS ELENA ŠAKALIAI
PRIENAI
895. KĘSTUTIS JOLITA MARČIULIONIAI
PRIENAI
896. STANISLOVAS BERNOTAS
TAURAGĖ
897. ŠARŪNAS BUDBERGIS
PRIENAI
898. KLEMENTINA BIRUTĖ VOSYLYTĖ
VILNIUS
899. ALBINA OLĖ JANKAUSKIENĖ
ALYTUS
900. MARIJA VIDA KRAKAUSKAITĖ
VILNIUS
901. IRENA MAŽEIKIENĖ
SEDA, MAŽEIKIŲ R. SAV.
902. JONAS RUTKAUSKAS
IGLIAUKA, MARIJAMPOLĖS R.
903. J. N. GLOBIŲ ŠEIMA
VIDUKLĖ
904. REGINA VERSOCKIENĖ
VILNIUS
905. V. A. STANKEVIČIŲ ŠEIMA
SEDA, MAŽEIKIŲ R. SAV.
906. A. R. J. MARTINAIČIŲ ŠEIMA
GIRĖNŲ KM., ŠAKIŲ R.
907. E. K. R. BURDOS ŠEIMA
VILNIUS
908. ANTANINA MEDVIEDEVIENĖ
KAUNAS
909. ADELĖ PUODŽIUKYNIENĖ
KAUNAS
910. A. A. ZOKAIČIŲ ŠEIMA
KATINĖLIŲ K., ŠAKIŲ R. SAV.
911. REGINA STANAITIENĖ
BRIEDŽIŲ K., ŠAKIŲ R. SAV.
912. VIKTORAS LIUDŽIUS
BIZIERIŲ K., ŠAKIŲ R. SAV.
913. JARONINA LITVINIENĖ
VILNIUS
914. R N J K M KEPEŽINSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
915. JŪRATĖ ZALANSKAITĖ
VILNIUS
916. R. V. V. KIGUOLIŲ ŠEIMA
PAPĖČIŲ K., ALYTAUS R.
917. ALDONA STANEVIČIENĖ
PIVAŠIŪNAI, ALYTAUS R.
918. TOMAS STONČIUS
UKMERGĖ
919. GULBINŲ ŠEIMA
VILNIUS
920. A. IR V. MALAŠKEVIČIŲ ŠEIMA
ŪDRIJOS K., ALYTAUS R.
921. ANICETA JUŠKEVIČIENĖ
AVIETYNĖS K., RADVILIŠKIO R. SAV.
922. JANINA IGNOTIENĖ
VILNIUS
923. GINTARAS ŽEIŽYS
RAUDONDVARIS, KAUNO R.
924. ROMUALDAS ŽULPA
VIEKŠNIAI
925. JANINA LEMEŽIENĖ
VILNIUS
926. JUOZAS ADOMAVIČIUS
ANOVILIO K., PABERŽĖ, VILNIAUS R.
927. TEODORA RINKŪNIENĖ
TETIRVINŲ K., VILNIAUS R.
928. DAUNORAVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
929. ALDONA JADZĖ GRICIUTĖ
PLUNGĖ
930. A. IR S. ŽENTIKŲ ŠEIMA
PLUNGĖ
931. HENRIKAS MYKOLAITIS
VILNIUS
932. JONAS SUDNIUS
VILNIUS
933. D A I R G PRANCKŲ ŠEIMA
VILNIUS
934. ANGELĖ MOCARTIENĖ
VILNIUS
935. MARTYNAS LUKOŠEVIČIUS
VILNIUS
936. NOMEDA MISELYTĖ
VILNIUS
937. RAMŪNAS GUDELIS
VILNIUS
938. VILDŽIŪNŲ ŠEIMA
UKMERGĖ
939. ELENA ŽURINSKAITĖ-BALIUTIENĖ
VEISIEJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV.
940. A J A V KNIUIPIŲ ŠEIMA
MAŽEIKIAI
941. MARIJONA IR LEONAS PERKUMAI
VILNIUS
942. JUOZAS STABINGIS
VEISIEJAI, LAZDIJŲ R. SAV.
943. Z A M K D TAMULYNŲ ŠEIMA
VILNIUS
944. L P JANKELIŪNŲ ŠĖIMA
VILNIUS
945. D P K J M BULKAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
946. J J BURAUSKŲ ŠEIMA
KAUNAS
947. PRANO ČEREŠKIAVIČIAUS ŠEIMA
PABRADĖ
948. ONA ČESNAVIČIENĖ
BARČIŲ K., VEISIEJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV.
949. JOLANTA BUZAREVIČ
DAINAVOS K., JAŠIŪNAI, ŠALČININKŲ R.
950. ONA AIDUKEVIČIENĖ
BARČIŲ K., VEISIEJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV.
951. A D J MARTŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
952. SOFIJA ERIKAS LAZDAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
953. J A MIRONAVIČIAI
ŠIAULIAI
954. ALDONA MARIJA KUPČINSKIENĖ
LAZDIJAI
955. VAIDA GAZDZIAUSKIENĖ
LAZDIJAI
956. M V R KAMINSKŲ ŠEIMA
TYTUVĖNAI
957. STANISLOVAS JOKUBAUSKAS
VENTA, AKMENĖS R.
958. L B N S ŠEIRIŲ ŠEIMA
VILNIUS
959. INA MICEVIČIŪTĖ
MERKINĖ, VARĖNOS R.
960. VALDAS ČESNULEVIČIUS
NORULIAI, VARĖNOS R.
961. ROLANDAS KVETKAUSKAS
MARDASAVO K., VARĖNOS R.
962. LAURA JAKAVONYTĖ
MARDASAVO K., VARĖNOS R.
963. ANTANAS SEPTILKA
PRAUDOS K., VARĖNOS R.
964. VIKTORIJA RUŽELYTĖ
VILNIUS
965. EMILIS RUŽELĖ
VILNIUS
966. BOLESLAVAS JAUNIŠKIS
VILNIUS
967. ANASTAZIJA MEDINIENĖ
ŠEDUIKIŲ K., UTENOS R.
968. RASA GEGUŽIENĖ
ALYTUS
969. ARVYDAS JURGITA IVAŠKEVIČIAI
GINĖNŲ K., LAPIŲ SEN.
970. JONAS JURKUS
MAŽEIKIAI
971. ELENA MACKELIENĖ
UKMERGĖ
972. JANINA ZARANKIENĖ
DELTUVA, UKMERGĖS R.
973. DEIVYDAS REMEŠKEVIČIUS
EIČIŪNAI, BUTRIMONIŲ SEN.
974. INGA LAUŽONYTĖ
PLASAPNINKŲ K., BUTRIMONIŲ SEN.
975. SONATA ZABLOCKYTĖ
MAŽIŪNŲ K., BUTRIMONIŲ SEN.
976. GITANA SPIRAUSKIENĖ
PALOMENĖ
977. SIGITAS KRAUJELIS
VILNIUS
978. AUGIS KOCHANSKAS
KAUNAS
979. JUSELIŲ ŠEIMA
VILNIUS
980. R J S L LEVICKAI
VEISIEJAI, LAZDIJŲ R. SAV.
981. REGINA TERESĖ RAČIŪNIENĖ
VILNIUS
982. D A MONTVILŲ ŠEIMA
MOKOLŲ K., MARIJAMPOLĖS SAV.
983. TAUTVYDAS VAITKEVIČIUS
ŽEMAITKIEMIO K., LAZDIJŲ R.
984. JONAS VAITKEVIČIUS
MIKNIŠKIŲ K., LAZDIJŲ R.
985. STASĖ ŽALIENĖ
TEIZŲ K., LAZDIJŲ R.
986. JONAS ŽALYS
TEIZŲ K., LAZDIJŲ R.
987. TOMAS GUNTULIS
BUTRIMONIŲ K., ALYTAUS R.
988. V.V.V.V.J.GAIDELIŲ ŠEIMA
VILNIUS
989. JUSTINAS NORVILA
ALYTUS
990. ADELĖ JUOKOJIENĖ
KLAIPĖDA
991. A. A. R. PETRULIONIŲ ŠEIMA
VILNIUS
992. ALOYZAS MASOLAS
GĖGŽDAI-PUMPĖNAI
993. EGLĖ SEREIČIKIENĖ
RYLIŠKIŲ K., ALYTAUS R.
994. L L K J JAKŠTONIAI
ALYTUS
995. IZABELĖ STANIENĖ
PRIENAI
996. A. V. O. M. MULEVIČIAI
UKMERGĖ
997. ASTUTĖ EDMAS MALSKIAI
KAUNAS
998. VIDA KISIELIENĖ
VILNIUS
999. STONIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1000. A IR G MAČIULSKIŲ
VILNIUS
1001. L A VALENTINAVIČIAI
NEVARĖNAI, TELŠIŲ R. SAV.
1002. R L K L A LIUTKEVIČIAI
BAJORŲ K., VILNIAUS R.
1003. V K I T M KIBIRKŠČIAI
VILNIUS
1004. RŪTA LATAKAITĖ
PABERŽĖ, VILNIAUS R.
1005. ANTANAS GAUŠAS
VILNIUS
1006. ONA GENĖ BOGDIUNIENĖ
ČIUŽIAKAMPIS, ŠALČININKŲ R.
1007. R A L R PAKŠTAIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1008. KATKEVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1009. G Z A D M S BRUŽAI
VILNIUS
1010. V L P J KAVALIAUSKAI
VILNIUS
1011. REDA VAIŠNORIENĖ
VILNIUS
1012. RIMANTAS JURGIS VAIŠNORAS
VILNIUS
1013. JOLANTA LINAS ADOMAIČIAI
DRUSKININKAI
1014. JANINA ROMAS ZAUTRAI
DRUSKININKAI
1015. ALOYZAS ČIVAS
KĖDAINIAI
1016. TEMIRA GRIGALIŪNIENĖ
VILNIUS
1017. T I R K ZOLUBŲ ŠEIMA
VILNIUS
1018. SAULENA MATUZAITĖ
VILNIUS
1019. LORETA MATUZAITĖ
VILNIUS
1020. V G G ANTANAVIČIAI
MARIJAMPOLĖ
1021. V.V.V.D.GUREVIČIAI
ALYTUS
1022. IGNAS STANKEVIČIUS
MARIJAMPOLĖ
1023. SERAPINAS KRAUJELIS
VILNIUS
1024. S D A R KRAUJELIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1025. N A KNYVOS
VILNIUS
1026. JONAS PUKLYS
ŠIAULIAI
1027. V L STANKEVIČIAI
KANADA
1028. V M VILIŪNŲ ŠEIMA
UKMERGĖ
1029. EUGENIJA ŠEŠTOKIENĖ
VELŽYS, PANEVĖŽYS
1030. VYTAUTAS LIUDVIKAS ŠEŠTOKAS
VELŽYS, PANEVĖŽYS
1031. ANDREJ LOVEC
TARTOKO K., ŠALČININKŲ R.
