- REZERVUOTOS KELIO PLYTOS
- LAISVOS KELIO PLYTOS
100%
100%
9 - OJI SEKCIJA
10 - OJI SEKCIJA
Pasisakymai

Vidas Rachlevičius, žurnalo „Versus“ redaktorius
Tokie dalykai, kaip „Baltijos kelias“, gali įvykti tik vieną kartą vienos kartos gyvenime. Ir tokia patirtimi gali pasigirti ne kiekviena karta. Ir ne kiekviena tauta.

Visos dingusios ir su klaidomis plytos yra pergamintos ir iš naujo ir įmūrytos į skulptūrą. Dėkojame visiems prisidėjusiems.

Dėkojame

Sekcijos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. GEDEMINAS DAVYDOVAS
Kaunas
2. RITA DUNAUSKYTĖ-SOULEZ
LONDONAS
3. RED KLIMAŠAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
4. R. E. J. GAMBECKŲ ŠEIMA
Vilnius-Boniškiai,Kauno r.
5. KARTANŲ ŠEIMA
Pažagieniai
6. SJKRK SARCEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
7. JOLITA DROMANTAITĖ
VILNIUS
8. VIKTORAS RAIBUŽIS
PLUNGĖ
9. V.J.L. GAIDŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
10. BABAKINU ŠEIMA
Druskininkai
11. INGA PALAIMA
AMSTERDAM
12. EIMAITIS ŠEIMA
Marbella
13. SADUKŲ ŠEIMA
Vilnius
14. ANTANAS ALIŠAUSKAS
Vilnius
15. ROBERTAS ALIŠAUSKAS
Vilnius
16. ČIJUNSKŲ ŠEIMA
Naujoji Akmenė Klaipėda
17. KAZIMIERA ALIŠAUSKIENĖ
Vilnius
18. DAIVA ALIŠAUSKAITĖ
Vilnius
19. A.V.D.J. RAILŲ ŠEIMA
VILNIUS
20. BILIUKŲ ŠEIMA
vilnius
21. PAŠKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius, Vienna
22. 5 DOBROVOLSKIŲ ŠEIMA
Palanga
23. KUMŽŲ ŠEIMA
Varniai
24. BLISTRABŲ ŠEIMA
Kuršėnai
25. DJGRVVV STONKŲ ŠEIMA
Klaipėda
26. A.S.T. ŽEMGULIAI ŠEIMA
VILNIUS
27. A.V.A.R. SAMULIŲ ŠEIMA
marijampolė
28. JŪRATĖ BENIULYTĖ
Kaunas
29. LAUGALIŲ ŠEIMA
Kvėdarna
30. TOMKŲ ŠEIMA
Jurbarkas
31. AISTIS ZUBAS
Kaunas
32. NATALIJA SYČINSKAJA
vilnius
33. ŽILVINAS GASIŪNAS
Klaipėda
34. B.A.M.Š.R. STULGŲ ŠEIMA
VILNIUS
35. NIJOLĖ SYČINSKAJA
vilnius
36. ROBERTAS ŠALNA
Vilnius
37. VAIDA JANUŠKAITĖGASIŪNĖ
Klaipėda
38. ARMLM KIŠKŪNŲ ŠEIMA
Šiauliai
39. PUODŽIŪNŲ ŠEIMA
Kaunas
40. AGNĖ ARLAUSKAITĖ
Kaunas
41. ŽILINSKŲ ŠEIMA
Kiduliai
42. Z. R.S. KIŠKŪNŲ ŠEIMA
Rėkyva
43. PAULIUS SERGEDA
Šiauliai
44. SERGEDŲ ŠEIMA
Šiauliai
45. DRAGINŲ ŠEIMA
Vilnius
46. G.M. JOKIMAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
47. EDVARDAS ŽĄSINAS
Palanga
48. D.R.G.U.PROKŠŲ ŠEIMA
VILNIUS
49. MELANIJA VARANAUSKIENĖ
Varėnos raj. Druckūnai
50. J.D.D.J. STONIŲ ŠEIMA
Panevėžys
51. VYTAUTAS GERULIS
vilnius
52. A.A.S.G. JOGMINŲ ŠEIMA
Šiauliai
53. FELIKSAS MAŽULIS
Vilnius
54. URTĖ ALKSNINYTĖ
VILNIUS
55. VYTĖ ALKSNINYTĖ
VILNIUS
56. BOLESLOVAS LANČINSKAS
Žiežmariai
57. BALTRUS ALKSNINIS
VILNIUS
58. KAZIMIERA DRAGŪNIENĖ
Pakruojis
59. ZENONAS LESAUSKAS
KELME
60. JULIJA BRONISLAVA SIDARIENE
VILNIUS
61. MONIKA RENECKYTĖ-URBONĖ
Kaunas
62. TOMAS URBONAS
Kaunas
63. IEVA SIDARAITE
VILNIUS
64. VIKTORIJA URBONAITĖ
Kaunas
65. ONA ALEKNAVIČIENĖ
VILNIUS
66. ALDONA STRUKČINSKIENĖ
VILNIUS
67. MINDAUGAS STRUKČINSKAS
VILNIUS
68. GINTARAS TEIŠERSKIS
Kaunas
69. JURGIS PASKEVIČIUS
ŠEŠTOKAI
70. JURGIS ALKSNINIS
SIMNAS
71. GURŠNIŲ ŠEIMA
Vilnius
72. SIMAS RAČKAUSKAS
Vilnius-Klaipėda-Helsinkis
73. ZINA VAINORIENĖ
VILNIUS
74. ZENONAS VAINORIS
VILNIUS
75. UNIKŲ ŠEIMA
Kaunas
76. ALDONA MEDEIKIENĖ
TELŠIAI
77. NIJOLĖ BIKULČIENĖ
Vilnius
78. EIGIRDŲ ŠEIMA
Naujoji Akmenė
79. GAILIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
80. RAMUNĖ ČIČIRKAITĖ
Vilnius
81. RAMUNĖ MATULEVIČIŪTĖ
VILNIUS
82. TOMAS PETRAITIS
Vilnius
83. MATULEVIČIŲ ŠEIMA
KVYKLIAI, UTENOS RAJ.
84. KAZYS GEDGAUDAS
KLAIPĖDA
85. KAROLIS JAKAVONIS
Druskininkai
86. CHILINSKU ŠEIMA
KAUNAS
87. MANTAS LYGUTAS
Klaipeda
88. JURATE ELNEF
Druskininkai
89. JANČAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
90. L.D. ATGALAINIŲ ŠEIMA
Šiauliai
91. A.D.M.J. SVIRSKIŲ ŠEIMA
MARIJAMPOLĖ
92. ADOMAS STUNDŽIA
Kaunas
93. A. J. ŠIAUDKULIŲ ŠEIMA
Telšiai
94. BIELIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
95. D.J.L.U. ŠVĖGŽDŲ ŠEIMA
RADVILIŠKIS
96. ANTANAS ANIULIS
klaipėda
97. TOMAS LEPŠEVIČIUS
Vilnius
98. KOVŲ ŠEIMA
Šiauliai
99. VINCAS KOVAS
Kaunas
100. B.A.V.E. ŠUKIŲ ŠEIMA
Vilnius
101. JŪRATĖ ŽYGELIENĖ
Vilnius
102. MANTĖ ŽYGELYTĖ
Vilnius
103. GYTĖ ŽYGELYTĖ
Vilnius
104. ARTŪRAS ŽYGELIS
Vilnius
105. LINA AVIZIENIS
JAV
106. ELENA KENSAKU
Vilnius
107. DAIVA AVIZIENIS
JAV
108. V. K. G. KEMĖŽŲ ŠEIMA
Vilnius
109. E. A. KAMINSKU ŠEIMA
JAV
110. ALBERTAS ŽILINSKAS
Kaunas
111. LASIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
112. MARIJA GOTBERGIENĖ
vilnius
113. LEONAS VALYS
Vilnius
114. BIRUTĖ VALIENĖ
Vilnius
115. SIMONAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
116. A.V.A.M. BLAŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
117. JURKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
118. TOMAS KARKLYS
Kaunas
119. AUŠRA PETRAUSKIENĖ
Kaunas
120. V. J. LIOBIKŲ ŠEIMA
Kaunas
121. VAIVA VYDMANTAITĖ
Klaipėda
122. AIVARAS ŽEMAITIS
Vilnius
123. JURGA ŽEMAITIENĖ
Vilnius
124. VAKARIS ŽEMAITIS
Vilnius
125. JURGIS ŽEMAITIS
Vilnius
126. RAIMUNDAS RENECKIS
Kaunas
127. LINAS HARIS SCHAFER
Detroitas
128. LILY RADHA SHAFER
Detroitas
129. ANICETAS VILIUS BUTKUS
kėdainiai
130. KAZIMIERAS GRINKEVIČIUS
Vilnius
131. LEONAS GRINKEVIČIUS
Vilnius
132. ANULIŲ ŠEIMA
Vilnius
133. R. L. PALINAUSKŲ ŠEIMA
Žiurių km
134. J.I.R ŠABLINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
135. VS.RL. DAMBRAUSKŲ ŠEIMA
Šiauliai
136. MILAŠEVIČIŲ ŠEIMA
Londonas
137. MILAŠEVIČIŲ ŠEIMA
Prienai
138. ZDANIŲ ŠEIMA
Prienai
139. MATAS ANILIONIS
Klaipėda
140. VAISĖTŲ ŠEIMA
Klaipėda
141. J.D.S.G.ALMINŲ ŠEIMA
vilnius
142. SIMANAUSKŲ ŠEIMA
Gargždai
143. ŽIVILĖ KINDURYTĖ
Vilnius
144. VAIDA KURPIENĖ
Vilnius
145. JUSTINAS KURPIS
Vilnius
146. AUGUSTĖ KURPYTĖ
Vilnius
147. VIRGINIJA KURPIENĖ
Vilnius
148. BRONĖ VALANČIAUSKIENĖ
Klaipėda
149. JUOZAS VALANČIAUSKAS
Klaipėda
150. NORA LAPINSKAITĖ
vilnius
151. ERIKA ZELECKYTĖ
Plateliai
152. RAMUTĖ STRAIGYTĖ
Kaunas
153. MINDAUGAS SKRIPĖTA
Vilnius
154. BMJ SURPLIŲ ŠEIMA
Vilnius
155. DALIA STRIOGIENĖ
PANEVĖŽYS
156. RIMANTAS STRIOGA
PANEVĖŽYS
157. B.J. ASTRAVŲ ŠEIMA
Anykščių rajonas
158. EDGARAS BALAIKA
Kaunas
159. VINCAS GUDAUSKAS
VILNIUS
160. AURELIJA KURLINKUTĖ
VILNIUS
161. J.A.KANDRATAVICIU ŠEIMA
VILNIUS
162. SKIRMANTĖ GALVYDĖ
Šilutė
163. KNIAZIUKŲ ŠEIMA
Molėtai
164. G.R.ČIBIRŲ ŠEIMA
Ringaudų k.Kauno raj.
165. A.V.D.Š. SKRINSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
166. LINA BLIŪDŽIUTĖ
Klaipėda
167. BLIŪDŽIŲ ŠEIMA
Plikiai
168. LIEPINAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
169. AGNĖ RAČKAUSKYTĖ
Vilnius
170. KAZIMIERAS RAČKAUSKIS
Šeduva
171. VANDA RAČKAUSKIENĖ
Šeduva
172. D.E.J.ALEKNAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
173. VYTAUTAS RAČKAUSKIS
Šeduva
174. SENKUTES-SALOUM ŠEIMA
Mazeikiai
175. KRISTINA JUNČYTĖ
Kaunas
176. A.R. NAVIKŲ ŠEIMA
Panevėžys
177. S. IR E. BRASIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
178. JEČIŲ ŠEIMA
Villa Park, IL, JAV
179. JEČIŲ ŠEIMA
Villa Park, IL, JAV
180. R. IR V. KUNCŲ ŠEIMA
Darien, IL, USA
181. VILIUS MAČILIŪNAS
kaunas
182. ALDONA STEPONAVIČIENĖ
Woodridge, IL, USA
183. DOVYDAS ULKŠTINAS
Joanva
184. DŽERALDA MAČILIŪNIENĖ
Kaunas
185. BARANAIČIŲ ŠEIMA
Vilkaviškis
186. GIGADEKAMINAVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
187. JONAS KAULAKIS
Kaunas
188. RAMUTĖ KAULAKIENĖ
Kaunas
189. DSVD BARAUSKŲ ŠEIMA
ANYKŠČIAI
190. ADOMAS REGINIS
vilnius
191. IRENA ATKOČIŪNIENĖ
Vilnius
192. GIOVANNI GRECO
Agrigento
193. SB+AVR RAMANAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
194. ROSITA PAULAUSKAS
Juno Beach FL
195. MIKIS PAULAUSKAS
Juno Beach FL
196. ALDONA BILIŪNAS
Juno Beach FL
197. VYTAS BILIŪNAS
Juno Beach FL
198. AVIŽIENIŲ ŠEIMA
Kaunas, Vilnius
199. JANĖNŲ ŠEIMA
Ragaudžių kaimas
200. V.L.U.VIRKŠČIŲ ŠEIMA
Birmingham, UK
201. R. A. PURKEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
202. A.J. PROKOPAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
203. DAINIUS DAUKANTAS
vilnius
204. O.Ū.G. KALVAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
205. R Ž R SUBATAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
206. ERIKA TEIŠERSKYTĖ
vilnius
207. EVELINA TEIŠERSKYTĖ
vilnius
208. JANKAUSKŲ ŠEIMA
Vievis
209. ALBINAS ŠEŠKEVIČIUS
Kaunas
210. ŽIBŪDŲ ŠEIMA
Vilnius
211. ARVYDO RIMŠELIO ŠEIMA
Utena
212. A.I.S.A.DZEDZICKŲ ŠEIMA
Alionys
213. NORTAUTAS LUOPAS
Vilnius
214. J.D.SENAPĖDŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
215. JADVYGA RENECKIENĖ
Vilnius
216. R.R.M. LINGIŲ ŠEIMA
Vilnius
217. URŠULĖ JUSTINAS KUDIRKOS
Pilviškių parap., Ambrasų k.
218. A.I.P.M.PAPLAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
219. G.R. MIKŠŲ ŠEIMA
Vilnius
220. RIMAS ZAKAREVIČIUS
Kaunas
221. VILIUS RAPŠYS
Panevėžys
222. NARŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
223. ANTHONY RADYS
Orlando, Florida
224. D.A.LUKIANŲ ŠEIMA
vilnius
225. GUSTŲ ŠEIMA
Vilnius
226. DARIUS VALEIKA
Šilutė
227. DAIVA PAPLAUSKAITĖ
Šilutė
228. A. KLIMO GIMINĖ- ŠEIMA
Baroniškės
229. GIRŽADŲ R.J.S.A. ŠEIMA
Šiauliai
230. MAXIM BRYZGALOV
Kazachstanas
231. SIPAVIČIŲ ŠEIMA
Telšiai
232. RAMŪNAS KALNELIS
Monaghan
233. V.L. GRYBAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
234. JAROSLAVAS MICKEVIČIUS
Vilnius
235. R.M.A.M. ŠULGŲ ŠEIMA
Vilnius
236. E. P. VIRKŠČIŲ ŠEIMA
LINKUVA
237. STASĖ NAINIENĖ
Laitiešinių km., Pakruojo raj.
238. KAZIULIŲ ŠEIMA
Vilnius
239. J.D. VAIČIKONIŲ ŠEIMA
Vilnius
240. K.E. LEINARTŲ ŠEIMA
Vilnius
241. RITA LUKAUSKIENĖ
Vilnius
242. Z.D.L.NAUJOKŲ ŠEIMA
Druskininkai
243. ERIKAS DRUSKINAS
Utena
244. SIMAS LAURIKĖNAS
Utena
245. BIRUTĖ GRIGALIŪNIENĖ
Vilnius
246. IRENA ANDRUKAITIENĖ
Anykščiai
247. JURGIO IR ŠTAI ŠEIMA
Vilnius
248. L.V.STRAGIŲ ŠEIMA
Vilnius
249. ALFONSAS GRIGALIŪNAS
Vilnius
250. EUGENIJA KIAUŠIENĖ
Anykščiai
251. KAZIMIERA KAZITĖNAITĖ
Pasvalys
252. R. R. R. BARISŲ ŠEIMA
Vilnius
253. RASA FALKAUSKIENĖ
Anykščiai
254. MARIUS DRUSKINAS
Utena
255. B P MEDALINSKŲ ŠEIMA
vilnius
256. LIKŲ ŠEIMA
Vilnius
257. VALDAS VYŠNIAUSKAS
Vilnius
258. M.E.S. VALATKŲ ŠEIMA
Vilnius
259. EVA MELNIKĖ
Vilnius
260. POVILAUSKŲ ŠEIMA
Panevėžys
261. VYTAUTAS SKARDŽIUS
Kaunas
262. CIBIČIŲ ŠEIMA
Šilalė
263. VAITIEKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
264. ALVYDA SKARDŽIUVIENĖ
Kaunas
265. RENATA SKARDŽIUTĖ
Kaunas
266. VITAS VEČKYS
DRUSKININKAI
267. A.B.R.G. N A K Ų ŠEIMA
Šiauliai
268. ARŪNAS SAVUKYNAS
vilnius
269. E.R. ŠIMANSKIŲ ŠEIMA
londonas
270. DAUMANTAS DAUGIRDAS
Rūdiškės
271. MDR AMBRAZEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
272. SVIRNELIŲ ŠEIMA
Barčiai
273. RIMA DARAŠKEVIČIŪTĖ
Panevėžys
274. MARCINKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
275. LUKOŠIŪNŲ Ž.R.O.K ŠEIMA
Alytus
276. EDWARD JUZUMAS
Atlanta, USA
277. VYŠNIAUSKŲ ARMO ŠEIMA
Alytus
278. T.K. BULKŲ ŠEIMA
Rokiškis
279. K.S. SAKALAUSKŲ ŠEIMA
Salagiris, Rokiškio raj.
