- REZERVUOTOS KELIO PLYTOS
- LAISVOS KELIO PLYTOS
100%
100%
9 - OJI SEKCIJA
10 - OJI SEKCIJA
Pasisakymai
Valdemaras Vaičekauskas, „Hortus Investment Banking“ valdybos pirmininkas
Manau, lietuviai tikrai vieningi dėl to, kad yra nusipelnę savos valstybės, kurią atkūrė ir apgynė prieš 20 metų. Ir vieningi dėl pasirinkimo, kokiais pamatiniais principais ta valstybė turėtų gyvuoti – laisvės, demokratijos ir rinkos ekonomikos. Tik štai, sava valstybė dar negarantuoja klestinčios visuomenės – ją savo darbu sukuria piliečiai.

Visos dingusios ir su klaidomis plytos yra pergamintos ir iš naujo ir įmūrytos į skulptūrą. Dėkojame visiems prisidėjusiems.

Dėkojame

Sekcijos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. LK LIEGŲ ŠEIMA
Vilnius
2. JONAS BUBLYS
Vilnius
3. RIAUBŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
4. ČEKANAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
5. RIMVYDAS KAMINSKAS
Vilnius
6. ANDRĖNŲ ŠEIMA
Kaunas
7. E. D. GRIBULIŲ ŠEIMA
Ukmergė
8. IEVA SABALIAUSKAITĖ
Alanta
9. ČERSKIŲ ŠEIMA
Klaipėda
10. ALBINA DIRŽIUVIENĖ
GELGAUDIŠKIS
11. RAMUNĖ BAŠKYTĖ
KAUNAS
12. VILIUS LUKA JURGA TOMAS JAN.
Vilnius
13. RIMVYDAS BUTKUS
BIRŽAI
14. MINDAUGAS KOŠUBA
marijampolė
15. R.L.V. PŪKŲ ŠEIMA
Vilnius
16. V.R.V.VARATINSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
17. NORMANTŲ ŠEIMA
VILNIUS
18. GLORIJA GUTAUSKAITĖ
VILNIUS
19. GERTRŪDA D. IR GABRIELIUS D.
VILNIUS
20. A.A.A.L. SAVICKŲ ŠEIMA
VILNIUS
21. JOVITA ČIRKOVA
vilnius
22. FINASTOS ŠEIMA
Vilnius
23. SABALIAUSKŲ ŠEIMA
Naujasodis, Molėtų rajonas
24. REMIGIJUS BAGDONAS
Vilnius
25. R.A.P.J.ŠAPNAGIŲ ŠEIMA
Kaunas
26. UGNĖ SKAIRYTĖ
VILNIUS
27. DEIMANTĖ JUŠKAITĖ
Vilnius
28. GINTARAS LAURINĖNAS
Vilnius
29. KASPARAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
30. VIOLETA ARLAUSKIENĖ
Vilnius, Grigiškės
31. VIKTORIJA ŽAREIKO
Vilnius
32. LENGVENIŲ ŠEIMA
Skaisgirys
33. MINDAUGAS KIRŠANSKAS
Vilnius
34. ARŪNAS SUTKEVIČIUS
Vilnius
35. GERDA JUŠKAITĖ
Vilnius
36. P. IR K. ŽIKŲ ŠEIMA
Panevėžys
37. BENIGNA IR LIUDAS DOVYDĖNAI
VILNIUS
38. SILVIJA ŽILINSKAITĖ
Vilnius
39. D. A. E. MIKŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
40. STAUGŲ (M.R.U.) ŠEIMA
Vilnius
41. BENEDIKTAS KRIŠTAPONIS
Šiauliai
42. K.D. ZUJŲ ŠEIMA
Vilnius
43. MILDA DAUGĖLAITĖ
vilnius
44. N.D.D.L. TARVYDŲ ŠEIMA
Vilnius
45. IEVA SABALIAUSKAITĖ
Vilnius
46. ANDŽELIKA PETROVSKAJA
vilnius
47. LIUTAURAS SUTKEVIČIUS
Vilnius
48. ARTŪRAS MALINAUSKAS
Kaunas
49. E.S.A. DAUKŠŲ ŠEIMA
Vilnius
50. REDA STANKEVIČIŪTĖ
Vilnius
51. MANTAS DAUGĖLA
vilnius
52. LAIMUTĖ BASIENĖ
reškutėnai
53. A IR Z KISIELIŲ ŠEIMA
marijampolė
54. INGRIDA SUTKEVIČIENĖ
Vilnius
55. JOLANTA G. IR ARMINAS G.
VILNIUS
56. RE.DA.APANAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
57. MASKOLIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
58. GARALEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
59. BRONISLAVA GABRONIENĖ
Vaišvydava
60. PAULINA KISIELIŪTĖ
marijampolė
61. E. J. PEČIULIAI ŠEIMA
vilnius
62. ŠIMANSKŲ ŠEIMA
Vilnius
63. MILDA SUTKEVIČIŪTĖ
Vilnius
64. STANKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
65. V.J.M.D. POCIŲ ŠEIMA
Kretinga
66. ANGELĖ TYLIENĖ
VILNIUS
67. Z.J. MONTVILŲ ŠEIMA
Vilnius
68. ALBERTAS KISIELIUS
marijampolė
69. V.V.PAŽEMECKŲ ŠEIMA
PANEVĖŽYS
70. A.A.G. ČIULADŲ ŠEIMA
Vilnius
71. AUŠRINĖ KISIELIŪTĖ
marijampolė
72. TADAS MAROZAS
Sakramentas JAV
73. ANDRIUS SAZONOVAS
Vilnius
74. DAIVA MASKOLIŪNIENĖ
Vilnius
75. AUGUSTAS KISIELIUS
marijampolė
76. ADOMAS KAUŠILAS
Kaunas
77. DANUTĖ ŽILĖNIENĖ
ŠIAULIAI
78. ŠARŪNAS BELICKAS
Vilnius
79. JŪRATĖ STANKEVIČIENĖ
Vilnius
80. AGGGA JAZBUČIŲ ŠEIMA
Veisiejai
81. N.V.V. PEČIUKĖNŲ ŠEIMA
Kaunas
82. JANĖ, ALGIMANTAS TAREILIAI
Vilnius
83. AMELIJA KISIELIŪTĖ
marijampolė
84. LAURA KAUŠILIENĖ
Kaunas
85. ROMUALDAS ARLAUSKAS
Vilnius, Grigiškės
86. VYTAUTAS ŽILĖNAS
ŠIAULIAI
87. MINDAUGAS STANKEVIČIUS
Vilnius
88. JOANA JAUTAKIENĖ
Vilnius
89. VALIANCIN STECH
vilnius
90. MINDAUGAS PLUKAS
Vilnius
91. N.I.J. GERASIMUK ŠEIMA
Vilnius
92. KRISTIJONAS BELICKAS
Vilnius
93. GINTARĖ+MINDAUGAS TARAILIAI
Vilnius
94. DŽIUGAS ČAPLIKAS
Druskininkai
95. ALFONSAS BUČINSKAS
Kaunas
96. A.P.R. KVAŠIŲ ŠEIMA
Šiauliai
97. AUDRIUS VALATKEVIČIUS
Vilnius
98. KĘSTUTIS KAUŠILAS
Kaunas
99. ADRIANAS MAROZAS
Sakramentas JAV
100. MARIJA ŠVEDIENĖ
Kaunas
101. R.A.S.D. KUDŽMŲ ŠEIMA
Vilnius
102. VIOLETA+EUGENIJUS URBELIAI
Kupiškis
103. J.B.MACIUNSKU ŠEIMA
Vilniaus raj.
104. EDITA SIMANAVIČIŪTĖ
Vilnius
105. TERESĖ MERKEVIČIENĖ
MARIJAMPOLĖ
106. PAŠILIŲ ŠEIMA
Vilnius
107. AMEGG KUNCAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
108. JUZUKONIŲ ŠEIMA
VILNIUS
109. SKOROBOGATŲ ŠEIMA
Kaunas
110. ALEKSANDRAS MERKEVIČIUS
MARIJAMPOLĖ
111. CIUNIŲ ŠEIMA
Vilnius
112. JŪRATĖ VAITKIENĖ
Vilnius
113. REMA REPŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
114. I.P.I. STAŠKŲ ŠEIMA
Vilnius
115. ALVAJ VARANAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
116. R.J.L.R. SABONIŲ ŠEIMA
Kaunas
117. VERESOVŲ ŠEIMA
Vilnius
118. ŽMGEB KLIUČINSKŲ ŠEIMA
Kaunas
119. IRENA MILVYDIENĖ
Ukmergė
120. S.G.R.A. ORŠAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
121. J.S.ZAKARAUSKAI ŠEIMA
Ukmergė
122. BIRUTĖ BAGDONIENĖ
MARIJAMPOLĖ
123. RIMAS ŠALTIS
vilnius
124. D. IR P. JOKŠAI ŠEIMA
Vilnius
125. SAULIUS OŽELIS
Vilnius
126. RIMKŲ ŠEIMA
Vilnius
127. ELZĖ MARIJA ZITIKYTĖ
Vilnius
128. ŽEKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
129. R.D.L.M. BUBLIŲ ŠEIMA
Prienai
130. MTNG JUCEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
131. D.R. SLYVAUSKAITĖS
Vilnius
132. MONIKA LAURENČIKAITĖ
Vilnius
133. J.J.KINDEREVIČIAI ŠEIMA
Vilnius
134. IEVA LAURENČIKAITĖ
Vilnius
135. BIRUTĖ STEPONĖNAITĖ
Vilnius
136. LINKEVIČIŲ ŠEIMA
ALYTUS
137. BBNLG BUDREIKŲ ŠEIMA
Panevėžys
138. TEODORAS VALYS
Šiauliai
139. MARCIJONAS URMONAS
Joniškis
140. KUDZIŲ ŠEIMA
Kaunas
141. MIKULEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
142. R. N. PRIMUK ŠEIMA
Klaipėda
143. VIDMANTAS VANSAUSKAS
Alytus
144. ŪLA JAKUČIONYTĖ
Vilnius
145. A. IR J. LIPNICKŲ ŠEIMA
Vilnius
146. VAIDA SELEVIČIENĖ
MARIJAMPOLĖ
147. LORETA BARTKEVIČIŪTĖ
Šiauliai
148. EDITA IDA RIMKIENĖ
Vilnius
149. V.J.R. DIČPETRIŲ ŠEIMA
Kaunas
150. G. IR K. DAUGELIŲ ŠEIMA
vilnius
151. BEATRIČĖ IR TOMAS
Vilnius
152. J.A. STAPULIONIŲ ŠEIMA
Panevėžys
153. INGRIDA AMBRAZIEJIENĖ
marijampolė
154. P.IR M. STEPONĖNŲ ŠEIMA
Adutiškis
155. A.S.D.S. SENULIŲ ŠEIMA
Aukštieji Paneriai, Vilnius
156. VYTAS LAPINSKAS
VILNIUS
157. E.D.G.SKRUPSKELIŲ ŠEIMA
Panevėžys
158. ARTŪRAS MELIANAS
Vilnius
159. ŪPŠMGV KILIŲ ŠEIMA
Kaunas
160. OSVALDAS DAUGELIS
kaunas
161. MARTYNAS LAPINSKAS
DANIJA KOPENHAGA
162. A. IR V. RIMGAILŲ ŠEIMA
Kretinga
163. KUN.EGIDIJUS ARNAŠIUS
Dublinas
164. G. IR Ž. MAČUOLIŲ ŠEIMA
Vilnius
165. BRAŽINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
166. ZITA GRINIUVIENĖ
Vilnius
167. STANKŪNŲ ŠEIMA
Kaunas, Klaipėda
168. IRENA ČEPONIENĖ
biržai
169. REKM PILIBAVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
170. RENĖ LUČIŪNIENĖ
LENTVARIS
171. SIPAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
172. RAMUTĖ KORIZNAITĖ
Kaunas
173. SASDHR MYKOLAIČIŲ ŠEIMA
Radviliškis
174. ANTANAS LUČIŪNAS
Lentvaris
175. KRISTINA PEČIULYTĖ
Santa Monica
176. A.M.R.D. ŠOLIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
177. JLLVA RIMAVIČIŲ ŠEIMA
Utena
178. DALĖ HEMPEL
Alytus
179. STANELIŲ ŠEIMA
Šiauliai
180. TOMAS PEČIULIS
Santa Monica
181. ASTA PIČA
vilnius
182. R.L.E.J. RADECKŲ ŠEIMA
Vilnius
183. V.D.M.I.LUKOŠIŪNŲ ŠEIMA
Rokiškis
184. ADOLFAS GARJONIS
VILNIUS
185. A. R. M. ŠILINIŲ ŠEIMA
Vilnius
186. GENDVILIŲ ŠEIMA
vilnius
187. VIRGINIJA POCIŪNIENĖ
KAUNAS
188. T. J. M. ŠARAPOVŲ ŠEIMA
Kaunas
189. TARUČIŲ ŠEIMA ŠEIMA
KAUNAS
190. VESELKŲ ŠEIMA
Kaunas
191. V.M.T.R. TITŲ ŠEIMA
Vilnius
192. EDEKV SAUSDRAVŲ ŠEIMA
Plungė
193. IEVA GAILIŪTĖ
Vilnius
194. GENDRUTIS ČEPONIS
biržai
195. E.D.G.A.GABNIŲ ŠEIMA
Vilnius
196. A.R.S. LIPŠTŲ ŠEIMA
Vilnius
197. TOMAS MEKŠRAITIS
MAŽEIKIAI
198. VITA VESTERTIENĖ
Šiauliai
199. DANUTĖ JUKNEVIČIENĖ
anykščiai
200. ČIŽŲ ŠEIMA
Vilnius
201. CHRIS NICHOL
Vilnius
202. SAULIUS ŠUKYS
Vilnius
203. MARIJA ŠUKIENĖ
Vilnius
204. IRMANTAS JUKNEVIČIUS
anykščiai
205. LIUDVIKAS DOBROVOLSKIS
Vilnius
206. REGINA PRELGAUSKIENĖ
Babtai
207. J,D,D,R RUŽEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
208. EVELINA PALAIMAITĖ
KAUNAS
209. PETRULEVIČIŲ ŠEIMA
KAUNAS
210. BIRUTĖ LUKOŠIŪNIENĖ
ALYTUS
211. VIOLETA POŠKEVIČIŪTĖ
VARĖNOS RAJ.PAPIŠKĖS
212. ŽEMAIČIŲ ŠEIMA
Alytus
213. MATAS PAULIUS VAICEKAUSKAI
Vilnius
214. GENOVAITĖ RAMANAUSKIENĖ
Vilnius
215. STASĖ PARULIENĖ
ALYTUS
216. J. IR E. GRUODŽIŲ ŠEIMA
Širvintos
217. KIRAKOS PADARIAN
Nikosija
218. L. V. GONČIŲ ŠEIMA
Vilnius
219. VYTAUTAS BUTĖNAS
Vilnius
220. L. IR D. ŠILINIŲ ŠEIMA
Sariai
221. DANUTĖ LUMPICKIENĖ
VILNIUS
222. LESKEVIČIŲ D.N.G ŠEIMA
ALYTUS
223. HALINA PADARIAN
Nokosija
224. RIMANTAS KALADĖ
ROKIŠKIS
225. THIERRY PINET
NAMUR
226. NOUNEH PADARIAN
Nikosija
227. REGINA PAŠUKONIENĖ
ALYTUS
228. Z. E. DOMAŠEVIČIŲ ŠEIMA
Sariai
229. DALIUS LUMPICKAS
VILNIUS
230. VARTAN PADARIAN
Nikosija
231. SIMONAS KORIZNA
Raseiniai
232. LUKAS LUMPICKAS
VILNIUS
233. NENURODYTA
Nenurodyta
234. KOTRYNA SEMIONOVAITĖ
VILNIUS
235. IGNĖ KRAPIKAITĖ
Šiauliai
236. KOKYBININKAI VU EF JR
Vilnius
237. AE DDD BALIUKONIŲ ŠEIMA
Vilnius
238. A. I. R. LETUKŲ ŠEIMA
Kaunas
239. ALBINA ALEKSIENĖ
Vilnius
240. J+Z+V+R URBONŲ ŠEIMA
Saugos
241. ŠULINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
242. DANGIRA DAMULYTE
Rietavas
243. G.B.E.R. TOKARČAK ŠEIMA
Kaunas
244. MB ASMM CICĖNŲ ŠEIMA
Vilnius
245. GITANA VALAVIČIŪTĖ
VILNIUS
246. G.IR R.SKORUPSKIŲ ŠEIMA
Birštonas
247. LUKAS NEICELIS
Dotnuva
248. DONATA SKORUPSKAITĖ
Kaunas
249. A. IR B. BENDORIŲ ŠEIMA
Kaunas
250. MARIUS SKORUPSKIS
Kaunas
251. LRRAS BITINIENĖS ŠEIMA
Vilnius
252. R+ A+G BALNIŲ ŠEIMA
Vilnius
253. M.M.V.A ŠIDLAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
254. BENEDIKTAS BIKMANAS
Vilnius
255. STASYS DAMULIS
Rietavas
256. VALDAS JUOZAS ŠILINSKAS
Utena
257. FELICITA REMEIKIENĖ
Vilnius
258. DAIVA PETRAITIENĖ
Panevėžys
259. JOVITA DAMULIENĖ
Rietavas
260. K.J.Ž. BAUŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
261. RAMINTA DAMULYTĖ
Rietavas
262. GKRN STANKEVIČIŲ ŠEIMA
Palanga
263. RIMANTAS IRTMONAS
Kaunas
264. VILMA PAPLAUSKAITĖ
ŠILUTĖ
265. GENOVAITĖ IRTMONIENĖ
Kaunas
266. V.V.V.E. VAIVADŲ ŠEIMA
PAGĖGIAI
267. JULIUS STEPONAVIČIUS
Trakai
268. PAULIUS IRTMONAS
Kaunas
269. EMA PETERAITYTĖ
Vilnius
270. ŠALKEVIČIŲ ŠEIMA
Kazlų Rūda
271. INGRIDA IRTMONAITĖ
Kaunas
272. VYTAS RAINYS
Marijampolė
273. VYTAUTAS KRAKAUSKAS
Vilnius
274. LINA LESKAUSKAITĖ
Kaunas
275. EMILIJA KALTENYTĖ
Vilnius
276. VAIDA PETRAITYTĖ
Panevėžys
277. ANDREA BERTON -IL ALPINO
ITALIA
278. Z G RUGEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
279. AISTĖ PETRAITYTĖ
Panevėžys
280. DOUG PAGOJŲ ŠEIMA
Klaipėda
281. GRETA TARAŠKEVIČIŪTĖ
Trakai
282. DAIVA KAKARIENĖ
Vilnius
283. VEDECKIŲ ŠEIMA
Vilnius
284. BASČIŲ ŠEIMA
Vilnius
285. IRMANTAS KAKARAS
Vilnius
286. VALENTINAS PETRAITIS
Panevėžys
287. S A CONSIDINE ŠEIMA
KILDARE
288. VYTAUTAS KAKARAS
Vilnius
289. KAROLINA ČĖSNAITĖ
Vilnius
290. I. IR A. GRUMBINŲ ŠEIMA
Vilnius
291. D.V.J.A. ŠIMKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
292. M.L.A.A. URBUČIŲ ŠEIMA
Klaipėda
293. BIRUTĖ ZABORSKYTĖ
Vilnius
294. MGDA SKUŽINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
295. P.J.A.K.M. ŠUKIŲ ŠEIMA
Tauragė
296. A.E.S.GAILIŪNŲ ŠEIMA
Panevėžys-Vilnius
297. KACIENŲ ŠEIMA
VILNIUS
298. VLADAS STANEVIČIUS
Vilnius
299. RADZEVIČIŲ ŠEIMA
Pajuosčio km., Panevėžio raj.