1032. RIŠKŲ ŠEIMA
DOTNUVA, KĖDAINIŲ R.
1033. HELENA LEBED
NAUJAKIEMIO K., ŠALČININKŲ R.
1034. IRENA RAČAITĖ NIEZGODA
ČIKAGA, JAV
1035. REGINA GRAŽIENĖ
KAIRIAI, ŠIAULIŲ R.
1036. R J STEIKŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
1037. D K KRASKAUSKAI
KAUNAS
1038. GASILIONIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1039. STASYS GULBINAS
ŠIAULIAI
1040. POVILAS LELIUGA
VARKALIAI
1041. K A A D M M ZAVARSKIŲ ŠEIMA
UKMERGĖ
1042. VIRGINIJA AISTIS RADAVIČIAI
VILNIUS
1043. JUOZAS KRALIKAS
BARŠĖNAI
1044. A L PUODŽIŪNŲ ŠEIMA
KYBARTAI
1045. SIGUTĖ ZALDAS GRIGALIŪNAI
KAUNAS
1046. V D R G VALENTŲ ŠEIMA
LEIPALINGIS, DRUSKININKŲ SAV.
1047. GENĖ PAVASARIENĖ
ALYTUS
1048. SIGITAS GEDA
ALYTUS
1049. A V JUZAKĖNAI
UKMERGĖ
1050. G. R. A. J. DEVEIKIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1051. DAIVA PUTREIKIENĖ
VENCIŪNAI
1052. ONA ROMAS VANAGAI
MAŽEIKIAI
1053. DANAS JANULIONIS
VILNIUS
1054. PETRAS JANULIONIS
VILNIUS
1055. G B J D MAŽEIKIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1056. A.L.I.L.Ž.E REIPAI
ALYTAUS R.
1057. VYTAUTAS JONAS VILKYŠIUS
TILTAI, TRAKŲ R.
1058. VYTAUTAS NEZGADA
KAUNAS
1059. ROMUALDAS ŠILAS
VILNIUS
1060. GITA JANKAUSKAITĖ
TYTUVĖNAI
1061. ONA ANTANAS KALINKAI
KAUNAS
1062. NERIJUS DOČKUS
KELMĖ
1063. IEVA KAZIMIERAS VIRŠUČIAI
KAUNAS
1064. A. A. A. VELIČKŲ ŠEIMA
PALANGA
1065. POVILAS KAČINSKAS
VILNIUS
1066. PRANĖ ŠLUTIENĖ
VILNIUS
1067. GEDIMINAS JANČIULIS
JANČIULIŲ K., LAZDIJŲ R.
1068. JONAS KULIEŠIUS
VELIČKŲ K., ŠVENČIONIŲ R.
1069. KAZYS SKIEČIUS
SKRIAUDŽIŲ K., PRIENŲ R.
1070. LAIMUTĖ STOKAITĖ
PAKRUOJIS
1071. JUOZAS JURČIUKONIS
MOCKONYS
1072. SANDRA GRIGARAVIČIŪTĖ
VILNIUS
1073. STAKLIŠKIŲ SENIŪNIJA
STAKLIŠKIŲ SEN., PRIENŲ RAJ.
1074. STAKLIŠKIŲ PAŠTAS
STAKLIŠKIŲ SEN., PRIENŲ RAJ.
1075. MILDA MACKEVIČIŪTĖ
KAUNAS
1076. AISTĖ AMŠIEJIENĖ
KAUNAS
1077. GABIJA MACKEVIČIŪTĖ
KAUNAS
1078. BIRUTĖS IR LUKO MACKEVIČIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1079. N I V AMBRASŲ ŠEIMA
KAUNAS
1080. A.S.A. BOTYRIAI
KLAIPĖDA
1081. JUDITH GREEN
Santa Barbara, CA
1082. BIRUTĖ PALILIŪNIENĖ
VILNIUS
1083. ALFONSAS KAZLAUSKAS
VILNIUS
1084. VANDA DANUTĖ KAZLAUSKIENĖ
VILNIUS
1085. GENOVAITĖ KAVALIAUSKIENĖ
VILNIUS
1086. K P V GRYBAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1087. ALGIRDAS PILKAUSKAS
KAUNAS
1088. JONAS MIKELINSKAS
VILNIUS
1089. RAKAUSKŲ ŠEIMA
BAJORAI
1090. MAGALINSKŲ ŠEIMA
BAJORAI
1091. VILIJA SKALIŠIŪTĖ
VILNIUS
1092. REGINA ŽUKAUSKIENĖ
VILNIUS
1093. N A J J BUROKAI
VILNIUS
1094. V. IR E. BALTRUŠAIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1095. ANTANAS BARTAŠIUS
Biržų raj.
1096. VALERIJA BARTAŠIENĖ
Biržų raj.
1097. KAZYS REKEVIČIUS
Kaunas
1098. L. A. SAMUOLIAI ŠEIMA
Vilnius
1099. V R I V PIRAGIŲ ŠEIMA
Vilnius
1100. STASAIČIŲ ŠEIMA
Kelmė
1101. RRG DAGIŲ ŠEIMA
Kaunas
1102. JPA DOVYDAIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1103. ANTANAS MARČINSKAS
Šilgaliai
1104. STASĖ MARČINSKIENĖ
Šilgaliai
1105. ALBERTAS DAUGIRDAS
Vilnius
1106. KERŠULIŲ ŠEIMA
Vilnius
1107. IRMANTAS GRAKAUSKAS
Panevėžys
1108. JULIUS SAVICKAS
vilnius
1109. VILIUS JANČERIS
Kaunas
1110. MONIKA ČERNIUTĖ
Panevėžys
1111. MATIJOŠAIČIŲ ŠEIMA
Turčinai.Šakių raj.
1112. ANDREJUS BEREŠČANSKIS
Vilnius
1113. DANA BINKIS
Melburnas
1114. RIČARDAS ARKUŠAUSKAS
KAUNAS
1115. S.L.R. ŠLINKŠIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1116. RAISYS ŠEIMA
Seattle
1117. JOVITA NAVICKAITĖ
Vilnius
1118. DARIUS MEŠKAUSKAS
Vilnius
1119. JONAS MONTVILAS
JONAVA
1120. KELEČIŲ ŠEIMA
Anykščiai
1121. PETIUKONIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1122. A. RUDŽIO ŠEIMA
Radviliškis
1123. PUTELIŲ ŠEIMA
Vilnius
1124. ŽYDRŪNAS ŠABLINSKAS
Kaunas
1125. A.J.R. KAZLŲ ŠEIMA
Vilnius
1126. ALEKSANDR GOLOD
VILNIUS
1127. ANDRIUS SKUNČIKAS
VILNIUS
1128. APOLINARAS ŠKIKŪNAS
VILNIUS
1129. ARTŪRAS JANKAUSKAS
KAUNAS
1130. DEIVIDAS BARGAILA
VILNIUS
1131. GEDIMINAS BUŠNIAUSKAS
VILNIUS
1132. GYTIS NEMANIS
VILNIUS
1133. IEVA ZDANYTĖ
VILNIUS
1134. INGRIDA STANKEVIČIENĖ
KAUNAS
1135. KASTYTIS LUKAITIS
VILNIUS
1136. KATERINA KOLESNIKOVA
VILNIUS
1137. LINAS PEČIŪRA
VILNIUS
1138. MANTAUTAS DAUNYS
VILNIUS
1139. MARIUS BULBUKAS
VILNIUS
1140. MARTYNAS BIELIŪNAS
VILNIUS
1141. NERIJUS BŪTĖNAS
VILNIUS
1142. RAIMONDA ŽEMAITYTĖ
VILNIUS
1143. RAMINTA POVILAIKIENĖ
VILNIUS
1144. RASA KRISIŪNAITĖ
VILNIUS
1145. RENATAS LAUŽADIS
VILNIUS
1146. RIMVYDAS SAULIS
VILNIUS
1147. RITA PAULIUKONYTĖ
VILNIUS
1148. ROBERTAS BALKYS
VILNIUS
1149. ROMUALDAS STONKUS
VILNIUS
1150. RŪTA MIKITAVIČIENĖ
VILNIUS
1151. ŠARŪNAS KONČIUS
KAUNAS
1152. SIMONA KAMINSKIENĖ
VILNIUS
1153. SIMONAS DAKANIS
VILNIUS
1154. TAUTVYDAS DAGYS
VILNIUS
1155. TOMAS SAMOŠKA
VILNIUS
1156. TOMAS VELIČKA
KAUNAS
1157. VALDAS MARKEVIČIUS
VILNIUS
1158. VALENTINAS VAITKEVIČIUS
VILNIUS
1159. VERONIKA ALEŠKEVIČIŪTĖ
VILNIUS
1160. VIKTORIJA JUNELYTĖ
VILNIUS
1161. ŽANA JAKEVIČIENĖ
VILNIUS
1162. J.G.B. ALEKNAVIČIAI
VILNIUS
1163. E.K.I.D. DUBINSKAI
VILNIUS
1164. J.L.R. ANDRIJAUSKAI
VILNIUS
1165. T.K. M.K. I.R. M.R.
VILNIUS
1166. A.J.A.G. KLIMKEVIČIAI
VILNIUS
1167. LAURA, ŽYGIMANTAS IR TANKAS Z.
VILNIUS
1168. J.G. A.G. V.G.
VILNIUS
1169. AGNĖ IR ROBERTAS KALINKINAI
VILNIUS
1170. A.E.M.P. VAŠKEVIČIAI
VILNIUS
1171. RAIMONDA GINTARĖ GINTAS ŽEMAIČIAI
VILNIUS
1172. JURGIS, PAULĖ, VYTAUTAS RAŠIMAI
VILNIUS
1173. MORTA, LINA, DALIUS SKAMARAKAI
VILNIUS
1174. ROBERTAS LAVICKAS
VILNIUS
1175. ANDRIUS AVIŽINIS
VILNIUS
1176. VYTAS „ZENKA“ JUOZAPAVIČIUS
VILNIUS
1177. VILMA MOCIŪNAITĖ
VILNIUS
1178. KAROLIS LESEVIČIUS
VILNIUS
1179. AGNĖ GRINCEVIČIŪTĖ
VILNIUS
1180. GIEDRIUS POVILAITIS
VILNIUS
1181. LASKAUSKŲ ŠEIMA
Panevėžys
1182. SSDR MARTINKŲ ŠEIMA
Valdomų km.