280. SIMONAS GARLIAUSKAS
Vilnius
281. LAIMA BRADŠAUJIENĖ
Kaunas
282. NERINGA GUDIŠAUSKAITĖ
Vilnius
283. JULIUS ATIDUKRAITIS
Ariogala
284. PILIPUIČIŲ ŠEIMA
Šiauliai
285. MAKAVECKŲ ŠEIMA
Marijampolė
286. KĘSTUTIS DUBNIKAS
Vilnius
287. SENULIŲ ŠEIMA
Vilnius
288. MINDAUGAS ALEKSONIS
Kaunas
289. R.J.M.K.BALANDŽIŲ ŠEIMA
Utena
290. DALŠĖDŲ ŠEIMA
Vilnius
291. TAMOŠAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
292. SKOKOVŲ ŠEIMA
Šiauliai
293. ČIMKŲ ŠEIMA
Vilnius
294. MYLINTIS TĖVYNĘ
Neringa
295. SIMONAS NETECKIS
Vilnius
296. ARTIOM VOLKOV
Vilnius
297. LAIMA DHIMITRI
Roma
298. DAIVA DUNDAITĖ
VILNIUS
299. SINENKO ŠEIMA
Vilnius-Visaginas
300. VIOLETA DUBNIKIENĖ
Vilnius
301. V.J.P.K. VARNŲ ŠEIMA
Vilnius
302. VYTAUTAS USTILA
semeliškės
303. VYTAUTAS VAŠKEVIČIUS
Karaliūnai
304. ARTŪRAS ČEBATAVIČIUS
KLAIPĖDA
305. RUŠKIŲ ŠEIMA
Ukmergė
306. UOGINTŲ ŠEIMA
Vilnius
307. JANINA TAURAITĖ
Kaunas
308. I. J. A. SERBENTŲ ŠEIMA
Vilnius
309. MARIUS STANKEVIČIUS
vilnius
310. BARBORA LEPEŠKAITĖ
Vilnius
311. LAGONECKŲ ŠEIMA
Vilnius
312. JUODPUSIŲ ŠEIMA
Vilnius
313. GUMBIŲ ŠEIMA
Kaunas
314. SAULIUS GRIGELIS
Vilnius
315. SMILTĖ STANKEVIČIŪTĖ
vilnius
316. KALIBATŲ ŠEIMA
Grigiškės, Vilnius
317. LINIJUS VALIUŠKA
KELMĖ
318. IBEI SAKALAUSKŲ ŠEIMA
Dusetos, Zarasų raj.
319. VILUČIŲ ŠEIMA
Ukmergė
320. DIANA VARNAITĖ
Vilnius
321. DARIUS SLAVICKAS
Vilnius
322. G.O.M.B. PETRUŠKŲ ŠEIMA
Vilnius
323. JUSTINAS VIRBICKAS
Kauno raj.
324. REMIGIJUS BLOŽĖ
ČIKAGA
325. V.I.A. POCIŲ ŠEIMA
Kaunas
326. VIOLETA STANKEVIČIENĖ
vilnius
327. V.A. BULKŲ ŠEIMA
Rokiškis
328. AGNĖ IR VISMANTAS
Vilnius
329. ADELĖ VAŠKEVIČIENĖ
Karaliūnai
330. VYTAS BRUSOKAS
Vilnius
331. KUPRIŠČENKŲ ŠEIMA
Vilnius
332. SINKEVIČIU ŠEIMA
VILNIUS
333. KALVAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
334. DALIUS BRAŽIŪNAS
Vilnius
335. RAAAPT GRIGAIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
336. LORETA JONUŠKIENĖ
PANEVĖŽYS
337. GENOVAITĖ AUGLYTĖ
Utena
338. I.R.V.A KLEINŲ ŠEIMA
Kaunas
339. ZINA BRAŽIŪNIENĖ
Vilnius
340. JURKŲ ŠEIMA
telšiai
341. MYKOLO KISIELIAUS ŠEIMA
Vilnius
342. RITA ŠIMKUTĖ
Vilnius
343. ALB IR ALG VARNŲ ŠEIMA
Vilnius
344. A.J. ANDRIEJAUSKŲ ŠEIMA
Neringa
345. RAIMONDAS NAGROCKIS
Vilnius
346. GIIG GRYBAUSKŲ ŠEIMA
Jonava
347. ANTANAS JUŠKAUSKAS
Marijampolė
348. TJV GRIGORAIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
349. VYTAUTAS BALTRUŠAITIS
Vilnius
350. SMILTĖ KARTANAITĖ
Panevėžys
351. LINA ŠIMONIENĖ
Panevėžys
352. JURGA ŠIMKUTĖ
Vilnius
353. EUGENIJUS JAKŠTAS
Vilnius
354. R. IR N. KAUČIKŲ ŠEIMA
Vilnius
355. D.A.T.I. JOČIŲ ŠEIMA
Rokiškis
356. RAZIŪNŲ ŠEIMA
Šilutė
357. DIČPETRIŲ R.L.L.A ŠEIMA
Vilnius
358. EGIDIJUS JONUŠKA
PANEVĖŽYS
359. SIGITA GEDŽIUVIENĖ
vilnius
360. R.T.V.M. ČERNIŲ ŠEIMA
Vilnius
361. AUDRONĖ VIRBICKIENĖ
kauno raj.
362. RIZGELIŲ ŠEIMA
šveicarija
363. JURGIS ŠIMKUS
Vilnius
364. ALGIMANTAS LEPEŠKA
Sankt Peterburgas
365. TITAS KARTANAS
Panevėžys
366. EGIDIJUS BLOŽĖ
ČIKAGA
367. ŠARŪNAS ŠIMONIS
Panevėžys
368. ONA ŠIMKUVIENĖ
Vilnius
369. KAZYS GEDMINTAS
Klaipėda
370. DOMAS GRIŠKEVIČIUS
Panevėžys
371. VIRGINIJA VAITKEVIČIENĖ
druskininkai
372. ADOLFAS UŽA
Vilnius
373. NAGLIS JONUŠKA
PANEVĖŽYS
374. PAULIUS KAZIUKONIS
Vilnius
375. KUKLIŲ ŠEIMA
Vilnius
376. KAVARSKŲ ŠEIMA
Vilnius
377. VALDAS VIRBICKAS
kauno raj.
378. ALBERTAS PŪKAS
Ukmergė
379. LEONIDAS KUPRIŠČENKO
Vilnius
380. NERINGA PETKEVIČIŪTĖ
Vilnius
381. KAMILĖ ŠIMONYTĖ
Panevėžys
382. STATULEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
383. MANTAS JONUŠKA
PANEVĖŽYS
384. PIJUS PŪKAS
Kaunas
385. JULIJA ŠIMONYTĖ
Panevėžys
386. TOMAS RUSLANAS
Vilnius
387. KDSOAM VAITKŪNŲ ŠEIMA
Kaišiadorys
388. DAGN.SINKEVIČIAI ŠEIMA
AVIŽIENIAI-VILNIUS
389. A.N.PRANSKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
390. VALDAS ŠIMONIS
Panevėžys
391. KKAA ŠLIONSKIŲ ŠEIMA
KLAIPĖDA
392. ALDONA - ELENA JONUŠKIENĖ
KUPIŠKIS
393. B.V. ZABITŲ ŠEIMA
Alytus
394. V.J ADAMKAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
395. AUDRIUS BOŽYS
Vilnius
396. ERIKA ŠLIUPAITĖ
Klaipėda
397. ROBERTAS GEDŽIUS
Vilnius
398. SONATA BOŽĖ
Vilnius
399. DANIELĖ MACAITYTĖ
Šiauliai
400. J.R.R.K. LIUPŠIŲ ŠEIMA
Mažeikiai
401. RASA BALANDIENĖ
Vilnius
402. K.INA CECKAUSKU ŠEIMA
Vilnius
403. HENRIKAS BALANDIS
Vilnius
404. AUŠRINĖ VINGELYTĖ
KAUNAS
405. M.L.L. MOZŪRAIČIŲ ŠEIMA
VILKAVISKIS
406. MARTYNAS BALANDIS
Vilnius
407. TUMELIŲ ŠEIMA
Vilnius
408. R.J.R. STANEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
409. UŽKURŲ ŠEIMA
Vilnius
410. J.V. LAGONECKŲ ŠEIMA
Alytus
411. NASUTAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
412. STUNŽĖNŲ ŠEIMA
Kaunas
413. DAIVA GERULYTĖ
Vilnius
414. T.I.P. GRABAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
415. MANTAS PŪKAS
Kaunas
416. NERINGA RAČKAUSKAITĖ
Vilnius
417. B. S. GRIKIEČIŲ ŠEIMA
Kudirkos Naumiestis
418. GENOVAITĖ STIRBIENĖ
Gargždai
419. POCIŲ ŠEIMA
Lieporai
420. EGLĖ PŪKIENĖ
Kaunas
421. RIAUKŲ ŠEIMA
Vilnius
422. SIMONAS RAČKAUSKAS
Vilnius
423. RITA PRANCIŠKA GERULIENĖ
Vilnius
424. TOMAS ŽIŽYS
Jonava
425. MIKAS SIMONAITIS
Vilnius
426. LINA GERULYTĖ
Vilnius
427. SIMONAS LAŠINSKAS
Utena
428. VIA VIENAŽINDŽIŲ ŠEIMA
PANEVĖŽYS
429. VAINIUS SIMONAITIS
Vilnius
430. JUSTINAS LAŠINSKAS
Utena
431. SANDRA POLIAKAITE
Telšiai
432. L.R.G JAKUTAVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
433. ŽYMANČIŲ ŠEIMA
Vilnius
434. DONATAS ŠULYS
Panevėžys
435. VINCENTAS ALEKNAVIČIUS
Panevėžys
436. L.P. MAŽDŽIERIŲ ŠEIMA
VILNIUS
437. STROLIŲ ŠEIMA
Varėna
438. A.A.R.A.VALIONIŲ ŠEIMA
Vilnius
439. VAIVA ŽVIRBLYTĖ
Vilnius
440. KRISTINA BALČIŪNAITĖ
ŠIAULIAI
441. AUGUSTINAS STANČIUS
VILNIUS
442. PEČENKIŲ ŠEIMA
Vilkaviškis
443. LIUCIJA LIAUGMINAITĖ
Vilnius
444. ELENA MAŽVYDAS
Vilnius
445. DANGUOLĖ ŽVIRBLYTĖ
Vilnius
446. JUOZAS KAČINSKAS
Viduklė
447. ELIGIJA MIŠEIKIENĖ
Akmenė
448. EUGENIJUS ULACHOVIČIUS
Kauno r.
449. BALTRUŠAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
450. T,D,P,U JUŠKŲ ŠEIMA
Kaunas
451. PETRAS ŠEDBARAS
Tūjainiai
452. V.M.S. PACENKŲ ŠEIMA
Kaunas
453. IRENA GERČIENĖ
Kaunas
454. DAINIUS PILYPAS
Jonava
455. VAINIUS RUTKAUSKAS
Kaunas
456. ZINGERIŲ ŠEIMA
Vilnius
457. V. H. RUTKAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
458. PETRA POPOVIC
Wien
459. V.K.I.Z.ČEPULĖNŲ ŠEIMA
Ignalina
460. A.V.K.V. STALGIŲ ŠEIMA
Vilnius
461. KOTRYNA MAKAUSKAITĖ
Vilnius
462. BEATRIČĖ GINAITYTĖ
Vilnius
463. SM 4EVER
Vilnius
464. PATRICIJA GINAITYTĖ
Vilnius
465. ELINA KRYLOVA
Vilnius
466. ORLANDAS NARUŠIS
kaunas
467. DARIUS INDRIŪNAS
Vilnius
468. MINDAUGAS ZILNYS
Vilnius
469. OKSANA ŠČUKINA
Vilnius
470. AMBROZAIČIŲ ŠEIMA
Tauragė
471. AISTĖ VERBICKAITĖ
Vilnius
472. E.E.E. AMBRAZŲ ŠEIMA
VILNIUS
473. INGA IR MYKOLAS JUOZAPAVIČIAI
Vilnius
474. VITOLDAS KOCHANOVSKIS
Vilnius
475. LUŠKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius/Valčiūnai
476. VANDA KOCHANOVSKA
Vilnius
477. AUDRIUS MIEŽIS
Klaipėda
478. VITOLDAS KOCHANOVSKIS
Vilnius
479. GRETA KOCHANOVSKA
Vilnius
480. JAN KOCHANOVSKI
Vilnius
481. RUPŠIŲ ŠEIMA
Utena
482. ANDRULIONIŲ ŠEIMA
Alytus
483. JUSTINAS DIDŽIULIS
vilnius
484. SALOMĖJA KOCHANOVSKA
Vilnius
485. KĘSTUTIS KESTENIS
VILNIUS
486. LINAS BOSAS
VILNIUS
487. MONIKA MALINAUSKIENĖ
Ignalina
488. GARUCKŲ ŠEIMA
Panevėžys
489. KRISTIJONAS KESTENIS
VILNIUS
490. AUŠRA KRIČENAITĖ
Alytus
491. ANTANAS MALINAUSKAS
Ignalina
492. D.K. MATULAIČIŲ ŠEIMA
Jonava
493. JOGAILĖ KESTENYTĖ
VILNIUS
494. VAIDA RAZIUNAITE
Vilnius
495. PAŽARAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
496. EGLĖ KESTENIENĖ
VILNIUS
497. KAJUS JOKŪBAS RIMDŽIUS
Vilnius
498. MAŽEIKŲ ŠEIMA
Vilnius
499. KAROLIS KESTENIS
VILNIUS
500. JANĖ RUKŠĖNIENĖ
Vilnius
501. KLIGIŲ ŠEIMA
vilnius
502. LIEPA KUZMINOVA
KAUNAS
503. R.R.E.G. JONIKŲ ŠEIMA
Mažeikiai
504. VALENTINAS MIROŠNIČENKO
Vilnius
505. ASTIJUS PAJĖDA
Panevėžys
506. IGNOTAS PREIDIS
PANEVĖŽYS
507. DAIVA GRIKIETĖ
Šilutė
508. GIEDRĖ DIDŽIULYTĖ
kaunas
509. RAMUTĖ ALEKSANDRAVIČIŪTĖ
Vilnius
510. W ŠLIVINSKŲ ŠEIMA
Panevėžys
511. RIMANTAS GRIKIETIS
Kaunas
512. L.R.KVIESKŲ ŠEIMA
Vilnius
513. VAGNERIŲ ŠEIMA
vilnius
514. M.L.M.M JANKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
515. ERNESTAS ŠILEIKIS
Vilnius
516. KĘSTUTIS GALIŠANSKIS
Kaunas
517. BIRUTĖ MICHELKEVIČIENĖ
VILNIUS
518. EDITA PAJĖDIENĖ
Panevėžys
519. JAUNIŠKIŲ ŠEIMA
Vilnius
520. BACENSKŲ ŠEIMA
Vilnius
521. VYTAUTAS BALAKAUSKAS
vilnius
522. N.V.ŠIDLAUSKAI ŠEIMA
Panevėžys
523. TOMAS DIDŽBALIS
Vilkaviškis
524. DINA ŠILEIKIENĖ
Vilnius
525. EGLĖ BARANAUSKAITĖ
Kaunas
526. IAJD GRAŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
527. L N G BIKAUSKŲ ŠEIMA
pagiriai vilniaus raj
528. EDGARAS STRAVINSKAS
Kaunas
529. A. P. ŽALŲ ŠEIMA
Vilnius
530. A.D.U.VILČINSKAI ŠEIMA
Vilnius
531. GEDIMINAS MICHELKEVIČIUS
VILNIUS
532. K V GRIGALIŪNO ŠEIMA
Vilnius
533. ALGIRDAS KUNČINAS
Vilnius
534. A.D.E.K ŽIŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
535. ŽANA BALAKAUSKIENĖ
vilnius
536. P&L KRAJAŠŲ ŠEIMA
Kaunas
537. SMILTĖ DOLGICH
VILNIUS
538. ELENA KUNČINIENĖ
Vilnius
539. ITED ŠIDLAUSKAI ŠEIMA
Panevėžys
540. MILDA MICHELKEVIČIŪTĖ
VILNIUS
541. AISTĖ GRIGALIŪNAITĖ
Vilnius
542. MISIUKŲ ŠEIMA
Vilnius
543. LAURAS BALAKAUSKAS
Vilnius
544. DARIUS GRIGALIŪNAS
Kaunas
545. GABRIELĖ PAJĖDAITĖ
Panevėžys
546. VYTENIS ZASKEVIČIUS
Vilnius
547. GINTARĖ ANILIONYTĖ
Kaunas
548. DAUMANTAS BALAKAUSKAS
Vilnius
549. GITANA TAMULIENĖ
Vilnius
550. DŽIUGAS GRIGALIŪNAS
Vilnius
551. VYTIS PRIEVELIS
Vilnius
552. PIJUS PAJĖDA
Panevėžys
553. LETICIJA TAMULYTĖ
Vilnius
554. ONIŪNŲ ŠEIMA
Kaunas
555. SIGUTĖ GRIGALIŪNAITĖ
Vilnius
556. GYTIS PREIDIS
PANEVĖŽYS
557. VYTAUTAS BALAKAUSKAS
vilnius
558. GIEDRĖ G. VAITKŪNIENĖ
Vilnius
559. ANDRIUS PAJĖDA
Panevėžys
560. VIRGINIJA ANDREJAUSKAITĖ
PANEVĖŽYS
561. SAULIUS GRIGALIŪNAS
Vilnius
562. REMIGIJUS GRITĖNAS
Vilnius
563. ROKAS VAITKŪNAS
Vilnius
564. TITAS KARALEVIČIUS
Alytus
565. A.IR V. ŽEMAIČIŲ ŠEIMA
Punia
566. STALIORIŲ ŠEIMA
Kėdainių
567. E.J.G.M. PANAVŲ ŠEIMA
Grigiškės
568. MEDA VAITKŪNAITĖ
Vilnius
569. VITALIJA URBANSKAITĖ
Kaunas
570. ROBERTA KARALEVIČIŪTĖ
Alytus
571. A.S.K. ŽVIRONŲ ŠEIMA
VILNIUS
572. L.K.KUDAKŲ ŠEIMA
Kazlų Rūda
573. VAIDAS MATULIS
Vilnius
574. SAULIUS ALEKSANDRAVIČIUS
Vilnius
575. KIAURAKIŲ ŠEIMA
Vilnius
576. LAIMA MATULIENĖ
Vilnius
577. ONA KRUMPLIENĖ
Pakruojis
578. KNEITŲ ŠEIMA
vilnius
579. A.M.V POCIŲ ŠEIMA
Plungė
580. RŪTA PAPLAUSKAITĖ
Šilutė
581. LUKAS PUKENIS
Šilutė
582. GINTARAS VALIULIS
Vilnius
583. IRMA VALIULIENĖ
Vilnius
584. ALDONA TAMONYTĖ
Vilnius
585. ALDONA VALIULIENĖ
Vilnius
586. LIUDVIKA TAMONIENĖ
Vilnius
587. DAUGNORU ŠEIMA
Vilnius
588. JUSTINA RAMANAUSKIENĖ
Vilnius
589. RIMVYDAS VALIULIS
Vilnius
590. D.R.K. DVARIONŲ ŠEIMA
Klaipėda
591. VILNIUS RAMANAUSKAS
Vilnius
592. R D S AKSIONČIKŲ ŠEIMA
vilnius
593. VRAA RAMANAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
594. PINKŲ ŠEIMA
Vilnius
595. LINA ZIGMANTĖ
Vilnius
596. VERONIKA MIKUCKĖ
Vilnius
597. ANDREW DORRITY
Hove, UK
598. TRIMAKŲ ŠEIMA
Vilnius
599. BENAS ZIGMANTAS
Vilnius
600. ANTANAS KINIULIS
Tauragė
601. MATAS BILIUS
Kaunas
602. M.Z.A.G. RUDZIKŲ ŠEIMA
VILNIUS
603. VAIDAS ZIGMANTAS
Vilnius
604. A.J.T. ŠERNŲ ŠEIMA
ŠIauliai
605. AISTĖ KESMINAITĖ
Vilnius
606. IGNAS BILIUS
Kaunas
607. JONO ŠULČIAUS ŠEIMA
radviliškis
608. EGLĖ BILIUVIENĖ
Kaunas
609. KRISTINA BRAŽĖNIENĖ
Utena
610. SLGR BUŠNIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
611. DOVYDAS NORKUS
Vilnius
612. G.A.M. HAHLBROCK ŠEIMA
Hamburg
613. ALMANTAS DULKYS
Vilnius
614. A.D. ZUBĖS ŠEIMA
Skuodas
615. DANGIS BABIKAS
vilnius
616. PUZERŲ ŠEIMA
Klaipėda
617. ALGIRDAS DAPKŪNAS
Kaunas
618. SAULIUS JAKUBĖNAS
Vilnius
619. DEIMINTAS BABIKAS
vilnius
620. V.R.D.I.I. DARGIŲ ŠEIMA
Vilnius
621. ADOMAS ČIBURYS
Vilnius
622. ANTANO VABALO ŠEIMA
radviliškis
623. ZGRABSKIŲ ŠEIMA
vilnius
624. ERIKA VAN DEN HEUVEL
Gouda, Olandija
625. LAURA ŽEBRAUSKAITĖ
Raseiniai
626. ROKAS JANĖNAS
vilnius
627. GUSAKOVŲ ŠEIMA
Vilnius
628. RIMANTAS ANDRIULAITIS
Vilnius
629. GMJR MASILEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
630. TEODORAS NAUS
Vilnius
631. MILA KRAJAŠAITĖ
Kaunas
632. LIVVAC PALUBINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
633. LEONARDAS LAPIENIS
Andrioniškis, Anykščių r. sav.