300. L IR P VAINORŲ ŠEIMA
Biržai
301. K. IR T. DĖJŲ ŠEIMA
Vilnius
302. SAMULIŲ ŠEIMA
Akademija
303. K.R.E.I.A.GAUČIŲ ŠEIMA
Kaunas
304. NAVD PEREVIČIŲ ŠEIMA
Kelmė
305. VITA KIRKILIENĖ
vilnius
306. ČESLOVAS DAINAUSKAS
Vilnius
307. RITA VISELGAITĖ
VILNIUS, GRIGIŠKĖS
308. J+A KVEINIŲ ŠEIMA
Vilnius
309. STASYS PILKA
Anykščiai
310. GEDIMINAS JANKAUSKAS
Vilnius
311. SAULIUS PILKA
Anykščiai
312. KGŽV KRUNGOLCŲ ŠEIMA
Plungė
313. VIDA NAVALINSKIENĖ
PASVALYS
314. BENEDIKTAS BULOVAS
VILNIUS
315. M., P. CIBULSKIŲ ŠEIMA
Vilnius
316. ERNESTA SIMANAVIČIŪTĖ
Vilnius
317. G.R.M.V. VISELGŲ ŠEIMA
GRIGIŠKĖS, VILNIUS
318. JUREVIČIŲ ŠEIMA
Užkanavė, Palanga
319. E G BARTUŠKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
320. R.L.A.S. PETRONIŲ ŠEIMA
VILNIUS
321. ŠOKAIČIŲ ŠEIMA
Spenglos km.
322. MORKIŲ ŠEIMA
Kaunas
323. DARIUS KULIKAUSKAS
kaunas
324. DOSINAS MANTAS
KAUNAS
325. ANDRIUS BIELSKIS
Šiauliai - Vilnius
326. EDVARDAS ZEIDOTAS
Kursenai
327. KAZYS BIELSKIS
Šiauliai - Širvintos
328. J A G A DOCIŲ ŠEIMA
Vilnius
329. GRETA ŠVENČIONIS
Bostonas
330. JORIS TRIŠKUS
Vilnius
331. ANELE ZEIDOTIENE
Kursenai
332. ZIGMANTAS KULIKAUSKAS
kaunas
333. E.R.J.L.D. GIRČIŲ ŠEIMA
Utena
334. CHŠANAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
335. SMLGA VIDRINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
336. R R R J DAUKŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
337. J V J T G D RIMŲ ŠEIMA
Kaunas
338. BRONIUS JUOZAS LUKŠA
Girios
339. BARONŲ IŠ ZUJŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
340. BIRUTĖ RIPINSKYTĖ
Šiaulėnai
341. RL & NORCOUS ŠEIMA
Vilnius
342. KERŠIŲ ŠEIMA
Serdokų km., Vilkaviškio raj.
343. JUSTINAS KUSAS
Kuršėnai
344. JOVITA ČEPAITYTĖ - BLOŽĖ
VILNIUS
345. ŠVENČIONIŲ ŠEIMA
Kaunas
346. G. R. VIDRINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
347. STANKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
348. R.R.J.M. ŠEREIVŲ ŠEIMA
Radviliskis
349. J M D E MAŽULIŲ ŠEIMA
Vilnius
350. BLOŽIŲ J+A+T+K ŠEIMA
VILNIUS
351. ONA KVEDERAVIČIENĖ
Naujavalakiai Lazdijų raj.
352. D. Z. VIDRINSKŲ ŠEIMA
Marijampolė
353. MILDA VERSTRAETEN
Moorsel Tervuren Belgija
354. KATEIVŲ ŠEIMA
Vilnius
355. SUDNIKEVIČ ŠEIMA
Vilnius
356. TERESĖ ČEPAITIENĖ
VILNIUS
357. GEDIMINAS MIKALAUSKAS
PANEVĖŽYS
358. AURIMAS ČEPAITIS
VILNIUS
359. VLJA PALIULIONIŲ ŠEIMA
Vilnius
360. RSVP SKUPŲ ŠEIMA
Vilnius
361. KILDIŠŲ ŠEIMA
PANEVĖŽYS
362. VENSLOVŲ ŠEIMA
Kaunas
363. EMILIJA RIMKUTĖ
Vilnius
364. SMILTĖ JAKUBONYTĖ
vilnius
365. VINCAS KVEDERAVIČIUS
Naujavalakiai.Lazdijų raj.
366. IRENA LELEIKIENĖ
Ignalina
367. JUSTĖ RIMKUTĖ
Vilnius
368. G B V MILKEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
369. DLLK LEONAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
370. PAULIUS BIRMANAS
Vilnius
371. LENKAUSKU JISE ŠEIMA
Vilnius
372. Z. IR V.KUČINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
373. PETRAIČIŲ ŠEIMA
Pakapių km., Kauno raj.
374. I.A.A LIUTKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
375. ELENA BALTAKIENĖ
Panevėžys
376. BARAKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
377. BARONŲ ŠEIMA
Vilnius
378. ANTANIŪNU ŠEIMA
Vilnius
379. E.D.U.Ū. SAULIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
380. ŠARKANŲ ŠEIMA
pasvalys
381. V O R DOBRIKŲ ŠEIMA
Vilnius
382. LAIMUTIS BALTAKIS
Kamajai
383. RGPS AUKŠTIKALNIŲ ŠEIMA
KAUNAS
384. ALVYDAS MILIUS
Skuodas
385. GODA KAVALIAUSKAITĖ
Vilnius
386. AURELIJUS UOGA
plungė
387. BAKŲ 1998-.... ŠEIMA
Vilnius
388. ULEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
389. LINA VARIAKOJIENĖ
Vilnius
390. TERESĖ AKUCEVIČIŪTĖ
JURBARKAS
391. KANČELSKIŲ ŠEIMA
Žagarė,Joniškio raj.
392. JŪRATĖ BIVAINIENĖ
Chicago
393. STANULIONIŲ ŠEIMA
vilnius
394. ŠIGAJEVŲ ŠEIMA
Vilnius
395. IRMANTAS VARIAKOJIS
Vilnius
396. MANTAS VARIAKOJIS
Vilnius
397. GANIŲ ŠEIMA
Panevežys
398. MONIKA ŠEŠTAKAUSKAITĖ
Chicago
399. INGA KIRKILIENĖ
VILNIUS
400. Š, N, M LESKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
401. ALDAS VARIAKOJIS
Vilnius
402. EGLĖ STAŠIENĖ
Vilnius
403. A.V.D.I. GAILIŲ ŠEIMA
Telšiai
404. DAUGĖLŲ ŠEIMA
Kaunas
405. SIGITAS STAŠYS
vilnius
406. L.L.ŠIAULIŲ ŠEIMA
Klaipėda
407. RAIMONDA GUDAITĖ
Vilnius
408. AGOTA STAŠYTĖ
vilnius
409. DANGUOLĖ AKRAMIENĖ
Šiauliai
410. ŽIVILĖ BAZILIAUSKAITĖ
Alytus
411. JUOZAS STAŠYS
vilnius
412. E M I SKARBALIAI ŠEIMA
Raseiniai
413. AURELIJUS BRACIŠKA
Vilnius
414. STAŠIŲ ŠEIMA
vilnius
415. FELIKSAS AKRAMAS
Šiauliai
416. G.V.G.L.L. MIKŠIŲ ŠEIMA
Klaipėda
417. L. B. PALAVINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
418. ELENA URBONAVIČIŪTĖ
Vilnius
419. VYTENIS STUNGURYS
Vilnius
420. VAITIEKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
421. BEATRIČĖ ZELENKEVIČIŪTĖ
KAUNAS
422. MILDA URBONAVIČIŪTĖ
Vilnius
423. SIMONA ZELENKEVIČIŪTĖ
KAUNAS
424. LUKAS PALAVINSKAS
Vilnius
425. PIJUS URBONAVIČIUS
Vilnius
426. LUKŠŲ ŠEIMA
Kaunas
427. VILIUS PALAVINSKAS
Vilnius
428. VISI KOLESNIKOVAI
vilnius
429. ŽUKLIŲ ŠEIMA
Šiauliai
430. PALMYRA URBONAVIČIENĖ
Panevėžys
431. E. DRISKIAUS ŠEIMA
Vilnius
432. O. C. LAPIENIŲ ŠEIMA
Vilnius
433. ONA VAŠKELIENĖ
utena
434. SUDEIKIŲ ŠEIMA
Vilnius
435. ŽILVINO JURKŠAUS ŠEIMA
Vilnius
436. ALGIRDAS URBONAVIČIUS
Panevėžys
437. J. P. TAMOŠAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
438. BIRĖTŲ ŠEIMA
Kretinga
439. GRAŽINA STUNGURIENĖ
Kaunas
440. ŠAPOKŲ ŠEIMA
Vilnius
441. GINTARĖ ČERNIAUSKAITĖ
VILNIUS
442. EDVINAS MAŽEIKA
Vilnius
443. ALDONA PALAVINSKIENĖ
Viešvilė
444. V.M.M.M.B.LUKŠĖNŲ ŠEIMA
VILNIUS
445. JAŠČEMSKŲ ŠEIMA
Vilnius
446. DOROTĖJA JURGAITYTĖ
Panevėžys
447. DALIA BERESNEVIČIENĖ
Vilnius
448. JARJ ZDANAVIČIŲ ŠEIMA
Gruzdžiai
449. JERAŠŪNŲ ŠEIMA
Molėtai
450. ELENA STULGIENĖ
Vilnius
451. WWW.ANTSTOLIS.LT .
Vilnius
452. RNTI VERŠINSKŲ ŠEIMA
Šiauliai
453. INDRĖ LIVEIKYTĖ
Vilnius
454. GJVG TARVYDU ŠEIMA
Vilnius
455. V.R.Ū. DUDZINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
456. V IR J VELIKONIŲ ŠEIMA
anykščiai
457. M. N. LESKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
458. KARPIŲ ŠEIMA
Vilnius
459. VALENTINA UMBRASIENĖ
Vilnius
460. DANUTĖ PEŽELIENĖ
Vilnius
461. BAGDONAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius-Kaunas
462. VIRGINIJUS DIRGĖLAS
Vilnius
463. LEONORA ŽUKIENĖ
Vilnius
464. LAISVŪNAS PALAVINSKAS
Vilnius
465. LAIMA RUTAVIČIENĖ
Vilnius
466. REDA STANKEVIČIENĖ
Panevėžys
467. GINTAS UMBRASAS
Vilnius
468. J IR V KAUPŲ ŠEIMA
panevėžys
469. KRIVICKŲ ŠEIMA
Panevėžys
470. BRIGITA PALAVINSKIENĖ
Vilnius
471. TOMAS STATKUS
Kaunas
472. ZIGMAS BAGOČIUS
Užventis
473. AUGENIJA GRICIENĖ
Naujoji Akmenė
474. LAUCIŲ-STUMBRIŲ ŠEIMA
Vilnius
475. BERŽUNSKIŲ ŠEIMA
Akmenė
476. EIGMINŲ ŠEIMA
Vilnius
477. NARGĖLŲ ŠEIMA
Vilnius
478. DAMANSKIŲ ŠEIMA
Vilnius
479. DOMANTAS EINORIS
Šiaulių r. Raizgių km.
480. STASYS STUNGURYS
Kaunas
481. ZAGURSKIŲ ŠEIMA
Vilnius
482. ZAAL URBONAVIČIŲ ŠEIMA
Šiauliai-Vilnius
483. RIMA TRUNCIENĖ
Vilnius
484. D.P.V.V. VAITKŲ ŠEIMA
Kaunas
485. PAULINA GRIGALIŪNAITĖ
Vilnius
486. GEDIMINAS DAUKŠA
Vilnius
487. JANINA BAGOČIENĖ
Lykšilis
488. ERNA SUSLAVIČIŪTĖ
Vilnius
489. V. IR V.GREIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
490. MANIUŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
491. RIMA LINCEVIČIŪTĖ
Kaunas
492. MONIKA JUODĖNĖ
Vilnius
493. LETAUTOS ŠEIMA
Vilnius
494. LINOS IR JORIO ŠEIMA
Moorsel Tervuren Belgija
495. STEPONAVIČIAI ŠEIMA
Vilnius
496. PIEČIUKAIČIŲ ŠEIMA
vilnius
497. MINDAUGAS JUCEVIČIUS
Vilnius
498. RADŽIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
499. VIRGINIJA JANONIENĖ
Vilnius
500. RUDŽIANSKŲ ŠEIMA
Marijampolė
501. AAAA KUNIGĖLIAI ŠEIMA
Vilnius
502. EVALDAS MARCINKUS
Vilnius
503. NADINE TRUMPA
Utena
504. MARIUS NORKŪNAS
Vilnius
505. VLADAS BERESNEVIČIUS
Kaunas
506. STEPONKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
507. ROMUALDAS RAKUTIS
Radviliškis
508. ARŪNAS SKRUDUPAS
Vilnius
509. GEIDRICHIŲ ŠEIMA
Kaunas
510. E.D.G.A. JUODŽIŲ ŠEIMA
Anykščiai
511. LILEIKIŲ ŠEIMA
Vilnius
512. JOLANTA ŽEMAITYTĖ
Kaunas
513. K.A. KLEIZŲ ŠEIMA
Kaunas
514. E.E.G.P. KATILIAI ŠEIMA
Vilnius
515. BULBUKŲ ŠEIMA
Vilnius
516. PLEČKAIČIŲ ŠEIMA
Alytus
517. INGA PAVELČIKAITĖ
Vilnius
518. LRPKGLD PUTRIŲ ŠEIMA
BALBIERIŠKIS
519. A.A.S. STRIAUKŲ ŠEIMA
Plungė
520. LEKŠČIŲ ŠEIMA
Vilnius
521. PACENKŲ ŠEIMA
Vilnius
522. BACEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
523. GAUBŲ ŠEIMA
Vilnius
524. LINAS ŽILINSKAS
Prienai
525. PAULIUS BALTRĖNAS
Kaunas
526. N.V.M.G.MOCKŲ ŠEIMA
Šiauliai
527. DANUTĖ RAKUTIENĖ
Radviliškis
528. BRAZIŲ ŠEIMA
Šilutė
529. NASTAZIJA RIBKEVIČIENĖ
Vilkaviškio raj., Čyčkų km.
530. KVARACIEJŲ ŠEIMA
Marijampolė
531. R. SIDARAVIČIŪTĖS ŠEIMA
Vilnius
532. DAINIUS RAKUTIS
Kaunas
533. RAČKAUSKŲ ŠEIMA
Plantation, Florida
534. GILĖS VAIKUČIAI ŠEIMA
Vilnius
535. BIRUTĖ MAŽRIMIENĖ
Vilnius
536. ASTA SAMULIONYTĖ
Panevėžys
537. RAPOLO KRIKŠTO MAMA ALDUTĖ
Vilnius
538. STARKEVIČIŲ ŠEIMA
PANEVĖŽYS
539. ALGIMANTAS MIKALAUSKAS
Akademija, Kauno r.