1183. STASYS STAČIOKAS
Vilnius
1184. MARIJA NIJOLĖ STAČIOKIENĖ
Vilnius
1185. MINDAUGAS BIKAUSKAS
Vilnius
1186. NOMEDA BUDRIENĖ
Vilnius
1187. ANDRIUS SELIUTA
Vilnius
1188. EVELINA GRUZDIENĖ
Vilnius
1189. RIMANTAS GRUZDAS
Vilnius
1190. VIRGINIJUS BUDRYS
Vilnius
1191. EGLĖ KYBARTIENĖ
Vilnius
1192. LINAS MAROZAS
Kaišiadorys
1193. ARRG POCEVIČIŲ ŠEIMA
Memelis
1194. MINDAUGAS GLODAS
VILNIUS
1195. S.J. VIEVESIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1196. ONA GUDAITIENĖ
Vilkaviškis
1197. B.V.JURGIONIŲ ŠEIMA
Druskininkai
1198. ANTANAS GADLIAUSKAS
vilnius
1199. BIRUTĖ GADLIAUSKIENĖ
vilnius
1200. JANKEVIČIŲ ŠEIMA
Kupiškio raj. Čiovydžiai
1201. VINGRIŲ ŠEIMA
Kaunas
1202. JOVELLAS ŠEIMA
JAV, Andover
1203. YČŲ ŠEIMA
Biržų raj.
1204. JOKANTŲ ŠEIMA
Valiukiškis, Kupiškio raj.
1205. VALEVIČIŲ ŠEIMA
Valiukiškis, Kupiškio raj.
1206. JOKANTŲ ŠEIMA
Australija
1207. MIKAS VERIKAS
vilnius
1208. KRUPAVIČIŲ ŠEIMA
vilnius
1209. R.V.R. ŠIMKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
1210. MARTYNAS ŠAPALAS
Šilutė
1211. JANULIONIŲ ŠEIMA
Vilnius
1212. M IR A PETKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
1213. JANINA VELIČKAITĖ
Vilniaus miestas
1214. LINA ŠČERBINSKAITĖ
Kaunas
1215. RASLAVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1216. D.A.MASIULIONIŲ ŠEIMA
Vilnius
1217. K.,R.,L. DAUKŠŲ ŠEIMA
Vilnius
1218. VJEL KAMINSKŲ ŠEIMA
Panevėžys
1219. PETRAS ŠEPUTIS
Šilutė
1220. G.,R.JAKUBAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1221. PERLIS VAISIETA
Vilnius
1222. RIMA VAISIETIENĖ
Vilnius
1223. TOMAS VAISIETA
Perloja
1224. BIRUTĖ VAISIETIENĖ
Mažeikiai
1225. DEKSNIŲ ŠEIMA
Kaunas
1226. GRIGUCEVIČIŲHAG ŠEIMA
Vilnius
1227. Ž IR A NAVICKŲ ŠEIMA
Vilnius
1228. VLADAS GEDRIMAS
Klaipėda
1229. MILDA MIKALAUSKAITĖ
Liuksemburgas
1230. KAROLIS MIKALAUSKAS
Liuksemburgas
1231. MINDAUGAS TARAŠKEVIČIUS
vilnius
1232. POVILAS MIKALAUSKAS
Liuksemburgas
1233. JOLANTA ŽEMAILAITĖ
Liuksemburgas
1234. VALDAS MIKALAUSKAS
Liuksemburgas
1235. INGRIDA BERBERIAN
Bostonas
1236. IEVA BERBERIAN
Niujorkas
1237. SJSL LETKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1238. TAMOŠAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1239. BLINSTRUBŲ ŠEIMA
Vilnius
1240. E J A VALANČIŲ ŠEIMA
Šiauliai
1241. A. MIČIULIO ŠEIMA
Čikaga
1242. DANUTĖ BUDZIENĖ
Vilnius
1243. DUBICKŲ ŠEIMA
Vilnius
1244. GINTARAS KAVARSKAS
Vilnius
1245. DALIUS JURKŪNAS
Vilnius
1246. NERINGA KRANAUSKIENĖ
Vilnius
1247. R J A TRANAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
1248. KUZAVINIŲ ŠEIMA
Vilnius
1249. NERIJUS KAZLAUSKAS
Molėtai
1250. APUOKŲ ŠEIMA
Vilnius
1251. ROLANDAS KRIŠTAPAITIS
Panevėžys
1252. A-A-I STONIU ŠEIMA
Kaunas
1253. SNI FELLAH ŠEIMA
Philadelphia
1254. A IR J MUREIKU ŠEIMA
Kaunas
1255. MARTA ŠEREIVAITĖ
Klaipeda
1256. JURATE SIRVINSKIENE
Kaunas
1257. GIEDRĖ GLOBYTĖ
Šiauliai
1258. MIKAIČIŲ ŠEIMA
Kėdainiai
1259. PRANO STOKĖS ŠEIMA
Vilnius
1260. JONAS BABRAVIČIUS
Vilnius
1261. GRETA KUBILIŪNAITĖ
Panevėžys
1262. JONO PRANSKŪNO ŠEIMA
Šilai
1263. ČĖČIŲ ŠEIMA
Panevėžys
1264. GODA SUTKUTĖ
Vilnius
1265. SANDRA VARNAITĖ
Kaunas
1266. ANTONAS ŽURAVLIOVAS
Kaunas
1267. K.B.J. URBONŲ ŠEIMA
Vilnius
1268. SONATA VARNAITĖ
Kaunas
1269. ROŽĖ VARNIENĖ
Kaunas
1270. VAIDAS ZDANCEVIČIUS
Kaunas
1271. STASYS BARTAŠIUS
Kupiškis
1272. JOVITA U. SKRIPKAUSKIENĖ
Kaunas
1273. PETRAS GRUBINSKAS
Vabalninkas
1274. VLADAS URBONAVIČIUS
Kaunas
1275. ANTANAS GRUBINSKAS
Vabalninkas
1276. ONUTĖ URBONAVIČIENĖ
Kaunas
1277. KRISTINA MACIJAUSKIENĖ
Florida
1278. PRANĖ INDRILIŪNAITĖ
Biržų raj
1279. VYTAUTAS BARTAŠIUS
Biržai
1280. ZITA BARTAŠYTĖ
Kupiškis
1281. R.R.E.TURKŲ ŠEIMA
Vilnius
1282. I.A.VALIŲ ŠEIMA
Vilnius
1283. NEŠČADIMŲ ŠEIMA
Klaipėda
1284. E A VINIKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1285. J IR N RAUDONIŲ ŠEIMA
Juodupė
1286. LORETA RAUDONIŪTĖ
Juodupė
1287. ANDRIUS DEGULYS
Utena
1288. JORĖ VISMANTĖ
Vilnius
1289. IGNAS VISMANTAS
Vilnius
1290. ROKAS VISMANTAS
Vilnius
1291. JAKUBAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1292. GOCHTOVTT ŠEIMA
Paryzius
1293. LINA PREIDYTĖ
Anykščiai/Vilnius
1294. KASPARAS PREIDYS
Anykščiai/Vilnius
1295. KRISTINA VEIVERYTĖ
VILNIUS
1296. K.E.J.GENIŲ ŠEIMA
Vilnius
1297. INGA RAKŠTELIENĖ
Vilnius
1298. CIBŲ ŠEIMA
Vilnius
1299. NIJOLĖ KLEIZIENĖ
Vilnius
1300. ROKAS RAKŠTELIS
Vilnius
1301. LUKAS RAKŠTELIS
Vilnius
1302. AIRINA STANKEVIČIŪTĖ
Alytus
1303. V A M GAUDIEŠIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1304. SANDRA RIMŠAITĖ
Vilnius
1305. IGNAS VAIKOVSKIS
Vilnius
1306. MILDA JASULEVIČIŪTĖ
Vilnius
1307. MANTAS KIVARAS
Kaunas
1308. RŪTA JASULEVIČIŪTĖ
Vilnius
1309. LESKEVIČIŲ ŠEIMA
Alytus
1310. MAKSIMAS CHUDASOVAS
Vilnius
1311. ANNA STASELOIC
Vilnius
1312. GYTAUTĖ GRUŽAUSKAITĖ
Kaunas
1313. TĖJA KLINGAITĖ
Vilnius
1314. DANUTĖ GVAZDAUSKIENĖ
vilnius
1315. KLELIJA OŠMIANSKAJA
Vilnius
1316. D.J.U.M.ZAUTRŲ ŠEIMA
Vievis
1317. K. E. SUTKŲ ŠEIMA
Vilnius
1318. MIA KAČANAUSKAITĖ
Londonas
1319. G.V. ČĖČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1320. DANUTĖ BOGDANOVA
Klaipėda
1321. VYTAUTAS JONAS BUSILA
MIKNIŠKIŲ K.
1322. VIAČESLAV MIKIELIONIS
GERVIŠKIŲ K.
1323. TAPARAUSKIENĖS DALIOS ŠEIMYNA
KAIŠIADORYS
1324. ARVYDAS KREČIUS
ŠALČININKAI
1325. SLAVOMIR ULBIN
JAŠIŪNAI
1326. L.A. REPŠIAI
GRIGIŠKĖS
1327. ROBERTAS VOITUKOVIČIUS
JAŠIŪNAI
1328. VERONIKOS MAŽEVIČIENĖS PROANŪKIAI
VAIKANTONYS
1329. VIRGILIJUS ŠTARAS
PIJORŲ K.
1330. BIRUTĖ DAMINAUSKAITĖ
VILNIUS
1331. ALVYDAS DIRSĖ
KANČĖNAI
1332. V.V.R.R. PANAVAI
VILNIUS
1333. EVITA BARANAUSKAITĖ
RIMĖNAI
1334. JONAS OŠKINIS
ČIOBIŠKIS
1335. ARVYDAS KUČINSKAS
ČIOBIŠKIS
1336. ALISA KLASČIUVIENĖ
VILNIUS
1337. KĘSTUTIS PLEČKAITIS
MARIJAMPOLĖ
1338. MARIJA PETRAVIČIŪTĖ
KAUNAS
1339. M.A. VISMANTAI
VILNIUS
1340. AURIMAS PAUGA
VILNIUS
1341. ARŪNAS PAUGA
VILNIUS
1342. PAUGŲ ŠEIMA
VILNIUS
1343. V.K.A.S.E.A.R.K. BRONIUKAIČIAI
DRUSKININKAI
1344. K. MICKUVIENĖ
VILNIUS
1345. RITA CENFELDAITĖ
KAUNAS
1346. P.T.R.J. PANKŲ ŠEIMA
RAUDONIKIŲ K.