634. KORNELIJA BIRIENĖ
juodupė
635. MINDAUGAS MIKŠYS
KLAIPĖDA
636. VYTAUTAS BIRA
juodupė
637. EGLĖ ČIBURIENĖ
Vilnius
638. L.P.R.A.VALIULIŲ ŠEIMA
Vilnius
639. ATĖNĖ VALIULYTĖ
Vilnius
640. RRVGMJ JANUŠAUSKŲ ŠEIMA
Marijampolė - Vilnius
641. LAURA LAPIENYTĖ
Vilnius
642. GINTARĖ VALIULYTĖ
Vilnius
643. VAIVA ČIBURYTĖ
Vilnius
644. JUOZAS LAPIENIS
Vilnius
645. AVKJ MATUSEVIČIŲ ŠEIMA
Marijmapolė
646. ALGIRDAS ČIBURYS
Vilnius
647. AUDRONĖ LAPIENIENĖ
Vilnius
648. NIKITA KISLOVSKIJ
VILNIUS
649. ELENA IR GIEDRIUS
Kaunas
650. BOGAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
651. GRATAS BAGDONAVIČIUS
Panevėžys
652. T.Č.DŽEVECKŲ ŠEIMA
švenčionėliai
653. JONAS PANGONIS
Biržai
654. ANDRIUS MACKEVIČIUS
VILNIUS
655. DALVT VOLSKIŲ ŠEIMA
Vilnius
656. PRANAS DZEDULIONIS
Vilnius
657. N.V.VASERIŲ ŠEIMA
Taurage
658. J.V.V.V.VENCLOVŲ ŠEIMA
Kaunas
659. ONA DZEDULIONIENĖ
Vilnius
660. KRISTINA MARKEVIČIŪTĖ
VILNIUS
661. SIMONAS ORKINAS
Vilnius
662. VYTIS LAURINAVIČIUS
Kaunas
663. MARTYNAS DRIGOTAS
venta
664. STAKIŲ ŠEIMA
panevėžys
665. KAJETONAS EISMONTAS
Kybartai
666. K.R.I.KAZILIONIŲ ŠEIMA
Vilnius
667. MINDAUGAS RUDAITIS
VILNIUS
668. JASINSKŲ ŠEIMA
Panevėžys
669. S.S.J.V. UMBRASŲ ŠEIMA
Vilnius
670. MILIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
671. A.L.D.T.TAMAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
672. LAIMUTĖ DRIGOTIENĖ
venta, akmenės r.
673. RASA SAVUKYNIENĖ
Vilnius
674. MIGLE GABIJA RUDAITYTES
VILNIUS
675. RIČARDAS BRAZAS
venta, akmenės r.
676. LINA SAVUKYNAITĖ
Vilnius
677. GABIJA SAVUKYNAITĖ
Vilnius
678. ORKINŲ ŠEIMA
Kazlų Rūda
679. A.D.M.ČESNAUSKŲ ŠEIMA
Klaipėda
680. ŠLIŽIŲ ŠEIMA
ANYKŠČIAI
681. D.P.V. GAIŽUČIŲ ŠEIMA
Vilnius
682. JURGA MARTINAITYTĖ
Vilnius
683. LORETA KAŠĖTIENĖ
Alytus
684. V IR A MULEVIČIŲ ŠEIMA
Panevėžys
685. KORNELIJUS TAUTERYS
Kaunas
686. VYTAUTAS ŠČIUKA
Vilnius
687. R.V.MARTINKĖNŲ ŠEIMA
Utena
688. UGNIUS MARDOSA
Vilnius
689. UKSŲ ŠEIMA
PANEVĖŽYS
690. JULIJA BAGUŽYTE
VILNIUS
691. JUSTINA URBONAVIČIŪTĖ
Kaunas
692. OSKARAS KUTRA
Kaunas
693. ARMINAS MATIJOŠIUS
Kaunas
694. VILIJA VASILIAUSKAITE
utena
695. ROSVALDAS KUTRA
Kaunas
696. DONATAS JUŠKELIS
VILNIUS
697. DANIELĖ TAURAS
Vilnius
698. JURGITA MATIJOŠIENĖ
Kaunas
699. R.S.RIMDŽIŲ ŠEIMA
Klaipėda
700. GINTARAS ŽVIRBLIS
utena
701. URBONAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
702. AIDUKŲ ŠEIMA
PAKRUOJIS
703. GABRIELĖ VYLIMAITYTĖ
VILNIUS
704. ALGIMANTAS ŠARKA
vilnius
705. EGLĖ AGINTAITĖ
Šilutė
706. LAIMUTĖ JANINA JUŠKELIENĖ
VILNIUS
707. REDA ŽEMAITYTĖ
Vilnius
708. VV MATIJOŠIŲ ŠEIMA
Panevėžys
709. PRANAS GRUNSKIS
Vilnius
710. R.J.M.A.G PAPICKŲ ŠEIMA
Vilnius
711. GIEDRĖ GRUNSKIENĖ
Vilnius
712. RAIMUNDAS MERTINKAITIS
MARIJAMPOLĖ
713. GRICIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
714. ONA GRUNSKIENĖ
Vilnius
715. ŠUTINIŲ ŠEIMA
Vilnius
716. ONA RADZEVIČIŪTĖ
Vilnius
717. VILIUS RINKEVIČIUS
jonučiai
718. G. E. LAŠŲ ŠEIMA
Panevėžys
719. VLVB BERŽANSKŲ ŠEIMA
Varėna
720. EVA RINKEVIČIŪTĖ
jonučiai
721. KUBILIŲ ŠEIMA
Druskininkai
722. L.A. DAMBRAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
723. VYTAUTAS VĖŽELIS
Elektrėnai
724. REGINA SVIRSKIENĖ
Varėna
725. VALECKŲ ŠEIMA
Velžys
726. SIMONAS RINKEVIČIUS
vilnius
727. VILIJA MAŽINTAITĖ
Vilnius
728. VIRGINIJUS LEIKAITIS
Varėna
729. SOFIJA GOSPODEVIČ
Vilnius
730. I.S. BŪDŲ ŠEIMA
Vilnius
731. VITALIJA STEPONIENĖ
Kaunas
732. GYTIS VEPŠTAS
Alytus
733. MĖJA MORKŪNAITĖ
Panevėžys
734. VYTIS VEPŠTAS
Alytus
735. V.A.Ž.N. RUDAIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
736. DANUTĖ VĖŽELIENĖ
Elektrėnai
737. MATAS ŠELGUNOVAS
KAUNAS
738. IRRV ŠAUKLIŲ ŠEIMA
Vilnius
739. E. J. TRIMONIŲ ŠEIMA
Vilnius
740. VDMM ZABARAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
741. DGMJ BAGDONŲ ŠEIMA
Šiauliai
742. A.B.V.JEGELEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
743. LINA BUNIKIENĖ
Vilnius
744. KRISTUPAS JAKUNTAVIČIUS
KAUNAS
745. R.L.A.A VILKELIŲ ŠEIMA
Vilnius
746. G.L.B.S.BAČIULIŲ ŠEIMA
Vilnius
747. R. D. VEPŠTAI
Alytus
748. RENATA LUKAŠEVIČIŪTĖ
vilnius
749. „KRAŠTO APSAUGA“ URBONAITĖ
Vilnius
750. JONAS BOGDANOVIČIUS
Vilnius
751. A. V. DALMANTŲ ŠEIMA
Krikliniai
752. DOVYDAS BRAUKYLA
Vilnius
753. TOMAS PIPIRAS
Vilnius
754. S.D.T. JARAŠŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
755. ATLANTAS PIPIRAS
Vilnius
756. BRUNONAS ŠIČKUS
Vilnius
757. VYTAUTAS GRYBAS
Panevėžys
758. GINTAUTAS ŠIČKUS
Vilnius
759. JUSTINA KIRNIENĖ
vilnius
760. E.L.S.BENEČIŲ ŠEIMA
Tauragė
761. DIRŽIŲ VENSLOVŲ ŠEIMA
Molėtai
762. HENRIETA ŠIČKUVIENĖ
Vilnius
763. AVSA DUŽINSKIŲ ŠEIMA
KAUNAS
764. ALGIRDAS KIRNA
vilnius
765. LEONARDAS JAKUBAUSKAS
Druskininkai
766. LGSA JURGELAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
767. TOMAS VAITIEKŪNAS
VILNIUS
768. BARBORA BUTKEVIČIŪTĖ
Vilnius
769. L.A.KRIŽINAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
770. ALGIRDAS PIJUS BUTKEVIČIUS
Vilnius
771. ELVYRA GILIENĖ
Vilnius
772. RIMVYDAS VAITIEKŪNAS
VILNIUS
773. K. I. A. KUBILIU ŠEIMA
Vilnius
774. AIDAS ADOMAITIS
Gargždai
775. DANGUOLĖ JONIKAITĖ
Vilnius
776. A.Ū.I.R. ČEPAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
777. FILOMENA L. VAITIEKŪNIENĖ
VILNIUS
778. VADIMAS BLIUMKINAS
Vilnius
779. RDIL DIRVONSKIAI ŠEIMA
vilnius
780. JURGA ŽYMANČIENĖ
Marijampolė
781. BARBORA JONIKAITĖ
Vilnius
782. RASA JANČIAUSKAITĖ
Gargždai
783. ZITA GAIDYTĖ
Druskininkai
784. LAIMUTĖ ZUIKIENĖ
MARIJAMPOLĖ
785. RAMŪNAS PETRONIS
Vilnius
786. D.J.S.V. NAVICKŲ ŠEIMA
vilnius
787. ZUZANA KREIVIENĖ
Vilnius
788. R.L.DANILKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
789. S.G. POVILAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
790. EUGENIJUS JURKONIS
Vilnius
791. TADAS JURKONIS
Vilnius
792. V.M.G.METELIONIŲ ŠEIMA
Vilnius
793. ARNAS STANKOVIČIUS
Vilnius
794. JOLITA VAINELAVIČIŪTĖ
Panevėžys
795. IGNAS JURKONIS
Vilnius
796. V.V. SVENTICKŲ ŠEIMA
Vilnius
797. G. Z. SIMAIČIŲ ŠEIMA
PAKRUOJIS
798. ONA GRUBIENĖ
Kaunas
799. VAKARĖ BUMBLYTĖ
VILNIUS
800. A. G. ALIŠAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
801. DŽIUGAS BUMBLYS
VILNIUS
802. DONATAS GUDAS
Panevėžys
803. DARIUS JANUSKEVICIUS
Marijampole
804. MORKŪNŲ ŠEIMA
Akriemiai
805. NERINGOS K LINO K ŠEIMA
Garliava
806. ODETA RIMKEVIČIŪTĖ
Vilnius
807. MACKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
808. VAITIEKŲ ŠEIMA
vaišvydava
809. R.B.M.JONUŠŲ ŠEIMA
Vilnius
810. ŽIEDELIŲ ŠEIMA
Vilnius
811. RIDAS ALIŠAUSKAS
Kaunas
812. VIRGINIJA RIMKEVIČIENĖ
PANEVĖŽYS
813. RIMŠŲ ŠEIMA
Zarasai
814. A. IR K. ŠMOTŲ ŠEIMA
Kelmė
815. ELIGIJUS DARGIS
JONIŠKIS
816. VIDA DARGIENĖ
JONIŠKIS
817. TURAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
818. KANČAUSKVOVERIŲ ŠEIMA
Vilnius
819. RŪTA IGNATAVIČIŪTĖ
ŠIAULIAI
820. GINTARAS UŽDAVINYS
VILNIUS
821. STANISLOVAS ŽUKAUSKAS
Vilnius
822. ELZĖ MARIJA UŽDAVINYTĖ
VILNIUS
823. J. D.ČIŽŲ ŠEIMA
Vilnius
824. ELVYRAS ZLATKUS
Vilnius
825. IRENA KNEIZEVIČIENĖ
Marijampolė
826. A.R.L.R. GRAŽELIŲ ŠEIMA
Vilnius
827. ŽIUGŽDŲ ŠEIMA
Vilnius
828. VAIČIULIŲ ŠEIMA
Vilnius
829. RIMA IGNATAVIČIENĖ
ŠIAULIAI
830. JULIJA KUPSTIENĖ
Kaunas
831. VPNN KALINAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
832. LINGIŲ ŠEIMA
Vilnius
833. DAINORA KERIENĖ
vilnius
834. A.IR D. FEDOROVIČ ŠEIMA
Vilnius
835. GYTIS KERAS
Vilnius
836. LINGIŲ IR DOVILĖS ŠEIMA
Šiauliai
837. JONAS SVIRSKAS
vilnius
838. NARBUTŲ ŠEIMA
PANEVĖŽYS
839. DOVILĖ AGOTA KERAITĖ
Vilnius
840. ANDRIUS ŽILĖNAS
Vilnius
841. VYTAUTAS MILĖNAS
Vilnius
842. 4G MACIJAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
843. MIŠKINIŲ ŠEIMA
Vilnius
844. AUSTĖJA DOMICELĖ KERAITĖ
Vilnius
845. DIRŽIŲ ŠEIMA
raseiniai
846. ALVYDAS VARNELIS
Vilnius
847. STASĖ MILĖNIENĖ
Vilnius
848. G.N.G. KARKLIŲ ŠEIMA
Vilnius
849. T.G.E.K. JANČIŲ ŠEIMA
Vilnius
850. ARTŪRO IR RITOS S ŠEIMA
Vilnius
851. KĘSTUTIS ANTANAITIS
KAUNAS
852. URBONŲ ŠEIMA
Kaunas
853. MARTYNAS LEDOVSKOJUS
Vilnius
854. A. R. M. LAJŲ ŠEIMA
Klaipėda
855. PAULIUS LEDOVSKOJUS
Vinius
856. VYTAUTAS BUKAUSKAS
vilnius
857. TOMAS ZAKAREVIČIUS
Vilnius
858. AGNĖ VANAGAITĖ
Šilutė
859. GABIJA VANAGAITĖ
Šilutė
860. JUOZAPASALGIRDAS KATKUS
Vilnius
861. IEVA STANKUTĖ
Kaunas
862. TOMAS MANTAS TAMALIŪNAS
Kaunas
863. DOVYDAS GATAVECKAS
Kaunas
864. ANDRIUS SANKAUSKAS
Kaunas
865. MANTVYDAS ČEKUTIS
Vilnius
866. ČESLOVAS KULIEŠIUS
Vilnius
867. RRMRR ALIŠAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
868. A.V.R.E. KULIEŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
869. DAUTARTŲ ŠEIMA
VILNIUS
870. A. IR G. BELICKŲ ŠEIMA
Vilnius
871. T.R.G.D. VIZGIRDU ŠEIMA
Vilnius
872. RUGILĖ ZIENIŪTĖ
kaunas
873. ONUTĖ BARANAUSKIENĖ
Mazžeikiai
874. DONATA BINKYTE
londonas
875. AIMV SKORUPSKŲ ŠEIMA
Kaunas
876. VYTAUTAS BINKIS
vilnius
877. A.T.D.D. SKREBIŲ ŠEIMA
vilnius
878. RAIMUNDAS ZUJUS
Uncasville
879. A.J.V.E. BALČIŲ ŠEIMA
Panevėžys
880. 2J.G. MACIJAUSKŲ ŠEIMA
Palanga
881. G.R.M.PINKŲ ŠEIMA
Marijampole
882. MINDAUGAS KINDERIS
Anykščiai
883. JONAS STAUGAITIS
Žvirgždaičiai
884. KAZIMIERA STAUGAITYTĖ
Žvirgždaičiai
885. BENJAMINAS SAKALAUSKAS
Vilnius
886. JUZĖ PRAPUOLENYTĖ
Žvirgždaičiai
887. JONAS MIKALAUSKAS
ŠIAULIAI
888. NERINGA MIKALAUSKIENĖ
ŠIAULIAI
889. ONA NARBUTIENĖ
VILNIUS
890. JOANA KOŽICAITĖ
VILNIUS
891. KLEMENSAS GRINEVIČIUS
VILNIUS
892. ALDONA STAMULIENĖ
UKMERGĖ
893. EMILIJA GERMANAVIČIŪTĖ
VILNIUS
894. L.V.S. CHALKIDIS
PANEVĖŽYS
895. KĘSTUTIS KISIELIUS
POCELONYS
896. VILIJA KISIELIŪTĖ
POCELONYS
897. A.G.K.L.R.J. FILIPAVIČIAI
VILNIUS
898. GABIJA MICKONYTĖ
SLAVINCIŠKĖS
899. IVETA MICKONYTĖ
SLAVINCIŠKĖS
900. LAPINSKŲ ŠEIMA
ŽAGARĖ
901. VIKTORAS VENSKUTONIS
DAUGAI
902. LIUCIJA GERMANAVIČIENĖ
VILNIUS
903. E.Z. ZANIAUSKAI
PRIALGAVOS K.