540. NIJOLĖ SKRUDUPIENĖ
Vilnius
541. SILVIJA RAKUTIENĖ
Kaunas
542. SILVIJA MAŽRIMAITĖ
Klaipėda
543. MARGIRIS RAKUTIS
Kaunas
544. A.N.A.G. VARNŲ ŠEIMA
Vilnius
545. AURELIJA ČYVIENĖ
Kaunas
546. SANDRA KULIEŠIENĖ
Vilnius
547. JVDA VILPIŠAUSKŲ ŠEIMA
Alytus
548. VAIDAS PAJEDA
Vilnius
549. ANUSAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
550. VYKINTAS RAKUTIS
Kaunas
551. DEŠUKŲ ŠEIMA
Vilnius
552. BIRUTĖ PAJEDIENĖ
Vilnius
553. SIMONA PAJEDAITĖ
Vilnius
554. DALIA SAMSONIENĖ
Vilnius
555. MARIUS PAULIKAS
Klaipeda
556. R.I.G.V. NORKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
557. TOMAS GŪDMANTAS
Kaunas
558. ZITA KOPŪSTIENĖ
Pasvalys
559. EVA KAROLINA PAJEDAITĖ
Vilnius
560. R.A.A.PAKARKLIŲ ŠEIMA
Telšiai
561. ŠIUPŠINSKŲ ŠEIMA
Muttenz
562. EMA PAJEDAITĖ
Vilnius
563. EVALDAS URBONAVIČIUS
Alytus
564. BRONIUS KAZĖNAS
Jonava
565. AK.D.G.B.R. ŠPOKŲ ŠEIMA
Vilnius
566. RUSNĖ BIELINSKAITĖ
Vilnius
567. EMILIJA DAUGELAVIČIŪTĖ
Vilnius
568. JAVAKHIAPKHALADZE ŠEIMA
Tbilisis
569. ROBERTAS ČYVAS
Kaunas
570. SAULIUS GRATKAUSKAS
Šilutė
571. LAURA LUKŠIENĖ
Vilnius
572. MYKOLAS BIELINSKAS
Vilnius
573. DOMANTAS JAKŠTAS
Vilnius
574. RŪTA BURINSKAITĖ
Vilnius
575. VAIVA KAŠTELIONYTĖ
Vilnius
576. SADAUSKŲ ŠEIMA
Kaišiadorys
577. MARTYNAS ČYVAS
Kaunas
578. DABRIŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
579. EGIDIJUS GAIDAMAVIČIUS
Vilnius
580. ŠIMKŲ ŠEIMA
Alytus- Užvenčio sen., Žeberių k.- Vilnius
581. T. IR A. BALUČIŲ ŠEIMA
Kaunas
582. LORETA KAZLIENĖ
VILNIUS
583. RIMANTAS DAUGELAVIČIUS
Vilnius
584. MATAS GRATKAUSKAS
Šilutė
585. DOMANTAS JAKŠTAS
Vilnius
586. AAAA SAKALAUSKŲ ŠEIMA
v
587. POVILAS ČYVAS
Kaunas
588. LINA ČIUPAILIENĖ
Šiauliai
589. IEVA KAZLAITĖ
VILNIUS
590. VYTAUTAS GRATKAUSKAS
Šilutė
591. SONATA JARMALAITĖ
Vilnius
592. BRUNO SABECKIS
ADELAIDE, AUSTRALIJA
593. EGLĖ ČYVIENĖ
Kaunas
594. MANTAS GLUOKSNIS
Kaunas
595. J.J.D.R.L.DAUJOTŲ ŠEIMA
Jurbarkas
596. ALBERTAS MAKUŠKA
Panevėžys
597. VILIJA SABECKIS
ADELAIDE, AUSTRALIJA
598. RUGILĖ ČYVAITĖ
Kaunas
599. G.R.G.J. MATULEVIČIAI
VILNIUS
600. ROLANDAS PALEKAS
VILNIUS
601. VALENTINAS LESEVIČIUS
VILNIUS
602. SAULIUS KLIMAVIČIUS
VILNIUS
603. ALDONIŲ ŠEIMA
Kaunas
604. PAŠKEVIČIŲ ŠEIMA
Kėdainiai
605. ANTANAS GADECKIS
VILNIUS
606. VYTAUTAS EIDUKAITIS
vilnius
607. DEIVIDAS BARZDA
Anykščiai
608. A. IR G. LAZAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
609. ZITA EIDUKAITIENĖ
birštonas
610. GRETA ČIUPAILAITĖ
Šiauliai
611. ROLANDAS RAKUTIS
Kaunas
612. AVR GRIGANAVIČIAI ŠEIMA
Šiauliai
613. ART GABI ALEKSA WILLIS
Vilnius
614. DOVILĖ GILVYDYTĖ
Anykščiai
615. SIMA RAKUTIENĖ
Kaunas
616. MARIJA LEŠČINSKIENĖ
birštonas
617. M J R S KURAIČIŲ ŠEIMA
Klaipėda
618. AUSTĖJA RAKUTYTĖ
Kaunas
619. BRIGITA GULBINAITĖ
Vilnius
620. V. IR R. LEMEŽIŲ ŠEIMA
Mažeikiai
621. Z.V.S.V. STANCIKŲ ŠEIMA
Šilutė
622. VNAR KAMARAUSKŲ ŠEIMA
Alytus
623. UGNĖ SILIVONČIKAITĖ
Kaunas
624. AUGUSTAS VILČINSKAS
VILNIUS
625. ARŪNĖ ZDANCEVIČIŪTĖ
Vilnius
626. GENOVAITĖ GULBINIENĖ
Radviliškis
627. HENRIKAS DAUKŠA
Kaunas
628. B M V EIDUKAIČIŲ ŠEIMA
vilnius
629. PLIOPŲ ŠEIMA
vilnius
630. TOMAS PRANCIŠKUS TORRES
Santjagas
631. VAIDOTAS GALINIS
Vilnius
632. ASTA G. IR AUGUSTINAS D.
Vilnius
633. POVILAS MARTINKUS
Klaipeda
634. TOMAS SAVUKYNAS
Švenčionys
635. MICHAILAS SALTIS
Vilnius
636. BEKINČIŲ ŠEIMA
Anykščiai
637. K.I.G.D. NOREIKŲ ŠEIMA
Vilnius
638. ŠARŪNĖ MIKALKĖNAITĖ
Kaunas
639. VLADAS GALINIS
Vilnius
640. P M B K J M POCIŲ ŠEIMA
Vilnius
641. NEČAJEVŲ ŠEIMA
Vilnius
642. ANDRIUKAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
643. JOLANTA PABRINKYTE
Jonava
644. ANGELĖ GALINIENĖ
Vilnius
645. LIESIŲ ŠEIMA
Klaipėda
646. TOMAS VYŠTARTAS
Vilnius
647. AURELIJA RUTKAUSKAITĖ
Vilnius
648. JURGITA NAVICKAITĖ
Vilnius
649. R.V.V.V. DEGUČIŲ ŠEIMA
Biržai
650. AGNĖ LAUŽADYTĖ
Vilnius
651. TOMAS PAUŽA
Kaunas
652. S.A.G.A. VERSECKŲ ŠEIMA
Klaipėda
653. ELZĖ GALINYTĖ
Vilnius
654. STAVECKAI ŠEIMA
Kaunas
655. JOLANTA NAVICKIENĖ
Vilnius
656. AUDRIUS NAVICKAS
Vilnius
657. ALLSTONE OXYPOXY
Vilnius
658. ŠILGALIŲ ŠEIMA
Vilnius
659. AIVARAS BAUKYS
Garliava
660. LIGITA VAIČIŪNAITĖ
Vilnius
661. ANDRIJAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
662. JUSTINA KUODYTĖ
vilnius
663. GYTIS PIGAGA
Vilnius
664. LACIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
665. RIČARDAS SENAVAITIS
MASKVA
666. MAŠANAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
667. A ST D R JANONIŲ ŠEIMA
Vilnius
668. JAUNEIKŲ ŠEIMA
Molėtų r.
669. DEIMANTAS KVIKLYS
KAUNAS
670. SAULĖ VALENTINAVIČIŪTĖ
Vilnius
671. N. R. DANKAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
672. VĖJAS VALENTINAVIČIUS
Vilnius
673. EDITA VIŠINSKIENĖ
VILNIUS
674. LAIMA VELIČKIENĖ
Aučynų kaimas
675. PETRAS VELIČKA
Aučynų kaimas
676. ADRIANA KVIKLIENĖ -KITKAUSKAITĖ
KAUNAS
677. KONDROTŲ ŠEIMA
Vilnius
678. ALVYDAS JASULEVIČIUS
VILNIUS
679. JANINA ČETKAUSKIENĖ
Biržai
680. VAIDA VILNIUS
Lietuva
681. MATUZŲ ŠEIMA
Šiauliai
682. EGLĖ VIŠINSKAITĖ
VILNIUS
683. INESA PONIŠKAITIENĖ
Kaunas
684. DALIA ONA MACKEVIČIENĖ
VILNIUS
685. ROŽĖ AUKŠTIKALNYTĖ
Baja, Vengrija
686. L.G.J.P.ŽEMAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
687. A IR R LINKEVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
688. JONAS MACKEVIČIUS
VILNIUS
689. DAJD PEČIŪRŲ ŠEIMA
Vilnius
690. GRETA PIVORIŪNAITĖ
Vilnius
691. T.R.B.K. ANDRULIŲ ŠEIMA
Kaunas
692. KLIOKMANU ŠEIMA
JONAVA-VILNIUS
693. ELENA DARGIENĖ
Los Angeles
694. OSKARAS ČYPAS
Klaipėda
695. ANTANAS ZAILSKAS
marijampolė
696. D.J.G. KIRŠANSKŲ ŠEIMA
Vilnius
697. MAKAREVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
698. BUOŽIŲ ŠEIMA
Kaunas
699. PETRAS DARGIS
Los Angeles
700. KĘSTUTIS, ZOFIJA BALČIŪNAI
Vilnius
701. B.E.A.P. LIEKIŲ ŠEIMA
vilnius
702. IRENA ZAILSKIENĖ
marijampolė
703. GITANA IVOŠKUTĖ
vilnius
704. EUGENIJUS DARGIS
Los Angeles
705. ŠUKIŲ ŠEIMA
Utena
706. MILDA DARGIENĖ
Los Angeles
707. M.M.D.E. GAUČŲ ŠEIMA
Mažeikiai
708. ALDONA ŽILINSKIENĖ
Vilnius
709. DONATAS DARGIS
Los Angeles
710. AURIMAS ŠIMKUS
Vilnius
711. BALSEVIČIŲ ŠEIMA
tauragė
712. ROMUALDAS ŽILINSKAS
Vilnius
713. JURGITA DARGYTĖ
Los Angeles
714. M. IR V. ŠMITŲ ŠEIMA
Vilnius
715. EIGĖLIŲ ŠEIMA
Jurbarkas
716. A.V.P.P. ŠLEKIŲ ŠEIMA
Vilnius
717. ARTŪRAS KURLAVIČIUS
VILNIUS
718. A.L.V. ŽALGEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
719. GRAŽINA DAMULIENĖ
Vilnius
720. R.V.E. LIUBERTŲ ŠEIMA
Vilnius
721. ALEKSANDRA GRABIENĖ
Palanga
722. LAIMA PLATŪKYTĖ
Vilnius
723. VYTAUTAS LAIMUTIS ČETKAUSKAS
Panemunis, Rokiškio raj.
724. A.O.Ž.R. KAZIŪNŲ ŠEIMA
Kaunas
725. VISA CIBULSKIŲ ŠEIMA
Vilnius
726. INDRĖ ZAGORSKYTĖ
Vilnius
727. VALEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
728. ONA GRIŠKAITIENĖ
VIŠTYTIS
729. SNEŽANA DUŠKEVIČ
Vilnius
730. ADOMAS VILUCKIS
vilniusA
731. VYTENIS RUKEVIČIUS
Vilnius
732. AMMDM GIEDRAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
733. I.L.R. ČINGŲ ŠEIMA
VILNIUS
734. VITALIJ MARKEVIČ
Vilnius
735. STEFANIJA PEČIULIENĖ
Juodikė
736. IRMA IZDONAVIČIŪTĖ
Kaunas
737. KOTRYNA PINKVARTIENĖ
Mačiūnai
738. ČIOČIŲ ŠEIMA
Vilnius
739. VGDA STRAVINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
740. MARKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
741. MINDAUGAS VERTELKA
PANEVĖŽYS
742. LAIMIS MICKEVIČIUS
Vilnius
743. BLVA ADOMAVIČIŲ ŠEIMA
Mažeikiai
744. KULAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
745. MANTVYDAS MAŽŪNA
Mažeikiai
746. MARTYNAS RUŠKYS
MAŽEIKIAI
747. ANGELĖ VEITIENĖ
Palanga
748. RŪTA MANOŠINIENĖ
Kaunas
749. S. IR J. MEILŲ ŠEIMA
Vilnius
750. A.G.G.G ADOMONIŲ ŠEIMA
kAUNAS
751. AUDRONĖ KUMELIENĖ
GIRSTEITIŠKIS
752. VIRMANTO-GRAŽINOS ŠEIMA
Vilnius
753. ROMALDAS LOŠYS
KAUNAS
754. AUŠRA ČĖGLYTĖ
Vilnius
755. EDITA RAGAIŠIENĖ
VILNIUS
756. IRINA MIROŠNIČENKO
Voronežas
757. G. IR A. KYGUOLIŲ ŠEIMA
KAUNAS
758. GLNVV MATULIŲ ŠEIMA
Kaunas
759. AUDRIUS JOZĖNAS
ALMATA
760. RASA LOŠIENĖ
KAUNAS
761. NEMURŲ ŠEIMA
Marijampolė
762. GEDIMINO KLIMO ŠEIMA
vilnius
763. LENKAUSKAITĖS ŠEIMA
Kaunas
764. EVELINA GRECKIENĖ
VILNIUS
765. ANTANAS MEREŠKEVIČIUS
vilnius
766. NATALIJA ZOLOTARIOVA
Voronežas
767. GIEDRIUS RAGAIŠIS
Anykščiai
768. MYKOLAS KARVELIS
ukmergė
769. ŠLEVŲ ŠEIMA
Ukmergė
770. URBAICIŲ ŠEIMA
Naujoji Akmene
771. MARIJONA KARVELIENĖ
ukmergė
772. DIDL TAMAŠAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
773. ŽYDRŪNAS GIRSKIS
rusnė
774. BŪTĖNŲ ŠEIMA
Vilnius
775. ASTA MURAUSKAITĖ
vilnius
776. KASTYTIS BALČIŪNAS
vilnius
777. J.I.J. RATKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
778. DRKAG JANKAUSKŲ ŠEIMA
kaunas
779. LINA MEREŠKEVIČIENĖ
vilnius
780. LEONARDAS GARGALEVIČIUS
Kaunas
781. IEMP PETRAVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
782. R.R.T.K.ČIURŲ ŠEIMA
Panevėžys
783. GINTARAS SINIAUSKAS
Vilnius
784. RASA VANAGAITĖ VERTELKIENĖ
PANEVĖŽYS
785. ŽGTMA PRIALGAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
786. J IR G JACKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
787. VIDMANTAS ULECKAS
Vilnius
788. V IR G ŠMIGELSKŲ ŠEIMA
Anykščiai
789. V.J.JAE ČERVINSKŲ ŠEIMA
Alytus
790. A.V.VAITKEVIČIAI ŠEIMA
Vilnius
791. PETRAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
792. BENAS STASIULIS
Naisiai
793. ARTŪRAS VALUCKIS
Šiauliai
794. NERIJUS PLUNGĖ
Vilnius
795. JUSTINAS GEČAS
VILNIUS
796. VERONIKA RUMSEVIČIŪTĖ
Kaunas
797. ALICIJA PLUNGIENĖ
Vilnius
798. I.S. BARTUSEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
799. UNDINĖ LAURUŠIENĖ
vilnius
800. GRAŽINA RIMGAILAITĖ
Vilnius
801. SIGITAS ŠNIRAS
PANEVĖŽYS
802. GIEDRIUS LAURUŠAS
vilnius
803. ANTANAS LAURUŠAS
vilnius
804. ALOYZAS PEČIULIS
Santa Monica
805. DANILEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
806. E.A.G.D. KEKIŲ ŠEIMA
MAZEIKIAI
807. LONARDAS KURTINAITIS
Vilnius
808. M.J.J. KEMEŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
809. E.S.J.J. PLANKIŲ ŠEIMA
Klaipėda
810. LUKŠŲ ŠEIMA
Vilnius
811. VIDAS MISEVIČIUS
Vilnius
812. DOMINYKAS ŠUKYS
Vilnius
813. R. V. PLETŲ ŠEIMA
VILNIUS
814. NIJOLĖ GUDAITĖ
Panevėžys
815. DARIUS BALBATA
Alytus
816. PETRAS BAGDANAVIČIUS
Vilnius
817. JADVYGA RAGAIŠIENĖ
Vilkaviškis
818. E. A. DAUGELIŲ ŠEIMA
kaunas
819. ANTANAS BALBATA
Alytus
820. DARIUS NOGIS
Vilnius
821. KASPERAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
822. M.R.K.I. RAGAIŠIŲ ŠEIMA
Panevėžys
823. ELVYRA PLATŪKIENĖ
Vilnius
824. ANTANAS GUSTYS
Vilnius
825. IRENA BAGDONAVIČIENĖ
Vilnius
826. TOMAS ANDRIJAUSKAS
Vilnius
827. MONIKA LUKŠAITĖ
naujoji akmenė
828. RASA BALBATAITĖ
Alytus
829. L.J.N.A KASELIŲ ŠEIMA
Vilnius
830. EDVARDAS MICKUS
Los Angeles
831. LORETA GUSTIENĖ
Vilnius
832. SNIEGUOLĖ VANAGIENĖ
KLAIPĖDA
833. ZINA MARKEVIČIŪTĖ
Santa Monica
834. A.J. PURTIKŲ ŠEIMA
Vilnius
835. ROKAS VESELKA
Kaunas
836. URŠULĖ ASTRAS
Grand Rapids
837. NIJOLĖ KASELIENĖ
Vilnius
838. EUGENIJUS VANAGAS
KLAIPĖDA
839. PAULIUS ARAS
Santa Monica
840. ARNOLDAS SIMĖNAS
panevėžys