1347. LINAS PALOVIS
VILNIUS
1348. ASTA PALOVIENĖ
VILNIUS
1349. GENUTĖ ALEKSANDRAVIČIENĖ
VILNIUS
1350. ALBINA ŽEMAITIENĖ
VARĖNA
1351. KAROLINA MERKININKAITĖ
LAZDIJAI
1352. JUOZAS LANČIAUSKAS
MKALINKOS K.
1353. JUOZAS BRAŽINSKAS
GERVĖNAI
1354. ONA MARIJONA GIRŠIENĖ
ROČKIŲ K.
1355. GABRINĖ DZEMYDIENĖ
ŽVINKELIŲ K.
1356. ANTOSĖ MASYTĖ
ŽVINKELIŲ K.
1357. TEOFILĖ LUKAŠEVIČIŪTĖ
BABRŲ K.
1358. BIRUTĖ PRANCIŠKA SABALIAUSKIENĖ
VILNIUS
1359. ALGIRDAS SABALIAUSKAS
VILNIUS
1360. LAIMINA PALOVYTĖ
VILNIUS
1361. ZITA BUTANAVIČIŪTĖ
VILNIUS
1362. JUOZAS PALOVIS
VILNIUS
1363. ALDONA PALOVIENĖ
VILNIUS
1364. VYTAUTAS PALOVIS
VILNIUS
1365. SIMONAS PALOVIS
VILNIUS
1366. JONAS PALOVIS
VILNIUS
1367. BIRUTĖ ONA PALOVIENĖ
VILNIUS
1368. RIMANTAS PALOVIS
VILNIUS
1369. ANICETAS ŽEMAITIS
VARĖNA
1370. DANIELIUS RIMAS RIMKEVIČIUS
VILNIUS
1371. A.Z. STANIULIAI
PILVIŠKIAI
1372. R.G. STONKAI
Lietuva
1373. JURGITA STONKUTĖ
Lietuva
1374. GEIMINAS STONKUS
Lietuva
1375. LUKAS ČETYRKO
NEMĖŽIO K.
1376. PRANCIŠKUS EIGMINAS
VILNIUS
1377. V.S. LENKTAITYTĖ
VILNIUS
1378. T.E.K. JURAI
VILNIUS
1379. A.I.J. SKARDŽIAI
VILNIUS
1380. ALDONA BURNEIKIENĖ
VILNIUS
1381. VALDAS BURNEIKIS
VILNIUS
1382. NERINGA BURNEIKYTĖ
VILNIUS
1383. ŽIVILĖ BURNEIKYTĖ
VILNIUS
1384. BRONĖ GRAŽELIENĖ
ŠVENČIONYS
1385. TATJANA VOITOVIČIENĖ
VILNIUS
1386. ANTANAS RYBELIS
VILNIUS
1387. VLADO BAČIŪNO ŠEIMA
VILNIUS
1388. RAMUTĖ EUGENIJUS DEGUČIAI
ALYTUS
1389. ALDONA JONAS DEGUČIAI
LOMIAI
1390. ALGIRDAS TŪTINAS
KUPIŠKIO R.
1391. ZOFIJA KIRLIENĖ
PALANGA
1392. DOVYDAS DEGUTIS
ALYTUS-LONDONAS
1393. KIRLIŲ ŠEIMA
PALANGA
1394. SEVERA PETRAS DŽIAUGIAI
VILNIUS
1395. ALEKSANDRO IR VITALIJOS ŠEIMA
VILNIUS
1396. L.I.R.S. ŠIRŠINAIČIŲ ŠEIMA
RIEŠĖ
1397. V. IGNATAVIČIENĖ J. IGNATAVIČIŪTĖ
TILTAI
1398. M.I.Ž.V. ŽIAUKAI
BAD ROTHENFELDE VOKIETIJA
1399. ERNESTAS PESECKAS
NEMĖŽIO K.
1400. ZENONAS LABUTIS
VILNIUS
1401. ELVYRA LABUTIENĖ
VILNIUS
1402. ŠPAKAUSKŲ ŠEIMA
KAIŠIADORYS
1403. AUSTĖJA LENKEVIČIŪTĖ
PAPIŠKIŲ K.
1404. VIDA STULGIENĖ
ŠIAULIAI
1405. PAULIUS KARKLELIS
VILNIUS
1406. AISTĖ ČIUČIURKAITĖ
VILNIUS
1407. GEDIMINAS ČIUČIURKA
VILNIUS
1408. ALMA IR ROMAS
VILNIUS
1409. GINTARĖ STUNDYTĖ
UKMERGĖ
1410. LORETA STONIENĖ
VILNIUS
1411. V.V. MICKŲ
VILNIUS
1412. L.R. MITRAUSKAI
VILNIUS
1413. DAINIUS DŽIUGYS
ŠIAULIAI
1414. ELEONORA ŠLAPKAUSKIENĖ
VILNIUS
1415. R.S. STUKAI
VILNIUS
1416. GABIJA DUOBLYTĖ
VILNIUS
1417. SILVIJA DUOBLYTĖ
VILNIUS
1418. MINDAUGAS EUGENIJA RAGAUSKAI
PALANGA
1419. ARTŪRAS GUDAS
HEREFORD
1420. ALGIRDAS MAČYS
PALIEPIO K.
1421. JUOZAS MAČYS
PAIKIŲ - DARŽININKŲ K.
1422. LINA MAČYTĖ
PALIEPIO K.
1423. VLADZĖ MAČIENĖ
PALIEPIO K.
1424. ONA BOCISAITĖ
PALIEPIO K.
1425. A.A.D.D.R. KUCKAILIAI
JOVAIŠŲ K.
1426. ADOLFAS JANKAUSKAS
KĖDAINIAI
1427. STASĖ AKSTINIENĖ
DRUSKININKAI
1428. KĘSTUTIS AKROMAS
VILNIUS
1429. ELENA AKROMIENĖ
VILNIUS
1430. ALBINA KAIRIENĖ
KAUNAS
1431. V.V.M.G. KAIRIAI
KAUNAS
1432. AGNĖ PAŠKEVIČIŪTĖ
ŪDRIJA
1433. Ž.G.G.L. DRONSEIKAI
MARIJAMPOLĖ
1434. J.R.E.A. DULINSKAI
MARIJAMPOLĖ
1435. MARIJA TREIGIENĖ
GERDAŠIŲ K.
1436. MINDERIŲ ŠEIMA
ANTAKALNIO K.
1437. L.D.J.K. MIŠKINIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1438. GABRIELĖ BAGDONAITĖ
AIRIJA
1439. JESSICA BAGDONAITĖ
AIRIJA
1440. BRONĖ STANKEVIČIŪTĖ
VILNIUS
1441. VAIDA IR DOMAS GELČIAI
KAUNAS
1442. A.V.V.V. BALČIŪNAI
VILNIUS
1443. V.J.J.S.D. AUDICKAI
VILNIUS
1444. SIMONAS SAULĖNAS
BOSTONAS JAV
1445. V.N.J.A. TURČINAVIČIAI
VILNIUS
1446. BIRUTĖ BOLOTNIKOVA
UKMERGĖ
1447. MARYTĖ JURKEVIČIENĖ
KANČIŠKIŲ K.
1448. VALENTINAS PADRIEZAS
GARLIAVA
1449. ROMAS PAKALNIS
VILNIUS
1450. GEDIMINAS TAMAKAUSKAS
KAUNAS
1451. GENOVAITĖ ŽILINSKIENĖ
KAUNAS
1452. ŽVIRBLIŲ ŠEIMA
KYBARTAI
1453. DOMANTAS ČĖČYS
Kaunas
1454. VIRGILIJUS JOGMINAS
Telšiai
1455. JUSTINAS MATUSEVIČIUS
Vilnius
1456. A.V.M. ŽVIRONŲ ŠEIMA
Vilnius
1457. BAGUŽIŲ ŠEIMA
Alytus
1458. GABRIELĖ ČERNAUSKAITĖ
PANEVĖŽYS
1459. EDGARAS ČERNAUSKAS
PANEVĖŽYS
1460. VALERIJA VAITIEKŪNIENĖ
Kupiškis
1461. INGA MAMONTOVIENĖ
Vilnius
1462. LAIMA SARTAUSKAITĖ
Vilnius
1463. VIKTORAS MAMONTOVAS
Vilnius
1464. ANDRIUS MAMONTOVAS JR.
Vilnius
1465. VIKTORIJA MAMONTOVAITĖ
Vilnius
1466. MARGARITA MAMONTOVA
Vilnius
1467. V.R. ŽILIONIŲ ŠEIMA
Kaunas
1468. JUSTĖ RUBEŽIŪTĖ
kaunas
1469. BRENKEVIČIŲ ŠEIMA
Marijampolė
1470. JOVARAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1471. ROŽĖNŲ ŠEIMA
Kupiškis
1472. REMIGIJUS ZUBRICKAS
Klaipėda
1473. ILONA ZUBRICKIENĖ
Klaipėda
1474. UGNĖ ZUBRICKAITĖ
Klaipėda
1475. AUDRONĖ STRAIGIENĖ
Vilnius
1476. LADZIA STASĖ KRUČIENĖ
Panevėžys
1477. VYTAUTAS STRAIGYS
Vilnius
1478. JUOZAS STRAIGYS
Vilnius
1479. JEKATERINA RYMONIENĖ
Kaunas
1480. GEDIMINAS RYMONIS
Kaunas
1481. R.R.MEIŠTŲ ŠEIMA
MAŽEIKIAI
1482. GEDGAUDŲ ŠEIMA
Šiauliai
1483. DONATAS UTMANAS
Kaunas
1484. VYTAUTĖ BRIMERYTĖ
Vilnius
1485. KAROLINA BRIMERYTĖ
Vilnius
1486. AUDRONĖ BERANKIENĖ
Kaišiadorių raj.