904. KĘSTUTIS PAULIUKEVIČIUS
ŠVENČIONĖLIAI
905. R.R.V. SMAGURAUSKAI
KULIŠKĖS K.
906. VANDA NARUŠIENĖ
MEŠKUČIŲ K.
907. JŪRATĖ BRUSOKIENĖ
KAUNAS
908. AMBRASŲ ŠEIMA
KAUNAS
909. DITĖ APANSKAITĖ
ŠVENČIONIŲ R.
910. TRANŲ ŠEIMA
KAUNAS
911. GRAŽINA TERESĖ ŽEMAITYTĖ
VILNIUS
912. VIOLĖ OLEINIK
KAUNAS
913. DEIVIDAS VAREIKA
KUPIŠKIS
914. N.A.T.A. RIMKEVIČIAI
VILNIUS
915. E.D. ŠVEDAI
VILNIUS
916. J.R.E.N. ZDANEVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
917. AUDRONĖ KALVELYTĖ
VILNIUS
918. R.T.M. BUIVYDŲ ŠEIMA
ŠIAULIAI
919. VIOLETA VIRGILIJUS RAZVADAUSKAI
PAPILĖ
920. RITA ANTANAS LAURA IGNOTAS BLAŽEVIČIAI
VILNIUS
921. ANTANAS TAUTKUS
VILNIUS
922. IGNAS ŠAPRANAUSKAS
VILNIUS
923. GIEDRĖ ŠAPRANAUSKAITĖ
VILNIUS
924. LINA VENCKIENĖ LAŠINYTĖ
VILNIUS
925. LINAS VENCKUS
VILNIUS
926. VILTĖ VENCKUTĖ
VILNIUS
927. AUGUSTINAS VENCKUS
VILNIUS
928. ALEKSANDRAS LAŠINIS
VILNIUS
929. ALBINA LAŠINIENĖ DEDELYTĖ
VILNIUS
930. K.J.G.K. MILKERAIČIAI
VILNIUS
931. KOTRYNA BARBORA DITĖ
VILNIUS
932. JULIUS TRUNCĖ
JANAPOLIO K.
933. STASĖ BURNEIKIENĖ
PIVAŠIŪNAI
934. VYTAUTAS JONAS ZUBERNIUS
KRETINGA
935. A.D.V.S.L. UGINTŲ ŠEIMA
VILNIUS
936. K.A. KAMINSKO ŠEIMA
VILNIUS
937. J.B.A.M. GRABLIAUSKAI
VILNIUS
938. SAULJUNA PALIUKIENĖ
KAUNAS
939. STANKOVIČIŲ ŠEIMA
LYGIŲ K.
940. PETRO AVIŽONIO ŠEIMA
JUTO VALSTIJA, JAV
941. IGNAS STANKOVIČIUS
LYGIŲ K.
942. B.A. JUCĖNAI
CAPE COD, JAV
943. UGNĖ DUBOSAITĖ
PALANGA
944. PETRAS AVIŽONIS
KAUNAS
945. ALEKSANDRA MARČINKEVIČIŪTĖ
VILNIUS
946. SAULĖ TREIGYTĖ
VILNIUS
947. SOFIA VOSYLIŪTĖ
KAUNAS
948. NIJOLĖ JULIJA VAINUS
KLAIPĖDA
949. GINTAUTAS KERŠYS
KLAIPĖDA
950. REGINA IR JUOZAS DUMBLIAUSKAI
VILNIUS
951. GIEDRĖ KUŠLIKYTĖ
KAUNAS
952. IRENA ŽALIENĖ
VILNIUS
953. VYTAUTAS JAKŠTAS
VILNIUS
954. ALGIRDAS JAKŠTAS
ŠIAULIAI
955. STANISLOVAS JAKŠTAS
ŠIAULIAI
956. SARAPINAS ŽALA
VILNIUS
957. ADELĖ DERKINTYTĖ
ŠIAULIAI
958. M.J.L. GUDAVIČIAI
PANEVĖŽYS
959. AURELIJA ARMAITYTĖ
VARĖNA
960. AUDRIUS IEVA IGNAS ŠIRVINSKAI
VILNIUS
961. AIDA IR RYTIS
VILNIUS
962. EIMANTAS OKSTINAS
VARĖNA
963. VIKTORIJA OKSTINAITĖ
DRUSKININKAI
964. E.I.Ž.O.A. TOLOČKOS
ŠIRVINTOS
965. VALDAS RENKAUSKAS
VILNIUS
966. LIUDA AVIŽONINIENĖ
KAUNAS
967. NAGLIS DUBOSAS
PALANGA
968. MINDAUGAS MARKEVIČIUS
MARIJAMPOLĖ
969. MARIJA PITUŠKIENĖ
MARIJAMPOLĖ
970. SAULIUS PITUŠKA
MARIJAMPOLĖ
971. VAIDA PITUŠKIENĖ
MARIJAMPOLĖ
972. AUGUSTĖ PITUŠKAITĖ
MARIJAMPOLĖ
973. VYTAUTAS PITUŠKA
MARIJAMPOLĖ
974. AUDRIUS MARKEVIČIUS
MARIJAMPOLĖ
975. MINEIKIŲ ŠEIMA
KARTENOS K.
976. RIMVYDAS KARALIUS
PRANCŲ K.
977. VIKTORIJA KARALIŪTĖ
PRANCŲ K.
978. AUSTĖJA KARALIŪTĖ
PRANCŲ K.
979. MILDA KARALIŪTĖ
PRANCŲ K.
980. UGNĖ MALDEIKYTĖ
VILNIUS
981. ROKAS ŠALTYS
VILNIUS
982. JUSTAS ŠALTYS
VILNIUS
983. ŠLEŽIŲ ŠEIMA
VILNIUS
984. NOMEDA ANATOLIJUS MIKNEVIČIAI
VILNIUS
985. OLCHOVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
986. JONUŠŲ ŠEIMA
VILNIUS
987. POVILAS SPURGEVIČIUS
VILNIUS
988. VYTIS NEBILEVIČIUS
VILNIUS
989. DAIVA URBONAVIČIŪTĖ
VILNIUS
990. MILDA BUTKIENĖ
VILNIUS
991. ALGIRDAS JAKUBČIONIS
VILNIUS
992. SERIOŽA JUMATOV
MASTAIČIAI
993. ALFREDAS RUKŠĖNAS
VILNIUS
994. NERUTĖ ONUTĖ GUTAUSKIENĖ
KAUNAS
995. ARVYDAS BARYSAS
KAUNAS
996. AUŠRA GIBIEŽIENĖ
KAUNAS
997. GIEDRĖ UŽUMECKAITĖ
VILNIUS
998. EDMUNDAS MICKŪNAS
VILNIUS
999. JOLANTA ŽUKIENĖ
VILNIUS
1000. ALVYDAS LADYGA
VILNIUS
1001. ALGIRDAS GAIŽUTIS
VILNIUS
1002. VYTAUTAS GOCENTAS
VILNIUS
1003. ROMAS KALANTA
VILNIUS
1004. ALGIRDAS GAIGALAS
VILNIUS
1005. VACYS MILIUS
VILNIUS
1006. VYTAUTAS POCIŪNAS
VILNIUS
1007. VIKTORIJA MORĖNAITĖ ŽŪKIENĖ
DRUSKININKAI
1008. GITANA SIGITAS NIJOLĖ SAVUKYNAI
DRUSKININKAI
1009. BRONĖS IR PETRO SUTKŲ ŠEIMA
ŠIAULIAI
1010. ZDANAVIČIŲ ŠEIMA
ALYTUS
1011. INA OŠKINIENĖ
ČIOBIŠKIS
1012. VLADAS RAŠIMAS
ŠIAULIAI
1013. GINKEVIČIŲ ŠEIMA
RADVILIŠKIS
1014. Z.P. KAIKARIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1015. D.E. JURGAITIENĖ
VILNIUS
1016. J.K. MICKEVIČIUS
VILNIUS
1017. TEODORA BANIŪNAITĖ
VILNIUS
1018. ALBINAS JONAS VASILIAUSKAS
KAUNAS
1019. REGINA DAUNORAVIČIENĖ
VILNIUS
1020. A.N.S.T.I.D.K.S. TUNAIČIAI
PANEVĖŽYS
1021. BRONISLOVAS DREVINSKAS
KAUNAS
1022. RUGILĖ KARKAUSKAITĖ
VILNIUS
1023. POVILAS KLIMANSKAS
VILNIUS
1024. LEONAS LIUTKEVIČIUS
KAUNAS
1025. VIRGILIJAUS GURSČIO ŠEIMA
VILNIUS
1026. RIČARDAS MAURUŠAITIS
KAUNAS
1027. AUDRA DAMARACKIENĖ
VILNIUS
1028. VIRGINIJA ŽAGRAKALYTĖ
MAŽEIKIAI
1029. STANISLOVAS GIEDRA
PALANGA
1030. TITAS IR AUŠTA ZABULIONIAI
UTENA
1031. IRENA IR VALDAS ZABULIONIAI
UTENA
1032. ZITA TADAS PLEKAVIČIAI
ALEKSANDRIJA
1033. VIDUČIO GASIŪNO ŠEIMA
BIRŽAI
1034. ARMINAS ALEŠKEVIČIUS
ŠVENDUBRĖ
1035. EUGENIJUS PUZANAUSKAS
ŠIAULIAI
1036. NIJOLĖ NUTAUTIENĖ
ŠIAULIAI
1037. BRONISLAVA ELSBERGIENĖ
VILNIUS
1038. E.A.D. GRYBAUSKAI
VILNIUS
1039. BRIGITA IGNATAVIČIENĖ
VILNIUS
1040. VYTAUTAS SABESTINAS
ROČKIŲ K.
1041. NINA DERKAČIOVA
VILNIUS
1042. J.J. VILIMAI
KAUNAS
1043. MARTYNAS SIMOKAITIS
KYBARTAI
1044. A.E.V.J.B. ŽALIŲ ŠEIMA
KLAIPĖDA
1045. BENONAS ZIBERKAS
KAUNAS
1046. ALGAUDAS IR VIDA ZIBERKAI
KAUNAS
1047. BRONIUS RAMINTA DOVYDAIČIAI
KAUNAS
1048. LAIMUTĖ ZIBERKIENĖ
KAUNAS
1049. POVILAS KIZYS
VILNIUS
1050. AUGUSTAS CESIULIS
UTENA
1051. JANINA CESIULIENĖ
UTENA
1052. ALBERTAS GIEDRAITIS
KAIŠIADORIŲ R.
1053. ANDRIUS JAKUTIS
KRUOPIAI
1054. J.K. ŠEŠKAUSKAI
KAUNAS
1055. VYTAUTAS MALKĖNAS
MARIJAMPOLĖ
1056. LORETA BALTRUŠAITIENĖ
MARIJAMPOLĖ
1057. A.D.S.A. VORONECKAI
VILNIUS
1058. BIRUTĖ LIKAITĖ
ŠIAULIAI
1059. VYTAUTAS KAŽUKAUSKAS
VILNIUS
1060. ONA RAMANAUSKAITĖ
ŠIAULIAI
1061. EGLĖ ULDUKIENĖ
KUPIŠKIS
1062. GEDIMINAS ULDUKIS
KUPIŠKIS
1063. ANDRIUS ULDUKIS
KUPIŠKIS
1064. JUOZAS IVAŠKA
BIRŽAI
1065. R.A. MOCKAI
VILNIUS
1066. ZITOS AUDRONIAUS IVAŠKŲ ŠEIMA
KEMĖNŲ K.
1067. ALBINAS BATAVIČIUS
VILNIUS
1068. V.V.L. NARKEVIČIŲ ŠEIMA
UKMERGĖ
1069. ALDONA GIEDRAITIENĖ
BARČIŲ K.
1070. AIDA JOKIMČIŪTĖ
VILNIUS
1071. ALDONA JOKIMČIENĖ
ŠIAULIAI
1072. DONATAS JOKIMČIUS
ŠIAULIAI
1073. JULIJA NAGĖLIENĖ
VILNIUS
1074. O.L.V.J.S. MINALGAI
KLAIPĖDA
1075. J.V. SAVIČIAI
KAUNAS
1076. P.O.S.R. ŽILĖNŲ ŠEIMA
ŠALČININKAI
1077. NIJOLĖ VITUNSKIENĖ
PUNIA
1078. TOMAS SEREIKA
VILNIUS
1079. MINDAUGAS SEREIKA
VILNIUS
1080. JOLANTA RAJECKIENĖ
KAUNAS
1081. TERESĖ ŠABASEVIČIENĖ
PAGĖGIAI
1082. VAKARIS KUZMINOVAS
VILNIUS
1083. VYTAUTO NEVERAUSKO ŠEIMA
KAUNAS
1084. JŪRA KUZMINOVAITĖ
VILNIUS
1085. PALMYRA RUDAUSKIENĖ
MALDENIŲ K.
1086. BIRUTĖ VĖGIENĖ
ALYTUS
1087. JONAS SMAILYS
ALYTUS
1088. GABRIELĖ ALKSNINYTĖ KARALIENĖ
KAUNAS
1089. ZIGMAS JUŠKEVIČIUS
VILNIUS
1090. DONATAS BINEVIČIUS
VILNIUS
1091. MARIJA PUŠKLEVIČ
KEIDŽIŲ K.