841. RIMANTĖ BALTŪSYTĖ
Kaunas
842. Š.IR R.GIEDRAIČIŲ ŠEIMA
kaunas
843. EMILIJA MIKALONIENĖ
Los Angeles
844. TADAS VANAGAS
KLAIPĖDA
845. JURGITA PAŠKEVIČIŪTĖ
Kaunas
846. B.I.R.D. ROMANOVŲ ŠEIMA
Šiauliai
847. ALGIMANTAS LANKAS
Trakai
848. MIKULEVIČIŲ ŠEIMA
Klaipėda
849. ANDRIUS VANAGAS
KLAIPĖDA
850. LINAS ALINA
vilnius
851. T. P. MAŽEIKIŲ ŠEIMA
Klaipėda
852. M. V. BUDREIKŲ ŠEIMA
Anykščių raj Bikūnai
853. VYTAUTAS KARPUS
Kaunas
854. INDRĖ IR SAULIUS RAINAKĖLIAI
Šiauliai-Vilnius
855. P.R.USTINOVŲ ŠEIMA
Kaunas
856. J.V.STORPIRŠČIŲ ŠEIMA
Vilnius
857. JONAS PLUTULEVIČIUS
Vilnius
858. G.IR A.GIEDRAIČIŲ ŠEIMA
kaunas
859. DRĄSUTĖ KARVELYTĖ
Anykščiai
860. TRAKAI, LANKŲ ŠEIMA
Trakai
861. VIDA KARVELIENĖ
Anykščių raj Bikūnai
862. DANUTĖ PLUTULEVIČIENĖ
Vilnius
863. DIDYSIS PEDALAS
VILNIUS
864. KĘSTUTIS BALBATA
Alytus
865. ALGIMANTAS KARVELIS
Anykščių raj Bikūnai
866. GABRIELĖ BEATRIČI LAŠAITĖ
Kaunas
867. ELENA ANDRIKONIENĖ
Linkuva
868. A.B.Š.D JANKAUSKŲ ŠEIMA
Klaipėda
869. J.I.M.G. PAULIKŲ ŠEIMA
klaipėda
870. DANGUOLĖ KAZLAUSKAITĖ
Vilnius
871. ŠIMĖNŲ ŠEIMA
ŠEIMA
872. TAUTKEVIČIŲ ŠEIMA
šėta
873. VILMA PLATŪKYTĖ
VILNIUS
874. R. JURSKIO ŠEIMA
Kaunas
875. L.A.S. SADAUSKŲ ŠEIMA
RADVILIŠKIS
876. DARIUS KULIONIS
Vilnius
877. ŠARŪNAS STARANEVIČIUS
Vilnius
878. I. T. KUČIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
879. A. IR V. LUKŠŲ ŠEIMA
naujoji akmenė
880. SAVLA VASILIAUSKU ŠEIMA
klaipeda
881. JURGA IVANAUSKAITĖ
Vilnius
882. URTĖ GECEVIČIŪTĖ
Vilnius
883. A. IR T. NICKŲ ŠEIMA
garliava
884. SAULIUS ŠEMETA
Vilnius
885. KASPARAS RUSTEIKA
Vilnius
886. GJVP BARAKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
887. ELZĖ GECEVIČIŪTĖ
Vilnius
888. POVILAS RADZEVIČIUS
Vilnius
889. LIUDA MARIJA GAILIENĖ
Lekėčiai
890. L. IR D. GALVONŲ ŠEIMA
Vilnius
891. E.V.V.A. ŠAPOKŲ ŠEIMA
Vilnius
892. ALGIMANTAS RAUDUVĖ
Vilnius
893. DAIVA PŪKIENĖ
Kupiškio r., Alizava
894. D.A.L. BUDRIŲ ŠEIMA
Vilnius
895. AIDAS LAPĖNAS
vilnius
896. REMIGIJUS PAJEDA
Vilnius
897. TOMAS PŪKAS
Kupiškio r., Alizava
898. V.R. BALTRUŠAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
899. D.V.SIAURUSAIČIŲ ŠEIMA
Rumšiškės
900. A.J.R. DUBINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
901. S J Z SAKALAUSKŲ ŠEIMA
Panevėžio r., Vaivadai
902. URTĖ JANUŠKAITĖ
Vilnius
903. DAIVA LEBEDNIKAITĖ
Vilnius
904. DDGL KAZLAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
905. NERIJA VAIČIENĖMAGISTRIS
Kaunas
906. ANDERSEN G. R. L. ŠEIMA
Palanga
907. J.J.P.M. BAZARŲ ŠEIMA
Kaunas
908. ERNESTAS DOMALEVSKI
vilnius
909. VINCAS LEBEDNIKAS
Vilnius
910. LIDIJA PAJEDIENĖ
Vilnius
911. MANTAS ZAŽECKAS
Vilkija
912. ONA LEBEDNIKIENĖ
Vilnius
913. A.A GINSEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
914. JMŽ VAIŠVILŲ ŠEIMA
Panevėžys
915. GENOVAITĖ JARIMAVIČIENĖ
Kaunas
916. KRISTINA PAJEDAITĖ
Vilnius
917. D.J. ŠIMKŲ ŠEIMA
Vilnius
918. PAULIUS ZMAILA
Šiauliai
919. TEODORAS RUDAITIS
Čikaga
920. V. V. ŽALALIŲ ŠEIMA
Skudutiškis
921. ORŪNAS REMIGIJUS MORKŪNAS
Kėdainiai
922. AA VVV ULECKAI ŠEIMA
Kaišiadorys
923. VYTAUTĖ PAJEDAITĖ
Vilnius
924. VAITKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
925. GOP ČESNULEVIČIŲ ŠEIMA
vilnius
926. RITONĖ RUDAITIENĖ
Čikaga
927. VAIVA KĘSTUTIS ŠEIMA
Vilnius
928. RENATA JARIMAVIČIŪTĖ
Kaunas
929. V V SKUKAUSKŲ ŠEIMA
Panevėžys
930. DARDALIUKŲ ŠEIMA
VILNIUS
931. JESKE ŠEIMA
Čikaga
932. A.E.P.M. LAZAUSKŲ ŠEIMA
Rumšiškės
933. D.L.L.D. JONIKŲ ŠEIMA
Lentvaris
934. SANDRA BRIKAITĖ
Helsinkis
935. ALGIRDAS JAUN. DOMARKAS
VILNIUS
936. NORTAUTĖ GRINTALIS
Columbia
937. NERĖ + MINDIS
Kaunas
938. A. V. MEKAI
Elektrėnai
939. L.IR E.SAVICKIŲ ŠEIMA
Vilnius
940. MANKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
941. ALEKSANDRA GAUČAITĖ
Vilnius
942. GRAŽĖNŲ ŠEIMA
Šiauliai
943. D.IR Š. LAUŽADŽIŲ ŠEIMA
Vilnius
944. DDJM VASILIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
945. MILDA IR STASYS TALETAVIČIAI
Elektrėnai
946. PAPAKULIŲ ŠEIMA
Vilnius
947. BRIKŲ ŠEIMA
Kuršėnai
948. GRUZDŽIŲ ŠEIMA
Kaunas
949. AUDRA IR GINTARIS MEKAI
Elektrėnai
950. MANTAS JURGUTIS
Kaunas
951. *NDRD GRAŽEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
952. DR. MINDAUGAS GROBLYS
Molėtai
953. V.A.R.J. NAKŲ ŠEIMA
Panevėžys
954. RASMA BUČKUTĖ
VILNIUS
955. RDGME KELEVIŠIAI ŠEIMA
UTENA
956. S. IR E. STUNDŽIŲ ŠEIMA
Alytus
957. MANTAS SIMANAVIČIUS
Kaunas
958. RASA LABINAITĖ
Šiauliai
959. ŠARŪNAS GIRDĖNAS
Vilnius
960. MALYŠKINŲ ŠEIMA
Vilnius, Riešė
961. SIMONAS STUNDŽIA
Kaunas
962. KRISTUPAS ŠUKYS
Bijūnai
963. ALGIRDAS MIKNEVIČIUS
Vilnius
964. SVALDENIŲ ŠEIMA
Gineitiškės
965. RASA BUKELSKIENĖ
Vilnius
966. ROLANDA BUDREIKAITĖ
Vilnius
967. MARIJA MINIOTAITE
Taurage
968. VALERIJA MIKNEVIČIENĖ
Vilnius
969. AAGVS RINKEVIČIŲ ŠEIMA
KLAIPĖDA
970. BUKIŲ ŠEIMA
Palanga
971. AUDRONĖ JARACKAITĖ
Vilnius
972. MINIOTAI ŠEIMA
Taurage
973. IEVA KARALIŪNĖ (ŠOSTAKAITĖ)
kaunas
974. SILVIJA MIKNEVIČIŪTĖ
Vilnius
975. P V V R KARALIŲ ŠEIMA
Čekiškė
976. RIMGAILŲ ŠEIMA
Vaiguva
977. VL.DAN.JAKUŠOVŲ ŠEIMA
Kaunas
978. RAIMUNDAS URBONAS
Vilnius
979. PUNSKO LIETUVIAI ŠEIMA
Punskas
980. ARIANA ŠEMETAITĖ
ukmergė
981. SIMONA MIKNEVIČIŪTĖ
Vilnius
982. WALTER ŠEIMA
Langenlonsheim
983. DALIA URBONIENĖ
Vilnius
984. URTĖ ČIEGYTĖ
Vilnius
985. PAULIUS PASIUTĖLIS
Vilnius
986. M.T.R.V. PIVORIŲ ŠEIMA
Vilnius
987. SCHOLASTIKA GUDGALIENĖ
Panevėžys
988. VIKTORAS POPOVAS
Vilnius
989. SKIRMANTĖ STOŠKUTĖ
Jurbarkas
990. AUDINGA URBONAITĖ
Vilnus
991. ROKAS MARKELEVIČIUS
Vilnius
992. ALDONA BALČIŪNIENĖ
Kybartai
993. MARIJA STOŠKIENĖ
Jurbarkas
994. LINA GALINYTĖ
ŠIAULIAI
995. PALEKAUSKŲ ŠEIMA
Lukšiai, Šakių r.
996. MEILĖ PECIUKONIENĖ
Vilnius
997. VM MORKŪNŲ IŠ KĖD ŠEIMA
Kėdainiai
998. RAIMONDA MARKELEVIČIENĖ
Vilnius
999. VAIRŲ ŠEIMA
vilnius
1000. VYTAS STOŠKUS
Jurbarkas
1001. ARŪNAS BERNADIŠIUS
Kelmė
1002. INGA GALINYTĖ
Kaunas
1003. RADVILĖ MORKŪNAITĖ
Rumšiškės
1004. LINAS MARKELEVIČIUS
Vilnius
1005. I. S. LAURINAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1006. NORMANTAS MUKAS
Vilnius
1007. ANDRIUS KARALIŪNAS VARNAS
kaunas
1008. MINDAUGAS KERŠKAUSKAS
kaunas
1009. JONAS MARKELEVIČIUS
Vilnius
1010. L.R.R.D.J. JOCIŲ ŠEIMA
Kaišiadorys
1011. VIOLETA GALINYTĖ
ŠIAULIAI
1012. MINDAUGAS KILIMAS MIKULĖNAS
Utena
1013. JULIJONOS T. ŠEIMA
VILNIUS
1014. LIDIJA MOELLER
Vilnius
1015. DAIVA GALINYTĖ
Kaunas
1016. RAIMUNDAS KUGINYS
vilnius
1017. SIMONAS RIDZVANAVIČIUS
Alytus
1018. FELIKSAS GALINIS
ŠIAULIAI
1019. O. IR BR. ŠIMKŲ ŠEIMA
Alytus
1020. MAKSIMAVIČIŲ D.R. ŠEIMA
Vilnius
1021. MANTAS KARALIŪNAS VARNIUKAS 070817
kaunas
1022. DANGUOLĖ GALINIENĖ
ŠIAULIAI
1023. DANGUOLĖ GALINIENĖ
Kaunas
1024. ROBERTAS BANKOVSKIS
Vilnius
1025. SKAT51BAT.KARIAI ŠEIMA
Panevėžys
1026. RENATA TUTLYTĖ
Klaipėda
1027. GAURYLIŲ ŠEIMA
Kaunas
1028. DARIUS DIJOKAS
Kaunas
1029. ARVYDAS GALINIS
Kanas
1030. V. J. N. ŠEIRIŲ ŠEIMA
Vilnius
1031. V.S. BUTERLEVIČIŲ ŠEIMA
Utena
1032. TOMEK DZIATLOVSKIJ
Vilnius
1033. ANTANAS ŠUOPYS
Raseinių raj.
1034. SVAJŪNAS POLIKEVIČIUS
VILNIUS
1035. LAŠŲ ŠEIMA
KAUNAS
1036. VITALIJA GRAŽULIENĖ
Vilnius
1037. JANČAUSKŲ ŠEIMA
vilkyčiai
1038. VISOCKIŲ ŠEIMA ŠEIMA
Vilnius
1039. PERKAUSKŲ AA+UGJ ŠEIMA
VNO-BRU
1040. M.Ž.M.E.R. JONILŲ ŠEIMA
Vilnius
1041. LIETUVOS PARTIZANAI (LLKS)
Okupuotoji Lietuva
1042. NELĖ ONA ŠOSTAKIENĖ
vilnius
1043. P.J.P. PTAKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1044. DALIA LAŠAITĖ
KAUNAS
1045. MANTAS DIJOKAS
Kaunas
1046. ŠARŪNAS, KRAŠTOTYRNKŲ BYLA
Kaunas
1047. VAIDOTAS LAŠAS
Kaunas
1048. ZENYS SILVAS LISAUSKAS
Vilnius
1049. ŽYGINTĖ DARVYDAITĖ
Vilnius
1050. VACLOVAS ŠOSTAKAS 421130
vilnius
1051. VAIDA DUBAUSKAITĖ
KAUNAS
1052. JUOZAS LIUTKUS
Mažeikiai
1053. PAULIUS DUBAUSKAS
KAUNAS
1054. DAIVA MIKLAŠEVIČIŪTĖ
Kaunas
1055. MAŽYLĖ JO 2010-07-27
Vilnius
1056. GALINIŲ ŠEIMA
Jasonys
1057. EGLĖ PAJEDAITĖ
Vilnius
1058. EUGENIJA LAŠIENĖ
KAUNAS
1059. ROLANDAS JUSYS
Klaipeda
1060. DANGIRA PAUKŠTYTĖ
Vilnius
1061. JONAS RAUDYS
BABRUNGĖNAI
1062. ALGIRDAS LAŠAS
Kaunas
1063. G.G.PIKUČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1064. LEONIDA KARVELIENĖ
Paberžė, Vilniaus raj.
1065. JUODZEVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1066. EDVARDAS ŽIŽYS
Vilnius
1067. ZUZANA RAUDIENĖ
BABRUNGĖNAI
1068. JUSTAS JASIŪNAS
Panevėžys
1069. JADVYGA KASPERAVIČIENĖ
Kaunas
1070. AURIMĖ JANKUTĖ
Mastaičiai
1071. KAČINSKŲ A.A.T. ŠEIMA
Vilnius
1072. V.D.V.T. PETROŠIŲ ŠEIMA
Vilnius
1073. ROSVALDAS RAZMISLAVIČIUS
Vilnius
1074. VYTAUTAS IR MONIKA
Vilnius
1075. VIČKŲ ŠEIMA
Klaipėda
1076. PETRAS KASPERAVIČIUS
Kaunas
1077. ROLANDAS ZABILEVIČIUS
Panevėžys
1078. ALFONSAS KARVELIS
Paberžė, Vilniaus raj.
1079. D.J.P.T KAMINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1080. JUOZAS PETRAUSKAS
VIDUKLĖ
1081. NAŠČENKOVŲ ŠEIMA
Klaipėda
1082. R.V.M.L. MACEINŲ ŠEIMA
Marijampolė
1083. LIUCIJA SRIBIKIENĖ
Vilnius
1084. OSKARAS MIŠKINIS
Mastaičiai
1085. AUDRONĖ LAŠIENĖ
Kaunas
1086. STANISLAVA PETRAUSKIENĖ
VIDUKLĖ
1087. LAIMUTĖ RUDAITIENĖ
Vilnius
1088. RRDD ADOMAIČIŲ ŠEIMA
vilnius
1089. JULYTĖ + ANTANAS
Vilnius
1090. VLADAS LAŠAS
Kaunas
1091. MANVYDAS KARVELIS
Vilnius
1092. VVS LEPEŠKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1093. JONAS MAKAUSKAS
PAŽĖRAI
1094. GINTAUTAS KLUSAS
Vilnius
1095. BORUSEVIČIŲ ŠEIMA
Klaipeda
1096. VABJ VAITIEKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
1097. SAMANTHA SALTIS
The United Kingdom
1098. GPS KASPERAVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1099. LIAUGMINŲ ŠEIMA
vilnius
1100. LOGINOVŲ R. A. N. ŠEIMA
Vilnius
1101. MARIJONA VALAŠINAITĖ
Vilnius
1102. VALEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1103. PRODUM LIMITED
The United Kingdom
1104. ELENA KRIKŠTANAVIČIENĖ
Panevėžys
1105. LAURA BUBINIENĖ
Vilnius
1106. HLIR MYKOLAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1107. KASIULIŲ V,D,K,G ŠEIMA
Marijampolė
1108. LIUCIJUS AMBRAŠKA
Kaunas
1109. INGRIDA SILIUTĖ
Briuselis
1110. DALIUS JANKŪNAS
ŠILUTĖ
1111. TOMAS UTKA
Kaunas
1112. VILTĖ BUBINAITĖ
Vilnius
1113. ROMAS BOBELIS
Raseiniai
1114. TRAKIMAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1115. Ū.R.IR JD BUSILŲ ŠEIMA
Vilnius
1116. ARVYDAS DAUGELIS
kaunas
1117. DIS ZNAMEROVSKIŲ ŠEIMA
Vilnius
1118. ADOLFAS ŠUMSKIS
Veselkiškiai
1119. KJMU JURKEVIČIŲ ŠEIMA
Alytus
1120. A.R. SKUČŲ ŠEIMA
Vilnius
1121. RAKŠTIKŲ ŠEIMA
Vilnius
1122. K.I.M. ŠETKŲ ŠEIMA
Vilnius
1123. HAIMI ŠEIMA
Kėdainiai
1124. ASTA DAUGSEVIČIENĖ
vilnius
1125. LUKAS BALEŽANTIS
Danija
1126. AASJ FEDOSEJEVŲ ŠEIMA
KLAIPĖDA
1127. A.O. A.I.R. SILIŲ ŠEIMA
Žemaičių Naumiestis
1128. A.R.E.E. STAŠKŲ ŠEIMA
Panevėžys
1129. MARTYNAS KRAUJALIS
Vilnius
1130. GEDIMINAS AUŠRA
Raseiniai
1131. ORLAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1132. ILMIS ČERKAŠENINOVAS
Vilnius
1133. ALGIRDAS MISEVIČIUS
Vidas
1134. DOVYDAS KUPRYS
Šiauliai
1135. RITA RINKEVIČIENĖ
Vilnius
1136. A.R.BANIULIŲ ŠEIMA
Panevžio raj.