1487. AUŠRA BRIMERIENĖ
Vilnius
1488. DONATAS BRIMERIS
Vilnius
1489. BARBORA KAZĖNIENĖ
Panevėžys
1490. SLIAZU ŠEIMA
KAUNAS
1491. ROKAS MULEVIČIUS
Vilnius
1492. LINA MULEVIČIENĖ
Vilnius
1493. ŽYGIMANTAS VAIČIŪNAS
Vilnius
1494. JURGA DAUGĖLIENĖ
KAUNAS
1495. I.Ž. VAGNORIŲ ŠEIMA
Šiauliai
1496. SJ VAINILAIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1497. ROSINŲ ŠEIMA
Šiauliai
1498. RIMANTAS SMETONA
Vilnius
1499. ALDONA SMETONIENĖ
Vilnius
1500. JURGITA SMETONAITĖ
Vilnius
1501. MILDA SMETONAITĖ
Vilnius
1502. JULIJONA JASONIENĖ
Vadokliai
1503. REDA AURYLAITĖ
Plungė
1504. JAPV MILAŠAUSKAI
Plaškiai
1505. BIRUTĖ RIMŠELIENĖ
Vilnius
1506. PETRAICIU ŠEIMA
St. Pete Beach, Florida
1507. V IR A BULKŲ ŠEIMA
Švenčionys
1508. REINCHOLDAS MORAS
Klaipėda
1509. EGIDIJUS SABALYS
Trakų rajonas, Lentvaris
1510. VAIDA MULERSKAITĖ
vilnius
1511. MANTAS ŠINKEVIČIUS
Vilnius
1512. MILDA AMBROŽEVIČIŪTĖ
Vilnius
1513. JONAS ČINČIKAS
Vilnius
1514. JOCIŲ ŠEIMA
Jurbarkas
1515. GRAŽINA MUSTEIKIENĖ
Vilnius
1516. ELENA NARKEVIČIENĖ
Pakruojis
1517. DANGUOLĖ NARKEVIČIŪTĖ
Pakruojis
1518. STASĖ NARBUTIENĖ
Vilnius
1519. JONAS NARKEVIČIUS
Pakruojis
1520. A.G.O.J.NARUŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
1521. EMILIJA PETRAVIČIENĖ
Vilnius
1522. VASARĖ SKRIPKAUSKAITĖ
Kaunas
1523. JOKŠŲ ŠEIMA
Vilnius
1524. J D AJ RAUDONIŲ ŠEIMA
Šilalė
1525. ŠUNAUSKŲ ŠEIMA
Klovainiai
1526. VAIDAS SKRIPKAUSKAS
Kaunas
1527. INGRIDA PETRIKAUSKAITĖ
KAUNAS
1528. A.R. MARKŠAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1529. MORTA ŽUKAITĖ
Vilnius
1530. VARANAVIČIŲ ŠEIMA
panevėžys
1531. VILTĖ-JONĖ VAISIETAITĖ
Vilnius
1532. A.G.A.A. PLUKŲ ŠEIMA
Vilnius-Radviliškis
1533. PERLĖ VAISIETAITĖ
Vilnius
1534. ŠARŪNAS VAISIETA
Vilnius
1535. V.B.EDM.VAITKŲ ŠEIMA
Vilnius
1536. V.D. NOREIKU ŠEIMA
Vilnius
1537. FAUSTAS URBONAS
Vilnius
1538. P.E. NOREIKU ŠEIMA
Vilnius
1539. MOKYLAS URBONAS
Vilnius
1540. L. A. L. K. J. MILAŠAUSKAI
Vilnius
1541. R.J. KALVAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1542. LIUDVIKA LIUTKEVIČIENĖ
Vilnius
1543. VILIMANTAS USELIS
Rokiškis
1544. RIMA USELIENĖ
Rokiškis
1545. STANISLOVAS USELIS
Želva
1546. ONA USELIENĖ
Želva
1547. SDMJJANUŠEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1548. CHARLES TRECIOKAS
Needham
1549. BAŠKIROVŲ ŠEIMA
Klaipėda
1550. J.I. KLIMAVIČIŲ ŠEIMA
Marijampolė
1551. AUŠRA LEPEŠKAITĖ
Druskininkai
1552. BINGELIŲ ŠEIMA
Druskininkai
1553. KLIMČIAUSKŲ ŠEIMA
Perloja
1554. VIDA BLIŪDŽIENĖ
Kėdainiai
1555. SAULIUS VALATKA
Vilnius
1556. IEVA LUKOŠEVIČIŪTĖ
Vilnius
1557. ARŪNAS CIESIŪNAS
Vilnius
1558. AGNĖ SKAMARAKAITĖ
Vilnius
1559. LUNIŲ ŠEIMA
Vilnius
1560. ARVYDAS TARAILA
Vilnius
1561. OLGA KRASILNIKOVA
Vilnius
1562. BENAS MORKEVIČIUS
Vilnius
1563. S.G.MARTINKĖNŲ ŠEIMA
Vilnius
1564. SIGITA ŽUKAITĖ
Vilnius
1565. NIJOLĖ GEČAITĖ
VILNIUS
1566. VINIKŲ ŠEIMA
Vilnius
1567. ALBINA TREČIOKAITĖ
vilnius
1568. R.M STANKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1569. PUTRAMENTŲ ŠEIMA
Vilnius
1570. R. G. L.SARULIŲ ŠEIMA
Vilnius
1571. NIKITA HANSEN
Londonas
1572. LIEPA MIKOLAJŪNAITĖ
Vilnius
1573. JUSTAS SASNAUSKAS
Kaunas
1574. ĄŽUOLAS MIKOLAJŪNAS
Vilnius
1575. DARIUS RAKŠTELIS
Vilnius
1576. ARŪNAS MIKOLAJŪNAS
Vilnius
1577. RASA MIKOLAJŪNIENĖ
Vilnius
1578. BENJAMIN WITTSTOCK
Miunchenas
1579. TIJŪNAIČIŲ ŠEIMA
Utena
1580. L.J.BALTADUONIU ŠEIMA
Kaunas
1581. R.D. ZIMBLIŲ ŠEIMA
GÖTEBORG
1582. LAIMA ZIGMANTIENĖ
Klaipėda
1583. GRETA GLIZIKIENĖ
Kaunas
1584. KUBELSKŲ ŠEIMA
Harvard
1585. REGINA KIŠONAITĖ
Kaunas
1586. ADOLFAS KIŠONAS
Telšiai
1587. L.R. JUOČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1588. ELENA KIŠONIENĖ
Telšiai
1589. VITALIJA KIŠONAITĖ
Telšiai
1590. JUZEFA KIŠONAITĖ
Mažeikiai
1591. JŪRATĖ VINIKIENĖ
Vilnius
1592. AUDRIUS KOMISARAITIS
Kaunas
1593. JOKŪBAS JAKAITIS
Vilnius
1594. BIRUTE PRASMUTAITE
Melbounre, Australija
1595. RŪTA BRAZAITIS
New York
1596. AUDRONĖ PETRAVIČIENĖ
Vilnius
1597. RAIMONDAS PETRAVIČIUS
Vilnius
1598. DAIVA BRAZAITIS
New York
1599. DOMINYKA KRIŠČIŪNAITĖ
Vilnius
1600. RAMINTA KRIŠČIŪNAITĖ
Vilnius
1601. LAUKSMINA KRIŠČIŪNAITĖ
Vilnius
1602. INGA KRIŠČIŪNIENĖ
Vilnius
1603. JONAS KRIŠČIŪNAS
Vilnius
1604. JŪRATĖ ŠEMETAITĖ
Vilnius
1605. GINTARAS ŽILYS
Druskininkai
1606. MNGG GODLIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1607. VLADAS ALGIRDAS ŠEMETA
Vilnius
1608. VYTENIS ŠEMETA
Vilnius
1609. ALGIRDAS ŠEMETA
Vilnius
1610. INDRĖ ŠEMETAITĖ
Vilnius
1611. VILIJA ŠEMETIENĖ
Vilnius
1612. VYTAUTAS BUKAUSKAS
Vilnius
1613. RUSNĖ GLOBYTĖ
Šiauliai
1614. MONIKA ŽEBRIŪNAITĖ
Luisvilis
1615. DŽIUGAS GLOBYS
Šiauliai
1616. EVELINA BUKAUSKAITĖ
Vilnius
1617. JUSTINA GRAŽYTĖ
Vilnius
1618. VIDMANTAS KOPŪSTAS
Kupiškis
1619. JUSTINAS AUSTREVIČIUS
Marijampolė
1620. DOMANTAS VALICKAS
Vilnius
1621. DAINIUS MICKEVIČIUS
VILKAVIŠKIS
1622. A. IR A. GRIKŠŲ ŠEIMA
Rietavas
1623. KUKŠTŲ ŠEIMA
Vilnius
1624. RŪTA MICKEVIČIENĖ
VILKAVIŠKIS
1625. JULIJUS MICKEVIČIUS
VILKAVIŠKIS
1626. EMILIJA MICKEVIČIŪTĖ
VILKAVIŠKIS
1627. VIKTORIJA MICKEVIČIŪTĖ
VILKAVIŠKIS
1628. KAPAČINSKŲ MJUK ŠEIMA
Vilnius
1629. ŠULCŲ ŠEIMA
Kaunas
1630. EJA SKUŽINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1631. DRUJMA NOREIKŲ ŠEIMA
Vilnius
1632. AURELIJA IR KĘSTUTIS
Vilnius
1633. JBGE BERNOTŲ ŠEIMA
PAŠILĖ, PANEVĖŽYS
1634. VINCENTAS KVARACIEJUS
Vilnius
1635. JONAS LAPINSKAS
Anapilis
1636. MATAS GERULIS
TAURAGĖ
1637. ALDONA VAICIUKEVIČIENĖ
Trakai
1638. DOMICELĖ ANDRIUŠKEVIČUTĖ
Anapilis
1639. GUSTŲ ŠEIMA
Garliava
1640. M.A.M.L.JUNDULŲ ŠEIMA
Trakai
1641. MARIUS SAVICKAS
Rokiškis
1642. MARGARITA SAVICKIENĖ
Rokiškis
1643. NASTĖ SAVICKAITĖ
Rokiškis
1644. JURGITA SAVICKAITĖ
Rokiškis
1645. TADAS GEČAUSKAS
Vilnius
1646. AUKSELIŲ ŠEIMA
Vilnius
1647. STUDINSKŲ ŠEIMA
Stakliškės
1648. GRINEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1649. ALDONA UNDERIENĖ
Čikaga
1650. J.D.G. RAKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1651. FELIKSAS MACIULEVIČIUS
VILNIUS
1652. MILDA GRĖBLIŪNIENĖ
BABRŲ K.
1653. I.N. BARAVYKŲ ŠEIMA
GUDŽIŲ K.
1654. T.S. BAUBLIŲ ŠEIMA
GUDŽIŲ K.
1655. B.R. MIELDAŽIŲ ŠEIMA
GUDŽIŲ K.
1656. LEONAS A. RAČIŪNAS
VILNIUS
1657. I.G.R. AKELIŲ ŠEIMA
GEIBONIŲ K.