1092. KAVALIAUSKŲ ŠEIMA
PRAGARĖLĖS K.
1093. RAMUTĖ PENIKIENĖ
VILNIUS
1094. PETRAS PENIKAS
VILNIUS
1095. ARNOLDAS TOMAS RAJECKAS
VILNIUS
1096. MARĖ GAIDIENĖ
RADYŠČIAUS K.
1097. DANUTĖ ALEKSONYTĖ
DRUSKININKAI
1098. KAZYS ALEKSONIS
RADYŠČIAUS K.
1099. ANTANINA ALEKSONIENĖ
RADYŠČIAUS K.
1100. BOLESLOVAS GAIDYS
RADYŠČIAUS K.
1101. E.B. KUKULSKIAI
SEDA
1102. D.V. MAČIULIAI
RIMOLIŲ K.
1103. ALGIRDAS MARČIUKONIS
DAUGAI
1104. ALGIRDAS JUSČIUS
STATIKŲ K.
1105. MULEVIČIŲ ŠEIMA
TROŠKŪNAI
1106. BERŽINIŲ ŠEIMA
ŠIAULIAI
1107. G. LINKEVIČIAUS ŠEIMA
VILNIUS
1108. GEDIMINAS ALKSNYS
KAUNAS
1109. JULIJA ALKSNYTĖ
KAUNAS
1110. V.T. IVANAUSKAI
VILNIUS
1111. Z.S.K.A. KONČIAI
MAŽEIKIAI
1112. LAIMONAS PLIUŠKYS
GARGŽDAI
1113. BIRUTĖ DIJOKAITĖ
VILNIUS
1114. AUŠRA FRANKINAITĖ
SVERDASAI
1115. LINA SINKEVIČIENĖ
VILNIUS
1116. AUŠRINĖ ČEPAUSKIENĖ
TRAKAI
1117. DAINA BILEVIČIŪTĖ
VILNIUS
1118. GAUDIEŠIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1119. SOLVEIGA LINA SADAUSKAITĖ
VILNIUS
1120. ADOLFAS PALIULIONIS
ŠIAULIAI
1121. STASĖ PALIULIONIENĖ
ŠIAULIAI
1122. KRISTINA PALIULIONYTĖ
ŠIAULIAI
1123. VIRGINIJA ŽUKAUSKIENĖ
ŠIAULIAI
1124. ANELĖ MEILUTĖ
VILNIUS
1125. SKAISTĖ ŠUMINIENĖ
VILNIUS
1126. LUKAS JUZĖNAS
PABAISKAS
1127. ALGIRDAS ŠUMINAS
VILNIUS
1128. MILDA VYŠNIAUSKAITĖ
VILNIUS
1129. NERIJUS VARNELIS
ALYTUS
1130. EGIDIJUS VARNELIS
ALYTUS
1131. JUSTINAS JURKUS
VILNIUS
1132. MINDAUGAS ANILIONIS
KAUNAS
1133. JŪRATĖ ANILIONYTĖ
KAUNAS
1134. R.R. BUŽINSKAI
VILNIUS
1135. BEATRIČĖ ANILIONYTĖ
KAUNAS
1136. TAUTVYDAS ANILIONIS
KAUNAS
1137. ANTANAS PALIULIONIS
VABALNINKO V.
1138. BARBORA MICKELIŪNIENĖ
VABALNINKO V.
1139. JULIUS PALIULIONIS
VABALNINKO V.
1140. STEFANIJA PALIULIONIENĖ
VABALNINKO V.
1141. REGINA PURIUŠKIENĖ
VILNIUS
1142. SIGITAS PURIUŠKIS
VILNIUS
1143. INDRĖ PURIUŠKYTĖ
VILNIUS
1144. LINA PURIUŠKYTĖ
VILNIUS
1145. GENOVAITĖ DIRSJENĖ
VADOKLIŲ K.
1146. E.S.I.T. KALINAUSKAI
VILNIUS
1147. VYTAS TAMOŠIŪNAS
KLAIPĖDA
1148. JANINA JAGMINAITĖ JELSKIENĖ
VILNIUS
1149. ALFONSAS AUDZIJONIS
VILNIUS
1150. MARYTĖ AUDZIJONIENĖ
VILNIUS
1151. MYKOLAS FEDARAVIČIUS
KULAUTUVA
1152. ANTANAS MILIEŠKA
KAUNAS
1153. J.R. DARAČIŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
1154. EMILIS REPEČKA
BUKIŠKĖS
1155. ERIKAS GRIGAS
BUKIŠKĖS
1156. J.D.A.A.M.I.J. ŠAUMANAI
KAUNAS
1157. STEFA METLINSKIENĖ
KAUNAS
1158. ŠIDLAUSKŲ ŠEIMA
KĖDAINIAI
1159. STANISLOVAS BALSYS
VILKIJA
1160. Z.J. GANUSAUSKAI
VILNIUS
1161. ALMA GENOVAITĖ KAZĖNIENĖ
UKMERGĖ
1162. J.P. TOMKEVIČIŲ ŠEIMA
TRAKŲ VOKĖ
1163. ALFREDAS DRIUKAS
VILNIUS
1164. BARBORA DRIUKIENĖ
VILNIUS
1165. MILAŠIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1166. ČESLOVAS KAZANOVAS
KAUNAS
1167. JUOZAS BALTRUŠIS
KAUNAS
1168. FILOMENA BALTRUŠIENĖ
KAUNAS
1169. ROKO PALIUKO ŠEIMA
VILNIUS
1170. R.R.Z. LUČIŪNAI
VILNIUS
1171. V.P.M.G. PLOKŠČIAI
DRUSKININKAI
1172. J.L.N.D. ŠALKAUSKAI
VILNIUS
1173. ALBINAS VALENTAVIČIUS
VILNIUS
1174. ARVYDAS ŠALTENIS
VILNIUS
1175. L.S.V. GRUŽINSKIAI
VILNIUS
1176. S.G.R.R.S. GOCENTAI
ALYTUS
1177. MARIJONAS RAUDONIS
PUMPĖNŲ K.
1178. JONAS PILYPAS
VILNIUS
1179. V.C.D.Ž.M. DUOBOS
VILNIUS
1180. V.E. GIEDRAIČIAI
ŠIAULIAI
1181. R.J. VILTRAKIAI
VILNIUS
1182. MONIKA AVERKIENĖ
DRUSKININKAI
1183. MARTYNAS MACKEVIČIUS
VILNIUS
1184. JADVYGA MACKEVIČIENĖ
VILNIUS
1185. LIUDVIKA DOCKIENĖ
VILNIUS
1186. ROBERTAS NERIJUS VELBASYS
PANEVĖŽYS
1187. R.J. GRAUŽINIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1188. I.V.S.Ž.I.V.R.G.T. VASILIAUSKŲ ŠEIMA
ŠIAULIAI
1189. E.R.S.D.J. GIRDZIJAUSKAI
JURBARKAS
1190. LEONA KAIRIENĖ
VILNIUS
1191. J.V.V.D.R. ZUBAI
VILNIUS
1192. A.K.V. VANČIAI
JURBARKAS
1193. A.S. MARTINAVIČIAI
PAPILIŲ K.
1194. B.R. ŠIRVINSKAI
VILNIUS
1195. IRENOS IR KAZIO MUSTEIKIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1196. E.N.R.V.S.G. JANUŠKŲ ŠEIMA
ŠIAULIAI
1197. M.G.A.K. GRODŽIAI
VILNIUS
1198. JUOZAS IR ALDONA NAGINIONIAI
GARLIAVA
1199. A. SVARINSKAS
VILNIUS
1200. INGA POŠIŪNIENĖ
VILNIUS
1201. GINTAS POŠIŪNAS
VILNIUS
1202. A.I.R.T.F. JAGELAVIČIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1203. M.GAVĖNAITĖ
VILNIUS
1204. VINCAS NAVICKAS
VILNIUS
1205. B.K. BUDRIŪNAS
VILNIUS
1206. EUGENIJUS NAVICKAS
VILNIUS
1207. JONAS BIELIAUSKAS
VILNIUS
1208. RITA SVALBONAITĖ
VILNIUS
1209. LIUDVIKAS IR MARIJA SKARDINSKAI
VILNIUS
1210. A.I.I.J. STASYS KOLYČIAUS ŠEIMA
DARGIŲ K.
1211. JUSTAS JANČYS
VILNIUS
1212. KRISTINA JANČIENĖ
VILNIUS
1213. J.I.M.M. AUGUSTINŲ ŠEIMA
KLAIPĖDA
1214. I.P. TAMOLIŲ
VILNIUS
1215. AUGUSTINAS ŠVENČIONIS
KAUNAS
1216. A.E.A.E.P. TREIGIAI
VEIČIŪNAI
1217. V.P.J.J. VARNAI
VILNIUS
1218. M.V.A.G. BUDRIAI
KAUNAS
1219. A.R.J.J. BARANAUSKAI
VILNIUS
1220. M.A. BARANAUSKAI D.Š.V.R.R.N.R.R.V.
PLOKŠČIAI
1221. E.G.M.M. ONOFREI
CORK, AIRIJA
1222. A.N.G.E. VAIDŽIULIAI
CORK, AIRIJA
1223. V.J.V. SAKALIAI
VILNIUS
1224. ANTANAS URBONAS
ŠIRVINTOS
1225. ALBINAS RAULIČKIS
ALYTUS
1226. VYTAUTAS RAKAUSKAS
KAUNAS
1227. KOSTAS BRASAS
KLAIPĖDA
1228. T.A. TUMĖNŲ ŠEIMA
VILNIUS
1229. LEVUTĖ MARIJA VITIENĖ
ŠIRVINTOS
1230. ALDONA VERONIKA MORKŪNAITĖ
KAUNAS
1231. LIUDVIKA JANČIUKIENĖ
VEISIEJAI
1232. EMA GLOBYTĖ
BIRŽAI
1233. L.D.I.G. KRIŠČIŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
1234. RŪTA IGARIENĖ
GARGŽDAI
1235. S.M.G. ČEMEŠKŲ
GINEITIŠKĖS
1236. JUOZAS IR ONA NARKEVIČIAI
VIVIS
1237. RITA MAUZIENĖ
ŠAKIAI
1238. LAURAS KARALUKAS
VEISIEJAI
1239. E.I. MAMEDOVŲ ŠEIMA
KAUNAS
1240. DANGUOLĖ VYTAUTAS MARCINAUSKAI
VILNIUS
1241. KRISTIJONAS PLIUŠKYS
GARGŽDAI
1242. P. DOVILTIS
JONIŠKIS
1243. GENOVAITĖ LUNSKUTĖ
VILNIUS
1244. V.Į. SENVAIČIŲ ŠEIMA
GARLIAVA
1245. VIDA BAGDONAITĖ
VILNIUS
1246. DANUTĖ BALČIŪNAITĖ
VILNIUS
1247. DANUTĖ PALSKYTĖ
VILNIUS
1248. AGOTA JARMOKAITĖ
VILNIUS
1249. D.V. KAMANDULIŲ ŠEIMA
JONAVA
1250. I.V.V.A.D.B.D.J.A.M.V. RAMANAUSKAI
VILNIUS
1251. RAPOLAS AUGUSTAS URBONAS
VILNIUS
1252. TOMAS URBONAS
VILNIUS
1253. IRENA RUDYTĖ
VILNIUS
1254. JUOZAS DIDIKA
VILNIUS
1255. ALFONSAS STANIŪNAS
PAVOVERĖS K.
1256. STASĖ LUKMINAITĖ
KAUNAS
1257. LIUCIJA KULVIETYTĖ
KAUNAS
1258. Z.A.G.V. URBONŲ ŠEIMA
VILNIUS
1259. ERNESTA NEDZVECKAITĖ
VILNIUS
1260. D.J.A.A. KRIAUČIŪNAI
VILNIUS
1261. AUGUSTAS KLIGYS KATJA LACHMANN
PASAULIS
1262. AUDRONĖ IR ROBERT PRINS
BELGIJA
1263. R.V.T.I. GRAUSLIAI
VILNIUS
1264. A.D.A.R.M.A.L.M.A.K.I.R.V.T. VAUPŠAI
VILNIUS
1265. VAKARIS VĖJAS GRAUSLYS
VILNIUS
1266. TIJUS ŪKAS GRAUSLYS
VILNIUS
1267. MARTYNAS AIDIETIS
KARMĖLAVA
1268. NERIJUS DZIADAS
KARMĖLAVA
1269. SILVESTRAS AIDIETIS
KARMĖLAVA
1270. STASYS AIDIETIS
KARMĖLAVA
1271. ALGIRDAS ALEKSAS JUODKAZIS
VILNIUS
1272. FILOMENA GAIDAMAVIČIŪTĖ
VILNIUS
1273. RAULINAIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1274. AIVARAS DZERKALAS
KAUNAS
1275. T.F.E. PETRAIČIAI
MARIJAMPOLĖ
1276. STASĖ ŠUKYTĖ
KĖDAINIAI
1277. VYTAUTAS PIELIA
VILNIUS
1278. FELIKSAS MARČIUS
NERINGA
1279. BIRUTĖ ILGARIŪBIENĖ
TOLEJKIŲ K.
1280. DAIVA GUSAČIOKIENĖ
VILNIUS
1281. NADIEŽDA ALGIS IVAŠKOS
BIRŽAI
1282. RAMŪNAS IVAŠKA
BIRŽAI
1283. L.I.A. VILEMAIČIŲ ŠEIMA
BIRŽAI
1284. ROBERTA ZAMULSKYTĖ
VILNIUS
1285. ŽILVINAS BERESNEVIČIUS
VILNIUS
1286. RYTIS BERESNEVIČIUS
VILNIUS
1287. Z.V.A.T. VITAI
VILNIUS
1288. G.U.V.G. SVITOJAI
VILNIUS
1289. V.J.M.F.F. MARČIŲ ŠEIMA
NERINGA
1290. EMILIO BALČIŪNO ŠEIMA
VILNIUS
1291. LINA BANIENĖ
PANEVĖŽYS
1292. M.V.D. MASAIČIAI
VILNIUS
1293. SIGITAS BIRŽYS
VILNIUS
1294. JUOZAS MINIOTAS
VILNIUS
1295. IRENA IR ERVINAS JURKŠAI
VILNIUS
1296. ANDRIUS ČERŠKUS
VILNIUS
1297. LEONARDAS BAKŠYS
UKMERGĖ
1298. DALIA BAKŠYTĖ
VILNIUS
1299. ELENA BAKŠIENĖ
UKMERGĖ
1300. DALIA BAKŠIENĖ
VILNIUS
1301. MONIKA ADELĖ TUMAITĖ
VILNIUS
1302. ALA BURDAITĖ
KAUNAS
1303. BRONIUS ŠABLEVIČIUS
IGNALINA
1304. ZIGMO ONOS ČIROŠEIMA
TRAKŲ R.
1305. P.A.N.V LAPIENIAI
KĖDAINIAI
1306. BIRUTĖ ŽULONAITĖ
KAUNAS
1307. A.S.E.L.M.T. BURINSKAI
VARĖNA
1308. ŽAKEVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1309. EUGENIJA IR JURGIS DYČMONAI
VILNIUS
1310. ROMUALDAS IR DALIA JUODENIAI
AVIŽONIŲ K.
1311. Z.V. KAZLAUSKŲ ŠEIMA
KAUNAS
1312. ALGIRDAS KESMINAS
VILNIUS
1313. LIDIJA KESMINIENĖ
VILNIUS
1314. AUŠRELĖ KESMINIENĖ
LYON, PRANCŪZIJA
1315. AISTĖ KESMINAITĖ
VILNIUS
1316. LINAS KESMINAS
JAV FORT BRAGG
1317. RIMAS KESMINAS
VILNIUS
1318. VIDA KUNČIŪNIENĖ
DUSMENYS
1319. MODESTAS BRAZLAUSLKAS
VENCIŪNAI
1320. TOMAS PAULIUKAS
VILNIUS
1321. JUOZAS BRAGA
VILNIUS
1322. AUGUSTINAS A. RADZEVIČIUS
VILNIUS
1323. V.N.R. SMELSTORIAI
ŠILUTĖ
1324. SAULĖ RADZEVIČIENĖ
VILNIUS
1325. JANINA URBIENĖ
VILNIUS
1326. ZINAIDA GRIGIENĖ
MARCINKONYS
1327. M.E. MANTRIMAI ŠEIMA
VILNIUS
1328. RIMANTAS DUBOSAS
BALTAMIŠKIO K.
