- REZERVUOTOS KELIO PLYTOS
- LAISVOS KELIO PLYTOS
100%
100%
9 - OJI SEKCIJA
10 - OJI SEKCIJA
Pasisakymai

Augustinas Rakauskas, įmonių asociacijos „Senukai" prezidentas
Jau 20 metų negailestingai barstome žmonių vienybės dvasios turtą po svečias šalis, prarasdami savo tautiečių širdims brangiausią vienybės ir santarvės jausmą tėvynėje. Dėdami po plytą, pagerbsime praeitį ir sustiprinsime išsvajotos valstybės dvasios pamatus savo protėvių pasirinktomis spalvomis.

Visos dingusios ir su klaidomis plytos yra pergamintos ir iš naujo ir įmūrytos į skulptūrą. Dėkojame visiems prisidėjusiems.

Skulptūros „Laisvės kelias“ iniciatyvinė grupė

2010-06-01

Mes išlikome – esame to verti

Tadas Gutauskas, skulptorius, idėjos „Laisvės kelias“ autorius
Visais svarbiausias Lietuvos gyvavimo momentais buvome vieningi. Žinoma, po kiekvienos revoliucijos ateina laikas ramiai dirbti, auginti vaikus, spręsti kasdienes problemas. Svarbiausi žmogaus egzistenciniai klausimai ir valstybės problemos paskęsta menkų buitinių smulkmenų jūroje. Tačiau neabejoju – jei vėl iškiltų pavojus mūsų laisvei, susiburtume į vieną.

Mus vienijantis veiksnys visada buvo aiškus – apginti savo šalį ir žmones. Kovoje už laisvę daugybę kartų esame įveikę daug galingesnį priešą, sugebėdavome susivienyti. Jei reikėdavo, sudėdavome didžiules aukas ant Laisvės aukuro. Prisiminkime Pilėnų gynėjus, Saulės ir Žalgirio mūšius, sukilimus prieš caro valdžią, vėliau mūsų knygnešių nepailstamą kovą už kalbą ir raštą, kovas už Vilnių, išlikimą tremtyje, pokario partizanų kovas prieš daugybę kartų stipresnį okupantą, Dainuojančios revoliucijos laikus, Sąjūdį ir Baltijos kelią...

Taip – mes išlikome. Vadinasi, ESAME TO VERTI.

„Laisvės kelio“ idėja man kilo matant žmonių nusivylimą šiandiena. Tačiau žmonės skaudžiai klysta manydami, kad dėl visko kalti tik politikai. Juk jie tėra mūsų visuomenės veidrodis, dalis mūsų. Ne vienas aršiai kritikuojantis valdžią, į ją patekęs, elgtųsi lygiai taip pat... Išsikapstyti iš nelengvos situacijos galime tik mes patys, tačiau ne bėgdami nuo problemų, ne ieškodami lengvesnės duonos svetur, o visi kartu jas spręsdami.

„Laisvės kelias“ – tai visų mūsų vertybių ir pilietiškumo išbandymas. Šį simbolį galime sukurti tik visi kartu, po mažą gabalėlį savęs įmūrydami į LAISVĖS, MEILĖS IR VIENYBĖS SIMBOLĮ.

Tikiu, kad žmonės atsilieps į mūsų kvietimą ir visi kartu parodysime sau ir kitiems, kaip tikime bendra ateitimi.

Plytų paieška


 • 21291. Lukas Tarutis, Kaunas
 • 21290. Kristupas Tarutis, Kaunas
 • 21289. DABRILŲ šeima, Kaunas
 • 21288. danutė jarašiūnienė, plungė
 • 21287. Alonso šeima, Čikaga / Vilnius
 • 21286. jonas kryžanauskas, Vilnius
 • 21285. A. A. Mackevičių šeima, Kelmė
 • 21284. Vladimir Petrunin, Vilnius
 • 21283. ONA BALANDIENĖ, VILNIUS
 • 21282. Vilhelmas Urbonas, Norvegija
 • 21281. Zelma Vindžegalskienė, Kaunas
 • 21280. Tadas Vindžegalskis, Kaunas
 • 21279. G.M.M. Lazauskų šeima, Kaunas
 • 21278. ČIČELIŲ šeima, VILNIUS
 • 21277. DONATAS KRASICKAS, VILNIUS
 • 21276. Jūratė Mickevičiūtė, Vilnius
 • 21275. BUZILIAUSKU šeima, Vilniaus raj. D. Riese
 • 21274. Janina Buinevičienė, Vilnius
 • 21273. Deimantas Buinevičius, Vilnius
 • 21272. JUSTINA ŽUKOVSKAJA, VILNIUS
 • 21271. Vilma Kriaučiūnienė, Kuršėnai
 • 21270. ARŪNAS ŠLEKYS, VASINGTONAS
 • 21269. Augustinas Masalskas, Vilnius
 • 21268. Aurimas Masalskas, Vilnius
 • 21267. U. IR M. NAVARSKŲ šeima, Utena
 • 21266. AUGUSTĖ ŠLEŽEVIČIŪTĖ, KAUNAS
 • 21265. Alfonsas A.L. Matiukas, Kaunas
 • 21264. TOMAS PETERIS, Klaipėda
 • 21263. VALDEMARAS PETERIS, Klaipėda
 • 21262. EDNA ERVYNA ŠLAKAITYTĖ, Tauragė
© 2010 m. Visos teisės saugomos.
Svetainę sukūrė: creation.lt