1658. R.A.K.J.A. BLIUJŲ ŠEIMA
ŠIAULIAI
1659. ŪLA VENCIŪTĖ
VILNIUS
1660. VIOLETA BALAIŠIENĖ
PAKRUOJIS
1661. M.M.M. BUTENAITĖ
VILNIUS
1662. B.M.G.L.D. JURČIUKONIAI
BAGDONONYS
1663. MARIJA MUZIKEVIČIENĖ
GUDONIŲ K.
1664. JONAS IR ONA SVIRSKAI
VARĖNA
1665. JONAS MIKNEVIČIUS
IGLIAUKA
1666. JANINA MIKNEVIČIENĖ
IGLIAUKA
1667. A.A.S. PAPEČKIŲ ŠEIMA
MARIJAMPOLĖ
1668. JUOZAS JONAS BIŽYS
LEIPALINGIS
1669. W.P. HOWE ŠEIMA
DIDŽIOJI BRITANIJA
1670. EDVARDAS PEČKAITIS
VILNIUS
1671. JURGIS SALIOMONAS
GELVONAI
1672. JANINA LIUCIJA ŽUKAUSKIENĖ
VILNIUS
1673. PUŠALOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA
PUŠALOTAS
1674. BIRUTĖ MARTINKIENĖ
LĖNO K.
1675. JURGIS GIEDRIUS IRENA JERŠOVAI
KAUNAS
1676. RAIMUNDA AMANKAVIČIUS
PABAISKAS
1677. JUZEFA BALEŽENTIENĖ
GERVĖNŲ K.
1678. ALGĖS PETRO ARMALIŲ ŠEIMA
TILTŲ K.
1679. LORETA VYŠNIAUSKIENĖ
VILNIUS
1680. JUOZAS VYŠNIAUSKAS
VILNIUS
1681. A.L. ŠUMINŲ
VILNIUS
1682. J.V.J.A. ILGŪNAIČIŲ ŠEIMA
PRŪSELIŲ K.
1683. R.V. JAKIMAVIČIŲ ŠEIMA
ANTEŽERIAI
1684. LUKAS DIKINIS
AALBORGAS
1685. V.D.A.S.R. ANDRIUŠKAI
JURBARKAS
1686. V.G.M.G.N. AČAI
VADŽGIRIO M.
1687. MARIUS LITVINCEVAS
VILNIUS
1688. VALENTINO STAUGAIČIO ŠEIMA
GALGIAI
1689. NIKODEMAS AMBRASAS
VILNIUS
1690. EUGENIJUS MOTIEJŪNAS
PAKRUOJIS
1691. GENOVAITĖ MAURINAITĖ
VILNIUS
1692. SALDŲ ŠEIMA
VILNIUS
1693. ČESLOVAS BARAUSKAS
KĖDAINIAI
1694. ALBINAS STOGIS
KĖDAINIAI
1695. EUGENIJA VANDA KAŠIUBIENĖ
KĖDAINIAI
1696. JURGIS STONKUS
KĖDAINIAI
1697. JUOZAS SEREIKA
KĖDAINIAI
1698. GENĖ PLAUSKIENĖ
PUNIA
1699. LAIMA BARANAUSKIENĖ
MAKNIŪNŲ K.
1700. DAIGA MENSONAITĖ DAUGIRDIENĖ
VILNIUS
1701. ALGIRDAS BLAUZDYS
UKMERGĖ
1702. A.R.P.I. JANKŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
1703. INESA TRINKŪNIENĖ
ŠVENČIONĖLIAI
1704. STANISLAVA ŽILINSKAITĖ
VILNIUS
1705. AVKV STALGIAI
VILNIUS
1706. K.A.J.G. JUOČIŪNAI
PRIENAI
1707. JUOZAS VIŽINIS
MOLĖTAI
1708. EDMUNDAS VACIUS NARBUTAS
VILNIUS
1709. K.Ž. PETRAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1710. PETRAS GVAZDAUSKAS
VILNIUS
1711. ZIGMAS SKAISGIRIS
VILNIUS
1712. JURGITA LAUKAITYTĖ
ALYTUS
1713. O.N. PALILIŪNAI
KĖDAINIAI
1714. ALGIRDAS MORKUS
UGIONIAI
1715. STASYS VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS
VILNIUS
1716. PRAGARĖLĖS ADOMAVOS BENDRUOMENĖ
PAĮSTRYS
1717. KARALIŪNŲ LIZŪNŲ ŠEIMA
KLAIPĖDA
1718. EIMUTIS KAREVIČIUS
VILNIUS
1719. LINA URVAKIENĖ
VILNIUS
1720. JORIS BUČINSKAS
VARĖNA
1721. ALGIS KAZIMIERAS BALTRŪNAS
VILNIUS
1722. VITALIJA KAMANDULIENĖ
VILNIUS
1723. PETRAS LUKŠTA
VILNIUS
1724. A.I. SEGALOVIČIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1725. LUKA VIČIŪNAITĖ
PRIENAI
1726. A.O.V.G.G. ARLAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1727. STANISLOVAS ADŽGAUSKAS 
VILNIUS
1728. SIGITAS KIŠKIS 
VILNIUS
1729. ALGIS POBEDINSKAS  
VILNIUS
1730. VYTAUTAS EINIKIS
VILNIUS
1731. DARIUS GRIGONIS
VILNIUS
1732. KĘSTUTIS NARKEVIČIUS
VILNIUS
1733. ALGIRDAS SADAUNIKAS 
VILNIUS
1734. PETRAS KIŠKIS
KAVARSKAS
1735. ALDONA KIŠKIENĖ
KAVARSKAS
1736. V.J.I.DILIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
1737. V.A. KABAILŲ ŠEIMA
Kanbera, Australija
1738. AISTĖ ŽILINSKIENĖ
Vilnius
1739. MOCKAIČIŲ ŠEIMA
Tarpučių km., Šakių raj.
1740. URBONŲ ŠEIMA
ŠIAULIAI
1741. VIKŠRAIČIŲ ŠEIMA
Totorviečių km., Šakių raj.
1742. DAČKŲ ŠEIMA
Vilnius
1743. PAFFENDORF ŠEIMA
Vilnius
1744. JOLANTA SILKAUSKIENE
vilnius
1745. PAULIUS SAKALAUSKAS
Vilnius
1746. DIANA DVARECKAITĖ
Vilnius
1747. JUSTAS SILKAUSKAS
vilnius
1748. MELISA KUČIAUSKAITĖ
Kaunas
1749. AISTE SILKAUSKAITE
vilnius
1750. SANTA KUČIAUSKAITĖ
Kaunas
1751. KAJETONAS STROPUS
KLAIPĖDOS RAJ., KVIETINIAI
1752. KURIENIŲ ŠEIMA
Vilnius
1753. I. J. MIKALIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
1754. SAULIUS TUZINAS
Šiauliai
1755. AUŠRA TUZINIENE
Šiauliai
1756. AURELIJUS SUŽIEDELIS
Nemenčinė
1757. A IR A ANDRIJAUSKAI
klaipėda
1758. GAJUS GAILIŪNAS
Vilnius
1759. DA.KASPERAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1760. PLAUŠINIŲ ŠEIMA
Kybartai
1761. R.S.G.J. URBŲ ŠEIMA
Panevėžys
1762. SINKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilniaus raj.
1763. TITAS JAKAS
VILNIUS
1764. TAUTVYDAS ČIVAS
Kaunas
1765. ŠERPYČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1766. IGNAS BALTADUONIS
VILNIUS
1767. VILIUS BALTADUONIS
Vilnius
1768. EMILIJA VENCKUTĖ
Šilutė
1769. DEREŠKEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1770. VIDA SLAVICKIENĖ
vilnius
1771. RŪTA JANECKAITĖ
Vilnius
1772. UGNĖ JUKNEVIČIŪTĖ
vilnius
1773. JONAS PAULIUS MACKEVIČIUS
Vilnius
1774. KAROLIS JUKNEVIČIUS
vilnius
1775. INGRIDA JUKNEVIČIENĖ
vilnius
1776. EDVARDAS PAMEDYS
Vilnius
1777. LAURA STANKEVIČIŪTĖ
Veisiejai
1778. S. V. ŠUKIŲ ŠEIMA
Staniūnai
1779. VAIVA VĖBRAITĖ
Vilnius
1780. JONAS DABROVOLSKAS
Kaunas
1781. KARNOČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1782. RIHO PIHELPUU
Tallinn
1783. ARP KUPSTAIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1784. HENRIKAS BOBINAS
Vilnius
1785. DANA URBANAITĖ
Kaunas
1786. B.H.MITUZŲ ŠEIMA
Birštonas
1787. R.A. BOBINŲ ŠEIMA
Birštonas
1788. OV KVEDERAVIČIŲ ŠEIMA
naujavalakiai,lazdijų raj.