1329. ANŽELIKA JUŠKAUSKAITĖ
KAUNAS
1330. VIDA JUŠKAUSKIENĖ
RINGAUDAI
1331. JANINA JUANA TULINSKIENĖ
PRIEKULĖ
1332. INETA JUŠKAUSKAITĖ
KAUNAS
1333. JONAS JUŠKAUSKAS
KAUNAS
1334. ADOLFAS RAČELIS
BUIVYDIŠKĖS
1335. VERBYLŲ ŠEIMA
D. RIEŠĖ
1336. JONAS KAZIMIERAS ŠVAGŽLYS
VILNIUS
1337. RAMUNĖ ŠVAGŽLIENĖ
VILNIUS
1338. ANTANINA NAVASAITIENĖ
KAUNAS
1339. VAIGA VARNAVIČIENĖ
KAUNAS
1340. JONAS NAVASAITIS
KAUNAS
1341. LEONARDAS KULIKAUSKAS
KAUNAS
1342. NIJOLĖS ALFONSO MALINAUSKŲ ŠEIMA
VIJOLIAI
1343. E.J. MEIŠTININKŲ ŠEIMA
TAURAGĖ
1344. REIMUNDAS VARAPICKAS
ŠIAULIAI
1345. PIJUS MASIULIS
VILNIUS
1346. VALĖ MASIULIENĖ
VILNIUS
1347. VAIDOTAS PUTEIKIS
VILNIUS
1348. J.V. KASPERAVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1349. DONATAS JUODZEVIČIUS
ALYTUS
1350. SIGITAS KAROLIUS BOREIKA
VILNIUS
1351. BRUVERIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1352. EDUARDAS JONAS GAVĖNIS
KAUNAS
1353. JULANTA POŠKUTĖ
VILNIUS
1354. GENOVAITĖ URMONAITĖ
TAURAGĖ
1355. VIDMANTAS UNDRAITIS
VILNIUS
1356. EDVARDAS VENCKUS
VILNIUS
1357. AUŠRINĖ VENCKUTĖ
VILNIUS
1358. MYKOLAS VENCKUS
VILNIUS
1359. EDUALIJA VENCKIENĖ
VILNIUS
1360. EDVINAS ZELVARAS
VILNIUS
1361. JURGA ZELVARIENĖ
VILNIUS
1362. ROSE ANNE GRAULICH
KRIKŠTENIŲ K.
1363. ONUTĖ VENCLOVIENĖ
KRIKŠTENIŲ K.
1364. VILIUS KRIKŠTAPONIS
VERPIAI
1365. RŪTA KRIKŠTAPONYTĖ
VERPIAI
1366. HAROLDAS ANTANAUSKAS
JONAVA
1367. JULĖ ANTANAUSKIENĖ
JONAVA
1368. NIJOLĖ ŠLIUMPINĖ
KAUNAS
1369. SIMONAS ŠLIUMPA
KAUNAS
1370. VYTAUTAS ŠLIUMPA
KAUNAS
1371. VYTAUTAS VYŠNIAUSKAS
DRUSKININKAI
1372. BRONISLAVA URBANAVIČIENĖ
VILNIUS
1373. RIMAS URBANAVIČIUS
VILNIUS
1374. ANDRIUS BALTRUŠIŪNAS
RUDŽIŲ K.
1375. RAIMONDA PANKIENĖ
GĖLUVOS K.
1376. ALBINA VIDA KNURIENĖ
ARIOGALA
1377. J.N.R.M. ŽEKONIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1378. D.P. ŽEKONIŲ ŠEIMA
DUMBLIŪNAI
1379. RUSNĖ EMILIJA NARBUTAITĖ
VISAGINAS
1380. JUOZAS STRAIGIS
KAUNAS
1381. AUDRONĖ MASIULYTĖ
VILNIUS
1382. BOLIUS JUSAS
PUNIOS K.
1383. TATJANA IR DARIUS SAMULEVIČIAI
KAUNAS
1384. ONA KONSTANTINAVIČIŪTĖ
VILNIUS
1385. RIMA BAZIENĖ
ALYTUS
1386. KAZIMIERAS ŠANDRIKIS
KAUNAS
1387. ALBERTAS PAŠKEVIČIUS
KEBLONIŲ K.
1388. STEPONAS ŠIPAILA
VILNIUS
1389. A.J.A.E. ŠUMSKIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1390. VIRMANTĖ BLAŽAITĖ
MAŽEIKIAI
1391. VYTAUTAS ŠVERUBA
MAŽEIKIAI
1392. BIRUTĖ BLAŽIENĖ
MAŽEIKIAI
1393. D.M.V.S. ŠIMKAI
ŠIAULIAI
1394. JULIJOS IR JUOZO NAVICKŲ ŠEIMA
VARPUTĖNAI
1395. PETRAS KURLIS
ŠIAULIAI
1396. RAPOLAS ALEKSANDRAS VILIMAI
UKMERGĖ
1397. JANINA IR JONAS MARCINKONIAI
VILNIUS
1398. POVILAS VITALIJA SLANKAUSKAI
KAUNAS
1399. V. MALAKAS TAUJENAI
VADŲ K.
1400. TOMAS ČEREŠKA
MOLĖTAI
1401. ARVYDAS ČEREŠKA
MOLĖTAI
1402. MARYTĖ KONTRIMAITĖ
VILNIUS
1403. R.V.J. ARUTIUNIANAI
VILNIUS
1404. A.R. RUDZKIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1405. JANINA JAZAUSKAITĖ
VILNIUS
1406. A.R. NEMAJŪNŲ ŠEIMA
KAUNAS
1407. N.R.S. POCIAI
ŠILUTĖ
1408. A. PUIDOKO ŠEIMA
VILNIUS
1409. GABIJA PURLYTĖ
VILNIUS
1410. ELENA IR JONAS GRAJAUSKAI
KLAIPĖDA
1411. MARIJA JUODVALKIENĖ
VILNIUS
1412. Č.V.J.J. AKSAMITAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1413. ELENA IR VYTAUTAS JANUŠKEVIČIAI
TRAKAI
1414. VYTAUTO TERESĖLĖS KAZLAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1415. V.E.E.A.A BARANAUSKŲ ŠEIMA
ALYTUS
1416. ALDONA IR DRĄSUTIS LIAUGMINAI
LAIŽUVA
1417. PIEČIUKAIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1418. NIJOLĖ MIKALAUSKIENĖ
KLAIPĖDA
1419. V.A. GABUŽIŲ ŠEIMA
JONAVA
1420. IRENA ALFONSAS TARVYDAI
VILNIUS
1421. EGLĖ VENGALYTĖ
VILNIUS
1422. BONIFACAS VENGALIS
VILNIUS
1423. J.G.N.G. GERASIONIAI
VILNIUS
1424. ILAN OSTROVSKIJ
VILNIUS
1425. DAIVA KAROBLIENĖ
KAUNAS
1426. AISTĖ NERIJUS DOMINAI
KAUNAS
1427. LORETA GRAŽEVIČIŪTĖ
VILNIUS
1428. SVAJŪNAS GRAŽEVIČIUS
VILNIUS
1429. JUOZAS GUDELIS
VILNIUS
1430. VYTAS AIDIETIS
KLEMIONIŠKIŲ K.
1431. AUDRIUS AIDIETIS
RIEŠĖ
1432. GEDIMINAS VAIČIUŠKA
BARUPĖ
1433. ALMA LUNECKIENĖ
VILNIUS
1434. DANUTĖ VAŠKEVIČIENĖ
KARMĖLAVA
1435. B. RAGAUSKAITĖ
VILNIUS
1436. RASA BURNECKYTĖ
ALYTUS
1437. ALMA AIDUKIENĖ
ALYTUS
1438. STASĖ DAUKŠIENĖ
ALYTUS
1439. SLOTKŲ ŠEIMA
ALYTUS
1440. G.I.V. VENCLOVAI
MAŽEIKIAI
1441. A.V.A.D. VINSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1442. L.J. PRAŠKEVIČIŲ
MAŽEIKIAI
1443. AUŠRA ŠAULYTĖ
MAŽEIKIAI
1444. LAURINAIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1445. GINTARĖ PIVORIUNAITĖ
VILNIUS
1446. MILDA ŠIMKUNAITĖ
VILNIUS
1447. VYTAUTAS LANDSBERGIS
VILNIUS
1448. DALIA GRYBAUSKAITĖ
VILNIUS
1449. GENUTĖ MINDAUGAS JUŠKEVIČIAI
VILNIUS
1450. KEDŽIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1451. PETRAS JONUŠAS
VILNIUS
1452. VILIUS KAVALIAUSKAS
VILNIUS
1453. ALGIRDAS MYKOLAS BRAZAUSKAS
VILNIUS
1454. LIETUVOS DRAUGAI
VILNIUS
1455. LIETUVOS GYNĖJAMS
VILNIUS
1456. ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVĄ
VILNIUS
1457. DALIA SAUKAITYTĖ
VILNIUS
1458. IGORIS LOBANOVAS
VILNIUS
1459. KAZIMIERAS LASTAUSKAS
KAUNAS
1460. GIEDRĖ BIRŽYTĖ
VILNIUS
1461. VILIUS RADZEVIČIUS
VILNIUS
1462. Z.R. KUPČINSKŲ ŠEIMA
KAUNAS
1463. S.V. STUMBUREVIČIAI
VILNIUS
1464. LIDA NORŠYTĖ
ANYKŠČIAI
1465. STASYS KAČĖNAS
KRŪMINIŲ K.
1466. R.A. JUKNEVIČIŲ ŠEIMA
KRŪMINIŲ K.
1467. V.R. ŽEMAIČIAI
VILNIUS
1468. ALGIMANTAS MANKUS
KAUNAS
1469. RIMVYDAS VILIMAS
UKMERGĖ
1470. STASĖ BEINORIENĖ
VILNIUS
1471. E.V. ŠLEINOTAI
VILNIUS
1472. R.D. ŠNIUKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1473. AUKSĖ JOANA MONTVILIENĖ
VILNIUS
1474. PRANAS SAJAUSKAS
UKMERGĖ
1475. B.A. MICKAI
KAUNAS
1476. A.N. ADOMONIAI
KAUNAS
1477. ANTANAS IR IRENA NAUSĖDAI
VILNIUS
1478. IRENA VABALIENĖ
VILNIUS
1479. JONAS NORVAIŠAS
VILNIUS
1480. TOMAS ARŪNAS NORVAIŠAS
VILNIUS
1481. VISOCKŲ ŠEIMA
KAUNAS
1482. POVILAS VENCKEVIČIUS
VILNIUS
1483. M.M.S.L. SKIRGAILŲ ŠEIMA
GIRDIŠKĖS K.
1484. ARTŪRAS ČERNIAUSKAS
VILNIUS
1485. GIEDRĖ PUTRAMENTIENĖ
VILNIUS
1486. JOČIŲ ŠEIMA
LAIČIŲ K.
1487. A.D. MAŽEIKOS
USA
1488. ALDONA ŠAUČIULYTĖ
IGNALINA
1489. G.V. MARČIUKAIČIŲ
VILNIUS
1490. VINCAS POLTARACKAS
VILNIUS
1491. JURGIS VILKELIS
LEIPALINGIS
1492. LIUDVIKAS PIPIRAS
VILNIUS
1493. VALENTAS GAIGALAS
VILNIUS
1494. FELIKSAS OSKARAS KLIMAS
VILNIUS
1495. V.E.D.J. GAIGALŲ
VILNIUS
1496. ASTA DOVSEVIČIŪTĖ
DAINAVOS K.
1497. ANDRIUS SADZEVIČIUS
JONAVA
1498. JUSTAS SADZEVIČIUS
JONAVA
1499. STREIKŲ ŠEIMA
KAUNAS
1500. ELEONORA IR BRONIUS BAGDONAI
RADVILIŠKIS
1501. ARŪNAS ŠEŠKUS
UŽUPIŲ K.
1502. V.S.A.D. GORAINIAI
VILNIUS
1503. ALEKSANDR ONUTE RALYS
VILNIUS
1504. RIMANTAS MARYTĖ RALYS
VILNIUS
1505. R.D.N.I. PETRONIAI
UTENA
1506. RAIMONDA JUKNEVIČIENĖ
BAISIOGALA
1507. STASYS IR ALBINA REPEIKAI
VILNIUS
1508. C.V.R.M. GRAŽULIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1509. STASĖ UPSKIENĖ
VILNIUS
1510. LAIMA CHOMSKYTĖ PATAŠIENĖ
KAUNAS
1511. DANIELIUS MAKAUSKAS
AKMENŲ K.
1512. DAUMANTAS SIRVYDIS
VILNIUS
1513. ALBINAS VALKA
BIRŠČIŲ K.
1514. ONUTĖ LUKOŠEVIČIENĖ
KAPČIAMIESTIS
1515. PAVEL BUIKO
JAŠIŪNAI
1516. KAZIMIERAS KAJUTIS
KAUNAS
1517. SOFIJA BARONIENĖ
MARIJAMPOLĖ
1518. DANUTĖ VALĖ ŽIEDELIENĖ
DELTUVA
1519. POVILAS ŽUKAUSKAS
GLITIŠKIŲ K.
1520. BIRUTĖ VERONIKA KAZLAUSKIENĖ
KAUNAS
1521. EUGENIJA BALTUŠIENĖ
ALYTUS
1522. TERVYDŽIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1523. K. ŠVENČIONYTĖ
VILNIUS
1524. DARIUS ŽALA
KLAIPĖDA
1525. V. ZINKEVIČ
JAŠIŪNAI
1526. NIJOLĖ ALVYDA ALVYDAS DUMBRAVAI
PLIKIŠKIŲ K.
1527. MONIKA VISIPAVIČIŪTĖ
KAUNAS
1528. ŠARŪNĖ ZAKARAUSKAITĖ
KAUNAS
1529. REGINA VISIPAVIČIŪTĖ
UKMERGĖ
1530. A.A.E. KRIŠČIŪNAI H. LUKOŠEVIČIAI
SAMYLAI
1531. ALIUTĖ KAŠĖTAITĖ
KAUNAS
1532. JANINA MAČERAUSKAITĖ
VILNIUS
1533. I.V. BARLŲ ŠEMA
PAJŪRIS
1534. GEDIMINAS VACLOVAS NAVICKAS
VILNIUS
1535. DARIJUS PUSKUNIGIS TOMA JOGĖLAITĖ
KAUNAS
1536. A.V. BALITA
VILNIUS-PUNSKAS
1537. DOMINIKAS TIKUIŠIS
VILNIUS
1538. PIJUS TIKUIŠIS
VILNIUS
1539. UGNĖ TIKUIŠITĖ
VILNIUS
1540. VIKTORAS KRASOVSKIS
VILNIUS
1541. J.S.V. GRIŠIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1542. REMIGIJUS GRIŠIUS
KAUNAS
1543. AUŠRINĖ GRIŠIENĖ
KAUNAS
1544. INDRĖ GRIŠIŪTĖ
KAUNAS
1545. REMIGIJUS GRIŠIUS R.
KAUNAS
1546. A.I.S.D. MARCINONIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1547. AUDRONĖ ADOLFAS IGNĖ JUSTAS PUPELIAI
VILNIUS
1548. AUDRONĖ GALVONAITĖ
VILNIUS
1549. VYTAUTAS KASPARAVIČIUS
VILNIUS
1550. BRUNONAS GRUZDYS
VILNIUS
1551. KAZYS GUDONIS
KIBUČIŲ K.
1552. JONAS VYTAUTAS MISEVIČIUS
VILNIUS
1553. VINCAS ČEPĖNAS
VILNIUS
1554. ANGELĖ ČEPĖNAITĖ
VILNIUS
1555. R.V. ZYKŲ ŠEIMA
KAUNAS
1556. R.R.J.D. VINDŽEGALSKIAI
KAUNAS
1557. ANTANAS VYTAUTAS BIELEVIČIUS
VILNIUS
1558. EDITA BUROKAITĖ
SVYLIONIŲ L
1559. IRMA BUROKAITĖ
SVYLIONIŲ L
1560. ALDONA VOICEKĖNAITĖ
VILNIUS
1561. JULIUS VAITEKĖNAS
LINKONIŲ K.
1562. VYTAUTAS SEMĖNAS
LUZDINŲ K.
1563. VILGELMINA VOICEKIAN
LUZDINŲ K.
1564. BALIUKŲ ŠEIMA
DEBEIKIAI
1565. P. BALIUKOS ŠEIMA
ELMININKAI
1566. V.V. TRACEVIČIAI
ZUJŪNAI
1567. JULIJA VAŠČIŪNAITĖ
VILNIUS
1568. SAULIUS RAULIČKIS
PRIENAI
1569. MILDA RAULIČKIENĖ
PRIENAI
1570. P.S. JONĖNŲ ŠEIMA
BIRŽAI
1571. A.V.D.V.N. JASULAIČIŲ-ŠEIMA
VILNIUS
1572. DANUTĖ MINKAUSKIENĖ
VILNIUS
1573. JANINA IR ALGIRDAS JAKIMAVIČIAI
ALYTUS
1574. M.B.R. DRIGOTAI
VILNIUS
1575. I.A. GUMULIAUSKAI IR ANŪKAI
KAUNAS
1576. G.R. GIRNIŲ ŠEIMA
UKMERGĖ
1577. R.R.J.D. TARCHICHY ŠEIMA
VILNIUS
1578. GIEDRĖ PANGONIENĖ
ŠIAULIAI
1579. REMIGIJUS PANGONIS
ŠIAULIAI
1580. GENOVAITĖ GRAŽINA CVIRKIENĖ
VILNIUS
1581. A.J. ČEREŠKŲ ŠEIMA
UKMERGĖ
1582. MARTINAS KANCLERIS
VARNIKŲ K.
1583. VALDAS KANCLERIS
VARNIKŲ K.
1584. DONALDAS KANCLERIS
VARNIKŲ K.
1585. RIČARDAS KANCLERIS
VARNIKŲ K.