1137. DAINIUS SLIVKA
Panevėžys
1138. EUGENIJUS ŠERŠNIOVAS
Vilnius
1139. LUKAS RINKEVIČIUS
Vilnius
1140. DRAŽDŽIULIŲ ŠEIMA
Švedija
1141. VILMA JUSTINAS
Kaunas
1142. VALDAS ADAMKUS
VILNIUS
1143. ANDRIUS KUBILIUS
VILNIUS
1144. VILIUS NAVICKAS
VILNIUS
1145. EDWARD ZAKRZEWSKI
VILNIUS
1146. LUKAS NARUTIS
VILNIUS
1147. MONIKA ETNERIENĖ
KAUNAS
1148. URTĖ ETNERYTĖ
KAUNAS
1149. AUGUSTAS ETNERIS
KAUNAS
1150. ANTANAS ETNERIS
KAUNAS
1151. J.D.G.G.V. VAIŠKŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
1152. VANDA TUMĖNIENĖ
MALDENIŲ K.
1153. LUKAS CIRTAUTAS
ŠIAULIAI
1154. GEDIMINAS JANUŠKA
PLUNGĖ
1155. IEVA KANIŠAUSKAITĖ
PANEVĖŽYS
1156. NERIJUS LUPEIKIS
PANEVĖŽYS
1157. MAŠANAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1158. VACYS MICIULEVIČIUS
VILNIUS
1159. ROBERTAS MASLAUSKAS
VABALIAI
1160. VIRGINIJA LEONAS CIBULSKAI
KAUNAS
1161. RASA SKRICKUTĖ MASLAUSKIENĖ
KAUNAS
1162. BOLESLOVAS MASLAUSKAS
VABALIAI
1163. AINĖ MASLAUSKAITĖ
VILNIUS
1164. JANINA MASLAUSKIENĖ
VABALIAI
1165. ELZĖ MASLAUSKAITĖ
VILNIUS
1166. VYTAS MASLAUSKAS
VABALIAI
1167. NIJOLĖ M. VALENTUKEVIČIENĖ
VABALIAI
1168. VANDA URBONAITĖ
VILNIUS
1169. J.G.L. ANTANAVIČIAI
KAUNAS
1170. ELENA AVIŽIŪTĖ
KEPALIŲ K.
1171. ZIGMANTAS SAMYS
MIŠKŲ URĖDIJA
1172. REGINA MEILLUTĖ GADEIKIENĖ
SKUODAS
1173. MONIKA SNABAITYTĖ
VILNIUS
1174. M.L. MORKŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
1175. EGLĖ KISIELIŪTĖ
VILNIUS
1176. DOVYDAS PAŠKEVIČIUS
ŠVENTUPĖ
1177. MOTIEJUS NAUJOKAS
KAUNAS
1178. JONĖ NAUJOKAITĖ
KAUNAS
1179. ALDONA VENCIUVIENĖ
KAUNAS
1180. ALDONA ROSLEKIENĖ
KAUNAS
1181. VILIJA NOREIKIENĖ WOODS
KAUNAS
1182. STANISLOVAS VENCIUS
KAUNAS
1183. AUKSĖ VENCIUVIENĖ
VILNIUS
1184. DOVILĖ ŠUTAITĖ
KLAIPĖDA
1185. EDMUNDAS ŠUTAS
KLAIPĖDA
1186. JULIUS BAZARAS
VILNIUS
1187. S.V.A.S. VILTRAKIAI
VILNIUS
1188. IRENA ADOMAITYTĖ
PANEVĖŽYS
1189. G.H.Z. PAŠKEVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1190. RIMA IR KĘSTAS KOMSKIAI
KLAIPĖDA
1191. EDMUNDAS GALVYDIS
KAUNAS
1192. BALYS GALVYDIS
KAUNAS
1193. R.G.R.A.L. MILIAUSKAI
VILNIUS
1194. KAROLIS SANDA
KETURVALAKIŲ S.
1195. A.V.G.B. PETRONIAI
KAUNAS
1196. VYTAUTAS BANEVIČIUS
VILNIUS
1197. REGINA BANEVIČIENĖ
VILNIUS
1198. ADOLFINA MACKEVIČIENĖ
KLAIPĖDA
1199. ALFONSAS BAJARSKAS
RAUDONDVARIS
1200. JOLITA LUKOŠIŪTĖ
KAUNAS
1201. AUŠRA VYTAUTAS DARIUS RAZUKAI
VILNIUS
1202. GRAŽINA SLAPŠYTĖ
VILNIUS
1203. RIMVYDAS JASIULIONIS
VILNIUS
1204. ALDONA KAIRIENĖ
KAUNAS
1205. ANTANAS VALAVIČIUS
VILNIUS
1206. VLADISLAVA KAZIMIERAS ARMONAI
ŠIAULIAI
1207. ALGIRDO KANOPOS ŠEIMA
ŠIAULIAI
1208. A.V.E.M.N. LIPNICKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1209. ŠARŪNĖ MIKALAUSKAITĖ
AKMENĖ
1210. JUOZAPAS BALTRUŠAITIS
LIOLIAI
1211. STANISLOVAS ZAIDA
LIOLIAI
1212. DOVYDAS ŽINTIKAS
VILNIUS
1213. LIUDMILA VOSYLIENĖ
VILNIUS
1214. SIMONA ŽINTIKAITĖ
VILNIUS
1215. DIANA IR VALDAS RADŽIŪNAI
VILNIUS
1216. ROMUTĖ LIEGUTĖ
VILNIUS
1217. ROMUALDAS BARTAŠKA
VILNIUS
1218. DANUTĖ BARTAŠKIENĖ
VILNIUS
1219. E.J.D.D. PETRAIČIAI
JONIŠKIS
1220. RADVILAS ŠEPUTIS
VILNIUS
1221. GENĖ ŽALNERAVIČIENĖ
ŠIAULIAI
1222. ELENA KAIRYTĖ
VILNIUS
1223. SONATA ŽALNERAVIČIŪTĖ
VILNIUS
1224. JUDITOS IR KAZIO GRIGŲ ŠEIMA
VILNIUS
1225. RUTKAUSKŲ ŠEIMA
KULAUTAVA
1226. ZITA DASTIKIENĖ
KAUNAS
1227. A.J.Š.Ž. JOVAIŠAI
ŠIAULIAI
1228. PRANCIŠKUS MALAKAUSKIS
KRAŽIŲ S.
1229. ALGIRDAS DANUTĖ DAMBRAUSKAI
ELEKTRĖNAI
1230. DANAS AELITA DAMBRAUSKAI
ELEKTRĖNAI
1231. P.G.S. LAZDAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1232. ALEKSĖ ARVYDAS KĖŽELIAI
SMALTIŠKIŲ K.
1233. GEDIMINAS KURPAVIČIUS
VILNIUS
1234. ONA ŽILINSKIENĖ
JONIŠKIS
1235. JULIUS MISIUS
JONIŠKIS
1236. APALONIJA KĖKŠTIENĖ
JONIŠKIS
1237. B.D.N.T. RĖZŲ ŠEIMA
VILNIUS
1238. LAIMUTĖ LUKŠIENĖ
VILNIUS
1239. ROKAS LUKŠAS
VILNIUS
1240. BEATRIČĖ JUDITA STUKIENĖ
VILNIUS
1241. ALOYZAS STUKAS
VILNIUS
1242. VACLOVAS ALEKNAVIČIUS
KAUNAS
1243. A.K. MASIULIAI
UKMERGĖ
1244. STASĖ GALVOSAITĖ
VILNIUS
1245. ČEKANAUSKŲ ŠEIMA
PANEVĖŽYS
1246. IRENA PEKLIČ
KARMĖLAVA
1247. R.G.T.D. VĖLYVIAI
VILNIUS
1248. VALERIJONAS VYTAUTAS JUCYS
VILNIUS
1249. TOMAS KADŽIULIS
VILNIUS
1250. R.V.J.S. TOTORAIČIŲ ŠEIMA
JURBARKAS
1251. JULIJONAS JARUŠEVIČIUS
KRUŽIŪNAI
1252. ALEKSANDRAS GRICYNA
PLUNGĖ
1253. A.G.J.V.D. STRAŽINSKAI
VILNIUS
1254. J.J.A. VERECKIAI
VILNIUS
1255. REGINA EDMUNDAS BARTKEVIČIAI
AKADEMIJA
1256. V.R.E.M. GUDONIAI
VILNIUS
1257. LINA REMIGIJUS DRAKŠAI
KLAIPĖDA
1258. G.R.V. ŠČERBINSKAI
VILNIUS
1259. JUOZAS ZIGMANTAS STULGAITIS
KAUNAS
1260. I.A.D.T. DAUBARIAI
TELŠIAI
1261. EGIDIJUS MICKA
KAUNAS
1262. MILDA DIDŽIULIENĖ
VILNIUS
1263. JULIJONA IVANAUSKIENĖ
KELMĖ
1264. ANTANAS PULKAUNINKAS
KAUNAS
1265. I.Š. RAZGAIČIAI
VILNIUS
1266. NIJOLĖ BARANAUSKAITĖ
KAUNAS
1267. JUSTĖ JURKUTĖ
SUTKIŲ K.
1268. ČESLOVAS AIDUKAS
VILNIUS
1269. VACLOVAS JANUŠIS
JONAVA
1270. GRAŽINA JANUŠYTĖ
JONAVA
1271. PAULIUS BOVEINIS
VIRŠUŽIGLIS
1272. SNIEGUOLĖ ZALATORĖ
VILNIUS
1273. R.L.G.L. DVARECKAI
KAUNAS
1274. KAROLIS ANDRIJAUSKAS
KELMĖ
1275. R.V.Ą.V. IVICKAI
VILNIUS
1276. D.H.A. GELŪNAI
VILNIUS
1277. R.V.I.T.B.K. BASČIŲŠEIMA
KAUNAS
1278. P.A.A.K SIMUČIAI
VILNIUS
1279. EDMUNDAS KRIKŠČIŪNAS
KAUNAS
1280. MARGARITA ZENAIDA GUTKAUSKAITĖS
RASEINIAI
1281. ALEKSANDRA KRIKŠČIŪNIENĖ
KAUNAS
1282. LAIMA KAZLAUSKIENĖ
KLAIPĖDA
1283. IGNATAVIČIŲ ŠEIMA
DRUSKININKAI
1284. ALGĖ VYTAUTAS BRONIUS DUOBOS
VILNIUS
1285. RŪTOS KAZIO ŽLIBINŲ
KAIŠIADORYS
1286. ARŪNĖ DAUKANTAITĖ
MAŽEIKIAI
1287. ALINA LUKA DAUKANTAITĖ
MAŽEIKIAI
1288. KAROLIS ASTRAUSKAS
DOMEIKAVA
1289. SIMUKAIČIŲ ŠEIMA
DOMEIKAVA
1290. J.J.J.V.D. BAIKAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1291. KAZYS KAIKARIS
VILNIUS
1292. PAULINA PALECKIENĖ
VILNIUS
1293. K. PALECKAITĖ A. DAPŠYS
VILNIUS
1294. PAULA ZLATKUTĖ
ANYKŠČIAI
1295. IRENA KUDŽMIENĖ
PRŪSALIŲ K.
1296. LUKAS MACKONIS
KAUNAS
1297. MIGLĖ MACKONYTĖ
KAUNAS
1298. I.I. VARNAGIRIŲ
KAUNAS
1299. H.Z.M.D. MILKEVIČIAI
VILNIUS
1300. A.V. GIEDRAIČIAI
ŽALPIAI
1301. R.Ž. DUMŠAI
ŽALPIAI
1302. RASA URBUTIENĖ
STUGIAI
1303. ALGIMANTAS INKĖNAS
KISINIŠKIAI
1304. ANDRIUS BITAITIS
JONIŠKIS
1305. VAIVA AUDINYTĖ
KAUNAS
1306. BIRUTĖ USONIENĖ
KAUNAS
1307. ROBERTAS ERIKA ŽYGIS PETRAUSKAI
VILNIUS
1308. EDVARDAS GATELIS
ŠIRVINTOS
1309. LIUDVIKAS STANEVIČIUS
BIRŽAI
1310. RUGILĖ RIČARDAS RŪTA STANEVIČIAI
VILNIUS
1311. REMIGIJUS DZVANKAUSKAS
KUKEČIAI
1312. EDITA DZVANKAUSKIENĖ
KUKEČIAI
1313. ONA PRIALGAUSKIENĖ
PLUSKIŲ K.
1314. V.E. KERULIAI
VILNIUS
1315. G.A.V.J. DRINGELIAI
VARĖNA
1316. IGNAS DZVANKAUSKAS
KUKEČIAI
1317. ELENA KYBARTIENĖ
PELŪTAVIS
1318. ANTANAS BANYS
PAKRAŽANČIO K.
1319. ASTA GAUBŠYTĖ
MAIRONIŲ K.
1320. PAULIUS DZVANKAUSKAS
KUKEČIAI
1321. AUSTĖ RIBOKAITĖ
VILNIUS
1322. GITANA RUDZEVIČIŪTĖ
KELMĖ
1323. VIDMANTO MARTYŠIAUS ŠEIMA
VILNIUS
1324. GEDIMINAS GIRIŪNAS
VILNIUS
1325. ZENONAS V.I.G.G. JANULEVIČIAI
DRUSKININKAI
1326. O.A. MALINAUSKAI
RUSNĖ
1327. EUGENIJA ALASAUSKIENĖ
GRINIŲ K.
1328. JONAS TAMULIS
KAUNAS
1329. J.A.L. INDRILIŪNAI
VILNIUS
1330. B.M.V.R. DERKINČIŲ ŠEIMA
SEN. TRAKAI
1331. JOLANTA MINEIKIENĖ
PLUNGĖ
1332. ELIJAS ZIEGORAITIS
VILNIUS
1333. J.K.D.M.M. BIELSKIAI
VILNIUS
1334. JANINA IR MORKUS SUKACKAI
VILNIUS
1335. K.N.M.T. BANIŠAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1336. VYTAUTAS BRUZGA
VILNIUS
1337. LORA KLIZAITĖ
ALYTUS
1338. Z.S. KLIZAI
ALYTUS
1339. ROMAS GUDAITIS
VILNIUS
1340. ONA DAMBRAUSKIENĖ
VILNIUS
1341. OSKARAS BALČIŪNAS
VILNIUS
1342. KASPARAS BALČIŪNAS
VILNIUS
1343. ELEONORA BUTĖNIENĖ
KAUNAS
1344. ALVYDAS KRUNGLEVIČIUS
KAUNAS
1345. ALBINAS VAZNONIS
PANEVĖŽYS
1346. EDMUNDAS VAZNONIS
PANEVĖŽYS
1347. JULIJA ČIPLIENĖ
KAUNAS
1348. EUGENIJA JANUKONIENĖ
KLAIPĖDA
1349. AURIS PETKEVIČIUS
VILNIUS
1350. VIDUTĖ KRILAVIČIŪTĖ VILNIUS
KAUNAS
1351. JONAS BARANAUSKAS KAUNAS
KAUNAS
1352. LEONARDAS IRENA KAIRIŪKŠČIAI
KAUNAS
1353. ZITA MIDVERIENĖ
VILNIUS
1354. VIRGINIJUS PARTAUKAS
KLAIPĖDA
1355. PAULINA SABALIAUSKIENĖ
KRAŽIAI
1356. GENIUS ZAKRAUSKAS
VILNIUS
1357. PRANAS PETRULIONIS
UTENA
1358. JUOZAS LUKOŠIUS
KAUNAS
1359. V.R.R.A. BENDORIAI
PLUNGĖ
1360. STASĖ IR PRANAS ČERŠKAI
VILNIUS
1361. DALĖ ANTANINA STRIELČIŪNIENĖ
KAUNAS
1362. E.D.A.S. BRUŽAI
VILNIUS
1363. RASA KLIČIENĖ
UKMERGĖ
1364. DANUTĖ DIDŽGALVYTĖ
PANEVĖŽYS
1365. ELVYRA SAULIUS MASIULIONIAI
PANEVĖŽYS
1366. JONAS GAIŽAUSKAS
KLAIPĖDA
1367. MARTYNAS KVEDARAS
VILNIUS
1368. ANTANAS VISOCKAS
KAUNAS
1369. ONA TREPŠIENĖ
VILNIUS
1370. B.I.R. ZADOJENKAI
VILNIUS
1371. SAULĖ JANUŠKEVIČIENĖ
KAUNAS
1372. GIEDRIUS JANUŠKEVIČIUS
KAUNAS
1373. A.V. VILIŪNAI
KAUNAS
1374. D.J. JURGELEVIČIAI
VILNIUS
1375. ONOS JUOZO JANKAUSKŲ ŠEIMA
KAUNAS
1376. LINA JANKAUSKAITĖ
KAUNAS
1377. KĘSTUČIO IRENOS RUDĖNŲ ŠEIMA
VILNIUS
1378. ALGIMANTAS ANTANAS ŠALAVIEJUS
RIEŠĖS S.B.
1379. G.S.V.M. VALIŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
1380. A.G.A.Š. DIRŽINAUSKAI
VILNIUS
1381. K.L.R. JURKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1382. ALVYDAS MIKŠAS
ŠIAULIAI
1383. ANTANAS KERDOKAS
KAUNAS
1384. JANINA KERDOKIENĖ
KAUNAS
1385. R.E.D. JELISEJEVŲ ŠEIMA
KAUNAS
1386. K.A.I.E.N. BARŠAUSKAI
KAUNAS
1387. TOMAS AUGŪNAS
VILNIUS
1388. KUSKIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1389. DALIA MIČIŪNIENĖ
VILNIUS
1390. SIGITA BRAZIONYTĖ
VILNIUS
1391. REDA KARBAUSKIENĖ
MAŽEIKIAI
1392. TAUDVYDAS KARBAUSKAS
MAŽEIKIAI
1393. ŠARŪNAS KARBAUSKAS
MAŽEIKIAI
1394. ANGELĖ MARČIULYNIENĖ
PRIENAI
1395. GYTIS KARBAUSKAS
MAŽEIKIAI
1396. VYTAUTAS IKAMAS
VILNIUS
1397. MYKOLAS ARCIMAVIČIUS
PAKRUOJIS
1398. ONA BARAUSKIENĖ
VILNIUS
1399. ALGIRDAS DAUBARAS
GRINIŲ K.
1400. HENRIKAS NAGROCKAS
MIEŽONIŲ K.