1789. R.L.U.I. BOBINŲ ŠEIMA
Vilnius
1790. D.J. KRIVIČIŲ ŠEIMA
Biržai
1791. P.A.K.A. JUCIŲ ŠEIMA
Birštonas
1792. U.A. BOBINAITĖ V.GYLYS
Vilnius
1793. L.G.R. DAILYDĖS ŠEIMA
vilnius
1794. AAOL DAILYDŽIŲ ŠEIMA
vilnius
1795. RASA TATARIENĖ
vilnius
1796. ARNAS SCHASTNY
TEL-AVIVAS
1797. LINA SCHASTNY
VILNIUS
1798. EURIKA GUTAUSKIENĖ
VILNIUS
1799. MAGĖ FLEDŽINSKAITĖ
VILNIUS
1800. ŪLA GUTAUSKAITĖ
VILNIUS
1801. MARIJA GUTAUSKAITĖ
VILNIUS
1802. NOJUS GUTAUSKAS
VILNIUS
1803. LINA GUTAUSKIENĖ
KAUNAS
1804. EMILIJA GUTAUSKAITĖ
KAUNAS
1805. DOMINYKAS GUTAUSKAS
KAUNAS
1806. SIMONAS GUTAUSKAS
KAUNAS
1807. ADELĖ KUDZMANIENĖ
GERDAŠIAI
1808. KSAVERA GUTAUSKIENĖ
VILNIUS
1809. ALEKSANDRAS GUTAUSKAS
VILNIUS
1810. ANTANAS SKRIPKUS
KAUNAS
1811. TALI SCHASTNY
VILNIUS
1812. AUGUSTINAS RAKAUSKAS
KAUNAS
1813. TADAS GUTAUSKAS
VILNIUS
1814. ANGONITA RUPŠYTĖ
VILNIUS
1815. AUDRIUS SIAURUSEVIČIUS
VILNIUS
1816. DR. RIMVYDAS JASINAVIČIUS
KAUNAS
1817. GINAS DABAŠINSKAS
VILNIUS
1818. JONAS BUROKAS
VILNIUS
1819. LINAS KLEIZA
VILNIUS
1820. MANTAS ŽVIRONAS
VILNIUS
1821. MARIJUS MIKUTAVIČIUS
VILNIUS
1822. SAULIUS PAMERNECKIS
VILNIUS
1823. ŠARŪNAS FROLENKO
VILNIUS
1824. VALDEMARAS VAIČEKAUSKAS
KLAIPĖDA
1825. VIDAS RACHLEVIČIUS
VILNIUS
1826. MARIUS JOVAIŠA
VILNIUS
1827. JUSTA GĖGŽNAITĖ
Vilnius
1828. PETRAS SABALYS
Vilnius
1829. OVML LANIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1830. BERNADETA VASILIAUSKIENĖ
Vilnius
1831. SOFJA LEVIT
VILNIUS
1832. SIGITAS VASILIAUSKAS
Vilnius
1833. JULIJUS TRAUBAS
Vilnius
1834. BERNOTŲ ŠEIMA
Vilnius
1835. MĖTA RAMONAITĖ
Vilnius
1836. NERINGA PRATAPAITĖ
Vilnius
1837. MINDAUGAS RAMONAS
Vilnius
1838. ROMAS RAINYS
Švenčionėliai
1839. LEVIT ŠEIMA
Vilnius
1840. MARTYNAS ČEKAVIČIUS
Kaunas
1841. PETRONIŲ ŠEIMA
Kaunas
1842. ALDONA GRIVICKIENĖ
Vilnius
1843. MARIUS MALIJAUSKAS
Vilnius
1844. ARTŪRAS CYCAREVAS
Vilnius
1845. ABRAICIU ŠEIMA
kaunas
1846. KLEINAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1847. JURŠĖNŲ ŠEIMA
Vilnius
1848. RIMANTAS STANAITIS
Vilnius
1849. SIMONAS STANAITIS
Vilnius
1850. KAIRIŲ ŠEIMA
Vilnius
1851. NIJOLĖ SAULIUS SUŠINSKAI
Vilnius
1852. ARTŪRAS VASILIAUSKAS
Vilnius
1853. EMILIS KRASIKOVAS
KAUNAS
1854. PILKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1855. EMILIJA KARLONAITĖ
Kaunas
1856. DACIŲ ŠEIMA
Vilnius
1857. MINDAUGAS PAUŽUOLIS
Garliava
1858. STASĖ ŠEDBARIENĖ
šilutė
1859. STANISLAVA STANCIKIENĖ
Žemaičių Naumiestis
1860. O.V KUODŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
1861. DANUTĖ VAREIKIENĖ
Jonava
1862. KLAUDIJA SARGELYTĖ
Vilnius
1863. ADRIJUS SARGELIS
Vilnius
1864. RIČARDAS NEKROŠIUS
Vilnius
1865. L.D.BAKANŲ ŠEIMA
Kaunas
1866. LIVIJA SARGELYTĖ
Vilnius
1867. KRISTINA RAGALIAUSKIENĖ
Klangiai
1868. IZABELĖ KUNDROTIENĖ
žiežmariai
1869. FAUSTAS VANAGAS
Vilnius
1870. T.B. ŽEKEVIČIAI ŠEIMA
Kaunas
1871. LABANAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1872. IGNAS NEKROŠIUS
Vilnius
1873. JONAS PARAŽINSKAS
Kaunas
1874. LUKAS BALČIŪNAS
Vilnius
1875. LIUTAURAS NEKROŠIUS
Vilnius
1876. EMANUELIS NORBUTAS
Kaunas
1877. ELENA NEKROŠIENĖ
Vilnius
1878. JURGIS-KARIJOTAS NEKROŠIUS
Vilnius
1879. VIKTORAS NARKEVICIUS
PANEVEZYS
1880. ELŽBIETA NEKROŠIŪTĖ
Vilnius
1881. BENITA NARKEVIČIENĖ
PANEVĖŽYS
1882. PAULIUS RIMKEVIČIUS
Kaunas
1883. MIGLĖ RIMKEVIČIŪTĖ
Kaunas
1884. SIMAS RIMKEVIČIUS
Kaunas
1885. ROLANDAS ŽILINSKAS
Vilnius
1886. DALIA RIMKEVČIENĖ
Kaunas
1887. M.V.TOMKŲ ŠEIMA
Vilnius
1888. JANINA PARAŽINSKIENĖ
Kaunas
1889. KAZIMIERA ŽILINSKIENĖ
Vilnius
1890. AGNĖ ŽILINSKAITĖ
Vilnius
1891. N. J.PILKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1892. ROKAS ŽILINSKAS
Vilnius
1893. MIKAS ŽILINSKAS
Vilnius
1894. SAULIUS MAŠALAS
Šiauliai
1895. SILVESTRAS SLAVICKAS
KANADA
1896. SOFIJA SLAVICKIENĖ
KANADA
1897. REMIGIJUS SLAVICKAS
KANADA
1898. DONATAS SLAVICKAS
KANADA
1899. SIMONA BOGVILAITĖ
VILNIUS
1900. PAULIUS SLAVICKAS
KANADA
1901. WILMA SLAVICKAS
KANADA
1902. VIDA URBONAITĖ
Vilnius
1903. V.N.I.R.NEKIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
1904. SLAVICKAI ŠEIMA
LIETUVA-KANADA
1905. DALIA JUKNEVIČIŪTĖ
Vilnius
1906. KONCEVIČIAI ŠEIMA
LIETUVA-KANADA
1907. MARIJA BELINSKIENĖ
Vilnius
1908. BLAŽIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
1909. A. K. PENKAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1910. EDVINAS LIUTKEVIČIUS
Kaunas
1911. RITA LIUTKEVIČIENĖ
Kaunas
1912. GATELIŲ ŠEIMA
Kaunas
1913. MINDAUGAS RADAVIČIUS
Pasvalys
1914. EMES PETRAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
1915. E.A.RADECKŲ ŠEIMA
Panevėžys
1916. BAJORINAI ŠEIMA
VILNIUS
1917. GVIDAS RADECKIS
Kuršėnai
1918. ARMANTĖ SUTKUTĖ
Šiauliai
1919. AUGUTĖ BANKINAITĖ
Vilnius
1920. ANAT.ST.Ž. ŽUKŲ ŠEIMA
Vilnius
1921. ANTANAS MICIULEVIČIUS
KAUNAS
1922. LASIŲ ŠEIMA
ROKAI
1923. JADVYGA MACIULEVIČIENĖ
ŠLIENAVA
1924. RAIMONDAS MACIULEVIČIUS
VILNIUS
1925. LUKAS MACIULEVIČIUS
VILNIUS
1926. AISTĖ MACIULEVIČIŪTĖ
VILNIUS
1927. JŪRATĖ NEKROŠIENĖ
Vilnius
1928. JURGITA MACIULEVIČIENĖ
VILNIUS
1929. BORTKŪNŲ ŠEIMA
Kaunas
1930. KULECKŲ ŠEIMA
Druskininkai
1931. V.J.E.V.Ž. LISAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1932. VIRGINIJUS PAUŽA
VILNIUS
1933. VALENTŲ ŠEIMA
BALBIERIŠKIS
1934. JOLANTA SKIRGAILĖ
VILNIUS
1935. VYDAS DOLINSKAS
Vilnius
1936. JANINA DOLINSKIENĖ
Vilnius
1937. ANTANAS NEMEIKŠIS
Vilnius
1938. STEFANIJA KUKORAITIENĖ
Anykščiai
1939. PETRAS KUKORAITIS
Anykščiai
1940. EUGENIJUS KUKORAITIS
Panevėžys
1941. BIRUTĖ SIRVYDIENĖ
Anykščiai
1942. BRONIUS SIRVYDIS
Anykščiai
1943. RAMINTA IR MANTAS
Vilnius
1944. SKIRMUNTAS SIRVYDIS
Anykščiai
1945. PRANAS BRŪZGA
Kaunas
1946. ASTA BRŪZGIENĖ
Kaunas
1947. RASA BRŪZGAITĖ
Kaunas
1948. ANDRIUS BRŪZGA
Kaunas
1949. MICHAEL BRUZGA
Calgary
1950. VLADAS BRŪZGA
Kaunas
1951. ANTANINA BRŪZGIENĖ
Kaunas
1952. LEOKADIJA GRINKEVIČIENĖ
Kaišiadorys
1953. SILVESTRAS GRINKEVIČIUS
Kaišiadorys
1954. GULBINŲ ŠEIMA
Vilnius
1955. KARVELIŲ ŠEIMA
Vilnius
1956. VINCENTINA KULAITIENĖ
Vilnius
1957. JAROSLAV JANUKEVIC
Vilnius
1958. DANIELĖ NAUJOKAS
San Francisco
1959. TOMAS DAUKŠA
San Francisco
1960. KBGJ GRIGALIŪNŲ ŠEIMA
Pakruojo raj., Gačioniai
1961. V.V.L.I. DAUKŠŲ ŠEIMA
Kaunas
1962. VITALIO AUGLIO ŠEIMA
Vilnius
1963. SLIESORAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1964. JONO INGAUNIO ŠEIMA
Tauragnai, Utenos raj.