1586. KRISTIJONAS KANCLERIS
TRAKAI
1587. A.E.L.K. MARCINKEVIČIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1588. ALDONA VAITILAVIČIENĖ VNIOJI
KAUNAS
1589. AUGUSTA ROMAŠKEVIČIŪTĖ
ALYTUS
1590. B.A.T.A.B.T. BRAZAUSKAI
ALYTUS
1591. VINCAS TOTORAITIS
VILNIUS
1592. K.C.STARGIŲ ŠEIMA
BIRŽAI
1593. VILIJA URBONAVIČIENĖ ARVYDAS
KAUNAS
1594. A.J. AMBRAZEVIČIAUS ŠEIMA
VILNIUS
1595. LAUGALIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1596. J.G.V. BURKAUSKAI
VILNIUS
1597. A.D. BURKAUSKAI
LAUKIAI
1598. GERMANTAS GAURILČIKAS
VILNIUS
1599. LAURYNA RUDYTĖ
VILNIUS
1600. T.R.L.B.V. RUZGAILOS
VILNIUS
1601. ALGIMANTA KOVALČUK
TAURAGĖ
1602. GEDIMINAS JANINA KARAUSKAI
LAZDIJAI
1603. GINTAUTAS IEŠMANTAS
VILNIUS
1604. FELIKSAS MATAČINSKAS
VILNIUS
1605. DALIJA MARTIŠIŪTĖ
VILNIUS
1606. GENOVAITĖ VINIKAITĖ
UTENA
1607. ROMAS DUMČIUS
VILNIUS
1608. VINCENTAS RAULIČKIS
VILNIUS
1609. ROMAS KAŠINSKAS
VILNIUS
1610. ZOFIJA ANDRIŪNIENĖ
VILNIUS
1611. D.I. ŽILIUTĖ MARIA
RIETAVAS
1612. Z.J.G.V. PRIDOTKAI
KAUNAS
1613. NIJOLĖ AUDRONĖ ALIUS MAJOROVAI
KAUNAS
1614. JUSTINAS MALIJONIS
VILNIUS
1615. O.Č.V.K. GERLIAKAI
VILNIUS
1616. ARIJUS MOLIS
DAUGAI
1617. AUDRONĖS G. AUGUSTIENĖS ŠEIMA
TYTUVĖNAI
1618. NERIJUS IGNATAVIČIUS
VILNIUS
1619. SKAISTĖ SABALIAUSKAITĖ
VILNIUS
1620. ONUTĖ GUDMONAI PAULIUKONIAI
KAUNAS
1621. ALGIRDAS KANAPECKAS
BAISIOGALA
1622. UGNĖ PAULAUSKAITĖ
JONAVA
1623. BRONISLAVA RŪKIENĖ
VILNIUS
1624. MARIJA LISINSKIENĖ
VILNIUS
1625. GIEDRĖ KUČINSKAITĖ
ČIOBIŠKIS
1626. VIKTORAS VAITKUS
PLUNGĖ
1627. E.A.Ž.V. NEDZVECKAI
PLUNGĖ
1628. STASYS AUDICKAS
VILNIUS
1629. ROLANDAS SĖLIUKAS
KAUNAS
1630. RIMANTAS ŽEMAITAITIS
ŠAKIAI
1631. BIRUTĖ DRAGŪNIENĖ
ŠAKIAI
1632. MARIJA ŽEMAITAITIENĖ
ŠAKIAI
1633. VYTAUTAS ŽEMAITAITIS
ŠAKIAI
1634. ŽYGIMANTAS ŽEMAITAITIS
ŠAKIAI
1635. ELENA ŠČIUKIENĖ
VILNIUS
1636. MANTAS ŽEMAITAITIS
ŠAKIAI
1637. LAIMA ŽEMAITAITIENĖ
ŠAKIAI
1638. LEVITA KAVECKIENĖ
VILNIUS
1639. VYTAUTAS PAUŽA
VILNIUS
1640. S.D. PAUŽŲ ŠEIMA
VILNIUS
1641. MILDA PAČEKAJŪTĖ
VILNIUS
1642. ANDRIUS PETRĖNAS
VILNIUS
1643. JUSTAS BADARAS
VILNIUS
1644. IGNAS BADARAS
VILNIUS
1645. ROKAS BADARAS
VILNIUS
1646. GRAŽVYDAS PETRAVIČIUS
VILNIUS
1647. AUŠRA PETRAVIČIENĖ
VILNIUS
1648. PETRAS KIČAS
VILNIUS
1649. BRONISLOVAS PETRAVIČIUS
VILNIUS
1650. KIPRAS PETRAVIČIUS
VILNIUS
1651. JUSTINAS PETRAVIČIUS
VILNIUS
1652. ALBINAS JATAUTAS
KĖDAINIAI
1653. BRONISLAVAS JATAUTAS
KAUNAS
1654. ALGIRDAS ENDRIUKAITIS
VILNIUS
1655. J.A. TAMULIŲ ŠEIMA
DAPKŪNIŠKIŲ K.
1656. LIJANA IR AIVARAS PRANCULIAI
VILNIUS
1657. TOMAS STRIOGA
VIJŪNŲ K.
1658. VAIDAS LISAUSKAS
MAŽEIKIAI
1659. S.Z.R.G. KINDERIAI
VILNIUS
1660. LINA GIEDRĖ
KRETINGA
1661. MARIJA ABRAMAITIENĖ
KAUNAS
1662. ONA ČIULADIENĖ
VILNIUS
1663. JONAS ČIULADA
VILNIUS
1664. JANINA ČIULADAITĖ
VILNIUS
1665. KAROLIS SANKAUSKAS
VILNIUS
1666. ALGIS STUNDŽIA
ŠVENČIONYS
1667. MANTAS SKARDŽIUS
Vilnius
1668. JŪRATĖ MAŽULYTĖ
Vilnius
1669. JOANA JAUTAKIENĖ
Vilnius
1670. STASILO ŠEIMA
Vilnius
1671. EVALDAS JUSTINA ŠEIMA
Vilnius
1672. A.D.VAITIEKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
1673. A.B.D.G. ŠILŲ ŠEIMA
Vilnius
1674. VAITULEVIČIŲ ŠEIMA
DAUGAI
1675. J.J. PEČKIŲ ŠEIMA
Kaunas
1676. ALGIRDAS ŠILAS
Vilnius
1677. VIDUTĖ JARUŠEVIČIENĖ
KAUNAS
1678. GIEDRIUS IMPOLIS
JONIŠKIS
1679. LIMA ŠILIENĖ
Vilnius
1680. VALDEMARAS JARUŠEVIČIUS
KAUNAS
1681. DRAZDAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1682. ALBINAS V ŠPAKAUSKAS
ALYTUS
1683. AUDRONĖ ŠPAKAUSKIENĖ
ALYTUS
1684. EDVINAS JUREVIČIUS
Alytus
1685. AUŠRA ŠPAKAUSKIENĖ
VILNIUS
1686. ALBINAS J ŠPAKAUSKAS
VILINIUS
1687. ALVYDA DEDĖLAITĖ
Vilnius
1688. EVALDAS PADERVINSKIS
KAUNAS
1689. LINA PADERVINSKIENĖ
KAUNAS
1690. ERDVILAS PADERVINSKIS
KAUNAS
1691. PADERVINSKIŲ ŠEIMA
SEDA
1692. SIGITA JENEVICIENE
PIETU AIRIJA
1693. TOMAS BERUS
Vilnius
1694. JANUŠKEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1695. S.I MAČIULIU ŠEIMA
Kaunas
1696. NIJOLĖ BERUVIENĖ
Vilnius
1697. VIOLETA BAJORIŪNIENĖ
Vilnius
1698. NEMIRA ŽILINSKAITĖ
Naujoji Akmenė
1699. J.D.J. ŽEMAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1700. SAULIUS SMETONIS
Vilnius
1701. ZITA ŽILINSKIENĖ
Naujoji Akmenė
1702. GINTAUTAS ŽILINSKAS
Naujoji Akmenė
1703. AUSTĖJA KASPERŪNAITĖ
Vilnius
1704. VAIDAS BERNOTAS
vilnius
1705. MARINA GUINNESS
PIETU AIRIJA
1706. EGLĖ RIMKUTĖ
vinius
1707. L.R.M.A. TIŠKŲ ŠEIMA
Utena
1708. JERUŠEVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1709. JONAS BERNOTAS
vilnius
1710. E.J.BARTUŠEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1711. RASA SMETONIENĖ
Vilnius
1712. POVILAS BERNOTAS
vilnius
1713. SAULĖ SMETONYTĖ
Vilnius
1714. IRENA BERNOTIENĖ
skuodas
1715. ALBINAS BERNOTAS
skuodas
1716. DOMANTAS ŠULČIUS
VILNIUS
1717. GRAŽINA MARĖ PETKŪNIENĖ
Vilnius
1718. JONAS VYŠNIAUSKAS
Čikaga
1719. ALBINAS ZANANAVIČIUS
Vilnius
1720. JŪRATĖ ZANANAVIČIENĖ
Vilnius
1721. AUDRIUS ZANANAVIČIUS
Vilnius
1722. JŪRATĖ ZANANAVIČIŪTĖ
Vilnius
1723. ŠALNŲ ŠEIMA
Šventragis
1724. SANDRA SAVICKAITĖ
Vilnius
1725. JAROSLAVAS PETRAUSKAS
Vilnius
1726. AGNĖ CIBAITĖ
vilnius
1727. SIGITA STROCKYTĖ
Vilnius
1728. L. IR M. SAVICKŲ ŠEIMA
Vilnius
1729. MINDAUGAS BANEVIČIUS
Molėtai
1730. MILENA KASPARAITYTĖ
Šakiai
1731. ANTANAS MARTYNAS BAGOČIŪNAS
Vilnius
1732. AUDRIUS KASIULIS
Kaunas
1733. ANDRIUS KOJELĖ
Rokiškis
1734. MARIJA OSTAŠEVIČIŪTĖ
Kaunas
1735. JUSTINA OSTAŠEVIČIŪTĖ
Kaunas
1736. ANTANASALGIMANTAS ŠVĖGŽDA
Vilnius
1737. KĘSTUTIS NAKUTAVIČIUS
Vilnius
1738. J.L.M.M. KAIRIŲ ŠEIMA
Mažeikiai
1739. TOMAS BULOTAS
Vilnius
1740. TADAS SAVIČIUS
Vilnius
1741. ERIKA MIKULYTĖ
Vilnius
1742. TOMAS ŠNIUKŠTA
Vilnius
1743. VIKTORIJA DUDKINAITĖ
Vilnius
1744. DAMALAKŲ ŠEIMA
Vilnius
1745. DARIUS DAMALAKAS
Vilnius
1746. SILVIJA TIMINSKAITĖ
Utena
1747. DESIRED CONSTELLATION
stars
1748. BENIULIŲ ŠEIMA
GARLIAVA
1749. ALL IS FULL OF LOVE
you
1750. JORIS VANCEVIČIUS
kėdainiai
1751. LONG LIVE LITHUANIA
KLAIPĖDA
1752. FJATER VERŠELIŲ ŠEIMA
Vilnius
1753. BRAŠKIŲ ŠEIMA
Vilnius
1754. GRINEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1755. UGNĖ PAKALNIŠKYTĖ
KAUNAS
1756. ŠARŪNAS PAULAUSKAS
Šiauliai
1757. KAZYS ALGIRDAS NORMANTAS
klaipėda
1758. ŽEGUNIŲ ŠEIMA
Vilnius
1759. ARTŪRAS ŠRIUPŠA
Vilnius
1760. EGLĖ ŠRIUPŠIENĖ
Vilnius
1761. D.L.M.PENIKŲ ŠEIMA
Vilnius
1762. DOVILĖ PAUKŠTYTĖ
Vilnius
1763. G.D.G.LUKOŠEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1764. GRUBIŲ ŠEIMA
Vilnius
1765. JARUŠEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1766. JUOZAS GAVĖNAS
Vilnius
1767. JURGITA KASPERAVIČIŪTĖ
Vilnius
1768. AUDRIUS BALAIŠIS
Vilnius
1769. IKOMŲ ŠEIMA
kabiškės
1770. AIDAS KASPARAVIČIUS
Trakai
1771. ALVIDAS ŠLAKAITIS
Šilutė
1772. ANTANAS ZIBOLIS
Šakyna
1773. ZUBAČIOVŲ ŠEIMA
Jurbarkas
1774. DI.A.R.PETRAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1775. LINAS PETRAUSKAS
Vilnius
1776. J.M.A.M.PURLIŲ ŠEIMA
Vilnius
1777. PAULIUS BORKELIS
Vilnius
1778. R.M. RADVILŲ ŠEIMA
Vilnius
1779. POVILAS ZAŠČIŽINSKAS
Šiauliai
1780. A.S.ŠUKIŲ ŠEIMA
KLAIPĖDA
1781. J.M.G.A.VASERIAI ŠEIMA
Taurage
1782. APALKO ŠEIMA
vilnius
1783. R.A.E.E. APLETINŲ ŠEIMA
Vilnius
1784. A.V.D.D.ČIUPLIŲ ŠEIMA
Alytus
1785. A.M.STRIMAIČIŲ ŠEIMA
vilnius
1786. S.J.PURLIŲ ŠEIMA
Vilnius
1787. G. D. S. GALINIŲ ŠEIMA
Vilnius
1788. VALDEMARAS MILINKEVIČIUS
Nemenčinė
1789. M.T.PURLIŲ ŠEIMA
Vilnius
1790. S.A.D.E. GAGIŲ ŠEIMA
Vilnius
1791. G.V. MOCKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1792. KIRDONIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1793. J.I.A.BLAŽIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1794. Z.DOVILĖ IR J.VINCAS
VILNIUS
1795. POVILAS MELANIJA ROMUALDAS
Alytus
1796. R. J. VENCKUTONIŲ ŠEIMA
Vilnius
1797. Z.K.V. BACEVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1798. IEVA JUKŠTAITĖ
vilnius
1799. PETKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1800. G.R.A. MATIUKŲ ŠEIMA
Kaunas
1801. Ž.I. BINISEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1802. JUOZAS LEITMANAS
JONIŠKIO RAJ.
1803. BARKAUSKŲ ŠEIMA
Šukiškiai
1804. ADOMAS GEČAS
Palanga
1805. LAIMA SIMSONIENĖ
Biržai
1806. DOVILĖ GEČIENĖ
Palanga
1807. MARIJA BARKAUSKAITĖ
Vilnius
1808. JOLANTA PUIŠIENĖ
Vilnius
1809. AURIMAS GEČAS
Palanga
1810. A IR V ČERKAUSKŲ ŠEIMA
Kaišiadorys
1811. V.R.B.T.KARVELIŲ ŠEIMA
Šiaulių raj., Raizgiai
1812. DOVILĖ JUODKAITĖ
Vilnius
1813. RIMA MOTIEKAITIENĖ
Vilnius
1814. RAILŲ ŠEIMA
Utena
1815. BANDZINŲ ŠEIMA
vilnius
1816. G.V. GRITĖNŲ ŠEIMA
Panevėžio raj.