1401. ARLAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1402. O.J.D.K.S. BARAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1403. DZENYDŲ ŠEIMA
KAUNAS
1404. BOGUŽŲ ŠEIMA
KAUNAS
1405. KORNELIJA IR IRTAUTAS
KAIRIAI
1406. KLIUČŲ ŠEIMA
KAUNAS
1407. JANINA VINCAS MAČIULIAI
VILKAVIŠKIS
1408. LAPINSKŲ ŠEIMA
KAUNAS
1409. ROLANDAS VAIDA GABĖS
VILNIUS
1410. ANTANAIČIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1411. CHMIELIAUSKŲ ŠEIMA
KAUNAS
1412. IEVA LAPĖNAITĖ
KAUNAS
1413. VILTĖ BRAŽIŪNAITĖ
VILNIUS
1414. AISTĖ GENIENĖ
KAUNAS
1415. MANTAS BAGDONAVIČIUS
VILNIUS
1416. VANDA RATAVIČIENĖ
KAUNAS
1417. ALDONA OŠINSKAITĖ POCIENĖ
KAUNAS
1418. CECILIJA POŠKIENĖ
VILNIUS
1419. AUŠRA GRENDAITĖ ŠAMARINA
KAUNAS
1420. RAMUTĖ KONSTANTINAS NAVASAIČIAI
VILNIUS
1421. JŪRATĖ ŽILVINAS ZALUBAI
KAUNAS
1422. A.Z.S.G. ŽILINSKAI
VILNIUS
1423. M.J.E.E. MARKŪNAI
VILNIUS
1424. JADVYGOS IR PETRO LEVICKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1425. JADVYGA BARTLINGAITĖ
KAUNAS
1426. GRAŽINA VAIČAITIENĖ
KAUNAS
1427. PAULIUS VALIUKEVIČIUS
KAUNAS
1428. AIDAS VALIUKEVIČIUS
KAUNAS
1429. ROMUALDAS VALIUKEVIČIUS
KAUNAS
1430. LAURA VALIUKEVIČIŪTĖ
KAUNAS
1431. SKAIDRA VALIUKEVIČIENĖ
KAUNAS
1432. EVALDAS SURVILA
KAUNAS
1433. TAUTVYDAS LIDEIKIS
KAUNAS
1434. RIMVYDAS BUTAUTIS
KAUNAS
1435. PRANAS GRUOBLYS
KAUNAS
1436. INA BUTAUTYTĖ
KAUNAS
1437. ŠIRMULIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1438. AINĖ VAIČIŪNAITĖ
VILNIUS
1439. REDA VENSKAITYTĖ
VILNIUS
1440. VALDEMARAS GASPAROVIČIUS
VILNIUS
1441. R.K.N. VIŠNIUKAI
DAINAVA
1442. M.V.J.M.U. BANKAUSKAI
KAUNAS
1443. J.M. MOTUZAI
VILNIUS
1444. GEDEMINAS KAKNEVIČIUS
VEISIEJAI
1445. A.ZYBARTO ŠEIMA
VILNIUS
1446. ONA MOGYLIENĖ
PANEVĖŽYS
1447. ALISA MARIJA OLEGAS GAREJEVAI
IGNALINA
1448. MYKOLAS ŠIDEIKIS
BABRUNGO K.
1449. K.S.A.A.A. PATAŠIAI
VILNIUS
1450. A.M.S.P. SVIDRAI
KAUNAS
1451. RIMVYDAS RUBĖNAS
KAUNAS
1452. DINAS ŠLEMPO
VILNIUS
1453. PETRAS BAKŠYS
KELMĖ
1454. INGRIDA PROŽIVALSKYTĖ
VILNIUS
1455. D.A.B.J. BUJAI
VILNIUS
1456. BRONISLOVAS A. BEINORAVIČIUS
KAUNAS
1457. V.A.R. GUOGIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1458. P.S.D. KVIETKAUSKŲ ŠEIMA
KUNIŠKIŲ K.
1459. AUŠRA JANUŠONYTĖ
KUPIŠKIS
1460. VYTAUTAS GRANATAUSKAS
DUBIČIŲ K.
1461. GEDIMINAS ILONIS
VILNIUS
1462. HUBERTAS MARTINKĖNAS
VILNIUS
1463. ALDONA ŠARKNICKIENĖ
SKAČIŲ K.
1464. ARŪNAS STAKIŠAITIS
VILNIUS
1465. G.A.T.M.K.V. VAINORAI
TETIRVINŲ K.
1466. AUDRIUS MIKULIS
ČIKAGA
1467. DANGUOLĖ VYTAUTAS NARKEVIČIAI
KUDRIONIŲ K.
1468. G.L.R.A. BALNOS
ŠILINĖS K.
1469. MEČISLOVAS DAUGĖLA
AKMENOS K.
1470. V.A. GORBATENKO B.BUTKUTĖ
AKADEMIJA
1471. D.V.A D.L. RAKŠNIAI
VILNIUS
1472. V.S. MACIULEVIČIAI
KAUNAS
1473. M.A. SEKONAI
DIETKAUČIZNA
1474. ALGIMANTAS PETRAS DANAUSKAS
BABTAI
1475. VIOLETA GEDIMINAS JUŠKEVIČIAI
VILNIUS
1476. AURIMAS ŠPOKAS
VILNIUS
1477. RŪTA MICEVIČIŪTĖ
VILNIUS
1478. H.S.R.J. RADZEVIČIŲ ŠEIMA
MAŽEIKIAI
1479. A.O. KARAZIJŲ ŠEIMA
PANDĖLYS
1480. E.J. BARISAI
ROKIŠKIS
1481. LEVONŲ ŠEIMA
ROKIŠKIS
1482. R.R. POVILONIAI
PANEVĖŽYS
1483. VILIUS JURAITIS
VILNIUS
1484. GEDGAUDŲ ŠEIMA
VILNIUS
1485. NERIJUS KUMPONAS
VILNIUS
1486. V.I. PIPIKŲ ŠEIMA
PANDĖLYS
1487. JULIUS KESYLIS
ROKIŠKIS
1488. A.A.J. GRITĖNAI
ŠILUTĖ
1489. RIMTAUTAS TRINKA
VILNIUS
1490. JOLANTA KUBICKA
POLSKA
1491. ANTANAS LUBYS
VILNIUS
1492. D.A.A.P.J. LENKUČIAI
VILNIUS
1493. J.L.M.J. KASPERAVIČIAI
VILNIUS
1494. GENOVAITĖ JURKŠTIENĖ
ANYKŠČIŲ R.
1495. NIJOLĖ BERNOTAVIČIENĖ
VILNIUS
1496. AUDRŪNAS BERNOTAVIČIUS
VILNIUS
1497. N.N.E.I.M. BERNOTAVIČIAI
VILNIUS
1498. Ž.J.D.R. BERNOTAVIČIAI
VILNIUS
1499. ALEKSANDRA RIČKIENĖ
VILNIUS
1500. KAZIMIERAS VYTAUTAS BASTYS
TILTELIŲ K.
1501. MARIJA DANUTĖ BASTIENĖ
VILNIUS
1502. VYDMANTAS VALANTAVIČIUS
VILNIUS
1503. BRONISLAVA PETRAUSKAITĖ
VILNIUS
1504. ALFONSAS ALYSAS
VILNIUS
1505. RAUDAIČIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1506. TOMAS PETRYLA
VILNIUS
1507. JŪRATĖ VALENTINAS MORKŪNAI
VILNIUS
1508. T.J.S.J.A. BLAŽIŪNAI
VILNIUS
1509. M.J.L.J.A. PETRAUSKAI
EGUŠKIŲ K.
1510. O.J. NAVICKAI
MIKALINIŠKĖS K.
1511. EGIDIJA DOBILAITĖ
KAUNAS
1512. ARTŪRAS MARINA EIDUKEVIČIAI
VILNIUS
1513. E.J.G.L.J. INDREIKAI
VILNIUS
1514. G.A. PIKTURNŲ ŠEIMA
RAUDONDVARIS
1515. BUDAVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1516. SAVANEVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1517. NOJUS BUDAVIČIUS
VILNIUS
1518. LUKAS BUDAVIČIUS
VILNIUS
1519. MARIJA ZUJIENE
KAUNAS
1520. A.Z.E.S. AUŠIŪRAI
MARIJAMPOLĖ
1521. O.J. JAKUBAUSKŲ
KĖDAINIAI
1522. R.A.L.M. MATUSEVIČIAI
KAUNAS
1523. KATILIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1524. GIEDRĖ MARIJA RIMŠIENĖ
KAUNAS
1525. IRENA BARTUSEVIČIENĖ
KAUNAS
1526. KAROL TYLINGO
VILNIUS
1527. RIMANTAS MASILIONIS
PRŪDIŠKĖS
1528. ANGELĖ MIKULSKIENĖ
ŠIAULIAI
1529. SIGUTĖ ŽEIMAITIENĖ
ŽLIBINAI
1530. J.Z. GAUBIŲ ŠEIMA
ŽLIBINAI
1531. JULĖ PADLECKIENĖ
KAUNAS
1532. GABRIELĖ TERESĖ URKAITĖ
ALYTUS
1533. RAMŪNAS URKA
ALYTUS
1534. LIUDVIKAS URKA
ALYTUS
1535. GIEDRĖ URKIENĖ
ALYTUS
1536. JURKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1537. BRONĖ ALDONA ADAMONYTĖ
KAUNAS
1538. ALDONA BANYTĖ VYŠNIAUSKIENĖ
MARIJAMPOLĖ
1539. REGINA BANYTĖ USENKIENĖ
KAUNAS
1540. V.F. JANUŠEVIČIŲ ŠEIMA
NAUJOJI AKMENĖ
1541. INDRĖ MINKEVIČIŪTĖ
KAUNAS
1542. VALDAS GUŽYS
KAUNAS
1543. POVILAS MINKEVIČIUS
ALYTUS
1544. NAGLIS MINIAUSKAS
ANGLIJA
1545. R.P.A.E. RAKŠČIAI
VILNIUS
1546. JANINA KAZAKEVIČIŪTĖ
KAUNAS
1547. VILIJA PENKAUSKAITĖ
VILNIUS
1548. PETRAS LEVICKIS
BILIŠKIŲ K.
1549. ONA SIGITAS KAVALČIUKAI
VILNIUS
1550. JURGIS KARBAUSKAS
KLAIPĖDA
1551. INDRĖ KARBAUSKAITĖ
KLAIPĖDA
1552. EGLĖ JUTKONYTĖ
KLAIPĖDA
1553. R.V.S.V. JASTIUGINIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1554. ALDONA BABINIENĖ
KAUNAS
1555. V.V.I.A. BUROKAI
VILNIUS
1556. ALDONA RUBŠLAUKIENĖ
KAUNAS
1557. DANGUOLĖ ŽEMAITIENĖ
KAUNAS
1558. L.T. MITKEVIČIŲ ŠEIMA
ZAKELIŠKIŲ K.
1559. ALESSANDRO BARELLI
VILNIUS
1560. O.J.T.V. KALUINOS
PANEVĖŽYS
1561. G.N.G. ZULONAI
VILNIUS
1562. V.V.A.G.A. KUCKAI
VILNIUS
1563. G.E.G.K. ZIGMANTAI
VILNIUS
1564. GRAŽINA ZIGMAS STANKEVIČIAI
PANEVĖŽYS
1565. R.R.R.N. PETRIKŲ ŠEIMA
NAUJOJI AKMENĖ
1566. M.V. KUČINSKAI
JONIŠKIS
1567. JULIJUS ORLANAS
JONIŠKIS
1568. RONALDAS PETRIKAS
VILNIUS
1569. EGLĖ ŽELVYTĖ
VILNIUS
1570. JANĖ ŠIKŠNYTĖ
VILNIUS
1571. JUŠKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1572. VLADA ŠIKŠNYTĖ
VILNIUS
1573. LEVAS SEGALOVIČIUS
KAUNAS
1574. BIRUTĖ VĖGELIENĖ
ŠIAULIAI
1575. S.S.E. ZABULIAI
VILNIUS
1576. REGIMANTAS VĖGELĖ
ŠIAULIAI
1577. A. RINKEVIČIŪTĖ M. LATVĖNAS
VILNIUS
1578. RAIMONDAS LISAUSKAS
ŠIAULIAI
1579. A V. RIUKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1580. ANTANAS JUZULĖNAS
ŠIAULIAI
1581. IGNAS JONAS STRAŽMICKAS
MARIJAMPOLĖ
1582. ZITA UZIELIENĖ
VILNIUS
1583. PAULIUS IR VAIDA ŽELVIAI
KAUNAS
1584. REGINA ŽELVIENĖ
KAUNAS
1585. A.K.D.Ž. DANKŠAI
KAUNAS
1586. JUOZAS BERČIUS
RADVILIŠKIS
1587. ADELĖ BERČIENĖ
RADVILIŠKIS
1588. I.V.K. MARKAUSKAI
JONIŠKIS
1589. K.J. ŠUKIAI
JONIŠKIS
1590. SAULIUS VITALIJA MILEIKIAI
RYŠKĖNAI
1591. VYTAUTAS SLAVINSKAS
SEVPEČLAGAS
1592. ALEKSANDRAS OLEG TAMARA BEZZUBOVAI
VILNIUS
1593. VILIUS RUTKAUSKAS
KREKŠTĖNAI
1594. IVETA RUTKAUSKAITĖ
KREKŠTĖNAI
1595. V.H. SADZEVIČIŲ ŠEIMA
JONAVA
1596. ONA MURINAITĖ
KAUNAS
1597. VIDA BAGDONAITĖ
VILNIUS
1598. ŠARŪNĖ RADVILĖ AISTĖ MORKŪNAITĖS
RUMŠIŠKĖS
1599. KĘSTUTIS STUPURAS
VENTA
1600. ALBINAS CIBULSKAS
VILNIUS
1601. V.V.R.V.A. ŠVETKAUSKAI
MARIJAMPOLĖ
1602. DANUTĖ SOFIJA MISIUKONIENĖ
ŠILUTĖ
1603. A.A. SKERSTONŲ ŠEIMA
VILNIUS
1604. T.N.G.S. ZAKAREVIČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1605. DANGUOLĖ GRUŽIENĖ
VILNIUS
1606. VAIVA IR MARIUS RAUGALAI
VILNIUS
1607. M.E.J.A.V.V. JUREVIČIAI
ŠIAULIAI
1608. BRONĖ ANUSEVIČIENĖ
KUPIŠKIS
1609. PETRAS ANUSEVIČIUS
VILNIUS
1610. DALIA ANUSEVIČIŪTĖ
VILNIUS
1611. Z.E.E. RUZGIAI
VILNIUS
1612. I.V.S.V. GALECKAI
VILNIUS
1613. LINA MARCINKEVIČIŪTĖ
VILNIUS
1614. RASA BACEVIČIENĖ
VILNIUS
1615. ESTERA KUODYTĖ
PANEVĖŽYS
1616. EDMUNDAS JASIŪNAS
VILNIUS
1617. VILIMAS ČĖSNA
VILNIUS
1618. ŠVIESUOLĖ JUSIENĖ
VILNIUS
1619. ALEKSAS JUSYS
VILNIUS
1620. JOANA JUCKEVIČ
VILNIUS
1621. GENADIJ KOZLOVSKIJ
VILNIUS
1622. DONATAS VIŠNIAUSKAS
VILNIUS
1623. JONAS JUSYS
VILNIUS
1624. VYTAUTAS ŠENAVIČIUS
VILNIUS
1625. AUŠRA ŠENAVIČIENĖ
VILNIUS
1626. AUŠROS IR ZIGMO ŽYGŲ ŠEIMA
KAUNAS
1627. ROMUALDA LUKOŠEVIČIENĖ
VIJURKŲ K.
1628. ONA BUTVILIENĖ
KELMĖ
1629. R.R. ABROMAIČIAI
RADVILIŠKIS
1630. VALERIJA VENCKIENĖ
PLUSKIŲ K.
1631. K.T. RAŠČIŲ ŠEIMA
DEBEIKIAI
1632. NIJOLĖ ŠPOKIENĖ
AKADEMIJA
1633. ALGIMANTAS DARIUS DOMANTAS ŠERĖNAI
PABRADĖ
1634. TADAS VILĖNIŠKIS
UTENA
1635. BRONĖ LIPSKIENĖ
VILNIUS
1636. AGUTĖ MILKINTAITĖ SRIUBIENĖ
VILNIUS
1637. BALYS SRIUBAS
VILNIUS
1638. J.N.L.K.R.R. RIMKEVIČIAI
UTENA
1639. I.G.A. NAVARACKAI
DRUSKININKAI
1640. O.P.G. NENARTAVIČIAI
VILNIUS
1641. BRONĖ MONTVILIENĖ
KELMĖ
1642. ASTA IR VYTAUTAS KETURKOS
VILNIUS
1643. GEDIMINAS MILIŪNAS
KAUNAS
1644. IRENA PEDIŠIENĖ
KAUNAS
1645. RAMUTĖ ŠAKALIENĖ
KAUNAS
1646. ZOFIJA KAUŠAKIENĖ
KAUNAS
1647. ALDONA GUŽAUSKIENĖ
KAUNAS
1648. EDVINAS ZDANAVIČIUS
DOMEIKAVA
1649. ONA ZDANAVIČIENĖ
DOMEIKAVA
1650. EGIDIJUS ZDANAVIČIUS
DOMEIKAVA
1651. AIDAS ZDANAVIČIUS
DOMEIKAVA
1652. STEPONAS RUMBA
DOMEIKAVA
1653. VIKTORIJA BLAŽAITYTĖ
KAUNAS
1654. PRANAS LEONARDAS BLAŽAITIS
KAUNAS
1655. REGINA BLAŽAITIENĖ
KAUNAS
1656. A.A.A.I. DAUČIANSKAI
KAUNAS
1657. ZITA ZDANAVIČIENĖ
KAUNAS
1658. STASYS JOKIMČIUS
MAIRONIŲ K.
1659. RIMA MELNIKAVIČIENĖ
PAGRYŽUVIO K.