1965. BARGAILŲ ŠEIMA
vilnius
1966. VIOLETA TAMOŠIŪNAITĖ
Šiauliai
1967. KAVALIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1968. DAINIUS PULAUSKAS
VILNIUS
1969. SABAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1970. JOLANTA PULAUSKIENĖ
VILNIUS
1971. J. IR J. JUONIŲ ŠEIMA
Vilnius
1972. NERIJUS STADULIS
Alytus
1973. GINTAUTAS ŠALTENIS
Vilnius
1974. RE BALTRUŠAIČIŲ ŠEIMA
Panevėžys
1975. JOLITA STANKŪNAITĖ
vilnius
1976. BUTKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1977. DANUTĖ ŠALTENĖ
Vilnius
1978. JOLANTA JUOZAITYTĖ
Šilalė
1979. MARIJONA MIŠKINYTĖ
vilnius
1980. VILHELMAS JUKNEVIČIUS
vilnius
1981. ERDVILAS ADOMAITIS
Kaunas
1982. L. IR P. ČĖSNŲ ŠEIMA
Kaunas
1983. V. IR J. ČĖSNŲ ŠEIMA
Kaunas
1984. RŪTA ADOMAITIENĖ
Kaunas
1985. EDITA BALSYTĖ
Vilnius
1986. ŠPIEGIŲ ŠEIMA
TAURAGĖ
1987. GODA MARIJA ISAKĖ
Kaunas
1988. SIMONAS JONAS ADOMAITIS
Kaunas
1989. ČERNIŲ ŠEIMA
Ignalina
1990. ALIŠIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
1991. CIJUNAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1992. DAMBRAUSKŲ ŠEIMA
Alytus
1993. DAIVA TALP
Talinas
1994. ROMBERGŲ ŠEIMA
Alytus
1995. JAANUS TALP
Talinas
1996. PAULA SKARUPSKYTĖ
Airija
1997. ROLANDAS SKARUPSKIS
Airija
1998. LESIŲ ŠEIMA
Vilnius
1999. S.E.S.JANUŠAUSKAI ŠEIMA
Alytus
2000. L.G KASPERAVIČIŲ ŠEIMA
Gargždai
2001. JONAS ZABILIUS
Vilnius
2002. RIMVYDO,RAMUNĖS ŠEIMA
Vilnius
2003. JOLANTA MARIJA MALINAUSKAITĖ
Ežerėlis
2004. L.R.G.M. DIENINIŲ ŠEIMA
Vilnius
2005. VYTĖ VERBIEJŪTĖ
Panevėžys
2006. LIUDVIKAS RIMKUS
Vilnius
2007. SELSKAI ŠEIMA
Vilnius
2008. MULIUOLIŲ ŠEIMA
Vilnius
2009. GERTRŪDA MARIJONA PAJARSKIENĖ
Vilnius
2010. S.A. ARDIŠAUSKŲ ŠEIMA
Raudondvaris
2011. TOMAS SAKAVIČIUS
Vilnius
2012. RAMUTĖ PILAUSKAITĖ
VILNIUS
2013. RITA NAUDUŽIENĖ
Vilnius
2014. PILAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
2015. JURGIS JUKNEVIČIUS
lietuva
2016. EMILIS STALNIONIS
Vilnius
2017. NAGELIŲ ŠEIMA
Vilnius
2018. LINA SANKAUSKAITĖ
Kaunas
2019. EMILĖ PAŠAKARNYTĖ
Vilnius
2020. RAKA KUNDELIAI ŠEIMA
Panevėžys
2021. T.N.P.V.JURGAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
2022. BRAŠKŲ ŠEIMA
Molėtai
2023. DIMŠŲ ŠEIMA
Vilnius
2024. A.R.I.Ž. SUJETŲ ŠEIMA
Mažeikiai
2025. VILMANTĖ USELYTĖ
Rokiškis
2026. P.K. KAŠINSKŲ ŠEIMA
Druskininkai
2027. MINDAUGAS USELIS
Vilnius
2028. BĖRONTŲ ŠEIMA
Vilnius
2029. DAIVA GRIKŠELIENĖ
Vilnius
2030. JURGITA LAPKUVIENĖ
Vilnius
2031. RIČARDAS RICKEVIČIUS
Vilnius
2032. AUŠRA JANINA PEČIULAITIENĖ
Kaunas
2033. RAMAŠKŲ ŠEIMA
Vilnius
2034. EDITA ANTANINA KAZLAUSKIENĖ
Kaunas
2035. ZIGMANTAS KAZLAUSKAS
Kaunas
2036. ŽIVILĖ KAZLAUSKAITĖ
Kaunas
2037. V.J. RAZMAI ŠEIMA
Šilutė
2038. AUKTUMAS JURGUTIS
Vilnius
2039. AGITA JURGUTIENĖ
Vilnius
2040. PAULIUS JURGUTIS
Vilnius
2041. MATAS PETRUŠKEVIČIUS
Vilnius
2042. ŠALNA TVARONAITĖ
Vilnius
2043. AUDRA JURGUTIENĖ
Vilnius
2044. JUOZAPAS JURGUTIS
Vilnius
2045. GINTARAS PILYPAITIS
Pilviškiai / Kaunas
2046. JERUŠAIČIŲ ŠEIMA
Lietuva
2047. M.R.L. MASIUKŲ ŠEIMA
kaunas
2048. VAIDO IR JANINOS ŠEIMA
kaunas
2049. ANDRIUS STELIONIS
VIlnius
2050. OLESIA SOKALSKA
Kijevas, Ukraina
2051. ALBERTINA ČEIČYTĖ
Vilnius
2052. UKUČIŲ ŠEIMA
Vilnius
2053. D.S.V.N.VANAGĖLIŲ ŠEIMA
vilnius
2054. ONA ŠLIKIENĖ
Biržai
2055. F.M.LISAUSKŲ ŠEIMA
vilnius
2056. ASVVSG.LISAUSKŲ ŠEIMA
Kaišiadorys
2057. VAIDAS PALINAUSKAS
Marijampolė
2058. RAMŪNAS BUKEIKA
Vilnius
2059. JULIUS STEIBLYS
Vilnius
2060. DALIA STEIBLIENĖ
Vilnius
2061. SKIRMANTĖ KLUMBYTĖ
Kaunas
2062. MARIJA BERNATAVIČIŪTĖ
Vilnius
2063. RAMINTA KLUMBYTĖ
Kaunas
2064. VYTAUTAS KLUMBYS
Kaunas
2065. K. IR A. KLEIZOS
Kaunas
2066. MILDA RASTENIENĖ
Utena
2067. VYTAUTAS V MISELIS
Pitsburgas
2068. BALYS RASTENIS
Utena
2069. VLADAS RASTENIS
Utena
2070. VERONIKA RASTENYTĖ
Utena
2071. PRANAS RASTENIS
Utena
2072. MARIJONA RASTENIENĖ
Utena
2073. JONAS RASTENIS
Utena
2074. ŠULNIŲ ŠEIMA
Vabalninkas
2075. J.B.L.M. VIJEIKIŲ ŠEIMA
Vilnius
2076. KRISTINA ŠULNIUS
Čikaga
2077. DEIVIDAS ŠULNIUS
Čikaga
2078. OLGA ŠULNIUS
Čikaga
2079. VAIDAS ŠULNIUS
Čikaga
2080. JONETA ŠULNIUS
Panevėžys
2081. DAIVA ŠULNIUS
Panevėžys
2082. STEPONOVIČIŲ ŠEIMA
Panevėžys
2083. JUOZAS ŽILYS
Aliai
2084. JONAS ŠULNIUS
Vabalninkas
2085. STANISLOVA ŠULNIUVIENĖ
Vabalninkkas
2086. DARIUS PRALGAUSKAS
Vilnius
2087. IGNĖ ALĖBAITĖ
Vilnius
2088. MORKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
2089. VAIŠNORŲ ŠEIMA
Kaunas
2090. INGA NAVICKIENĖ
Vilnius
2091. PIEVIŠKIŲ ŠEIMA
Zarasai
2092. L.IRV.NARUTAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
2093. ROKAS NAVICKAS
Tokijas
2094. STASYS GUDAVIČIUS
Vilnius
2095. MARIJA VALIUKIENĖ
Kaunas
2096. LAURYNAS MOTIEJŪNAS
Vilnius
2097. EGIDIJUS MOTIEJŪNAS
Vilnius
2098. JOLANTA GRIGIENĖ
jonava
2099. VALDAS ŠALKAUSKAS
Panevėžys
2100. LEONAS GRIGAS
jonava
2101. MONIKA GRIGAITĖ
jonava
2102. VILŪNĖ GRIGAITĖ
kaunas
2103. D.IR R. KISIELIŲ ŠEIMA
Salako mstl. Zarasų raj.
2104. PAULIUS GRIGAS
šiauliai
2105. A.D.P.M. PUKIŲ ŠEIMA
Kaunas
2106. BALYS SAMARDOKAS
kaunas
2107. PRANĖ SAMARDOKIENĖ
kaunas
2108. B. J. PONIŠKAIČIŲ ŠEIMA
KAUNAS
2109. A.L.G.PIVORIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
2110. ALGIRDAS BERNOTAS
Pilkenių k. Utenos rajonas
2111. ALGIMANTAS MINALGA
Vilnius
2112. RIMA BERNOTIENĖ
Pilkenių k. Utenos rajonas
2113. R.V.T.A. BUDNIKŲ ŠEIMA
Vilnius
2114. TERESIŲ ŠEIMA
Druskininkai
2115. ELVYRA MARINSKIENĖ
Pasvalys
2116. JŪRATĖ PUŠINSKAITĖ
Daugai
2117. ALEKSANDRAS ROBAČEVSKIS
Trakai
2118. D IR S SABONAIČIŲ ŠEIMA
Londonas
2119. NIJOLĖ NARMONTAITĖ
Vilnius
2120. PAULIUS E. KOVAS
Vilnius
2121. VAIDAS ADOMAUSKAS
Vilnius
2122. AGNĖ KISELIOVAITĖ
Vilnius
2123. GERDA JURKONIENĖ
Vilnius
2124. IGNAS JURKONIS
Vilnius
2125. IEVA ROLIŪTĖ
Kaunas
2126. V.D.V.I. KREGŽDĖS.
Vilnius
2127. PAUKŠTIS ŠERNAS
Vilnius
2128. A. M. LAZAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2129. DANGUOLĖ ROŽĖNAITĖ
panevėžys
2130. AUŠRINĖ VANCEVIČIŪTĖ
KĖDAINIAI
2131. TITAS VALIONIS
Kėdainiai
2132. STASYS AUKŠTUOLIS
vilnius
2133. MEDINGIŲ ŠEIMA
Vilnius
2134. ZIGMANTAS KAČINSKAS
Pandėlys
2135. AUDRONĖ VIENAŽINDYTĖ
Vilnius
2136. EGIDIJUS MATAS JAUNIUS
Budapeštas
2137. V. A. KRANKAUSKŲ ŠEIMA
Šakiai
2138. NIKOLAJUS FIODOROVAS
Kaunas
2139. ALGIMANTAS JUODZEVIČIUS
Alytus
2140. VALUNTŲ ŠEIMA
Vilnius
2141. DR. FELIKSAS PALUBINSKAS
Baganskai
2142. SAULE L. PALUBINSKAS
Zeremciske
2143. MILDA PALUBINSKAITE
Kaunas

Plytų paieška


Pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Plytų turėtojų sąrašo duomenys viešai neskelbiami. Pasinaudokite paieškos forma jei norite surasti savo plytą >>
© 2010 m. Visos teisės saugomos.
Svetainę sukūrė: creation.lt