1817. TAURO RAGO ŠEIMA
Vilnius
1818. ZYKAI ŠEIMA
Vilnius
1819. MURINŲ ŠEIMA
Vilnius
1820. JULIUS SAKALAUSKAS
Vilnius
1821. AGNĖ DOMAS
Vilnius
1822. SIMONA GAGYTĖ
Vilnius
1823. A. IR L.LINKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1824. IGNAS RAKAUSKAS
Vilnius
1825. MIGLĖ LEONAVIČIŪTĖ
Alytus
1826. KLINGERIŲ ŠEIMA
TELŠIAI
1827. BERTAEFKAJOKŪBAS MOTIEJŪNAI
Vilnius
1828. A.V.M.G.A.BUDRIŲ ŠEIMA
Vilnius
1829. PAULINA POLIŪNIENĖ
Vilnius
1830. GIRIUS USCILA
Vilnius
1831. UGNIUS USCILA
Vilnius
1832. VYTIS LEONAVIČIUS
Alytus
1833. J.N. MURAUSKŲ ŠEIMA
Druskininkai
1834. ONA EUGENIJA BALČIENĖ
Vilnius
1835. DJK BŪDVYČIAI
Vilnius
1836. EDMUNDAS ŠTELBYS
Vilnius
1837. KAIRIŲ ŠEIMA
Vilnius
1838. BRADELIŲ ŠEIMA
Vilnius
1839. E J E ALEKNAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1840. A.I.A. MARKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1841. VYTAUTAS BALČIUS
Vilnius
1842. BAJORŲ ŠEIMA
Vilnius
1843. JOANA ŠTELBIENĖ
Vilnius
1844. LĖJA KALINAUSKAITĖ
Vilnius
1845. GINTAUTO PAKALNIO ŠEIMA
Vilnius
1846. ANDRIUS VILDŽIŪNAS
Kėdainiai
1847. GABIJA ŠČERBICKAITĖ
Vilnius
1848. MONIKA OŠEROVSKIENĖ
Vilnius
1849. AIDAS PAPRECKIS
vilnius
1850. GRETA BALTRUŠAITYTĖ
Vilnius
1851. A. ŠIDLAUSKAS
Šiauliai
1852. AUGUSTĖ DILYTĖ
Kėdainiai
1853. MICHAILAS OŠEROVSKIS
Vilnius
1854. AGNĖ KAZANAVIČIŪTĖ
Panevėžys
1855. ŠARŪNAS BALTRUŠAITIS
Vilnius
1856. POŠKAUSKIŲ ŠEIMA
Vilnius
1857. SIMONA OŠEROVSKYTĖ
Vilnius
1858. ARŪNAS MARKŪNAS
ALYTUS
1859. SAIMONAS DILYS
Kėdainiai
1860. AARON LEE POLIUNAS CARROLL
Ardfinnan
1861. GDVMK KATUNSKIŲ ŠEIMA
Vilnius
1862. LEONAS KALĖTINAS
Vilnius
1863. R.D.A.R.R.URBUČIŲ ŠEIMA
Klaipėda
1864. EUGENIJUS ZUBKOVAS
Vilnius
1865. KAZANAVIČIŲ ŠEIMA
Panevėžys
1866. LILY ANN POLIUNAS CARROLL
Ardfinan
1867. DALIA KALĖTINIENĖ
Vilnius
1868. MYKOLAS BUKAUSKAS
Vilnius
1869. A J S KLEVINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1870. VYTAUTAS MAŽUTIS
Kaunas
1871. JŪRATĖ MAŽUTIENĖ
Kaunas
1872. JUOZAPAS GONGAPŠEVAS
vilnius
1873. T.A. CHOMENTAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1874. O.J.KAZLAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1875. VYTAUTAS ANTANAS MILIJONAS
Panevėžys
1876. KRISTUPAS GONGAPŠEVAS
Vilnius
1877. J.E.J. BALČIŪNŲ ŠEIMA
šiauliai
1878. GINTARAS CHOMENTAUSKAS
Vilnius
1879. EVA MELNIKĖ
Vilnius
1880. AUGUSTAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1881. ŽANAS GONGAPŠEVAS
Vilnius
1882. LIUDVIKAS KREIVIS
Alytus
1883. ANTANAS AMBRAZEVIČIUS
AA Sibiras
1884. JŪRATĖ RAUDONIŪTĖ
Vilnius
1885. VAKARĖ NOREIKAITĖ
VILNIUS
1886. VITKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1887. IRENA GIRUCKIENĖ
Vilnius
1888. KLIAUGŲ ŠEIMA
Biržai
1889. JONAS JANKAUSKAS
Vilnius
1890. EDVARDAS GIRUCKAS
Vilnius
1891. LAURYNAS BUTKUS
Vilnius
1892. LAIMA SAZONOVA
Vilnius
1893. TOLOČKŲ ŠEIMA
Vilnius
1894. PRANCKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1895. E*E*J*I* PIEŠKŲ ŠEIMA
Kuršėnai
1896. L Z V ALEKNAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1897. INGRIDA KYGUOLYTĖ
Alytus
1898. GARBŠTŲ ŠEIMA
Pakruojis
1899. J.E.A.N. RAVINIŲ ŠEIMA
Kaunas
1900. VNAK BALČIŪNŲ ŠEIMA
Biržai
1901. TATJANA VILDŽIŪNAITĖ
Kėdainiai
1902. RŪTA DALIUS ABLINGIAI
Kuršėnai
1903. EDUARDO BIRUTĖS A ŠEIMA
Vilnius
1904. ALGIRDAS JONAS AUKŠTIKALNIS
Panevėžys
1905. KEMEŽIŲ ŠEIMA
Prienai
1906. GRINIŲ ŠEIMA
Vilnius
1907. ALVIS SIGA SLYVA ŠEIMA
Vilnius
1908. IRENA AUKŠTIKALNIENĖ
Panevėžys
1909. MINDAUGAS BRAŽIŪNAS
Vilnius
1910. JUSTINAS ŽILINSKIS
Plungės raj.
1911. S.A.J.V. ZIMNICKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1912. NENĖNŲ ŠEIMA ŠEIMA
Vilkaviškis
1913. IGNAS KOJALA
Vinius
1914. JRDŪ JAKUČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1915. A.N. ABRAMAVIČIŲ ŠEIMA
Prienai
1916. L,V.KAŽUKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1917. ANTANAS PEMPĖ
Vilnius
1918. GINTARAS ADOMĖNAS
Pandėlys
1919. T.,A. PETRONIŲ ŠEIMA
Visaginas
1920. VIRGINIJA ADOMĖNIENĖ
Pandėlys
1921. V.E.D. VIDŽIŪNŲ ŠEIMA
UTENA
1922. DANUTĖ RUDZIKIENĖ
VILNIUS
1923. V.A.E. BATŪRŲ ŠEIMA
Rokiškis
1924. REMIGIJUS PIELIKIS
Vilnius
1925. RŪTA OSIPAVIČIŪTĖ
Vilnius
1926. MIGLĖ CIRULYTĖ
Kaunas
1927. AUŠRA OSIPAVIČIŪTĖ
Vilnius
1928. MARIUS CIRULIS
Kaunas
1929. ŠPURŲ ŠEIMA
Juodupė
1930. PETKŲ ŠEIMA
Vilnius
1931. J. IR V. RADŽVILŲ ŠEIMA
Bazilionai
1932. RIAA RAULINAVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1933. GUOSTĖ IR AUSTĖ JAUNIŠKYTĖS
Vilnius
1934. MILDA TARULYTĖ
vilnius
1935. GINTAUTĖ NEVERAUSKAITĖ
VILNIUS
1936. JULIUS NEVERAUSKAS
Prancūzija/Kaunas
1937. GUOSTĖ NEVERAUSKAITĖ
VILNIUS
1938. MANTAS NEVERAUSKAS
VILNIUS
1939. MORKŪN-MIKAILION ŠEIMA
Vilnius
1940. DOMINYKAS AUŠKALNIS
PANEVĖŽYS
1941. FELICIJA BALČIUKYNAITĖ
PRIENAI
1942. SADAUSKŲ ŠEIMA
Tauragė
1943. P. IR D. PIELIKIŲ ŠEIMA
Tauragė
1944. HEKTORAS GRIGALIŪNAS
VILNIUS
1945. MEILUČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1946. ALGINA SONGAILAITĖ
naujoji akmenė
1947. E IR V PAPLAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1948. D.N.R. JANULIŲ ŠEIMA
Kaunas
1949. MONČIUNSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1950. E. JASKELEVIČIAUS ŠEIMA
druskininkai
1951. MALIŠAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1952. V.P.LASMANAVIČIŲ ŠEIMA
PANEVĖŽYS
1953. BORKELIŲ ŠEIMA
Klaipėda
1954. ŠČIUKŲ ŠEIMA
Kaunas
1955. AAARRE ŽEBUOLIŲ ŠEIMA
Vilnius
1956. PAULIUS ADOMĖNAS
Pandėlys
1957. AISTĖ AUKŠTIKALNYTĖ
Panevėžys
1958. JURGITA PIELIKYTĖ
Vilnius
1959. MARTYNAS JANČYS
Vilnius
1960. JONAS STRAGIS
Vilnius
1961. VIRBUKŲ ŠEIMA
Kaunas
1962. RAIMONDA KAZIUKONYTĖ
Vilnius
1963. ALEKSANDRA NARKUVIENĖ
Mažeikiai
1964. R.J.R. DOMEIKŲ ŠEIMA
Vilnius
1965. ALGIRDAS ČIUČELIS
Vilnius
1966. LAUKAIČIŲ ŠEIMA
ALYTUS, PUNIA
1967. J. IR V. GUDELIŲ ŠEIMA
Panevėžys
1968. ČESLOVAS LINKUS
druskininkai
1969. LEONAS MILČIUS
Raudondvaris
1970. JUZĖNŲ ŠEIMA
Vilnius
1971. ANTANAS TARASKEVIČIUS
Vilnius
1972. MARYTĖ LINKUVIENĖ
druskininkai
1973. VOLIKŲ ŠEIMA
Pakruojis
1974. VILIUS GANSAUSKAS
KAUNAS
1975. GINTARĖ URBANAITĖ
KAUNAS
1976. A. IR S. RIMKŲ ŠEIMA
Panevėžys
1977. R.M. DAINELIŲ ŠEIMA
Vilnius
1978. EDITA PALILIONIENĖ
Vilnius
1979. L&M VALANČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1980. A.R. MATULŲ ŠEIMA
Vilnius
1981. KAZBARAIČIŲ ŠEIMA
Klaipėda
1982. ANDRIUS PALILIONIS
Vilnius
1983. O&E ČEBATORIŲ ŠEIMA
Kaunas
1984. NEPŲ ŠEIMA
Vilnius
1985. RASA MAKSELĖ
Vilnius
1986. V. M. I. DILIŲ ŠEIMA
Vilnius
1987. KRISTINA GADLIAUSKAITĖ
Rokiškis
1988. PĖKIŲ ŠEIMA
Kaunas
1989. JASULEVIČIŲ ŠEIMA
Pilviškiai
1990. STEFANIJA POVILIŪNAITĖ
vilnius
1991. JURKEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1992. JURGA ŠUMINIENĖ
vilnius
1993. VIRGINIJUS PRANCKEVIČIUS
VILNIUS
1994. RIMAS MAKSELĖ
Vilnius
1995. B. STANČIKŲ ŠEIMA
Semeliškės
1996. ABIŠALŲ ŠEIMA
Kaunas
1997. JURJONIŲ ŠEIMA
Vilnius
1998. KUNGIŲ ŠEIMA
vilnius
1999. ŠVAGŽDŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
2000. LAIMUTĖ VAITIEKŪNIENĖ
Kaunas
2001. EUGENIJA VALICKIENĖ
Panevėžys
2002. RAGALIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2003. SVPU GRUDŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
2004. Ž. N. BUTKEVIČIŲ ŠEIMA
vilnius
2005. RKKK KASPERAVIČIŲ ŠEIMA
Pagiriai
2006. SEDA BUKAUSKIENĖ
vilnius
2007. E.R. OLŠINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2008. HANNAH SHIPMAN IR VITAS
Vilnius
2009. MIGLĖ BUKAUSKAITĖ
vilnius
2010. T. IR A. TRIBOCKŲ ŠEIMA
Vilnius
2011. SAVEISKIŲ ŠEIMA
VILNIUS
2012. MĖTA MELISA BUKAUSKAITĖ
vilnius
2013. B. IR J. BABILIŲ ŠEIMA
ALYTUS
2014. R.R.L. ŽEMAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
2015. NILOJĖ KLIMAŠAUSKAITĖ
Druskininkai
2016. EGIDIJUS VITKUS
Plungė
2017. PAVLIJŲ ŠEIMA
Panevėžys
2018. MARIJA LIJA VAINBLAT
kaunas
2019. IRENA PULUIKYTĖ
Vilnius
2020. ARVYDAS KOSTAS LEŠČINSKAS
Vilnius
2021. ROKAS JANČIAUSKAS
Lazdijai
2022. G.G. JAKUČIAI
Vilnius
2023. A. IR G. BANIŲ ŠEIMA
Lazdijai
2024. UGNIUS KAIRYS
kaunas
2025. MELNIKŲ ŠEIMA
Lentvaris
2026. SEKEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
2027. S.V.R.R. JONIŲ ŠEIMA
Vilnius
2028. K.A.J. POVILAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2029. D.R.S.D. BUIKŲ ŠEIMA
VILNIUS
2030. K.J.M. DUNAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2031. KAROLIS POCIUS
Vilnius
2032. AURELIJA POCIENĖ
Vilnius
2033. ROMUALDAS POCIUS
Kaunas
2034. TADAS KELPŠAS
Vilnius
2035. VIRGINIJA POCIENĖ
Kaunas
2036. JASIUKAIČIŲ AMBR ŠEIMA
Vilnius
2037. NIJOLĖ BARTELYTĖ
Kaunas
2038. VALDEMARAS STANČIKAS
Vilnius
2039. LUKAS LAVRINOVIČIUS
VILNIUS
2040. M.V.LAMPICKŲ ŠEIMA
Pakruojo raj. Linksmučių k.
2041. BIRUTĖ LAVRINOVIČIENĖ
VILNIUS
2042. MARGARITA POCIŪTĖ
Pasaulis
2043. AGAE KALINAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2044. GEJVT GAVELIŲ ŠEIMA
Vilnius
2045. VLLI GRIGORJEVŲ ŠEIMA
Vilnius
2046. NIJOLĖ ŠEŠKEVIČĖ
Elektrėnai
2047. VZEAŽ ČIUŽAUSKŲ ŠEIMA
Šilutė
2048. INGA NIUNIAVAITĖ
Vilnius
2049. GINTARAS JUOZAPAVIČIUS
Vilnius
2050. PRAKAPŲ ŠEIMA
Vilnius
2051. VILMA MAČIŪNAITĖ
Vilnius
2052. TOMAS UCKEVIČIUS
Vilnius
2053. KAROLINA ŠAUKLYTĖ
Vilnius
2054. TIMAS ŠAUKLYS
Vilnius
2055. SKRUPSKELIŲ ŠEIMA
VILNIUS
2056. ZITA ADOMAVIČIENĖ
Rokiškis
2057. R. IR J. STONIŲ ŠEIMA
Kaunas
2058. VITALIS ADOMAVIČIUS
Rokiškis
2059. RIMA ŠATKUTĖ
Vilnius
2060. RŪTA LAUCIŪTĖ
Vilnius
2061. ROMA BARTKEVIČIŪTĖ
Vilnius
2062. SONGAILŲ ŠEIMA
Vilnius
2063. GRAŽINA LEVINSKAITĖ
Vilnius
2064. LAURA KAMARAUSKAITĖ
Vilnius
2065. M. IR G. GRUZDŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
2066. HENRIKAS KLIMANSKAS
Anykščiai
2067. J. D. DARGEVIČIŲ ŠEIMA
Tauragė
2068. VYGANTAS ČESIULIS
VILNIUS
2069. GENDVILŲ ŠEIMA
Panevėžys
2070. ALGIRDAS MACEVIČIUS
Šilalė
2071. SAVICKŲ ŠEIMA
Kaunas
2072. MINDAUGAS RAZUMAS
VILNIUS
2073. E.J.P NAGIŲ ŠEIMA
Utena
2074. JONO ŠLAIČIŪNO ŠEIMA
Trakai
2075. URTĖ TOMA RAZUMAITĖ
VILNIUS
2076. MANFREDAS LEVINSKAS
Vilnius
2077. ZITA RAZUMIENĖ
VILNIUS
2078. ASTA MEIŠTININKAITĖ
NEW YORK
2079. UNĖ TOMA RAZUMAITĖ
VILNIUS
2080. MARTINA ŠILIAUSKAITĖ
Žarėnai
2081. JOLITA RAZUMIENĖ
VILNIUS
2082. IRINA PAVLOVA
VILNIUS
2083. MARIUS RIMOŠAITIS
Švenčionys
2084. TOMAS RAZUMAS
VILNIUS
2085. MARIUS JASTČEMBSKIS
Pabaiskas
2086. A.K.S.R. BULOTŲ ŠEIMA
Marijampolė
2087. T.I.K.L. LUKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2088. JANINA PERSTINIAVIČIENĖ
Paluknys
2089. MARGIŲ ŠEIMA
Vilnius
2090. VYTAUTAS NENIŠKIS
VILNIUS
2091. I.A.MUTURŲ ŠEIMA
mažeikiai
2092. ARNAS JUOZAPAVIČIUS
Alytus
2093. R. IR Č. KAUŠIKŲ ŠEIMA
Ukmergė
2094. ROLANDAS SAMULIS
Kaunas
2095. BENEDIKTAS VACHNINAS
Vilnius
2096. LAIMA VALIUKONYTĖ
Vilnius
2097. ALICIJA VALIUKONIENĖ
Vilnius
2098. R. IR M. POCIŲ ŠEIMA
Kaltinėnai
2099. ŠARŪNAS PARIMSKAS
Pasvalys
2100. EGLĖ MARKEVIČIŪTĖ
Kalvarija
2101. JANĖS JUOZO BIŽIŲ ŠEIMA
Alytus
2102. BR.M IVAŠKEVIČIŲ ŠEIMA
Tauragė
2103. ALVITA DULAITĖ
Pasvalys
2104. KIPRAS KARALIUS
Vilnius
2105. KRISTINA RADŽIULYTĖ
Vilnius
2106. S.V.L.E. PLYNIŲ ŠEIMA
Ukmergė
2107. M.B.M. KUBECKŲ ŠEIMA
Kaišiadorys
2108. MYKOLAS VILUTIS
Vilnius
2109. AUKSĖ KARALIENĖ
Vilnius
2110. VIOLETA VILUTIENĖ
Vilnius
2111. ANTANAS KARALIUS
Vilnius
2112. V.L.RJ SINKEVIČIŲ ŠEIMA
Kaišiadorys
2113. SALLVV MASAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
2114. LILI.E.ŽEMAIČIŲ ŠEIMA
DRUSKININKAI
2115. G.I.E.D.M.ŠNIOKŲ ŠEIMA
Rokiškis
2116. A IR D TOLVAIŠŲ ŠEIMA
Vilnius
2117. GRIŠKEVIČ DELNICK ŠEIMA
Vilniaus raj. TRAKAI
2118. RT.MI.GIMŽEVSKIŲ ŠEIMA
Kazlų Rūda
2119. SKRIPKŲ ŠEIMA
Vilnius
2120. O.G.G. VILIŪNŲ ŠEIMA
Kaunas
2121. JUOZAS JEGELEVIČIUS
Alytus
2122. ALDONA ALEKSĖJŪNIENĖ
Šilutė
2123. AUGUSTINA VAITKUTĖ
KAUNAS
2124. NIJOLĖ KRUTKEVIČIENĖ
Kaunas

Plytų paieška


Pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Plytų turėtojų sąrašo duomenys viešai neskelbiami. Pasinaudokite paieškos forma jei norite surasti savo plytą >>
© 2010 m. Visos teisės saugomos.
Svetainę sukūrė: creation.lt