1660. JOVITA BRASIENĖ
KLAIPĖDA
1661. P.R.A.I. STAKĖNAI
VILNIUS
1662. V.G. ALEKNOS
PANEVĖŽYS
1663. A.E.K. GARBONIAI
VILNIUS
1664. JUOZAS ŠIAUČIŪNAS
KERNAVĖ
1665. M.I.V.N.U KAPOČIAI
VILNIUS
1666. A.G.G. TAMULEVIČIAI
VILNIUS
1667. POVILAS ALESIUS
KAUNAS
1668. L.D.V.R. ANIULIO ŠEIMA
VILNIUS
1669. DONATAS BAUMILA
VILNIUS
1670. S.R.M.A. BANKAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1671. J.E.J.J.A.S.V.B.B.K.A.S.P. KONTRIMAI
GINDULIAI
1672. AGNĖ VILIUS SABALIAUSKAI
KAUNAS
1673. ALMA ANTANAS SABALIAUSKAI
KAUNAS
1674. SIGITA BERŪKŠTIENĖ
KAUNAS
1675. E.P.T.S. STANIUKYNAI
VILNIUS
1676. V.A.L.A. INDRIŪNAI
ZADVARNINKŲ K.
1677. J.M.I.K.E.S. SAKAVIČIŲ ŠEIMA
NAUJOJI AKMENĖ
1678. ANICETA IR POVILAS GRIKŠAI
KURŠĖNAI
1679. SILVESTRAS ORLOVAS
KAUNAS
1680. ROKAS KUNIGĖLIS
KAUNAS
1681. I.B.R.B. BALKAUSKAI
NAUJOJI AKMENĖ
1682. I.S.E.M.S. JANELIŪNAI
NAUJOJI AKMENĖ
1683. V.V.S. BUIVYDŲ ŠEIMA
KAUNAS
1684. G.A.R.K. GUGINIAI
NAUJOJI AKMENĖ
1685. LAIMA BALČIŪNIENĖ
GAUDŽIOČIAI
1686. ALGERDAS BALČIŪNAS
GAUDŽIOČIAI
1687. JONAS BALČIŪNAS
GAUDŽIOČIAI
1688. A.A. GUDŲ ŠEIMA
TETIRVINAI
1689. ANGELĖ BALČIŪNAITĖ
NAUJOJI AKMENĖ
1690. DANUTĖ GEČIENĖ
DRUSKININKAI
1691. E.A. AUGUSTINAVIČIAI
VILNIUS
1692. PETRO DIRŽIAUS ŠEIMA
ŠAKIAI
1693. BARTAŠIŲ ŠEIMA
KLAIPĖDA
1694. PIVORIŲ ŠEIMA
KLAIPĖDA
1695. POVILAS LAŠAS
VILNIUS
1696. ALGIMANTAS LAŠAS
VILNIUS
1697. ROBERTAS PUKENIS
KAUNAS
1698. STANISLOVAS URBONAS
VILNIUS
1699. JULIJA MARGELYTĖ
VILNIUS
1700. ALGIRDAS MINELGA
VILNIUS
1701. R.L.A. KALINKŲ ŠEIMA
PANEVĖŽYS
1702. GIEDRĖ KUKUČIONYTĖ
KAUNAS
1703. A.V.D. RAKAUSKAI
UTENA
1704. A.J.I.V. AUGUČIAI
VILNIUS
1705. D.R.R.S. KAUPIAI
VILNIUS
1706. D.V.D.T.M. KALEDAI
KAUNAS
1707. A.E. JONELIŪŠČIAI
VILNIUS
1708. KONRADAS RODRIGUEZ
FLORIDA
1709. E.G. GUSTAIČIŲ ŠEIMA
RADVILIŠKIS
1710. D.S. PRALEIKAI
ALYTUS
1711. KORNELIJA ŽALPYTĖ
VILNIUS
1712. ELVYRA KERUTYTĖ
VILNIUS
1713. NATALIJA ZVONKĖ
VILNIUS
1714. DANIELIUS BUNKUS
VILNIUS
1715. TOMAS VALENTAS ALENCEVIČIUS
VILNIUS
1716. TEODORA B. GEDIMINAS D.
VILNIUS
1717. BRONĖ ANTANAS SABALIAUSKAI
PALANGA
1718. JULIJA BAKŠEVIČIŪTĖ
VILNIUS
1719. UGNĖ BAKŠEVIČIŪTĖ
VILNIUS
1720. G.A.T. LIPINSKIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1721. PRANĖ KULIKAUSKIENĖ
MAŽUČIAI
1722. JUOZAS KULIKAUSKAS
MAŽUČIAI
1723. BRONIUS GULDIKAUSKAS
VILNIUS
1724. GENOVAITĖ GULDIKAUSKIENĖ
VILNIUS
1725. EGLĖ BIRETIENĖ
VILNIUS
1726. GIEDRIUS BIRETA
VILNIUS
1727. UGNĖ BIRETAITĖ
VILNIUS
1728. ELENA BIRETIENĖ
VILNIUS
1729. ALGIRDAS BIRETA
VILNIUS
1730. ONOS LIDIJOS VIKTORIJOS ŠEIMA
VILNIUS
1731. VIRGINIJOS JONO PAPINIGIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1732. AUŠRINĖ PAPINIGYTĖ
VILNIUS
1733. NERINGA PAPINIGYTĖ
VILNIUS
1734. GIEDRIUS PAPINIGIS
VILNIUS
1735. STASYS ŠILINGAS
ILGUVA
1736. NATALIJA LIEPIENĖ
VILNIUS
1737. KAZIMIERAS LIEPIS
VILNIUS
1738. V.R.D.G.G. LEITONAI
VILNIUS
1739. R.Ž.D. ALEKNOS
VILNIUS
1740. Z.A.A.S. KIRŠIAI
VILNIUS
1741. M.V. KURAPKA
VILNIUS
1742. E.E. KRIŠKANAI
VILNIUS
1743. TINGINIŲ ŠEIMA
KRETINGA
1744. IRENA REGINA IR VYTAUTAS MERKIAI
VALKININKAI
1745. SAULIUS ADOMAITIS
KURŠĖNAI
1746. E.A.M. DAUNORAVIČIAI
VILNIUS
1747. L.S.R.J.E.M. OLEKŲ ŠEIMA
KANADA
1748. JULIJONA JONAS INDRIŠIŪNAI
RAUDONDVARIS
1749. ONA STULPINIENĖ
MINUPIŲ K.
1750. VIDA DASINSKAITĖ
ŠLAPBERŽĖ
1751. RIČARDAS DAILIDĖ
ŠIAULIAI
1752. ZITA BAGUČANSKIENĖ
RADVILIŠKIS
1753. S.S.V.D. DAMBRAVŲ ŠEIMA
VILNIUS
1754. A.B.K.J. LAPIENIAI
KAUNAS
1755. MARIUS PASIUKEVIČIUS
LAZDIJAI
1756. A.A.T. ŽINIAI
BAJORŲ K.
1757. O.H. GIRČIAI
ŠILALĖ
1758. MEDARDAS PUIDOKAS
ŠILUTĖ
1759. GERDA BENIUŠYTĖ
TARGAUSKIŲ K.
1760. EDITA GEŠTAUTIENĖ
PAVERPENIO K.
1761. A.J. STEPONAIČIAI
TARGAUSKIŲ K.
1762. VIRGINIJA MARIJA JACKŪNIENĖ
VILNIUS
1763. EDVARDAS DAUKILAS
VILNIUS
1764. ONA ŠLENDERIENĖ
AUKŠTELKIAI
1765. DANUTĖ KARVELYTĖ
VILNIUS
1766. JUOZAS KĘSTUTIS GEDIMINAS DAUKŠIAI
ALYTUS
1767. DANUTĖ JANELIŪNAITĖ
VILNIUS
1768. EUGENIJA DRAGŪNIENĖ
VILNIUS
1769. JONAS LIPSKIS
KRAŽIAI
1770. D.E. RINKŪNŲ ŠEIMA
KAUNAS
1771. ALDONA VAICEKAUSKIENĖ
RADVILIŠKIS
1772. ROKAS ŽUKAUSKAS
RADVILIŠKIS
1773. DALIA LABANAUSKIENĖ
RADVILIŠKIS
1774. K.R. BARTININKAI
JONAVA
1775. J.J.D.K. RAŽUKAI
KAILINIŲ K.
1776. R.V. LIAUDANSKŲ ŠEIMA
KRETINGA
1777. JUDITA KRIUKAITĖ
VILNIUS
1778. S. NAVICKAITĖS H. VALIO ŠEIMA
VIJOLIAI
1779. KAROLIS LIEPIS
VILNIUS
1780. O.N.Ž.L. ADOMĖNAI
VILNIUS
1781. KAROLIS MALAKAUSKAS
VILNIUS
1782. JONAS BRUŽAS
VILNIUS
1783. L.O.V.S. DEGULIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1784. M.Ž. ŽUKAUSKAI
VILNIUS
1785. A.V. BENDIKAI
VILNIUS
1786. JUOZAS VYTAUTAS JANULEVIČIUS
VILNIUS
1787. REGINA STEIBLIENĖ
VILNIUS
1788. AUDRONĖ STEIBLYTĖ
VILNIUS
1789. VALERIJA BIEKNEVIČIENĖ
VAIDOTAI
1790. A.V. DILIAI
VILNIUS
1791. ONA SAULIUS STANIONIAI
ALYTUS
1792. P.A.T.V. KIZIELAI
ALYTUS
1793. MARIJONA ANDRIUŠKIENĖ
KELMĖ
1794. LILIJA RIMKUTĖ
KLAIPĖDA
1795. KĘSTUTIS PILYBAS
KLAIPĖDA
1796. HAROLDAS PILYBAS
KLAIPĖDA
1797. STASYS URNIKIS
KELMĖ
1798. ALMA BIČKOVIENĖ
KELMĖ
1799. GABRIELĖ DINGELYTĖ
GIRIJOS K.
1800. LUKAS NARUTIS
GIRIJOS K.
1801. I.R. BŪTŲ ŠEIMA
VILNIUS
1802. M.S. STAŠKAI
JONIŠKIS
1803. JUOZAS MIŽUTAVIČIUS
VILNIUS
1804. JONAS ILONIS
VILNIUS
1805. SANDRA PLESKAČEVSKYTĖ
VILNIUS
1806. LINO IR DALIOS ŽILIONIŲ ŠEIMA
KAUNAS
1807. JONO IR IEVOS SABALIAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1808. V.D.U.S.G. KONDROTAI
VILNIUS
1809. D.V.R.R.L. STANULIONIAI
ŽILINAI
1810. NIJOLĖ JONAS PRAVILONIAI
RADVILIŠKIS
1811. GIEDRIUS LIJANA ALELIŪNAI
VILNIUS
1812. R.N.R.R. BARKAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1813. VYTAUTAS ROMA DARGVAINIAI
PAUPIO K.
1814. IRENA ARŪNAS PRANCKEVIČIAI
RADVILIŠKIS
1815. POVILAS ŠTIKŪNAS
AUKŠTELKAI
1816. J.V.P. DABRILAI
KAZLŲ RŪDA
1817. EGLĖ KANDROTAITĖ
VILNIUS
1818. JOANA VERTELKAITĖ
KAUNAS
1819. G.Ž. BARTULIAI
VILNIUS - TARTU
1820. B.V.D.V. ŠELMIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1821. A.P.L.R. ŽIUPSNIŲ ŠEIMA
NEDZINGĖ
1822. VANDOS MOCKEVIČIENĖS ŠEIMA
KLAIPĖDA
1823. V.K.G.I. DABRAVOLSKIAI
VILNIUS
1824. A.G.G.V. CEKANAVIČIAI
JONIŠKOS
1825. BIRUTĖ SLAVINSKIENĖ
VILNIUS
1826. REDA ŠEŠKEVIČIŪTĖ
RADVILIŠKIS
1827. KRISTUPAS MIŠKINIS
TELŠIAI
1828. SIGITAS MOTUZAS
TELŠIAI
1829. VYTAUTAS KLEIVA
TELŠIAI
1830. ARŪNAS REKAŠIUS
TELŠIAI
1831. KAMILĖ SEMEŽAITĖ
VILNIUS
1832. VILTĖ SEMEŽAITĖ
VILNIUS
1833. JŪRATĖ LANDSBERGYTĖ
VILNIUS
1834. KAMILĖ JURGILAITĖ
KELMĖ
1835. BENITA VASILIAUSKAITĖ
KELMĖ
1836. REDA MAŽONAVIČIENĖ
KELMĖ
1837. ELENA LAGUNAVIČIŪTĖ
VILNIUS
1838. MARTYNAS DUKSA
VILNIUS
1839. ALFONSAS SAKALAUSKAS
GRINIŲ K.
1840. GENOVAITĖ S. LAPINSKAITĖ
VILNIUS
1841. ADOMAS LAPINSKAS
DEVON
1842. RAMUNĖ GIKNIENĖ
VILNIUS
1843. DONATAS GIKNIUS
VILNIUS
1844. RENATA PIEKUTĖ
VILNIUS
1845. KORNELIJA BAKUTYTĖ
VILNIUS
1846. KRISTIJONAS BAKUTIS
VILNIUS
1847. DAIVUTĖ BAKUTIENĖ
VILNIUS
1848. ROMUALDAS BAKUTIS
VILNIUS
1849. R.A.R. GELŽINIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1850. J.D.E.A. KOPCEVŲ ŠEIMA
VILNIUS
1851. JŪRATĖ DOVIDAUSKIENĖ
VILNIUS
1852. ALINA VACLOVAS VINCEL
VILNIUS
1853. REGINA GRIŠIŪTĖ
KELMĖ
1854. BOLESLOVAS PETRASEVIČIUS
MARAKAIBAS
1855. RUSLAN GLADYŠEV
VILNIUS
1856. MELISA ŽUKAUSKAITĖ
NORVEGIJA
1857. DANUTĖ GUŽAUSKIENĖ
KELMĖ
1858. ROMUALDAS STANYS
Kaunas
1859. BENEDIKTAS ŽEKEVIČIUS
Kaunas
1860. VILMA ANDREJAUSKIENĖ
Vilnius
1861. RŪTA L. ANDREJAUSKAITĖ
Vilnius
1862. ANTANO ZABULIO ŠEIMA
Vilnius
1863. GLIUKŲ ŠEIMA
Vilnius
1864. A.R. ČIŪTAI
Kaunas
1865. J. V. G. S. A. MOCKAIČIAI
Dotnuva
1866. V. A. M. M. R. KULBIAI
VILNIUS
1867. S. A. D. A. V. GUDELIAUSKAI
VILNIUS
1868. EMILIJUS VAINEIKIS
KAUNAS
1869. ROMAS ADOMAVIČIUS
VILNIUS
1870. A.R.T.J. MIKALAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1871. A.V.I.K. PAUŽŲ ŠEIMA
VILNIUS
1872. ELVINAS JANKEVIČIUS
VILNIUS
1873. DOMAS JUSIUS
VILNIUS
1874. ALGIRDAS JONIKAS
VILNIUS
1875. VIOLETA DŽIAUTAITĖ
VILNIUS
1876. JANINA MATAJUNITĖ
Vilnius
1877. RIMGAUDAS TIRILIS
Vilnius
1878. ŽANA KEL
Vilnius
1879. MODESTAS KARTENIS
rokiškis
1880. V. I. V. BEIVYDŲ ŠEIMA
Klaipėda
1881. M.Ž.G. AUDICKŲ ŠEIMA
Vilnius
1882. S.A. PUDŽIUVELIŲ ŠEIMA
Kvėdarna
1883. ALGIRDAS KAZLAUSKAS
Vilnius
1884. VALDAS VAIVADA
Šiauliai
1885. J.I.L.R. PAREIGIŲ ŠEIMA
Vilnius
1886. D.N.L. VALAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1887. STABINGIŲ ŠEIMA
Vilnius
1888. KAVALIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1889. L. IR M. RIMGAILŲ ŠEIMA
Vilnius
1890. MINDAUGAS A. BALČIAUSKAS
VILNIUS
1891. IEVA ČERŠKUTĖ
Vilnius
1892. TOMAS NARUŠEVIČIUS
Vilnius
1893. A.A.D JUODVALKIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1894. RAMŪNAS VIEDERIS
vilnius
1895. Ž.R.R.K. RIMKŲ ŠEIMA
MYRTLE BEACH, USA
1896. A.A.J.U. SAULIŲ ŠEIMA
Vilnius
1897. K. J. SAKALAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
1898. J.D.D.N.J. KULIEŠIAI
Vilnius
1899. KRISTINA DABRIŠIŪTĖ
vilnius
1900. OVIDIJUS SAČILKA
vilnius
1901. JRRR SKARULSKIŲ ŠEIMA
Vilnius
1902. FERENC BLAUMANN
Nagykovacsi
1903. G.J.P.V.SERBENTŲ ŠEIMA
Vilnius
1904. TEREZIA BLAUMANN
Nagykovacsi
1905. ZSOFIA BLAUMANN
Nagykovacsi
1906. A.I.D. RUPEIKŲ ŠEIMA
Plungė
1907. ADAM BLAUMANN
Nagykovacsi
1908. ADOMAS LILIS
Vilnius
1909. MIELIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1910. MASSIMO ZIUTEK VOLPATI
Milan
1911. KAZIMIERA DRAGŪNIENĖ
Pakruojis
1912. EMILIS VOLUNGEVIČIUS
vilnius
1913. E.A. POVILAICIU ŠEIMA
Montrealis
1914. DR. BRONISLOVAS LUBYS
Vilnius
1915. G.S.M.E GUDŲ ŠEIMA
Šiauliai
1916. SANDRA KASPERIŪNAITĖ
Vilnius
1917. LAURYNA PUDŽIUVELYTĖ
Šilalė
1918. J. IR D. MACIONIŲ ŠEIMA
Panevėžys
1919. J.R.A.M. RIMGAILŲ ŠEIMA
Vilnius, Klaipėda
1920. Š.K.A.M.GIRČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1921. SIGITAS MIEGIS MALINAUSKAS
Vilnius
1922. RAMŪNAS ANDRIKIS
Vilnius
1923. VIRGINIJA DŪDONIENĖ
Marijampolė
1924. JŪRATĖ ŽEMAITYTĖ
Vilnius
1925. R.IR R. DOMEIKŲ ŠEIMA
Vilnius
1926. KAROLIS ŠEDUIKIS
Vilnius
1927. KAROLIS ŠEDUIKIS
Vilnius
1928. MONIKA ŠEDUIKYTĖ
Vilnius
1929. LAURA BRAŠKĖ MURAUSKAITĖ
Vilnius
1930. DŽEVEČKŲ ŠEIMA
BIRŽAI
1931. ENCIKLOPEDIJA PIPEDIJA
Pasadena, Kalifornija
1932. MONIKA GARBAČIAUSKAITĖ
Vilnius
1933. E.A.K. TALUNČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1934. D.O.A.M. ŠIMONIŲ ŠEIMA
Vilnius
1935. JANINA LUKOŠEVIČIENĖ
Vilnius
1936. VIKTORIJA MONTVILAITĖ
Vilnius
1937. STEPONAS LUKOŠEVIČIUS
Vilnius
1938. GERARDAS MISELIS
Vilnius
1939. VERONIKA MAIGIENĖ
Vilnius
1940. KAZAKEVIČIŲ ŠEIMA
Šiauliai
1941. VIRGINIJUS SASNAUSKAS
JONIŠKIS
1942. BALIULEVIČIŲ ŠEIMA
Kaunas
1943. J.R.E. BISLIŲ ŠEIMA
Vilnius
1944. A.S.M.V.K. DUGNŲ ŠEIMA
Venezuela
1945. A.N.V.N. ČEPULIŲ ŠEIMA
Radikiai
1946. KUCENKŲ ŠEIMA
Kirdonys
1947. ANASTAZIJA BYTAUTAITĖ
KELMĖS RAJONAS KLIBALIŲ KM
1948. ZABILEVIČIŲ ŠEIMA
Panevėžys
1949. EVALDAS GRIDZIUŠKA
VILNIUS
1950. GER.BI.D.AUG. DAMBRAUSKAI
Kaunas / Chelmsford
1951. J&A ČEBATORIŲ ŠEIMA
Kaunas
1952. GBDA DAMBRAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
1953. INDRILIŪNŲ ŠEIMA
VILNIUS
1954. R.M.U. JANKAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
1955. J.D.A.V. ZINKŲ ŠEIMA
Vilnius
1956. ROKAS VISOCKAS
Vilnius
1957. AGNĖ GERALTAUSKAITĖ
Vilnius
1958. GEDVILŲ ŠEIMA
Vilnius
1959. DAEJ GRIŠKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1960. ERIKAS SKARDŽIUS
vilnius
1961. HENRIKAS PAUŽAS
Kaunas
1962. AGNĖ STROLYTĖ
vilnius
1963. ARNAS KEMEKLIS
Vilnius
1964. EMILIS PAUŽAS
Kaunas
1965. BIRUTĖ SKARDŽIŪTĖ
vilnius
1966. ČESLOVAS IVANECAS
vilnius
1967. EDITA PAUŽIENĖ
Kaunas
1968. SKARDŽIŲ ŠEIMA
vilnius
1969. EDITA STEPONKUTĖ
Vilnius
1970. IVANECŲ ŠEIMA
vilnius
1971. SANDRA PAUŽAITĖ
Alytus
1972. RASUČIŲ ŠEIMA
VILNIUS
1973. BIRUTĖ IVANECIENĖ
vilnius
1974. VALIONIŲ ŠEIMA
Vilnius
1975. DIANA AUGŪNAITĖ
Vilnius
1976. M.Ž.G.A.ADOMAIČIŲ ŠEIMA
šeima
1977. Č.B.E.IVANECŲ ŠEIMA
vilnius
1978. E.A.SKARDŽIŲ ŠEIMA
vilnius
1979. E.B.SKARDŽIŲ ŠEIMA
vilnius
1980. E.Ž.B.G.SKARDŽIŲ ŠEIMA
vilnius
1981. KDBGA.SKARDŽIŲ ŠEIMA
utenos raj.
1982. EAŽBG.SKARDŽIŲ ŠEIMA
vilnius
1983. VAIVA POCEVIČIŪTĖ
Klaipėda
1984. ROKAS KLYDŽIA
Kaunas
1985. NATALIJA IVANAUSKIENĖ
Vilnius
1986. K.Z. BARTKŲ ŠEIMA
Vilnius
1987. ALEKSANDRAS IVANAUSKAS
New York U.S.A.
1988. P.M. JAKINEVIČIŲ ŠEIMA
Birštonas
1989. MAUKSIU ŠEIMA
Vilnius
1990. SIGITAS DRINGELIS
Vilnius
1991. VILIJA DRINGELIENĖ
Vilnius
1992. GIEDRĖ BUTIENĖ
vilnius
1993. AIDAS LUKAŠEVIČIUS
Vilnius
1994. ILONA LUKAŠEVIČIENĖ
Vilnius
1995. KALIMAVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
1996. TEODORAS LAPO
Vilnius
1997. ZENONAS VEŠČIŪNAS
Nemunėlio Radviliškis
1998. VALDAS JANKUS
Vilnius
1999. JOLITA JANKUVIENĖ
Vilnius
2000. GABIJA JANKUTĖ
Vilnius
2001. MONIKA JANKUTĖ
Vilnius
2002. JANKŲ ŠEIMA
Vilnius
2003. LJJG DIKČIAI ŠEIMA
Vilnius
2004. IRENA RAMANAUSKIENĖ
Vilnius
2005. VALDAS GILYS
Juodupė
2006. MONIKA JASAITIENĖ
KAUNAS
2007. DOVILĖ ZINKEVIČIŪTĖ
Vilnius
2008. JASULAIČIŲ ŠEIMA
Tauragė
2009. TADAS ČEKANAUSKAS
Vilnius
2010. DAUMANTAS AZARINSKAS
VILNIUS
2011. KAROLIS AZARINSKAS
VILNIUS
2012. R.S. AZARINSKAI ŠEIMA
VILNIUS
2013. DOVILĖ ZAVEDSKAITĖ
Vilnius
2014. LIUDAS STATKEVIČIUS
Vilnius
2015. MEDA BACKEVIČIŪTĖ
Panevėžys
2016. KARINA PAVILONYTĖ
Panevėžys
2017. R. P. DIRŽIŲ ŠEIMA
Kaunas
2018. VIRGINIJA PAULIUKONIENĖ
Šiauliai
2019. D.J.N.D. BUKOLOVŲ ŠEIMA
Vilnius
2020. BONIFACAS STELIONIS
Kaunas
2021. VYTAUTAS GRYBĖNAS
Kaunas
2022. REMIGIJUS LAPINSKAS
Vilnius
2023. ALDONA GRYBĖNIENĖ
Kaunas
2024. GRAŽINA LAPINSKIENĖ
Vilnius
2025. BERNADETA CEMNOLONSKAITĖ
Vilnius
2026. RAMOŠKŲ ŠEIMA
KAUNAS
2027. ŽYGIMANTAS KURAS
Vilnius
2028. RUMŠŲ ŠEIMA
Vilnius
2029. ELZĖ BARYSAITĖ
Vilnius
2030. A.I.M. STAPONŲ ŠEIMA
Vilnius
2031. ROJUS AUGUSTAS LAURINAVIČIUS
D.Riešė
2032. JŪRATĖ ČERŠKUTĖ
Vilnius
2033. DARIUS MALINAUSKAS
Vilnius
2034. LUKAS MALINAUSKAS
Vilnius
2035. A.R.K.M. TUMĖNŲ ŠEIMA
Utena
2036. TAMOŠEVIČIŲ ŠEIMA
Naujoji Akmenė
2037. VYKINTAS RUSTEIKA
Vilnius
2038. STASYS IVANAUSKAS
Vilnius
2039. VIOLETA IVANAUSKAITĖ
Vilnius
2040. M. A-S. V. TRANŲ ŠEIMA
Vilnius
2041. PAŠKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
2042. UGNĖ MASLAUSKAITĖ
VILNIUS
2043. SIMAS GRABAUSKAS
VILNIUS
2044. BENAS GRABAUSKAS
VILNIUS
2045. BRONISLOVAS MASLAUSKAS
VILNIUS
2046. LĖJA GRABAUSKAITĖ
VILNIUS
2047. TATJANA T
VILNIUS
2048. VITALIJUS MALYŠKA
VILNIUS
2049. ALGIMANTAS GRABAUSKAS
ŠAKIAI
2050. MASLAUSKŲ ŠEIMA
VILNIUS
2051. G&S KUTULIŲ ŠEIMA
Kazlų Rūda
2052. RGRAABV LAPINSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2053. VAŠČIŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
2054. GINTARAS STRAZDAS
Varėna
2055. ALIUS MALINAUSKAS
Londonas
2056. J.I.R.ČERNIAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2057. J.M.N.R. GIEDRIŲ ŠEIMA
Vilnius
2058. SIMONAS GARBAČIAUSKAS
Vilnius
2059. VIRGINIJUS VYTARTAS
Palanga
2060. UNIJA ZOE'S VICTORY
Vilnius
2061. A.G.U. VAITKŲ ŠEIMA
Kaunas
2062. STIPSAS GALIŪNAS
Vilnius
2063. LIEPA KIRKLYTĖ
Vilnius
2064. ROKAS ŠMITAS
Kaunas
2065. J.D. BRAZAUSKŲ ŠEIMA
Kaunas
2066. RIMANTAS KIRKLYS
Vilnius
2067. RŪTA KIRKLIENĖ
Vilnius
2068. V&R KEČIORIŲ ŠEIMA
Panevėžys
2069. MARIAUS RAGAIŠIO ŠEIMA
Vilnius
2070. PUČKORIŲ ŠEIMA
Vilnius
2071. IGNAS JUZELSKIS
Vilnius
2072. INDRĖ JUZELSKYTĖ
Vilnius
2073. BRONIUS JUZELSKIS
Vilnius
2074. VILMA JUZELSKIENĖ
Vilnius
2075. ANDRIUS GREBLIKAS
Vilnius
2076. VANDA ZABUKIENĖ
Utena
2077. ROMA MICHEJENKO
Vilnius
2078. VIKTORAS MICHEJENKO
Vilnius
2079. SIMONAS AUŠKALNIS
Klaipėda
2080. ERNESTA PONELYTĖ
Klaipėda
2081. MANTAS SAVICKAS
Vilnius
2082. JOLITA ŽVIRBLYTE
Vilnius
2083. ANDRIUS MAŽEIKIS
Vilnius
2084. KUDABŲ ŠEIMA
Vilnius
2085. DARIUS ANTONOVIČ
Vilnius
2086. Π+K ADOMĖNŲ ŠEIMA
Vilnius
2087. ATĖNĖ KATINAITĖ
Vilnius
2088. A.J.M.E KIŠKIŲ ŠEIMA
Vilnius
2089. V.V.E KIŠKIŲ ŠEIMA
Vilnius
2090. NOJUS ZABUKAS
Vilnius
2091. MONIKA ZABUKAITĖ
Vilnius
2092. ASTA ZABUKIENĖ
Vilnius
2093. DARIUS ZABUKAS
Vilnius
2094. RUSNĖ VILKELĖ
Vilnius
2095. VAIGINTA PERKAUSKAITĖ
Vilnius
2096. ONA LIAŠKIENĖ
Vilnius
2097. Z.J.N.JOKUBAIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
2098. RIMVYDAS ŠPAKAUSKAS
Trakai
2099. VESTA GOLCAITĖ
Kaunas
2100. AMR KALINAUSKŲ ŠEIMA
Vilnius
2101. DALIUS STASIUKONIS
ANYKŠČIAI
2102. DANUTĖ STASIUKONIENĖ
ANYKŠČIAI
2103. JUSTAS PILIPONIS
Limerick
2104. DOMINYKAS GUSTYS
Vilnius
2105. ALEKSANDRAS NAUMENKO
Vilnius
2106. DOMINYKA BRANTAITĖ
Vilnius
2107. GABRIELIS KAČANAUSKAS
Vilnius
2108. R D J J ŽIULIŲ ŠEIMA
Vilnius
2109. ALGIMANTAS LIAŠKUS
Vilnius
2110. DMITRIJ SMIRNOV
Vilnius
2111. REDA GRIGARAVIČIŪTĖ
VILNIUS
2112. JELENA IVANOVA
Vilnius
2113. RIMANTAS MALDEIKIS
Vilnius
2114. INA MALDEIKIENĖ
Vilnius
2115. L.V.D. JUREVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
2116. VILIAUS VILIUS PETRONIS
Vilnius
2117. ILONA GRIGARAVIČIENĖ
VILNIUS
2118. MAŽVYDAS VAIČIUS
Vilnius
2119. EGIDIJUS MARKEVIČIUS
Vilnius
2120. VILMANTĖ MARKEVIČIENĖ
Vilnius
2121. BURDENKOVŲ ŠEIMA
Vilnius
2122. EIVĖ MARKEVIČIŪTĖ
Vilnius
2123. IVAS MARKEVIČIUS
Vilnius
2124. AUGUSTINAS ŠIMKUS
Šiauliai
2125. ŽYDRŪNĖ BANAITYTĖ
Ukmergė
2126. M.E.KUTRŲ ŠEIMA
Klaipėda
2127. SAULIUS DAUGIRDAS
Vilnius
2128. NIJOLĖ DAUGIRDIENĖ
Vilnius
2129. LINA MISEVIČIENĖ
VILNIUS
2130. VAIDA KANDRATAVIČIŪTĖ
Vilnius
2131. DARIUS MĖGINIS
Vilnius
2132. MONIKA KOPŪSTAITĖ
Vilnius
2133. UGNIUS JANAVIČIUS
Vilnius
2134. BRAZIULIŲ ŠEIMA
Vilnius
2135. MILDA MINDAUGAS LEPEŠKAI
Vilnius
2136. NIKITA VIKTORIJA ŠALUNOVAI
Vilnius
2137. VILIJA JONKAITYTĖ
Vilnius
2138. KUBILIŲ ŠEIMA
Vilnius
2139. ELENA SINKEVIČIŪTĖ
VILNIUS
2140. JURGITA BUZYTĖ
Vilnius
2141. LIUTAURAS KAZLAVICKAS
Vilnius
2142. GABRIELĖ STAŠYTĖ
KAUNAS
2143. ROKAS PUTNA
Vilnius
2144. EDVARDAS STAŠYS
KAUNAS
2145. RIMVYDAS RUDĖNAS
Vilnius
2146. EDVARDAS MEŠKYS
Vilnius
2147. ALGIRDAS KRAUJUTIS
VILNIUS
2148. STASYS ALGIS MAURUŠAITIS
vilnius
2149. KOTRYNA ČIČELYTĖ
VILNIUS
2150. RŪTOS IR LUKO ŠEIMA
Vilnius/York
2151. VIDMANTAS AMBRASAS
Plokščiai
2152. BIRUČIŲ ŠEIMA
Vilnius
2153. R.R. GODELAIČIŲ ŠEIMA
vilnius
2154. GINA PUČEKAITĖ-FREUND
aschafenburg
2155. MIGLĖ GVIDAS VERSLOVAI
vilnius
2156. SAULIUS SMIRNOVAS
Vilnius
2157. RASA SMIRNOVIENĖ
Vilnius
2158. DOVYDAS SMIRNOVAS
Vilnius
2159. L.B. ZEITLER ŠEIMA
Nürnberg
2160. ZITA SMIRNOVA
Vilnius
2161. L.R BUDREIKŲ ŠEIMA
VILNIUS
2162. GRIĖŽĖS R.,D.,S., ŠEIMA
Vilnius
2163. EGLĖ STROLYTĖ
Vilnius
2164. ULVYDŲ ŠEIMA
Šiauliai
2165. MARTYNAS ŠULNIUS
Vilnius
2166. TYRA MEILĖ
Nemenčinė
2167. VEITŲ ŠEIMA
Vilnius
2168. AISTĖ VIČIENĖ
Vilnius
2169. OJRL PAŠKEVIČIŲ ŠEIMA
Vilnius
2170. TOMAS PETRAITIS
Vilnius
2171. ARMONŲ ŠEIMA
Vilnius - Varniai
2172. ADOMAS PETRAITIS
Vilnius
2173. SONATA PETRAITIENE
Vilnius
2174. KAROLINA PETRAITYTE
Vilnius
2175. GLUOSNĖ PETRAITYTĖ
Vilnius
2176. ADOMAS SARULIS
KAUNAS
2177. ONA KLANAUSKAITĖ- PUŠELĖ
Kazlų Rūda
2178. GITANA KAZIMIERAITIENĖ
Šiauliai
2179. J E V G E N I J S K O K O V .
VILNIUS
2180. LG-OK KRAUJALIŲ ŠEIMA
Kaunas
2181. J O N A S J U Č A S
VILNIUS
2182. KAROLIS GALECKAS
Vilnius
2183. I G N A S C E S I U L I S
VILNIUS
2184. A. V. G. Ž. ROČIAI
Mažeikiai
2185. VESTA BURDENKOVAITĖ
Vilnius
2186. GIEDRIUS GAPŠYS
Rennes
2187. GEDIMINAS SABALIUS
Kaunas
2188. A.IR A.GAPŠIAI ŠEIMA
Vilnius
2189. K.A.K.J. TYLŲ ŠEIMA
Marijampolė
2190. LINA PLEČKAITYTĖ
Kaunas
2191. L.P. KUNČINŲ ŠEIMA
Vilnius
2192. V.R. URBUČIŲ ŠEIMA
Vilnius
2193. ALEXANDER KHANIN
Minsk
2194. JULIANA MIKALUTSKAYA
Minsk
2195. KAVAS ŠEIMA
Vilnius - Helsinkis
2196. VANDA TREPIAKIENĖ
Vilnius
2197. JONAS BALČĖTIS
Vilnius
2198. GULBINSKŲ ŠEIMA
Kaunas
2199. VAITIEKŪNŲ ŠEIMA
Vilnius
2200. ČERNECKIŲ ŠEIMA
Panevėžys
2201. URBANŲ ŠEIMA
Panevėžys

Plytų paieška


Pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Plytų turėtojų sąrašo duomenys viešai neskelbiami. Pasinaudokite paieškos forma jei norite surasti savo plytą >>
© 2010 m. Visos teisės saugomos.
Svetainę sukūrė: creation.lt